Вярнуцца: Метрыка Вялікага Княства Літоўскага

Кніга 70 Book 70


Дадана: 20-11-2011,
Крыніца: Мінск, 2008.

Спампаваць
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі

(49KB) .

МЕТРЫКА
Вялікага княства Літоўскага
Кніга 70 (1582-1585)
Кніга запісаў № 70 (Копія канца XVI cт.)

Падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук А. А. Мяцельскі
Мінск «Беларуская навука» 2008

УДК 930.22:94(476)"1582/1585" ББК 63.2 (4Беи) М54

Рэцэнзенты: доктор гістарычных навук Ю. М. Бохан; кандыдат гістарычных навук А. Б. Доўнар; кандыдат гістарычных навук В. С. Мянжынскі: кандыдат гістарычных навук В. С Пазднякоў

ISBN 978-985-08-0918-6
© Мяцельскі А. А., падрыхтоўка, 2008


Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кн. 70 (1582-1585): кн. запісаў № 70 (копіі канца XVI ст.) / падрыхт. А. А. Мяцельскі. - Мінск: Беларус. навука, 2008. - 354 с.

ISBN 978-985-08-0918-6.


М54
Прапанаваная чытачу 70-я кніга Метрыкі Вялікага княства Літоўскага - важная крыніца для даследавання заканадаўчай дзейнасці вярхоўнай улады, гаспадаркі, сацыяльных, палітычных, царкоўна-рэлігійных працэсаў і гістарычнай геаграфіі па гісторыі Беларусі, Літвы і некаторых зямель Украіны і Польшчы XVI-XVIII стст. Дакументы кнігі даюць магчымасць прасачыць развіццё шляхецкага землеўладання, гісторыю беларускіх гарадоў і вёсак. Кніга ўводзіць у навуковы ўжытак комплекс новых матэрыялаў, раней не вядомых даследчыку.
Разлічаная на навукоўцаў, выкладчыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй старажытнай Беларусі.

УДК 930.22:94(476)"1582/1585"
ББК 63.2 (4Беи)

Кніга ў DJVUЗМЕСТ
УВОДЗІНЫ (Андрэй Мяцельскі)
INTRODUCTION (Andrei Miatselski)
ІЛЮСТРАЦЫІ
СПРАВЫ КНІГІ-КОПІІ МЕТРЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА №70
РЭЕСТР СПРАЎ
ТЭКСТ СПРАЎ
НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
ПАКАЗАЛЬНІКІ
Імянны паказальнік
Геаграфічны паказальнік
Прадметны паказальнік
СПІС ІЛЮСТРАЦЫЙ
ПЕРАЛІК РАЗНАВІДНАСЦЕЙ ДАКУМЕНТАЎ
ХРАНАЛАГІЧНЫ ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ
ЗМЕСТ
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX