Вярнуцца: Метрыка Вялікага Княства Літоўскага

Кніга 46 Book 46


Дадана: 28-11-2011,
Крыніца: Мінск 2006.

Спампаваць
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (76KB) .
Інстытут гісторыі

МЕТРЫКА Вялікага Княства Літоўскага
Кніга 46 (1562-1565)
Кніга запісаў № 46 (копія канца XVI ст.)

Падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук В. С. Мянжынскі

Мінск «Беларуская Энцыклапедыя»
2006

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
THE INSTITUTE OF HISTORY

METRICA OF THE CRAND DUCHY OF LITHUANIA
1562-1565
Book 46
Book of inscriptions 46 (the copy of the end of the XVI c.)
Prepared by candidate of historical sciences V. S. Mianzhynski

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

МЕТРИКА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
1562-1565
Книга 46
Книга записей № 46 (копия конца XVI в.)
Подготовил кандидат исторических наук В. С. Менжинский

Мянжынскі, B.C.
54 Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46. 1562-1565. Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В.С.Мянжынскі. - Мінск.: БелЭн, 2006. 280 с.: іл. 9.

ISBN 985-11-0369-1.

Кніга Метрыкі BKЛ 46 уяўляе сабой унікальную гістарычную крыніцу, якая ўтрымлівае кампактныя і рэпрэзентатыўныя інфармацыйныя комплексы па чатырох асноўных рэгіёнах княства - Беларусі, Літве, Украіне і Падляшшы. У ёй запісаны разнастайныя дакументы, большасць з якіх выйшла з велікакняжацкай канцылярыі. Высокая інфармацыйнасць актаў кнігі метрыкі BKЛ 46 дае магчымасць прасачыць асаблівасці шляхоў развіцця асобных рэгіёнаў ВКЛ, правесці параўнаўчы аналіз палітычнага развіцця ВКЛ з Каронай Польскай і Расійскай дзяржавай. Вывучэнне гэтых дакументаў дазволіць асвятліць многія пытанні сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і кулыурнай гісторыі BKЛ. Выданне пашырае базу крыніц для навуковага вывучэння мінулага вялікага рэгіёна Еўропы.
Кніга Метрыкі BKЛ 46 уводзіць у навуковы ўжытак новыя дакументы, невядомыя дагэтуль даследчыкам, і будзе карыснай гісторыкам,прававедам, генеалогам, дакументазнаўцам, архівістам, кнігазнаўцам, мовазнаўцам, спецыялістам па гістарычнай геаграфіі, крыніцазнаўстве, анамастыцы, дыпламатыцы, палеаграфіі.

УДК 930.221:947.6 «15»
ББК 63.2

Кніга ў DJVU

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX