Вярнуцца: Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў

Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў № 2


Дадана: 13-08-2019,
Крыніца: Warszawa / Варшава 2017.

Спампаваць
Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў № 2

Над нумарам працавалі: Henadź Semianchuk / Генадзь Семянчук (redaktor/рэдактар)

Tatsiana Kasataya / Тацяна Касатая (sekretarz redakcji/сакратар рэдакцыі)

Maciej Wilczyński / Мацей Вільчыньскі (sekretarz techniczny/тэхнічны сакратар; tłumaczenia białorusko-polskie/пераклады беларуска-польскія)

Aliaksandr Perahudau / Аляксандр Перагудаў (projekt okładki/праект вокладкі)

Katsiaryna Krot / Кацярына Крот (korekta tekstów białoruskіch/карэктура беларускіх тэкстаў)

Marta Witkowska / Марта Віткоўска (korekta tekstów polskich/ карэктура польскіх тэкстаў)

Bolesław Jaworski / Баляслаў Яворскі (tłumaczenia polsko-angielskie/пераклады польска-англійскія)

Hubert Karasiewicz / Губерт Карасевіч (skład i łamanie/ камп'ютарная вёрстка)

Recenzenci / Рэцэнзенты: Prof. dr hab. Eugieniusz Mironowicz, dr hab. Oleg Łatyszonek prof. UwB, doc. dr Wital Hałubowich, doc. dr Albina Semianchuk / праф. др. габ. Яўген Мірановіч, др. габ. Алег Латышонак праф. Універсітэтa ў Беластоку, дац. к.г.н. Віталь Галубовіч, дац. к.г.н. Альбіна Семянчук

Spis treści / Змест

Госці

Аляксей Шаланда (Мінск). Геральдычны код Францішка Скарыны … 4

Вячаслаў Швед (Варшава/Гродна). Гродзенская каралеўская друкарня і яе выданні (1775 - 1795 гг.) … 21

Працы сяброў ЦБС

Генадзь Семянчук (Варшава/Гродна). Полацкае княства ў ХІ ст.: фармаванне дзяржаўнай тэрыторыі … 30

Аляксандр Краўцэвіч (Варшава/Гродна). Бітва на Сініх Водах. 1362 год … 63

Святлана Куль-Сяльверстава (Варшава/Беласток). Варшаўскі і Віленскі ўніверсітэты ў час універсітэцкай рэформы 1819-1823 гг. … 85

Сяргей Токць (Варшава/Гродна). Шляхта Беларусі і беларускі нацыянальны рух у другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст. … 113

Іна Соркіна (Варшава/Гродна). Лакальныя супольнасці мястэчак Беларусі ў абароне сваіх інтарэсаў (на прыкладзе Глыбокага ў ХІХ - пачатку ХХ ст.) … 143

Аляксандр Смалянчук (Варшава/Гродна). "Пакажэце ўсяму сьвету, што жыве Беларусь...". Раман Скірмунт (1868-1939) і дзейнасць Беларускага нацыянальнага камітэту ў сакавіку - траўні 1917 г. … 175

Andrzej Czarniakiewicz (Warszawa/Grodno). Państwo polskie w ideologii białoruskich organizacji II Rzeczypospolitej lata 1918-1929 … 199

Тадэўш Гавін (Варшава/Гродна). Нацыянальная палітыка савецкіх уладаў у дачыненні да польскай меншасці ў БССР у 1921 - 1939 гг. … 224

Генадзь Сагановіч (Варшава/Мінск). Хрушчоўская адліга ў беларускай гістарыяграфіі … 248

Тацяна Касатая (Варшава/Гродна). Падзел у абшчынах евангельскіх хрысціян-баптыстаў у БССР (канец 1950-х гг. - 1965 г.): перадумовы, прычыны і тактыкі вернікаў … 268

Крыніцы

Doroteusz Fionik (Bielsk-Podliaski), Henadź Semianchuk (Warszawa/Grodno). Fundacje prawosławnych monasterów drohiczyńskich od końca XVI do II połowy XVIII wieku. … 302

Зміцер Юркевіч (Мінск). Новыя крыніцы да біяграфіі Тадэвуша Рэйтана і яго сям'і … 320

Зміцер Дрозд (Мінск). Тастамент Мітрапаліта усіх рымска-каталіцкіх касцёлаў у Расіі

Архіепіскапа Магілёўскага, адміністратара Віленскай капітулы Станіслава Богуша-Сестранцэвіча … 341

Гадавік у PDF

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX