Вярнуцца: Лідчына ў люстратарскім інвентары 1765 г.

Інвентар Васілішскага староства


Аўтар: Лаўрэш Леанід,
Дадана: 04-08-2017,
Крыніца: pawet.net.Знаходзіцца ў Лідскім павеце, дзяржава ЯВп Міхала Агінскага ваяводы Віленскага [люстрацыя] згодна з Канстытуцыяй 1764 г. прынятай на Канвакацыйнвм Сейме ... [выкананая] праз Юзафа Казіміра Стыпалкоўскага, гродскага суддзі і Юзафа Длускага, канюшага, чыноўнікаў і люстратараў Лідскага павета ... праз ЯВп Адама Багдзевіча, намесніка васілішскага ...

20 жніўня 1765 г.


Апісанне сенажацяў двара

 1. Сенажаць ва урочышчы Саснабор.

 2. Сенажаць каля ваколіцы Раўбы.

Разам - на 120 вазоў.


Апісаннне партыкулярных і арэндных корчмаў

 1. Карчма ў вёсцы Салагубцы - 60 зл.

 2. Карчма ў вёсцы Казлы - 240 зл.

 3. Карчма ў вёсцы Кронкі - 200 зл.

 4. Карчма ў вёсцы Кляшнякі - 200 зл.

 5. Карчма ў вёсцы Бакшты - 120 зл.

 6. Карчма ў вёсцы Прудзяны - 230 зл.

 7. Карчма ў вёсцы Пугачы - 100 зл.

 8. Карчма ў вёсцы Бершты - 400 зл.

 9. Карчма ў вёсцы Куляшы - 400 зл.

 10. Карчма ў вёсцы Скарбы - 100 зл.

Разам - 2050 зл.


Гэтыя ўсе корчмы пабудаваны дваром, васілішская воласць будзе новыя будаваць і старыя рамантаваць.


Апісанне млынаў

 1. Млын з двума коламі на загорным ставе і з фолюшам на рацэ Лебяда, як ехаць з мястэчка ў Касцянёў.

 2. Млын з двума коламі на вялікім ставе за мястэчкам на рацэ Лебяда.


Апісанне ставаў

 1. Стаў за гарой, як ехаць з мястэчка ў Касцянёў на рацэ Лебяда.

 2. Вялікі, нядаўна ачышчаны стаў, за мястэчкам, як ехаць у Волчын, на рацэ Лебяда.

Гэтыя ставы і млыны далучаны да арэндны мястэчка.


Апісанне азёраў

 1. Возера Бакшты за вёскай Бершты, належыць да каралеўскага палявання.

 2. Возера ў палове мілі ад вёскі Бершты, называецца Рудае. У каралеўскай Берштанскай пушчы, заканчваецца каля вёсцы Кабелі Аранскага староства.

Мястэчка Васілішкі

Дымы

Плацы асадныя

Агароды платныя

Валокі асадныя

Маюць платныя

Чынш

Злотыя

Грошы

Шэлягі

Вуліца Рынкавая

1

Тэадор Сікорскі

1/3

10

2

Францішак Кітовіч

1/3 1/4

½ 1/6

1/4

8

28

1

3

Абрам Іцковіч

½ 1/8

18

2 ¼

4

Удава Гельмана

½ 1/8

18

2 ¼

5

Мардух

½ 1/12

14

1 ½

6

Іршка Мееровіч

1 ¼

1

7

1 ½

7

Ёсь Юдовіч

2 ½

14

1 ½

Пад яўрэйскай лазняй

1

20

8

Есель Арановіч

1/2

15

9

Мойша Лазаровіч

1/3

10

10

Арон Фісяловіч

2 1 ½

14

1 ½

11

Эльяш Шмуйловіч

¾

2 2

1 ½

12

Мендель Іршковіч

¾

2 2

1 ½

13

Павел Рахялевіч

1 ¼ 1/6

3 ¼ 1/6

1 ½ 1/6

2 3/4

2 2

2 8

14

Нохім Капялевіч

1 ½

1

2

1 ½

15

Эльяш Лейбовіч Баярскі

1/3 1/3 ¼

4 ½

1½ 1½

6 ½

26

5

16

Лейба Якубовіч

½

4

1 1 ½

1 1/6

1 2

2 9

½

17

Шэндэр, арандатар Скрыбаўскі

1/3

10

18

Удава Юдаля

1/3

10

19

Зэльман Капялевіч

¾ 1/6

½ 1/6

1 1/3

1 ½

1 6

1 5

20

Мойша Эляшовіч

¼ 1/16

1 1/12

1 2

2 2

1 ½

21

Мігель Мардуховіч

1/3

10

22

Зэльман Бейяміновіч

½ 1/8

½

2 8

¾

23

Шайкв Бейяміновіч

½ 1/8

½ 1/6

½

8

3

2 ¼

24

Гардон Берковіч

1

2 ½

2 8

1

9

26

¾

25

Гардоновічава, дактарова

2/3

20

26

Мейр Новаховіч

1/4

7

1 ½

27

Юда Іл'яшковіч

1/3

10

28

Удава Іл'яшковіча

1/3

10

29

Ёсь Эл'яшэвіч

1/3

10

30

Юда Лейзаровіч

1/3

10

31

Абрам Ашкевіч

½

¾

8

2 2

1

32

Мейр Турак

½

15

Плац ЯВП князя, пацэсія ваяводы Троцкага, спрэчны.

33

Лейба Мейровіч

1/3

10

34

Давід Капелевіч

½

15

35

Мейр Давідовіч

½

1

¼

3

24

1

36

Удава Шэйна

½

¼

3

7

1 ½

37

Ёсь Лейзаровіч

1/2

15

38

Абрахам Чарнагель

¼

4

1 ½

39

Роська Мойшова

½

¼

3

4

1 ½

40

Пейсах Абрамовіч

1 ½

1

¾

1

1 0

2 2

1 ½

Вуліца Віленская

Плац каля могілак

1

20

41

Лейба Янкелевіч

½

10

42

Барталамей Дамброўскі

3/4

1

¼ 1/6

½

5

2 4

1 ½

43

Мацей Папко

¼

1/6

2

44

Метхел Майшовіч

¼

5

45

Мейр Арус

1/3

6

½

46

Сымон Багдзевіч

1 1/6

¼

¾ 1/6

1 ¾ 1/12

1 1

1 9

½

47

Дамінік Карпук

1/3

1/8

1

1 4

2 ¾

48

Станіслаў Ракелевіч

1/3

¼

8

1

2 2

2 ¾

49

Мацей Навагродзкі

½

¼

¼

3

5

50

Якуб Гайдзікевіч

3/4

¼ 1/8

3 ¼

4

2 4

1 ¾

51

Гершон Бярковіч

1

½

6

5

52

Ян Гайдзікевіч

1 ½

½ 1/6

1

8

11

2

53

Міхал Выдрыцкі

½ 1/8

¾ 6 8

¼

1 2

3

2 ¼

54

Ян Выдрыцкі

1 ½

¼ 1/8

1 1 ½

4

27

¼

55

Базыль Зубрык

3 ¼ 1/8

½

¼

6

6

2

56

Міхал Зубрык

1/3 ¼ 1/8

1/4

3

6

2

57

Удава Падсадніка

¼ 1/6

8

1

58

Дамінік Манейка

¼ 1/6

¼ 1/8

4

1 2

1

59

Міхал Валенсейчык

1/3

½

¼ 1/8

½

4

1 4

2 ¾

60

Стэфан Балтрукевіч

1/3

¼ 1/8

¼

4

1 2

2 ¾

61

Лаўрын Філановіч

½ 1/3

¾ 1/6 1/8

2 1/3 ¼

1 2

2 6

3/4

Марцін Накладыш

½ 1/6

1 3

1

Казімір Гайдукевіч

½ 1/6

1 3

1

Антон Яновіч

½ 1/6

1 3

1

Пётр Рухлевіч

1/3

6

2

Ян Астаповіч

1/3

6

2

Мікалай Гайдукевіч

1/3

6

2

Лаўрын Пацяёўскі

1/3

6

2

Вуліца Ялхоўская

Сымон Багдзевіч

¼ 1/6

8

1

62

Мацей Грышкевіч

1 1 ½

½ 1/8

¾

7

2 5

1 ½

63

Францішак Яноўскі

½

¼ 1/8

¼

4

1 6

¾

64

Казімір Яноўскі

½

½ 1/8

1/3

7

9

1 ¾

65

Ян Яцэвіч

¾ 1/6

¼ 1/6

½ 1/8 12

¼

8

2 2

2 ¾

66

Пётр Балтрукевіч

¼

1/6

2

67

Ян Балтрукевіч

¼

5

68

Казімір Талочка

¼

¾

3

2 1

2

69

Казімір Зубрык

2 1½

½

¾

1 ¾

9

1 4

½

70

Антон Ракелевіч

½ 1/6

6

9

1 4

½

71

Казімір Гайдукеівіч

½ 1/6

½

½

7

72

Даніла Лебядзевіч

¾ 1/8

½

¾

6

1 0

Якуб Гайдукевіч

¼ ½

1 6

2

73

Ян Александровіч

¼ 1/6

¼

¾

3

1 8

1

74

Давід Шварабовіч

1 ¾

½ 1/8

¼ 1/6

8

1 0

1 ¼

75

Стэфан Багдзевіч

1

1/3

½

½

6

1 6

2

76

Міхал Іваноўскі

2 1/6

½

¾

1

1 0

1 0

2

77

Мікалай Гайдукевіч

¾ 6

¾

2 ¾ 1/12

9

2 4

½

78

Ежы Станкевіч

½

½

4

1 6

¾

79

Казімір Карпук

½

¼

1/8 1/6

3

21

¾

80

Антон Яцэвіч

½

1/3 1/8

¾

5

1 8

2 ¼

81

Лаўрын Пацяеўскі

¾

½ 1 ½

½

4

2

82

Ян Накладыч

½

1/6

¼

2

7

Марцін Накладыч

¼

5

83

Удава Александровіча

1

½

1/8

2

1 1

3/4

84

Лаўрын Матусевіч

½

10

85

Францішак Кірвель

¼

5

86

Мацей Барысевіч

¼

5

87

Самуэль Барысевіч

¼

5

88

Удава Кульбачына

1 1/3

¼

3

1 9

½

Ян Астаповіч

1/3

6

2

Якуб Лібскі

½

1 0

Марцін Леўковіч

1/3

1 3

1

Ян Ліпскі

¾ 1½

1 6

2

Дамінік Манейка

1/3

6

2

Марцін Мікуліч

½ 1/6

1 3

1

Антон Яновіч

1/3

6

2

Вуліца Скевінёўская

89

Давід Эльяшэвіч

1/3

6

2

90

Берка Моўшовіч

¼

5

91

Мейр Моўшовіч

¼

5

92

Шлома Кравец

¼

5

93

Мендэль Моўшовіч

¼

5

94

Моўша Яховіч

¼

5

95

Берка Мыляр

¼

5

96

Моўша Абрамовіч

¼

5

97

Лейба Маркелевіч

1/3

6

2

98

Абрахам Янкелевіч

¼

5

99

Моўша Пейсаховіч

¼

5

100

Якуб Ліпскі

¼

2

2 4

101

Удава Бёміна

¼

5

102

Іцка Барух

¼

5

103

Францішак Сямашка

¼

¼

2

2 4

1 ½

104

Ян Ліпскі

¾

1/8

1

2 6

¾

105

Марцін Накладовіч

¼

¼

2

2 4

106

Марцін Ляўковіч

½

1/8

1

2 1

¾

107

Пётр Кучынскі

1/3

¼

2

2 9

½

108

Удава Леановіча

1/3

¾ 1/6

10

9

½

109

Яўна Пасаманік

1/3

6

2

110

Мойша Нахімовіч

¼

5

111

Лейба Мардухавіч

1/3

6

2

112

Пётр Рухлевіч

¾

¼ 1/6

1

5

1 2

113

Міхал Вашкоўскі

½

1/6

½

2

1 0

Вуліца Дворная

114

Бенамін Шмайловіч

¼

5

115

Шымон Гаўсеёвіч

¼

5

116

Арон Зэлмановіч

¼

5

117

Лейба Юзефовіч

½

10

118

Пад яўрэйскай школай

1

30

Ірш Мендзелевіч

½

10

Эльяш Баярскі

½

10

119

Іцка Моўшовіч

¼

5

120

Іцка Цырулік

¼

5

121

Ірш Мейеровіч

½

10

122

Берка Гардонавіч

2

1

10

123

Юзаф Папко

¾ 1/6

¼ 1/12

½

6

2 0

124

Ян Яновіч

½

½

20

125

Міхал Барысевіч

½ 1/12

¼ 1/12

½

1/3

6

16

2

126

Антон Яноўскі

½ 1/6

13

¾ 1/6 1/8

2

13

13

2 ¼

127

Носель Моўшовіч

¼ 1/6

½

¾ 1/8

1/4

1 0

9

1 ¾

128

Марцін Мікуліч

¼ 1/12

1 ¼ 1/6

¼

4

4

1 ½

129

Станіслаў Дамброўскі

¼ 1/6

13

1

Казімір Барысевіч

1/3

¼

1 1

2

Павел Ракелевіч

2 1½

1 1

2

Францішак Філановіч

2 1½

1 1

2

Зэлман Капеловіч

½ 1/12

1 1

2

Ян Яцэвіч

¼ 1/6

8

1

Эльяш Баярскі

½

1 0

Міхал Іваноўскі

½

1 0

Пляц скарба на якім стаіць харугва Перадавой (авангарднай) стражы

1

Вуліца Беліцкая

129

Ігнат Гаеўскі

2 1½

1 1

2

130

Станіслаў Дамброўскі

1

2 0

131

Ян Крысцянскі

¼

¼

¼

3

132

Тарасевіч

¼

5

133

Ян Паўлюкевіч

3

¼

2

2 9

½

134

Мікалай Грыневіч

1/3

½

½

6

8

1

135

Хацкель Ярмантовіч

½

1 0

136

Ян Астаповіч

1/3

¼ 1/8

4

1 0

1 ¼

137

Яцак Аляксеевіч

1/3

¼

3

2

1 ½

138

Сымон Вашчыла

½

4 1/8

4

1 0

1 ¼

139

Антон Мілеўскі

1/3 1/8

9

½

140

Якуб Ракелевіч

¾

½ 1/12

6

2 4

141

Тамаш Шварабовіч

1/6

¼

1/6 1/8

3

1 4

1 ¾

142

Лаўрын Шварабовіч

1/6

¼

8

1

2 1

3/4

143

Мікалай Пятроўскі

½ 1/8

¼

3

5

Лейба Якубовіч

1/3

6

2

144

Удава Рашкова

1/3

6

2

145

Юзаф Шварабовіч

1/3

½

1/3

¾

4

1 4

½

146

Ян Сакалоўскі

1/3

¼

2

2 9

½

147

Міхал Кучынскі

1/3

½

½ 1½

6

2 9

½

148

Станіслаў Глебка

¼ 1/12

1/6 1/8

¼

3

2 5

1 ¼

Барталамей Дамброўскі

1/6

3

1

149

Казімір Багдзевіч

½ 1/6

2

2

6

1 5

150

Удава Каплінскага

½ 1/6

1/4

3

5

3 ½

Міхал Радынскі

1/6

1

2 5

Ёсель Юдзелевіч з Кранкоў

½

5

Ежы Сяргей з Арцішоў

1

2 0

Мікалай Каральчук

½

10

Усім кагалам яўрэі трымаюць спрэчны плац вялебных айцоў дамініканаў 8 ½ 1/8 1/12

За моргі мястэчка за загорным ставам і пад Волчынамі плаціць разам мястэчка

2 4 ½

2

25

За два выганы мястэчка

2

10


Разам у мястэчку

Дымоў заселеных і зямель

Гаспадароў - 149

Усіх плацаў - 118

Агародаў - 29 ¾ 1/8

Заселеных валок - 42

Усіх моргаў - 81 ¾ 1/6


Штогадовыя выплаты

Увесь чынш з мястэчка Васілішкі - 641

Пагоншчыны - 641

За гвалты на жніво - 300

Арэнды карчомнай - 5 000

Разам - 5 941 зл. 29 гр.


Павіннасці месцічаў васілішскіх

... месцічы разам з яўрэямі да Св. Марціна ў скарб павінны ўносіць:

З рынкавага плаца - 1 зл.

З вулічнага плаца - 20 гр.

З агарода - 20 гр.

З валокі - 3 зл.

З моргаў - 10 гр.

Пагоншчыны з валокі - 8 зл. уносяцца разам з чыншам

Жніўнага, за гвалты - 300 зл.


Тыя хто трымаюць зямлю мястэчка, як хрысціяне, гэтак татары і яўрэі, павінны плаціць.

Падатак ці пагоншчына бярэцца за дарогі, якія згодна з даўнім звычаем васілішскія месцічы павінны былі рамантаваць. ...


Таксама павінны адбываць паслугі двару:

 1. Сыпаць новыя і рамантаваць старыя грэблі, на гэту працу як месцічы гэтак і яўрэі, выходзіць павінны.

 2. Капшчыны з броварнай прадукцыі - 60 зл. Яўрэі павінны вялебнаму ксяндзу пробашчу васілішскаму штогадовы выплачваць ануату.

 3. Гіберны і чопавыя ... павінны аддаваць.

 4. Для забеспячэння бяспекі ад агню ўсе па-чарзе павінны адбываць начную варту.


Ды

мы

Валокі

асадныя

Валокі

дадат

ковыя

Моргі

асадныя

Моргі

дадат

ковыя

Грашовая плата

Злотыя

грошы

шэля

гі

Вёска Дворышчы

1

½

Мацей Гуцка

45

2

½

Мацей Маркевіч

45

3

½

Крыштаф Багдзевіч

45

4

½

Пётр Багдзевіч

45

5

½

Міхал Малтыга

45

6

½

Сымон Падзялінскі

45

7

½

Марцін Багулаўскі

45

8

½

Казімір Юрага

45

9

½

Сымон Сухадольскі

45

10

½

Пётр Гой

45

11

½

Антон Вошчыль

45

12

½

Ясюк Тарашэвіч

45

13

½

Хвёдар Лепешка

45

14

½

Крыштаф Лебядзевіч

45

15

½

Юзаф Літвіновіч

45

16

½

Пётр Тэжык

45

17

½

Марцін Гой

45

18

½

Юзаф Коран

45

19

½

Казімір Нафута

45

20

½

Пётр Лебедзевіч

4 5

½

Яўрэй Давід з Гурнофеля

4 5

Уся вёска трымае і плаціць

315

1

16½

Татары трымаюць і плацяць

190

20

10

5

16½

Разам

1450

Вёска Арцішы

1

½

¼

Якуб Сямашка

43

5

2

½

¼

Ясюк Кірвель

43

5

3

½

1/6 1/8

Юзаф Кірвель

43

20

4

½

Міхал Дрозджа

40

5

½

1/6 1/8

Ясюк Сяргей

43

20

6

½

¼

Станіслаў Корень

43

5

7

½

Адам Гярдзейчык

40

8

½

Мікалай Гой

40

9

½

¼

Войцах Кірвель

43

5

10

½

Ян Вашчыла

40

11

½

Дамінік Курыла

40

12

½

Мацей Якімовіч

40

13

½

¼

Казімір Барысевіч

43

5

14

½

¼

Самусь Барысевіч

43

5

15

½

Марцін Паціцёўскі

40

16

½

Андрэй Барысевіч

40

17

½

Юрка Кульбака

40

18

½

Якуб Кульбака

40

½

1/6

Уся вёска за селяніна які сышоў трымае і плаціць

42

3

1

1/4

Уся вёска трымае і плаціць

3

5

18

Разам

791

20

Вёска Казлы

1

½

¼

Ян Паўлюкевіч

43

5

2

½

Крысюк Мікуліч

40

3

½

Пусташ, за якую ўся вёска плаціць

40

4

½

½

Мікалай Казёл

47

11

2

5

½

½

Мікалай Навагродзкі

46

10

6

½

½

Антон Мікуліч

46

10

7

½

Юзаф Грымула

40

8

½

½

Казімір Ярашэня

46

10

1

Вольна для арэнды

8

4

2 1/3

1

Разам

349

16

Вёска Галасевічы

1

½

Лаўрук Гук

40

2

¼ 1/8

Крыштаф Беляўскі

30

3

½

Марцін Курыла

40

4

½

Станіслаў Гярдзёшык

40

5

½

Юзаф Місюк

40

7

½

Казімір Ярашэня

40

8

¼

Адам Грыневіч

20

9

¼ 1/8

Антон Курыла

30

¼

Уся вёска плаціць

4

2

Недалёка гэтай вёсцы пусташ пад назвай Дзякелаўшчына, для арэнды Казлоўскай

9

4

2

4

Разам

324

Вёска Вайкалы

1

12

10

5

Крысюк Філіпчык

32

28

2

3

16

Грыгор Багушэўскі

9

12

2

3

4

1

5

Пётр Мазурчык

18

24

4

12

10

5

Казімір Шагун

32

28

5

10

17

5

Самусь Шагун

28

6

2

6

5

9

Мікалай Саўка

14

4

7

8

24

5

Васіль Саўка

23

15

1

8

10

17

Юзаф Саўка

28

5

1

9

5

9

Францішак Саўка

14

4

10

1

23

Міхал Сяргей

4

21

1

11

12

20

5

Мікалай Сяргей

33

24

2

12

5

9

Ежы Багдан

14

4

13

12

20

5

Андрэй Корань

33

24

2

14

14

3

Мікалай Мазурчык

37

18

15

3

16

Юрка Багдан

9

12

2

16

3

16

Станіслаў Багдан

9

12

2

17

4

1

5

Станіслаў Філіпчык

18

24

18

4

1

5

Мацей Шмайла

18

24

19

7

1

5

Юзаф Пазняк

18

24

21

8

24

5

Ян Філіпчык

23

15

1

22

3

16

Ежы Мазурчык

9

12

2

22

170

Разам

453

10

Вёска Кронкі

1

4

½

Стасюк Давідчык

21

8

2

½

1

Шымук Маркевіч

43

1

3

½

1

Францішак Рухлевіч

42

16

4

½

¼

1

Пётр Яцэвіч

47

6

5

½

1

Барталамей Федасевіч

42

16

6

½

Адам Вашчыла

46

24

7

¼

Ежы Вашчыла

20

8

½

1

Пусташ, за якую уся вёска плаціць

43

10

9

½

¼

1

Ежы Балтрукевіч

44

6

10

½

¼

1

Юзаф Хвядаровіч

44

6

11

½

¼

1

Стэфан Балтрукевіч

44

6

12

½

¼

1

Шымук Маркевіч

44

6

13

½

1

Стэфан Хвядаровіч

45

21

14

½

1

Стэфан Пракаповіч

43

1

15

½

4

1

Мікалай Пракаповіч

44

1

16

½

4

1

Юзаф Маркевіч

47

6

17

½

4

1

Лаўрук Якубашка

47

6

18

½

1

Пётр Балтрукевіч

42

16

19

½

¼

1

Якуб Якубашка

47

6

6

Яўрэй з карчмой у Кронках, якую трымае, вольная

¼ ½ 1/3

Гэта жа вёска разам з Клешнякамі

29

1/9 ½ 1/6

Гэта жа вёска за пусташы і неўжываныя

47

10

19

9

2 ¼

18 ¼

24

Разам

918

13

Вёска Мякішы

1

½

Міхал Кярвель

40

2

½

Паўлюк Кярвель

40

3

½

Мацей Маладзішка

40

4

½

Пусташ, за якую ўся вёска плоціць

40

5

½

Антон Новагродзкі

40

6

½

Андрэй Навагродзкі

40

7

½

Марцін Валюкевіч

40

8

½

Андрэй Валюкевіч

40

9

½

Лаўрук Шаціла

40

10

½

Якуб Якубашка

40

11

½

Андрэй Тарасевіч

40

12

½

Мацей Тарасевіч

40

13

½

Ян Давідчык

40

14

½

1/6

Ярамук Тарасевіч

40

35

Уся вёска трымае выган

4

14

4

6

35

Разам

563

Вёска Салагубаўцы

1

½

½

Ежы Маленчык

34

20

2

½

½

Казімір Саўка

34

20

3

½

½

Казімір Ваўчок

34

20

5

У пусташы

1

Вольная да арэнды

3

6

Разам

104

Вёска Клешнякі

1

½

2

Юзаф Гой

41

2

½

2

Пётр Гой

41

3

½

2

Ян Лебядзевіч

41

4

½

2

Міхал Навагродзкі

41

5

½

2

Барталамей Навагродзкі

41

6

½

2

Юзаф Давідчык

41

7

½

2

Ян Лаховіч

41

9

½

2

Андрэй Тасько

41

10

½

2

Мікалай Вашчыла

41

11

½

2

Мацей Вашчыла

41

12

½

2

Францішак Навагродзкі

41

13

½

2

Юрка Лебядзевіч

41

14

½

2

Казімір Гой

41

15

½

2

Юзаф Макуш

41

16

½

2

Адам Рамановіч

41

17

½

2

Яська Кульбака

41

18

½

2

Тамаш Палуйка

41

19

½

2

Пётр Гой

41

20

½

2

Васіль Рамановіч

41

21

½

2

Крыштаф Рамановіч

41

22

½

2

Станіслаў Палуйка

41

23

½

2

Ян Гук

41

24

½

2

Марцін Талочка

41

25

½

2

Пётр Яцэвіч

41

26

½

2

Крыштаф Палуйка

41

27

½

2

Лаўрук Вашчыла

41

½

½

Арэнда карчмы

2

27

13 ½

½

56

Разам

1109

Вёска Бакшты

1

¼

Марцін Рамашкевіч

20

2

¼

¼

Якуб Тарасевіч

23

5

3

¼

¼

Марцін Тарасевіч

23

5

4

¼

¼

Крыштаф Барыс

23

5

5

¼

¼

Сямён Данец

23

5

6

¼

¼

Ежы Рамашкевіч

23

5

7

¼

¼

Сямён Барыс

23

5

8

¼

Міхал Вашчыла

20

9

¼

Удава Макуша

20

10

¼

¼

Лаўрын Макуш

23

11

¼

Пётр Тарасевіч

20

12

¼

¼

Адам Воўк

23

5

13

¼

Ясюк Макуш

20

14

¼

¼

Стэфан Макуш

23

5

15

¼

Антон Вашчыла

20

16

¼

¼

Стэфан Вашчыла

23

5

½

Вольная для арэнды

¼

Уся вёска трымае і плаціць

1

10

16

4

½

¼

Разам

353

Вёска Бершты

1

¾

Ян Рысіла

3

17

2

¾

Дзяніс Стоха

3

17

3

½

2

Мікалай Васілевіч

2

11

2

4

½

2

Гаўрыла Васілевіч

2

11

2

2

Вольнае для арэнды

2

4

½

13

Разам

13

28

1

Вёска Куляшы

1

¼

Пётр Жук

20

2

¼

Казімір Жук

20

3

3

Антон Жук

26

20

4

¼ 1/6

Ян Сідаровіч

33

10

5

¼

Ян Вяксейчык

20

6

¼

Міхал Цэхановіч

20

7

¼ 1/6

Алеська Дзяшкевіч

33

10

8

1/3

Пётр Лебядзевіч

26

20

9

1/3

Хвёдар Лебядзевіч

26

20

10

¼ 1/8

Ян Сёдлярэвіч

30

11

¼

Пётр Місюкевіч

20

12

½

Яська Грыцко

40

13

¼

1/6

Барталамей Пархвён

21

20

14

¼ 1/8

Ілюк Лебядзевіч

30

15

¼ 1/6

Паўлюк Павядайка

33

10

16

1/3

Казімір Мілякевіч

26

20

17

½

Лаўрук Павядайка

40

18

¼ 1/6

Аляксей Сёдлярэвіч

33

10

19

1/3

Казімір Грыцко

26

20

20

1/3

Сямён Сёдлярэвіч

26

20

21

1/3

Сымон Сёдлярэвіч

26

20

22

¼

Васіль Сёдлярэвіч

20

23

¼ 1/6

Ян Лебядзевіч

33

10

24

½

Васіль Лебядзевіч

40

25

¼

Стэфан Місюкевіч

20

26

¼

1/6

Андрэй Клімец

21

20

27

½

Тамаш Ляпеша

40

28

½

Андрэй Місюкевіч

40

29

½

Ян Велясейчык

40

30

½

Якуб Місюкевіч

40

31

¼

Юзаф Маймыга

20

32

3

Хвёдар Сёдлярэвіч

26

20

33

½

Барталамей Гаюк

40

34

½

Марцін Гаюк

40

35

½

Ян Гаюк

40

36

¼

Ян Місюкевіч

20

37

¼

Марцін Лебядзевіч

20

38

¼ 1/6

Ян Лебядзевіч

33

10

39

¼

Юзаф Лебядзевіч

21

20

1

Вольная для арэнды

1/3

Уся вёска трымае сенажаць Цераш у Зарэччы і разам плаціць

50

Уся вёска трымае і плаціць

3

10

39

14 1/3

1 1/3

Разам

1191

20

Вёска Жамайцяны

1

½

1/6

Андрэй Воўк

41

20

2

½

½

Хвёдар Севярын

35

4

½

¼

Алеська Павядайка

45

5

½

1/3

Станіслаў Сёдлярэвіч

43

6

½

½

Мацей Сёдлярэвіч

45

7

½

½

Аляксей Дзяшкевіч

45

8

½

½

Сцяпан Нікановіч

42

15

90

Уся вёска трымае і плаціць

30

8

4

3

90

Разам

380

Вёска Дамэйкі

1

¼

½

Ілюк Маймыга

25

2

¼

¼

Стэфан Маймыга

22

15

3

¼

¼

Кастусь Маймыга

22

4

¼

¼ 1/8

Блажэй Маймыга

23

22

1 ½

5

¼

¼ 1/8

Ян Маймыга

23

22

1 ½

6

¼

½

Андрусь Маймыга

25

7

¼

¼

Стэфан Лебядзевіч

22

15

8

¼

Павел Маймыга

20

9

¼

½

Стэфан Лебядзевіч, другі

25

10

¼

¼

Ян Маймыга, другі

22

15

¼

Да арэнды Куляшоўскай, вольнае

10

2 ½

1/3 ¼

¼

Разам

232

15

Вёска Скорбы

1

½

½

Казімір Максімчык

45

2

½

½

Ян Максімчык

45

3

½

½

Стэфан Лебядзевіч

43

10

4

½

½

Якуб Лотка

43

10

5

½

3

Васіль Ясюкевіч

43

10

6

½

1

Юзаф Ланоўскі

50

7

½

Пусташ, за якую плаціць уся вёска

40

8

½

½

Ясюк Лебядзевіч

45

9

½

¼

Францішак Максімчык

22

15

1

Да арэнды, вольная

2

Зарослая

19

Уся вёска плаціць

19

9

4 ½

3 ¾

3

19

Разам

396

15

Вёска Казакі

1

½

Міхалка Рухлевіч

40

2

½

Дамінік Рухлевіч

40

3

½

Францішак Рухлевіч

40

4

½

Міхал Адынец

40

5

Уся вёска трымае і плаціць

5

4

½

5

Разам

165

Вёска Грамкі

1

¼

1/8

1 1/8

Сымон Янкевіч

21

26

¾

2

¼

Міхал Хваль

40

3

¼

¼

½ ¼

Сымон Хваль

23

22

1 ½

4

¼

¼ 1/8

2 ¼

Ян Адынец

25

5

¼

1/8

Францішак Скорб

21

7

1 ½

6

¼

1/8

Лукаш Скорб

21

7

1 ½

7

¼

1/8

Васіль Хваль

21

7

1 ½

8

¼

8

Мацей Адынец

21

7

1 ½

9

¼

2/8

1 1/8

Ян Скарб

23

3

2 ¼

10

¼

1/8

Барталамей Скорб

21

1 ½

11

¼

1/8

Юзаф Скорб

21

7

1 ½

12

¼

Мацей Багдзевіч

20

13

¼

1/8

Андрэй Шмаль

21

7

1 ½

14

¼

Ян Адынец

20

15

¼

1/8

Пётр Багдзевіч

21

7

1 ½

16

¼

Ян Юрага

20

17

¼

1/8

Томаш Багдзевіч

21

7

1 ½

18

¼

1/8

Юрка Багдзевіч

21

7

1 ½

½

Каля гэтай вёскі, у засценку Прыбыткоўшчына

20

¼

2 ¼

Дамінік Рухлевіч з Казакоў

3

22

1 ½

18

¼ ¾

4 ½

9

Разам

430

Вёска Прудзяны

1

½

¼

Антон Чарняк

411

15

2

½

¼

Крыштаф Язык

41

15

3

½

¼ 1/8

Ежы Скорб

42

7

4

½

Юзаф Скорб

40

5

½

¼

Дамінік Багдзевіч

41

15

6

¼

¼

Юрка Хваль

22

15

7

½

½

Юзаф Багдзевіч

43

8

¼

¼

Казімір Багдзевіч

22

15

9

½

¼

Астап Хваль

42

15

10

¼

1/8

Казімір Хваль

20

22

11

½

¼

Ілюк Язык

41

15

12

½

¼

Крыштаф Хваль

41

15

13

¼

1/8

Антон Чарняк

20

22

1

Яўрэй у арэндзе вольна трымае

½

Той на чынш

6

¼ 1/8

Сымон Падзялінскі з Пушачоў

3

7

13

5 ½

1

Разам

471

Вёска Рынкаўцы

1

1/3

1/6

Ян Багдзевіч

28

10

2

1/3

1/6

Тамаш Багдзевіч

28

10

3

1/3

Міхал Багдзевіч

26

20

4

1/3

Марцін Багдзевіч

25

20

5

1/3

Якуб Бомліс

26

20

6

¼

1/6

Сямён Юрага

21

20

7

¼

1/6

Ян Бомліс

21

20

8

½

Андрэй Юрага

40

25

9

¼

1/6

Юзаф Юрага

21

20

10

1/3

Блажэй Жук

26

20

11

1/3

Марак Жук

26

20

12

1/3

1/6

Ян Вашчыла

28

10

13

1/3

1/6

Мацей Багдзевіч

28

10

14

1/3

1/6

Крыштаф Багдзевіч

28

10

30

Уся вёска

30

14

¼ 1/3 ¼

1 1/3 1½

30

Разам

410

25

Вёска Пугачы

1

½

¼

Сымон Падзялінскі

42

15

2

½

¼

Стэфан Гуцко

42

15

3

½

¼

Андрэй Падзялінскі

42

15

4

½

1/8

Крыштаф Маркевіч

41

7

½

5

½

1/6

Стэфан Стасевіч

41

20

6

½

6

Юзаф Падзялінскі

41

20

7

½

Ежы Падзялінскі

40

8

¼

1/8

Крыштаф Падзялінскі

21

20

9

¼

Юзаф Барантовіч

21

4

½

Да арэнды

20

Уся вёска

6

20

9

4

1 ½

½

20

Разам

341

20


Разам у гэтай воласці:

Гаспадароў - 282

Зямлі, валок - 185¼

Зямлі, моргаў - 495¼


Штогадовыя выплаты:

Чынша - 10 454 зл. 3 гр.

Сума, разам - 10 454 зл. 2. гр.


Павіннасці, службы і выплаты ў воласці, староства Васілішскага

1-е. Чынш ... кожны падданы ўвосень на Св. Марціна двару мае плаціць.

2-е. Колькі будзе патрэбна, усе павінны ўставаць на рамонт грэбляў, ставаў і млынаў.

3-е. Таксама рамантаваць масты і плаціны альбо будаваць новыя, ўся васілішская воласць выходзіць заўсёды павінна.

4-е. Тыя жа васілішскія падданыя павінны рамантаваць старыя корчмы і, калі гэта будзе патрэбна, будаваць новыя.

5-е. Шэсцьдзесят падвод на болей дзесяці вёрст па патрэбе скарбовай ... .

6-е. Сенажаць у Соснаборы ўсёй грамадой скошваць і да двара Мажэйкаўскага штогод прывозіць.

7-е. Калі з папушчэння Божага нейкі гаспадар стаў ахвяраў агню, тады уся грамада ці лава павінны дапамагчы яму пабудавацца.

8-е. Калі каторы селянін з нейкай вёскі выйдзе, тады, покуль другі на яго месца стане, павінны тамтэйшыя сяляне ўсей вёскай яго зямлю апрацоўваць ці нехта, хто хоча, аднаасобна, і абавязкова плаціць чынш двару.


Генеральная сума дымоў і ўсіх зямель Васілішскага староства.

Гаспадароў - 431

Сядзібных плацаў у мястэчку - 118

Агародаў у мястэчку - 29 ¾ 1/8

Зямлі ў мястэчку і ў воласці, валок - 227¼

Зямлі моргавай у мястэчку і ў воласці ... - 577 ¼ 1/6


Генеральная сума штогадовых выплат Васілішскага староства

Чынш - 11 096 зл.

Арэнда з корчмаў і млыноў а таксама з азёраў - 7 050 зл.

Падаткі за гвалты

Жніўнага ад месцічаў - 300 зл.

За 120 вазоў сена ..., кожны воз па 3 злотых, - 360 зл.

Разам - 18 866 зл. 2 гр.

...

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX