Вярнуцца: Studia Historica Europae Orientalis

Studia Historica Europae Orientalis 2 Исследованияпо истории Восточной Европы 2


Дадана: 29-08-2010,
Крыніца: "Studia Historica Europae Orientalis № 2. Минск, 2009.

Спампаваць
Научный сборник.
Основан в 2008 году.
Выпуск 2

Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории
И87 Восточной Европы : науч. сб. Вып. 2. – Минск : РИВШ, 2009. – 328 с.
ISBN 978-985-500-334-3.

В научном сборнике представлены актуальные исследования белорусских и зарубежных ученых, посвященные широкому кругу проблем истории Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время.
Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям и научным работникам, а также всем, кто интересуется историей восточных славян.УДК 94(4-11)(082)
ББК 63.3(0)4
ISBN 978-985-500-334-3

У фармаце PDFСОДЕРЖАНИЕ

А. В. Мартынюк. Предисловие ... 6

Статьи ... 9
Осипян А. Л. Описание комании гетума из корикоса как источник по истории степей восточной европы ... 9
Мартынюк А. В. Герб литвы: взгляд из европы XIV века ... 23
Дзярновіч A.I. Ab ovo: што з’явілася спачатку – вялікі князь літоўскі ці вялікае княства літоўскае? ... 30
Темушев В.Н. Пограничные города великого княжества литовского: Дмитровец в XV в. ... 44
Цішчанка В.В. Аспекты адміністрацыйна-маёмаснай і судовай практыкі вялікіх князёў у Вялікім княстве Літоўскім (канец XV – першая трэць XVI ст.) ... 123
Ермак В.Ю. Землевладение российских помещиков в полоцком повете в 1563–1571 гг. по данным писцовых книг ... 136
Варонін В.А. Праваслаўныя цэрквы і манастыры горада Полацка (да 1582 г.) ... 152
Якубаў В.У. Міжканфесіянальныя канфлікты ў Полацкім ваяводстве (1550–1618 гг.) ... 175
Цімашэнка Л.У. Князь Васіль-Канстанцін Астрожскі і брацкі рух у кіеўскай мітраполіі (апошняя трэць XVI – пачатак XVII ст.) ... 186
Сліж Н.У. Кананічнае права па рэгуляванню сямейна-шлюбных дачыненняў пратэстантаў ВКЛ (XVI–XVII стст.) (Выдалена па патрабаванню аўтара) ... 201
Любая А.А. Антычнасць у сістэме гістарычных і ідэалагічных уяўленняў Вялікага княства Літоўскага(сярэдзіна XV – першая палова XVI ст.) ... 212
Бортнік І.А. Сацыяльна-палітычныя ідэі ў ананімным творы «размова паляка з літвінам» ... 224
Глінскі Я.С. Канструяванне вобразу мінулага ў творах Мацея Стрыйкоўскага ... 244
Левшун Л.В. «Житие преподобной Евфросинии Полоцкой» как исторический источник: факты, образы, интерпретации ... 252

Сообщения ... 267
Груша А.I. Невядомы арыгінал граматы Васіля Нарымонтавіча канца XIV ст. ... 269

Источники ... 273
Баранкова Г.С. «Повесть о беспечном царе и его мудром советнике» Кирилла Туровского в русской рукописной традиции ... 275

Рецензии ... 299
Дзярновіч А.I. Слабасць у моцы: Рэч Паспалітая і Расія перад абліччам новай эпохі (Камінскі А. С. рэспубліка супраць аўтакратыі: рэч паспалітая і расія ў 1686–1697 гадах / пер. з англ. а. Мартынаў. – Мінск : логвінаў, 2009. – 350 с.) ... 301

Научная жизнь ... 307
Культура і гісторыя вялікага княства літоўскага ў акадэміі мастацтваў (Любы А. У.) ... 309
Другая міжнародная навуковая канферэнцыя «вярхоўная ўлада, эліта і грамадства ў расіі XIV – першай палове XIX стагоддзя. расійская манархія ў кантэксце еўрапейскіх і азіяцкіх манархій і імперый» і праблематыка вялікага княства літоўскага (Любы А.У.) ... 311

Сведения об авторах ... 313
Резюме ... 315
SUMMARY ... 321
Информация для авторов ... 326
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX