Вярнуцца: Кнігадрук у Полацку (1774–1829)

Выданні друкарні Закону школаў пабожных (1824-1829)


Аўтар: Баўтовiч М.,
Дадана: 17-11-2017,
Крыніца: Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата, 2015.

Спампаваць
1824

Eysas Łyugszonas

473. Eysas Łyugszonas un Dziesmies diel Pazytka katalikus. Nu Polskas uz Łatyusku meli porłyktas un parakstieytas diel cinieyszonas Swatus Diwa uz łełoku Diwam gudu.

Połocka : Spidarni Baznieyckungu Pijaru, 1824.

27 с.; 12°, латгальская.

Estreicher - wyd. 2, VI, 183.

66 с.; 8°, латгальская.

Seniespiedumi ... - 334.

Заўвага. Звесткі аб выходных дадзеных выдання розняцца настолькі, што лепш падаць абодва варыянты. Гл. № 494.

Wykład ogólny nauk

474. Wykład ogólny nauk dawanych w szkole wyższey połockiey XX Pijarów.

Połock : [1824].

[?] с.; [4]°, польская.

Slavica Wratislaviensia. tt. LIX - LXIII, 1992, s. 176.

Заўвага. Выданне падобнае да "Zebranie nauk ...", што выходзіла пры езуітах. З прычыны таго, што друкарня пачала працаваць пазней за вучэльню, "Wykład nauk dawanych w szkole wyższey połockiey xx. pijarów. Od dnia 1. września 1822 roku, do dnia 4. lipca 1823 roku" выйшаў з друкарні віленскіх піяраў.

Zbiór mów

475. Zbiór mów żałobnych na pogrzebie ś. p. X. Filipa Neriusza Golańskiego Schol. piar. zasłużonego w cesarskim Uniwersytecie wileńskim profesora, orderu Św. Anny II klasy kawalera mianych w kościele akademickim Św. Jana w Wilnie.

Połock : w drukarni XX. Pijarów, 1824.

[1], 49 с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, V, 256.

Заўвага. Выданне змяшчае некралог з нагоды смерці вядомага педагога і выкладчыка Віленскага ўніверсітэту Піліпа Галанскага і казані на ягоным пахаванні калегаў Анёла Доўгірда, Мамерта Гербурта, Міхала Баброўскага.

Żywot św. Józefa Kalasantego

476. Żywot św. Józefa Kalasantego, fundatora Zakonu Szkół Pobożnych z przydaniem nabożeństwa do tego Świętego, po różnych wydaniach przedrukowany.

Połock : druk XX. Piarów, 1824.

196 с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 2, ІІ, 473.

Заўвага. Падобныя жыццяпісы выходзілі ў Варшаве і Вільні да кананізацыі Хасэ дэ Каласанс (1556 - 1648) у 1767 г. і пасля яе.

1825

KONARSKI, Stanisław (1700 - 1773)

477. Grammatyka łacinska piiarska. Wyd. poprawne.

w Połocku : w Drukarni XX. Scholarum Piarum, 1825.

299, [16] с.; 8°, лацінская, польская.

Estreicher - wyd. 2, XVII, 306.

Заўвага. 25-е выданне ад 1741 г. лацінскае граматыкі Канарскага.

Nabożeństwo ...

478. Nabożeństwo za dusze czyscowe. Za pozwoleniem metropolitalney mohylewskiey rzymsko-katolickiey duchowney Zwierzchności przedrukowane.

w Połocku : w drukarni XX. Pijarów, 1825.

[26], 562, [5] с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, ІІІ, 193.

SKARSZEWSKI, Woyciech (1743 - 1827)

479. Rekollekcye dla duchowieństwa dyecezyi chełminskiey i lubelskiey od Jaśnie Wielmożnego Jmci Xiędza Woyciecha Leszczyca Skarszewskiego biskupa Chełmińskiego i Lubelskiego. Teraz wtórnie wydane.

Połock : Drukarnia XX. Pijarów, 1825.

[26], 562, [5] с.; 8°, польская.

Estreicher - X, 98.

Заўвага. Першае выданне рэкалекцыяў выйшла ў Варшаве ў 1792 г.

ŻEGLICKI, Arnolf (1697 - 1766)

480. Schola Pietatis seu selectiores devotiones ad usum iuventutis Scholarum Piarum.

Polociae : typis Patrum Schol. Piar., Anno 1825.

[13], 440 с.; 8°, лацінская.

Estreicher - wyd. 1, V, 321.

Wykład nauk

481. Wykład nauk dawanych w szkole wyższey połockiey xx. pijarów. Od dnia 1. września 1824 roku, do dnia 4.lipca 1825 roku.

Połock : w Drukarni xx. Pijarów, 1825.

23 с.; 4°, польская.

Библиотека Российской академии наук (СПб), шифр XXIX/б 27448.

1826

Materye na publiczny popis

482. Materye na publiczny popis uczniów szkoły na stopniu gymnazyum Bazyliańskiey Witebskiey ... roku 1826 podane.

Połock : 1826.

[?] с.; 4°, польская.

Библиотека Российской академии наук (СПб), шифр XXIX/б 27448.

(69KB) 'Рымскі імшал паводле пастановаў Трыдэнцкага сабору' (1826).

Missale Romanum

483. Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. autoritate recognitum. Editio novissima, ad normam editionis Venetianae impressae, anno 1821. in qua omnia accurate suis locis sunt disposita, & Missae novissimae Sanctorum adjectae.

Polociae : apud Patres Scholarum Piarum, MDCCCXXVI.

[48], 946, [9] с.; 4°, лацінская.

Estreicher - 1881-1890, III, 185.

Заўвага. Другое выданне імшалу ў Полацку. Як адзначаюць выдаўцы, перадрук зроблены з венецыянскага выдання 1821 г. Выява ж на тытуле таксама з венецыянскага выдання, але брэвіяру 1799 г. Гл. № 108.

Treść nauk ...

484. Treść nauk w ciągu roku szkolnego 1825/1826 dawanych w Gimnazjum Zabialskim Zgromadzenia XX. Dominikanów.

Połock : [1826].

[?] с.; [?]°, польская.

B. Kulka. Programy nauczania języka polskiego w szkole średniej: w latach 1815-1872, 1987, s. 374.

Wykład nauk

485. Wykład nauk dawanych w Szkole Wyższey Połockiey XX. Pijarów.

Połock : 1826.

[?] с.; [?]°, польская.

B. Kulka. Programy nauczania języka polskiego w szkole średniej: w latach 1815-1872, 1987, s. 374.

1827

ŁASZKIEWICZ, Jan

486. Mowa na pogrzebie Jaśnie Wielmożnego Jegomości księdza Stanisława Bohusza Siestrzeńcewicza Metropolity rzymskich w Rossyi kościołów arcybiskupa Mohilewskiego, administratora biskupstwa Wileńskiego, prezydenta pierwszego departamentu rzymsko katolickiego duchownego kollegium różnych towarzystw uczonych członka, komandora i kawalera orderów S. Andrzeja apostoła, Wielkiego Krzyża S. Włodzimierza pierwszej klasy, Aleksandra Niewskiego i S. Anny 1 klasy, S. Jana Jerozolimskiego wielkiego krzyża, Orła Białego i S. Stanisława. Przez Jana Łaszkiewicza Scholarum Piarum byłego prefekta, oraz nauczyciela literatury starożytnej w szkole wyższej Połockiej XX. Piarów miana w St. Petersburgu w kościele metropolitalnym katolickim dnia 9 grudnia 1826 roku.

w Połocku : w drukarni XX. Piarów, 1827.

[1], 29 с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, VI, 474.

Заўвага. Ян Лашкевіч ачольваў полацкую піярскую вучэльню да справы ксяндзоў-філарэтаў Язэпа Львовіча і Мацея Брадовіча. У 1824 г. па выніках следства быў зняты з пасады.

Treść nauk ...

487. Treść nauk dawanych w szkole wyższey Połockiey XX. Piiarow od dnia 1 września 1826 roku z których uczniowie teyże szkoły, w czasie examinów rocznych, ostatnich dni czerwca, oraz w czasie popisów publicznych 4 lipca 1827 roku sprawę zdawać będą.

Połock : [1827].

[?] с.; 4°, польская.

Библиотека Российской академии наук (СПб), шифр XXIX/б 19283.

Заўвага. Так, пэўна, пачало звацца выданне, што раней мела назву "Wykład nauk ...".

1828

MOSZYŃSKI, Antoni (1800 - 1893)

488. Kazanie na pogrzebie JW. Władysława Franciszka Czarneckiego, b. Chorążego W. Księstwa Litewskiego, rzeczywistego Radzcy Stanu, Orderów Św. Stanisława i Orła Białego Kawalera, miane w kościele Lubieszowskim XX. Pijarów d. 14 Listopada 1828 r.

Połock : druk XX. Pijarów, 1828.

30 с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, III, 173.

Заўвага. Уладыслаў Чарнецкі (~1760 - 1828) быў апошнім вялікім харужым ВКЛ.

ONOSZKO, Jan (1775 - 1827)

489. Poezye Jana Onoszki. Dzieło pozgonne. Na zysk ubogich.

Połock : druk XX. Pijarów, 1828.

100 с.; 12°, польская.

Estreicher - wyd. 1, III, 301.

Заўвага. Ян Аношка пэўны час навучаўся ў Полацку і належаў да манахаў-бернардынаў. Пасмяротнае дабрачыннае выданне здзейсненае паэткай Тэкляй Урублеўскай (Tekla Wróblewska) з ініцыятывы лепельскага павятовага маршалка і ўладальніка Арэхаўны Мікалая Грабніцкага.

Treść nauk ...

490. Treść nauk dawanych w szkole wyższey Połockiey XX. Piiarów od dnia 1 sierpnia 1827 roku z których uczniowie teyże szkoły w czasie examinów rocznych, ostatnich dni czerwca, oraz w czasie popisów publicznych 29 czerwca 1828 roku sprawę zdawac będą.

Połock : [1828].

[?] с.; 4°, польская.

Библиотека Российской академии наук (СПб), шифр XXIX/б 19367.

DOWGIRD, Anioł (1776 - 1835)

491. Wykład przyrodzonych myślenia prawideł, czyli logika teoretyczna i praktyczna przez X. Anioła Dowgirda zgromadzenia XX. Piiarow doktora S. teologii, członka korrespondenta krolewsko-warszawskiego towarzystwa przyiacioł nauk, kapelana głownego seminaryum duchownego przy cesarskim uniwersytecie wilenskim. Część I.

w Połocku : w Drukarni XX. Piiarów, Roku 1828.

[4], [48], [18], 425, [5] с.; 4°, польская.

Estreicher - wyd. 2, IV, 260.

Заўвага. Дзве наступныя часткі працы выкладчыка Віленскага ўніверсітэту ня выйшлі з друку і засталіся ў рукапісе.

Zbiór wybornego ...

492. Zbiór wybornego i gruntownego nabożeństwa ...

Połock : druk XX. Pijarów, 1828.

[?] с.; 8°, польская.

Библиотека Российской академии наук (СПб, шифр XXIX/б 21050.

Заўвага. Маем справу з перавыданнем малітоўніка, які выдалі езуіты ў 1807 г. Гл. № 265.

1829

Abece

493. Abece.

[Połocka] : [1829].

[?] с.;[?]°, латгальская.

Seniespiedumi ... - 656.

Заўвага. Латгальскі лемантар можа быць перавыданнем друкаваных езуітамі ў 1801 і 1808 гг. Гл. №№ 123, 269.

Eysas Łyugszonas

494. Eysas Łyugszonas un Dziesmies diel Pazytka katalikus. Nu Polskas uz Łatyusku meli porłyktas un parakstieytas diel cinieyszonas Swatus Diwa uz łełoku Diwam gudu.

Połocka : Spidarni Baznieyckungu Pijaru, [1829].

95 с.; 12°, латгальская.

Seniespiedumi ... - 345-346.

Заўвага. Другое выданне малітоўніка з 1824 г. Гл. № 473.

Gromota brolistes ...

495. Gromota brolistes wyssuswatokas sirdies Jezu un Maryas Kotra caur zwaleyszonu Wiersiniku Feymanu Baźnieycā piesaturis, ar sarakstieyszonu to wyssa, kas nu cinieytoim tos Brolistes ir mieklejams, un ar daduszonu tus łyugszonu, kotras wiel da szam Łatwiszy pa sowom gromotam natureja.

Połocka : noma taysieyszonas gramotu pi Bażnieyckungu Pijaru, 1829.

[4], 51, [4] с.; 12°, латгальская.

Estreicher - wyd. 2, IX, 255.

Заўвага. Статут брацтва Сэрцаў Ісуса і Марыі ў латгальскай мове. Падобна, з'яўляецца перадрукам выдання, што выходзіла пры езуітах, але звесткі пра якое страчаныя. Сябры Таварыства Ісуса актыўна займаліся пашырэннем ідэяў брацтва, сведчаннем таго ёсць выданні статута ў розных мовах.

У касцёле Яна Хрысціцеля ў Фейманах (Латгалія) за часамі езуітаў пры парафіі коштам фундатараў Шадурскіх-Рыкаў утрымліваліся шэсць святароў, што ўяўляла значны місійны асяродак. Гл. №№ 68, 70, 78, 111, 204, 220, 352.

Padumszonas un Łyugszonas ...

496. Padumszonas un Łyugszonas ap citieyszonu Kunga Jezu Chrysta lyidz rokstim czetru swatu ewangelistu izdutas.

Połocka : pi gromotu spjiszonas Baznickungu Pijaru, goda 1829.

109 с.; 8°, латгальская.

Estreicher - wyd. 1, VII, 2.

Заўвага. Зноў маем справу з перадрукам выдання, што раней, у 1796 г., друкавалі езуіты. Гл. № 83.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX