Вярнуцца: Metriciana T. 2.

Навіны, хроніка News


Дадана: 26-06-2011,
Крыніца: Менск 2003.КНІГІ МЕТРЫКІ ВКЛ, АПУБЛІКАВАНЫЯ Ў 1987-2003 ГАДАХ

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАЦЫ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ КНІГ МЕТРЫКІ ВКЛ ДА ДРУКУ


КНІГІ МЕТРЫКІ ВКЛ, АПУБЛІКАВАНЫЯ Ў 1987-2003 ГАДАХ

№ п/п

Валавая нумарацыя паводле РГАДА [1]

№ Кнігі паводле каталога С. Пташыцкага [2]

Разрад і Кніга

Заўвагі

КНІГІ ЗАПІСАЎ

1.

1

1

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr.1(1380-1584): Užrašymų knyga1 / Parengė Algirdas Baliulis ir Romualdas Firkovičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1998. 208 p.

2.

3

3

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr.3(1440-1498): Užrašymų knyga3 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 1998. 167 p.

3.

5

5

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr. 5 (1427-1506): Užrašymų knyga5 / Parengė Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 404 p.

Другая частка Кнігі

4.

8

8

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr. 8 (1499-1514): Užrašymųknyga8 / Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.

5.

10

10

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr.10(1440-1523): Užrašymų knyga10 / Parengė Egidijus Banionis ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 179 p.

6.

11

11

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr.11(1518-1523): Užrašymų knyga11 / Parengė Artūras Dubonis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.

7.

12

12

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr.12(1522-1529): Užrašymų knyga12 / Parengė Darius Antanavičius ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 2001. 856 p.

8.

15

15

Lietuvos Metrika= Lithuanian Metrica =ЛитовскаяМетрика.Knyga Nr. 15 (1528-1538).rašymų knyga15. The Lithuanian Metrica. Book of Inscriptions 15 (1528-1538) / Parengė Artūras Dubonis. Vilnius: Žara, 2002. 442 p.

9.

25

25

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica =Литовская Метрика.Knyga Nr.25 (1387-1546): Užrašymųknyga25 / Parengė Darius Antanavičius ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1998. 460 p.

10.

28

28

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522-1552 гг.). Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: Валеры Мянжынскі, Уладзімір Свяжынскі. Менск: Athenæum, 2000. 312 c. (Калекцыя "Помнікі", Т. І)

Версія Кнігі на кампакт-дыску

11.

43

43

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 43 (1523-1560 гг.): Кніга запісаў 43 (Копія канцаXVIст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. Мінск: Беларуская навука, 2003. 167 c.

12.

44

44

Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44(1559-1566) / Падрыхтаваў А. І. Груша. Мінск: Aрты-Фэкс, 2001. 229 c. (Беларуская гістарычная бібліятэка)

13.

51

51

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr.51 (1566-1574): Užrašymųknyga51 / Parengė Algirdas Baliulis, Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Žara, 2000. 484 p.

14.

131

131

Metryka Litewska.Księga wpisów Nr. 131 / Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa: Wydawnictwo DIG - Instytut Historii PAN, 2001. 532 s.

Апублікавана ў выглядзе рэестраў і эксцэптаў (выпісак)

15.

[155]

[155]

Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719 / Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa: PWN, 1987. 267 s.

AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dział VI.

Утрымлівае рэестр спраў Кнігі запісаў № 155 [3]

РУСКАЯ (ВАЛЫНСКАЯ) МЕТРЫКА [4]

16.

220

220

Руська (Волинська) Метрика. Книга за 1652-1673 рр. / Пiдготував до друку Петро Кулаковський. Острог-Варшава-Москва, 1999 (Monumenta Historica Res Gestas Europae Orientalis Illustrantia. Fontes XV - XVII saec. Vol. V). 608 c.

КНІГІ СУДОВЫХ СПРАЎ

17.

224

4

Lietuvos Metrika.Knyga Nr.224 (1522-1530): 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 1997. CXLIX, 514 p.

18.

225

6

Lietuvos Metrika.Knyga Nr.225 (1528-1547): 6-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 1995. CXLX, 338 p.

19.

227

8

Lietuvos Metrika.Knyga Nr.227(1533-1535):8-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Lazutka, N. Šlimienė ir kt. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 1999. XCIV, 305 p.

20.

230

11

Lietuvos Metrika.Knyga Nr.230(1542):11-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopia) / Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė, L. Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2001. XL, 160 p.

КНІГІ ПУБЛІЧНЫХ СПРАЎ

21.

523

1

Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / Падрыхтавалі А. І. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. Мінск: Беларуская навука, 2003. 444 с.

22.

530

8

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr.530 (1566-1572): Viešųjų reikalų knyga 8 / Parengė Darius Baronas ir Liudas Jovaiša. Vilnius: Žara, 1999. 116 p.

23.

531

9

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr.531 (1567-1569): Viešųjų reikalų knyga 9 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 2001. 280 p.

24.

532

10

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr.532 (1569-1571): Viešųjų reikalų knyga 10 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 2001. 156 p.

25.

564

7 [5]

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.Knyga Nr.564 (1553-1567): Viešųjų reikalų knyga 7 / Parengė Algirdas Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. 208 p.

РГАДА, Ф. 389, вопіс 1, частка 2

"ПАСОЛЬСКАЯ МЕТРЫКА"

26.

587

"Выписка из посольских книг" о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1547[!] - 1572 гг. / Подг. к печати Б. Н. Морозов; под ред. С. О. Шмидта. Москва - Варшава, 1997 // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV - XVII вв. Т. ІІ / Monumenta Historica Res Gestas Europae Orientalis Illustrantia. Fontes XV - XVII saec. Vol. II. 330 c.

Кніга створана ў маскоўскім Пасольскім прыказе. Пасля заняцця ў 1610 г. Крамля войскамі Рэчы Паспалітай вывезена ў Вільню і далучана да Метрыкі ВКЛ

АКТЫ СКАРБУ ВКЛ,

апублікаваныя ў серыі «ЛІТОЎСКАЯ МЕТРЫКА»

27.

MetrykaLitewska.RejestrypodymnegoWielkiegoKsięstwaLitewskiego:Województwowileńskie1690r. / Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa: PWN, 1989. 371 s.

28.

MetrykaLitewska.RejestrypodymnegoWielkiegoKsięstwaLitewskiego:Województwobrzeskielitewskie1667-1690r. / Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa: NERITON, 2000. 227 s.

29.

MetrykaLitewska.RejestrypodymnegoWielkiegoKsięstwaLitewskiego:Województwotrockie1690r. / Opracował Henryk Lulewicz. Warszawa: NERITON, Instytut historii PAN, 2000. 341 s.

30.

MetrykaLitewska.RejestrypodymnegoWielkiegoKsięstwaLitewskiego:Województwonowogródzkie1690r. / Opracowali: Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba. Warszawa: NERITON, Instytut historii PAN, 2002. 290 s.

Dz.


АКТУАЛЬНЫЯ ПРАЦЫ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ КНІГ МЕТРЫКІ ВКЛ ДА ДРУКУ

№ п/п

Нумар кнігі

Даследчык (даследчыкі)

Інстытуцыя, краіна (горад)

1.

4

Lina Anužytė

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

2.

6 [6]

Маргарита Е. Бычкова

Інстытут Расійскай гісторыі РАН, Масква

3.

9 [7]

Krzysztof Pietkiewicz

Універсітэт імя Адама Міцкевіча ў Познані, Польшча

(выданне - Інстытут гісторыі Літвы, Вільня)

4.

14

Laimontas Karalius

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

5.

19

Darius Vilimas

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

6.

20

Raimonda Ragauskienė

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

7.

23

Світлана Абросимова

Днепрапятроўскі гістарычны музей, Украіна

8.

30

Валеры Мянжынскі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

9.

37

Darius Baronas

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

10.

46

Валеры Мянжынскі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

11.

52

Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

12.

70

Андрэй Мяцельскі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

13.

191 (Руская / Валынская Метрыка)

Петро Кулаковській

Юрій Святец

Нацыянальны універсітэт «Астрожская акадэмія», Астрог, Украіна

Днепрапятроўскі Нацыянальны універсітэт, Украіна

14.

193 (Руская / Валынская Метрыка)

Петро Кулаковській

Нацыянальны універсітэт «Астрожская акадэмія», Астрог, Украіна

15.

195 (Руская / Валынская Метрыка)

Петро Кулаковській

Нацыянальны універсітэт «Астрожская акадэмія», Астрог, Украіна

16.

196 (Руская / Валынская Метрыка)

Петро Кулаковській

Нацыянальны універсітэт «Астрожская акадэмія», Астрог, Украіна

17.

228

Сумесны беларуска-расійскі праект:

Алесь Груша

Васіль Варонін

Анна Л. Хорошкевич

Инна П. Старостина

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск

Інстытут славяназнаўства і балканістыкі РАН, Масква

Інстытут Расійскай гісторыі РАН, Масква

18.

229

Кіраўнік групы - Irena Valikonytė [8]

Віленскі універсітэт, Вільня

19.

231

Кіраўнік групы - Irena Valikonytė

Віленскі універсітэт, Вільня

20.

323

Віталь Галубовіч

Полацкі дзяржаўны універсітэт, Беларусь

21.

332

Уладзімір Свяжынскі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

22.

523

Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

23.

529

Алесь Груша, Аляксандр Доўнар

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

24.

556

Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius

Інстытут гісторыі Літвы, Вільня

25.

560

Алег Дзярновіч

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск

26.

561

Володимир Кравченко

Інстытут украінскай археаграфіі і крыніцазнаўства імя М. С. Грушэўскага НАН Украіны

27.

563

Володимир Кравченко

Інстытут украінскай археаграфіі і крыніцазнаўства імя М. С. Грушэўскага НАН Украіны

Табліца складзена на падставе інфармацыі Ірэны Валіканітэ, Артураса Дубоніса, Пятро Кулакоўскага, Валерыя Мянжынскага.

A. Dz.[1] № спр. (Расійскі Дзяржаўны Архіў Старажытных Актаў (РГАДА). Фонд 389, вопіс 1, частка 1).

[2] П т а ш и ц к і й С. Л. Описаніе книгъ и актовъ Литовской Метрики. СПб., 1887.

[3] Але Кніга запісаў № 155 не ўтрымлівае копіі ўсіх дакументаў, апісаных у Кнізе Сігілят.

[4] Паводле С. Пташыцкага - Каронная Метрыка.

[5] У каталозе С. Пташыцкага гэта кніга памылкова далучана да групы запісаў пад № 7.

[6] Кніга падрыхтаваная да друку.

[7] Кніга знаходзіцца ў стадыі макетавання ў Інстытуце гісторыі Літвы.

[8] Групай «Літоўскія Статуты і Літоўская Метрыка» Віленскага універсітэта, якую ўзначальвае Ірэна Валіканітэ, запланаваныя для працы таксама кнігі 234, 249, 251, 254, 261, 264.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX