Вярнуцца: Метрыка Вялікага Княства Літоўскага

Кніга 30 Book 30


Дадана: 20-11-2011,
Крыніца: Менск 2008.

Спампаваць
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (32KB) .
Інстытут гісторыі

МЕТРЫКА Вялікага Княства Літоўскага
Кніга 30 (1480-1546)
Кніга запісаў № 30 (Koпія канца XVI ст.)

Падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук В. С. Мянжынскі

Мінск «Беларуская навука»
2008

METRICA of the Grand Duchy of Lithuania
Book 30 (1480-1546)
Book of inscriptions 30 (the copy of the end of the XVI c.)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystés
METRIKA Knyga 30 (1480-1546)
Užrašymii knyga 30 (XVI a. pabaigos kopija)

МЕТРИКА Великого Княжества Литовского
Книга 30 (1480-1546)
Книга записей 30(Копия конца XVI в.)

М54

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 30 (1480 1546 гг.): Кніга запісаў № 30 (копія канца XVI ст.) / падрыхт. В. С. Мянжынскі. - Мінск : Беларус. навука, 2008. - 386 с.

ISBN 978-985-08-0946-9.

Метрыка № 30 - адна з унікальнага збору рукапісных кніг XV-XVIII стст., што сфарміраваўся галоўным чынам у працэсе дзейнасці канцылярыі ВКЛ. Яна змяшчае 195 копій дакументаў, якія выйшлі з дзяржаўнай канцылярыі з 1480 па 1546 г. Дакументы разнастайныя па відах і разнавіднасцях. Гэта прывілеі вялікага князя на розныя дараванні ваенна-служыламу класу, шматлікім дзяржаўным ураднікам, магнатам, заможнай, сярэдняй і дробнай шляхце, пацверджанні на гэтыя дараванні. Хаця кніга аднесена да разраду кніг запісаў, аднак у ёй прысутнічае таксама шмат судовых дакументаў. Разам узятыя матэрыялы кнігі ўтрымліваюць немалыя даныя па гісторыі шляхецкага землеўладання а таксама могуць быць выкарастаны пры вывучэнні розных праблем спецыяльных гістарычных навук: крыніцазнаўстве, дыпламатыцы, кадзікалогіі, палеаграфіі, дакументазнаўстве і інш.
Кніга Метрыкі № 30 багатая матэрыяламі па гістарычнай антраманіміцы і тапаніміцы (усяго 786 імянных рэалій і 841 геаграфічных). Яны даюць выдатныя магчымасці для параўнаўчага аналізу некаторых аспектаў сацыяльнага-эканамічнага развіцця розных рэгійнаў ВКЛ.
Разлічана на навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй старажытнай Беларусі.

УДК 930.22:94(476)" 1480/1546' ББК 63.2(4 Бен)

Кніга ў DJVUЗМЕСТ
УВОДЗІНЫ (Валеры Мянжынскі)
ВВЕДЕНИЕ (Валерий Менжинский)
ІЛЮСТРАЦЫІ
СПРАВЫ КНІГІ МЕТРЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА №30
Рэестр спраў
Тэкст спраў
НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
ПАКАЗАЛЬНІКІ
Імянны паказальнік
Геаграфічны паказальнік
Прадметны паказальнік
СЛОЎНІК
ТАБЛІЦЫ
№1. Храналагічны спіс дакументаў
№2. Суадносіны новых і старых шыфраў рукапісу
№3. Фармат і змест ярлыкоў апінкі кнігі-копіі
№4. Пералік публікацый дакументаў
СПІС ІЛЮСТРАЦЫЙ
ПЕРАЛІК РАЗНАВІДНАСЦЕЙ ДАКУМЕНТАЎ
ХРАНАЛАГІЧНЫ ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ
CONTENTS
TURINYS
СОДЕРЖАНИЕ
ЗМЕСТ
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX