Вярнуцца: Лідчына ў люстратарскім інвентары 1765 г.

Новадворскае староства


Аўтар: Лаўрэш Леанід,
Дадана: 08-08-2017,
Крыніца: pawet.net.Інвентар староства Новадворскага

У Лідскім павеце, пацэсія ЯВП Ігнацыя Гансеўскага, старасты Новадворскага ... згодна з Канстытуцыяй 1764 г. прынятай на Канвакацыйнвм Сейме ... [выкананая] праз Юзафа Казімірам Стыпалкоўскага, гродскага суддзі і Юзафа Длускага, канюшага, чыноўнікаў і люстратараў Лідскага павета ...

26 кастрычніка 1765 г.


Апісанне забудоў двара

Прыехаўшы з мястэчка Новы двор да двара, па леваму боку адразу за брамай: лядоўня за якой недалёка новы свіран, крыты гонтам.

Будынак новы, мураваны, крыты гонтам, з ганкам, фацыятай з гербам, усімі выгодамі ўсярэдзіне, пабудаваны як рэзідэнцыя старасты.

Недалёка, ніжэй па леваму боку стаіць стары будынак кухні крыты драніцай, ад гэтага будынку далей, па леваму боку, новы будынак крыты драніцамі пабудаваны як рэзідэнцыя адміністратара, з пякарняй і сянямі ... .

Стаенка адміністратара, крытая саломай, ад гэтай стаенкі, у бок сенажаці - бровар, новы, драніцай крыты, х стадолай. Ідучы назад, ад бровара, стаіць старая абора на быдла, крытая саломай - насупраць вышэйапісанага фальварковага будынку.

Сыроўня на слупах, крытая драніцай, ад яе, унізе, недалёка - стайня з маштарняй і вазоўня, крытая дранкай, потым гумно крытае саломай і малое гумно ... .

Двухпавярховы свіран крыты гонтам з ганкам і фацыятай наверсе.

Увесь дзядзінец цалкам агароджаны парканам.


Апісанне агародаў двара:

1. Агарод у канцы будынка акцыдэнцыі.

2. Агарод за стайняй.

3. Агарод за аборай.

4. Агарод у канцы гумна.


Апісанне палеткаў двара:

1. Моргавы палетак які мае назвы Агародніска.

2. Палетак паміж валок месцічаў.


Апісанне сенажацяў двара:

1. Сенажаці моргавыя.

2. Сенажаці ва ўрочышчы Радзішкі.

3. Сенажаці ва ўрочышчы Кладзі над ракой Нявішай.


Апісанне рэк і азёр:

1. Возера каля Лейпуноў.

2. Возера Поўхі за Філіпаўцамі.

3. Возера, праз якое цячэ рака. Выплаты 80 зл.

4. Возера Шчуроўка разам з Глыбокім.


Апісанне корчмаў і млыноў:

1. Карчма Ганеўская - 130 зл.

2. Карчма Хмялеўская - 230 зл.

3. Карчма Філіпаўская - 200 зл.

4. Карчма Алішкоўская - 140 зл.

5. Карчма Жэняцкая - 145 зл.

6. Карчма Стаўровіцкая - 100 зл.

Млын са ставам каля двара.

Млын у Крупечоўшчыне - 300 зл.


Населеныя пункты Навадворскага староства

Мястэчка Новы двор

Дымы

Пляцы

Валокі

Моргі

Грашовая плата

Асадныя

Палявыя

Ралля

Сенажаці

Злотыя

Грошы

Шэлягі

Рынак

Першая лінія ад вуліцы Забалацкай да вуліцы Астрынскай

1

½

3

½

½

Мацей Касперовіч

1

15

1

2

½

¼

1/3

1/3

Андрэй Вяршыла

1

8

2

3

½

2

1

Ян Рагулевіч

1

29

1

Другая лінія рынку

4

½

Яўрэй Сымон Кравец

3

5

1

¼ 1/6

1/3

Міхалка Вяршыла

1

15

6

1

¼

2/3

2

1/3

Пётр Вяршыла

2

4

7

1

7

½

1/3

Сямён Лях

2

4

Трэцяя лінія рынку

8

1/3

Берка Мойшовіч

2

9

1/3

Шлёма Арановіч

2

10

1/3

Юзаф Іцкавіч

2

11

1

1

Эфраім Юдзялевіч

10

Чацвёртая лінія рынку

12

1

1

Ісак Арановіч

2

5

13

1

2

1

Мардух Лейбовіч

15

14

1

1/3 ½

Мойша Ёсяловіч

2

5

15

2

Іршка Шлёмавіч

3

16

1

6 ½

¾ 1/8

3

Казімір Лях, войт

3

9

1

Карчма двара і мярыльня збожжа

Вуліца Дворная

Левы бок

17

1

6

½ 1/3

2

Сямён Лейта

2

15

2

18

½

Іцка Кравец

2

Правы бок вуліцы Дворнай

19

½

7

2

½

Лявон Шэлёнчак, каваль

2

2

20

1

3

½

Казімір Кішка

1

16

Вуліца Астрынская

21

1

½

Марцін Жук

1

26

22

1

5

½ 1/16

Ян Руткоўскі

2

4

1

23

1

5

¼ 1/8

Сямён Кішка

1

8

Вуліца Гродзенская

24

½

½

½

Юзаф Лях

1

12

2

25

1

6 2

1/3 1/8

½

Янка Лях

1

28

½

Вуліца Глыбоцкая

26

3

10

1

1

Казімір Розмысл

3

23

1

Вуліца Берштанская

27

1

¼

½

¼

¼

Хвёдар Кішка

1

21

1

28

1

1/3

½

¼

¼

Бенядзікт Кішка

1

17

1

29

1

2

2 3

Мендзяль Арановіч

2

2

30

½

4

½

1

Марцін Сак

1

19

1

31

½

6 ½

¼ 1/6

1

Сцяпан Кішка

1

28

32

½

5

1/3 ¼

2

Ян Кішка

1

24

1

2

Касцёл Фарны з плябаніяй і яго юрыдыка

2

2

Крыштаф Агашка

2

2

Ян Павайба

2

2

Стасюк Аброшка

2

2

Карчма плябаніі

2

2

Марцін Павайба

Разам у гэтым мястэчку:

Гаспадароў - 32.

Юрыдычынаў - 5.

Зямлі валочнай, валок - 14 ¾ 1/9

Пляцаў - 153.

Усіх араных моргаў з сенажацямі - 15 1/6


Штогадовыя выплаты:

Чынша, 48 зл. 25 гр. 1½ шэляга.

Арэнды корчмаў - 880 зл.

Адваротнага ад яўрэяў, кожнага гаспадара і хрысціян, па ... 1 зл. 18 гр.


Разам - 930 зл. 13 гр. 1½ шэляга.

Дымы

Зямля, валокі

Аўса, чвэрці

Грашовая плата

Асадныя

Прынятыя

Вольныя

Злотыя

Грошы

Шэлягі

1. Вёска Малюкоўцы

1

6

6

Казімір Кандратовіч

¼

1

16

2

2

¼

1/3

Якуб Гіль

¼

4

25

3

¼

¼

Юрка Гіль

¼

2

20

4

¼

¼

Ясюк Гіль

2/4

4

25

5

1/12 1/3

1/6

Ясюк Кандратовіч

¼

2

11

2

6

¼

1/3

Юзаф Касперовіч

¼

2

25

7

¼

1/3

Міхал Кандратовіч

¼

2

25

8

1/3

1/8

Юзаф Гіль

¼

1

25

2 ½

8

2 1/8

2 2/3 1½

Разам

2/4

23

14

½

2. Вёска Таневічы

1

½

½

Мацей Мяцеліца

2/4

4

20

2

½

½

Сямён Мяцеліца

2/4

4

20

3

½

½

Казімір Мяцеліца

2/4

4

20

4

½

½

Андрэй Мяцеліца

2/4

4

20

5

½

½

Якуб Давыдовіч

2/4

4

20

6

½

½

Андрэй Казун

2/4

4

20

7

½

½

Крыштаф Ляпеха

2/4

4

20

8

½

½

Казімір Ляпеха

2/4

4

20

2

Вольна да арэнды

5 ½

У пусташы, зараслях і неўжываная

8

4

4

6

Разам

16

37

10

3. (Назва вёскі адсутнічае - Л. Л.)

1

½

¼

Нічыпар Жыром

2

15

2

½

½

Юзаф Жыром

4

3

½

½

Марка Жыром

4

4

¼

1/6

Янка Клімко

1

15

5

½

½

Максім Каралічнік

4

6

½

¼

Пётр Шастоўскі

2

15

7

½

¾

Філіп Куц

5

15

8

½

¾

Юрка Куц

5

15

9

½

Хвёдар Дарашкевіч

1

10

½

½

Янка Дарашкевіч

4

11

½

½

Янка Куц

4

12

½

4

Пётр Куц

2

15

13

¼

½

Максім Дарашкевіч

3

15

14

½

¼

Сцяпанава ўдава

2

16

14

6/2

5 2 6

2 1/3

Разам

47

4. Вёска Алішкоўцы

1

½

½

Тамаш Брыкач

4

20

2

½

1/3

Грыгор Брыкач

3

20

3

½

Васіль Марцінкевіч

1

20

4

½

Пётр Майка

1

20

5

½

½

Яська Майка

4

20

6

½

½ 1/3

Якуб Брыкач

6

20

7

½

¼

Сямен Брыкач

3

5

8

½

1/6

Хвёдар Жыром

2

20

9

½

1/6

Янка Васько

2

20

10

½

1/6

Паўлюк Васько

2

20

2

Вольна да арэнды

Уся вёска дае, бочак

1

10

5

2 ¾ 1/6

½

Разам

34

5

5. Вёска Рыбакі

1

½

1

Марцін Куц

6

2

½

1

Антон Шалешка

6

3

½

1

Хвёдар Шалешка

6

4

½

½

Паўлюк Шалешка

3

5

½

Лаўрук Шалешка

6

½

Астап Куц

2

У пусташы і зараслях

32

Таксама ва ўрочышчы Крупенах у пусташы

6. Вёска Стаўроўцы

1

½

½

Янка Шымкевіч

4

2

½

½

Грыгор Шымкевіч

4

3

½

½

Пётр Жыром

4

½

Вольна да арэнды

½

Яўрэй Стаўроўскі

3

Вольна да Алішкоўскай арэнды

½

Сцяпан Брыкач ў Алішкоўцаў

3

¼

Філіп Куц з Сенякоў

1

15

¼

Максім Дарашкевіч з той жа вёскі

1

15

½

У пусташы і зараслях

3

1 ½

3

Разам

21

7. Вёска Карпанаўцы

1

½

½ 1/3

Сямён Клім

2/4

8

10

2

½

½

Грыгор Хурс

2/4

5

20

3

½

Мацей Шымкевіч

2/4

1

20

26

У пусташы

3

1 ½

1 1/3

½ 6

Разам

6/4

15

20

8. Філевічы

1

½

1/6

Юзаф Ушкевіч

¼

3

2

½

½ 1/3

Хвёдар Хурс

2/4

8

10

3

½

6

Мацей Варонка

¼

3

4

½

6

Пракоп Влох

¼

3

5

½

6

Хвёдар Варонка

2/4

7

6

½

1/3 ¾

Даніла Ушкевіч

2/4

10

10

7

½

½

Цімох Сярко

2/4

5

20

8

½

1/6

Алеська Влох, войт, ён не плоціць

9

½

½

Грыгор Палеўка

2/4

5

20

10

½

½

Гаўрыла Сярко

2/4

5

20

11

½

½

Яська Варонка

¼

5

20

12

2

Сцяпан Шымкевіч

¼

1

20

13

2

¼

Цімох Шымкевіч

¼

3

20

14

½

½

Юзаф Арлоўскі

¼

5

20

2

У арэндзе яўрэй Філевіцкі вольна трымае

14

7

6

½

Разам

21/4

68

10

9. Філіпаўцы

1

½

½ 1/6

Дамінік Басько

2/4

7

2

½

1/6

Юзаф Басько

¼

3

3

½

½ 1/6

Мікалай Басько

2/4

7

4

½

1/3

Марцін Шымкевіч

¼

4

10

5

2

3

Гарасім Шымкевіч

¼

4

10

6

½

3

Васіль Хрус

2/4

4

10

7

½

¼

Яська Куц

¼

3

20

8

½

¾

Лукаш Шадура

7

20

9

½

Юрка Шадура

¼

1

20

10

½

2

Васіль Басько

¾

5

20

11

½

½

Сямён Басько

2/4

5

20

12

½

¼

Дамінік Шымкевіч

¼

3

20

13

2

¾

Сцяпан Шымкевіч

2/4

7

20

1

У арэндзе Філіпаўскай яўрэй вольна трымае

10. Вёска Гумельнікі

1

½

1/3

Раман Гумельнік

3

2

½

1/3

Міхалка Гумельнік

3

3

½

3

Грыгор Гумельнік

3

2

У пусташы, зараслях і неўжываемая

3

1 2

1

½

Разам

9

Агульная сума

У Навадворскай воласці:

Гаспадароў - 82.

Зямлі, валок - 93 ¾ 1/6


Штогадовыя выплаты:

Чынша - 342 зл. 19 гр. ½ шэляга.

Дзякельнага аўса - 20 бочак па 8 зл. за бочку - 160 зл.

Разам - 502 зл. 19 гр. ½ шэляга.


Павіннасці мястэчка і воласці Новадворскага староства

Для кожнага месціча-гаспадара, які трымае зямлю мястэчка, плата ў скарб павінна быць такая:

З валокі зямлі - 2 зл.

З пляца рынкавага - 6 гр.

З пляцу вулічнага і палявога 0 4 гр.

З аранага морга - 4 гр.

З морга сенажаці - 2½ гр.

Адваротнага ад кожнага гаспадара - 1 гр.


Усе вышэй пералічаныя падаткі ... увосень абавязкова аддаваць павінны.


Павіннасці, якія толькі з воласці Новадворскага староства, для двара павінны выконваць.

Ад сялян воласці плата не для ўсіх аднолькавая а прапарцыйна зямлі ... бо ў адной вёсцы зямля можа быць лепшая, у другой падлейшая а ў трэцяй яшчэ падлей.

Павіннасць сялян мае быць такою: кожны гаспадар які жыве на цяглай паўвалоцы павінен адпрацаваць паншчыну па тры дні на тыдзень.


Жанчыны альбо мужчыны з чым двор прыкажа павінны выконваць павіннасці. Тыя ж гаспадары па-чарзе раз на тыдзень вартуюць Навадворскі двор, той хто адбыў, на другі тыдзень ад паншчыны павінны быць вольныя.

Гіберны (падатак на ўтрыманне войска зімой - Л. Л.) ў скарб Рэчы Паспалітай згодна з дыспартыментам на Астрынскую харугву павінны плаціць а двор аддае харугве і бярэ за гэты квіткі.

...


Генеральная сума дымоў і зямель у мястэчку і воласці Новадворскага староства

Гаспадароў - 114.

Юрыдычан - 5.

Зямлі, валок - 108 ½ 1/6 1/9

Пляцаў - 153.

Моргаў - 15 1/6

...


Генеральная сума штогадовых выплат Новадворскага староства

Чынша - 391 зл. 14 гр. 2 шэляга.

Арэнды з корчмаў - 1 855 зл.

Арэнды з млынаў і фолюша - 300 зл.

З азёраў - 80 зл.

За дзякельны авёс з воласці - 20 бочак, кожная бочка віленскай меры па 8 зл., разам - 160 зл.

Адваротнага ад яўрэяў і кожнага месціча па 1 гр.

За дворную крэсенсію ... - 872 зл.

Разам - 3 660 зл.

...

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX