Вярнуцца: Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў

Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў № 3


Дадана: 13-08-2019,
Крыніца: Warszawa / Варшава 2017.

Спампаваць
Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў № 3

Над нумарам працавалі: Henadź Semianchuk / Генадзь Семянчук (redaktor/рэдактар)

Tatsiana Kasataya / Тацяна Касатая (sekretarz redakcji/сaкратар рэдакцыі)

Maciej Wilczyński / Мацей Вільчыньскі (sekretarz techniczny/тэхнічны сакратар; tłumaczenia białorusko-polskie/пераклады беларуска-польскія)

Aliaksandr Perahudau / Аляксандр Перагудаў (projekt okładki/праект вокладкі)

Katsiaryna Krot / Кацярына Крот (korekta tekstów białoruskich/карэктура беларускіх тэкстаў)

Marta Witkowska / Марта Віткоўска (korekta tekstów polskich/карэктура польскіх тэкстаў)

Bolesław Jaworski / Баляслаў Яворскі (tłumaczenia polsko-angielskie/пераклады польска-англійскія; korekta tekstów angielskich/ карэктура англійскіх тэкстаў)

Zmicer Hupianiec / Зміцер Гупянец (skład i łamanie/камп'ютарная вёрстка)

Recenzenci / Рэцэнзэнты: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Oleg Łatyszonek prof. UwB, doc. dr Aliaksiej Shalanda, doc. dr Wital Hałubowich, doc. dr. Albina Semianchuk / праф. др. габ. Яўген Мірановіч, др. габ. Алег Латышонак праф. Універсітэта ў Беластоку, дац. к.г.н. Аляксей Шаланда, дац. к.г.а. Віталь Галубовіч, дац. к.г.н. Альбіна Семянчук

Spis treści / Змест

Госці

Алесь Жлутка (Мінск). Дацкі след у біяграфіі Францыска Скарыны … 6

Wojciech Śleszyński (Białystok). Konstruowanie białoruskiego przekazu historycznego na przełomie XIX i XX wieku … 14

Юры Грыбоўскі (Варшава). Да гісторыі беларускай школы ў Латвіі пад нямецкай акупацыяй (1941-1944 г.) … 38

Працы сяброў ЦБС

Генадзь Семянчук (Варшава/Гродна). Кіеўскае княжанне Усяслава Брачыславіча (верасень 1068- красавік 1069 г.) … 93

Аляксандр Краўцэвіч (Варшава/Гродна). Каранацыя Міндаўга: месца ў прасторы і часе … 114

Святлана Куль-Сяльверстава (Беласток/Варшава). Летазлічэнне ў выданнях Францыска Скарыны … 121

Сяргей Токць (Варшава/Гродна). Шляхта Гродзенскай губерні на расійскай дзяржаўнай службе ў 30-50-ыя гады ХІХ ст. … 137

Сяргей Раманаў (Свіслач), Іна Соркіна (Варшава/Гродна). Феномен шматкультурнасці мястэчак Беларусі: на прыкладзе Свіслачы … 160

Uladzimir Liakhouski (Minsk), Andrey Charniakievich (Warsaw/Hrodna). Foreign trade of the Belarusian People's Republic … 197

Генадзь Сагановіч (Варшава/Мінск). Крытыка гістарыяграфіі БССР часоў адлігі ў друку беларускай эміграцыі … 215

Aliaksandr Smalianchuk (Warsaw/Hrodna). Homo Sovieticus and Belarusian Post-Soviet Historiography … 233

Гадавік у PDF

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX