Вярнуцца: Кнігадрук у Полацку (1774–1829)

Бібліяграфічны спіс


Аўтар: Баўтовiч М.,
Дадана: 17-11-2017,
Крыніца: Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата, 2015.

Спампаваць
Bentkowski, Felix. Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. I-II / Felix Bentkowski. - Warszawa-Wilno : Nakładem Zawadzkiego i Komp., 1814.

Bieliński, Józef. Uniwersytet Wileński (1579-1831). TT. I-III / Józef Bieliński. - Kraków : W. L. Anczyc i Spolka, 1899-1900. [у тэксце: Bieliński]

Brown, Józef. Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego powiększona dwoma dodatkami, z których pierwszy zawiera polskie i rossyjskie tłomaczenia drugi wydania pisarzy Towarzystwa Jezusowego do innych assystencyi należących w Polsce i Rossyi. Napisana we Lwówie od r. 1852 do 1856 przez X. Józefa Browna, prowincyi naprzód białoruskiej potem galicyjskiej kapłana. Przekład z lacinskiego X. Władysława Kiejnowskiego, kapłana Towarzystwa Jezusowego / Józef Brown. - Poznań : w komisie i czcionkami Ludwika Merzdacha, 1862. [у тэксце: Brown]

Catalogue de la section des Russica, ou Écrits sur la Russie en langues étrangères. TT. I-II. - St.Petersbourg : Impr. de l'Académie Impériale des Sciences, 1873. [у тэксце: Catalogue …]

Čepienė, K. Vilniaus akademijos spaustuves leidiniai, 1576-1805: bibliografija / K. Čepienė, I. Petrauskienė. - Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, 1979.

Чертков, А. Д. Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях / А.Д. Чертков. - Москва : В Унив. тип., 1838.

De Backer, Augustin et ‎Aloys. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus ou Notices bibliographiques.TT. 3-7 / Augustin et ‎Aloys De Backer. - Liège : L. Grandmont-Donders, 1856-1861. [у тэксце: De Backer]

Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде РНБ: Систематический указатель. Вып. 5. Эпоха Александра I / Сост. И. Г. Яковлева и др. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2001. [у тэксце: Дореволюционные издания …]

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 / Oprac. Ludwik Grzebień SJ przy wspólpr. zespołu jezuitów. - Kraków : WAM, 1996.

Estreicher, Karol. Bibliografia polska XIX stolecia w układzie abecadłowym. Część I. TT. I-VII / Karol Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1870-1882. [у тэксце: Estreicher - wyd. 1,]

Estreicher, Karol. Stólecie XV-XIX. Spis chronologiczny. Część II. TT. VIII-XI / Karol Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1882-1890. [у тэксце: Estreicher]

Estreicher, Karol. Bibliografia polska XIX stolecia, lata 1881-1900. TT. I-IV / Karol Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1906-1916. [у тэксце: Estreicher - 1881-1900,]

Estreicher, Karol. Bibliografia polska. Stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym. Część III. TT. XII-XXII / Karol Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1891-1908. [у тэксце: Estreicher]

Estreicher, Stanisław. Bibliografia polska Karola Estreichera. Część III. TT. XXIII-XXXIII / Stanisław Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1910-1939. [у тэксце: Estreicher]

Estreicher, Karol. Bibliografia polska Karola Estreichera. Część pierwsza. Wydanie drugie. TT. I-XVIII / Karol Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1959-2012. [у тэксце: Estreicher - wyd. 2,]

Estreicher, Karol i Stanisław. Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów. Część III. TT. XXXIV, XXXV, Dopełnienia i sprostowania / Karol i Stanisław Estreicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1951-2007. [у тэксце: Estreicher]

Giżycki, Jan. Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych / Jan Giżycki. - Kraków : W. L. Anczyc i Spolka, 1905. [у тэксце: Giżycki]

Jocher, Adam. Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce: od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie. TT. I-III / Adam Jocher. - Wilno : Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1840-1857. [у тэксце: Jocher]

Kadulska, Irena. Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812-1820 / Irena Kadulska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. [у тэксце: Kadulska]

Karbowiak, Antoni. O książkach elementarnych na szkoły wojewódzkie z czasów Komisyi Edukacyi Narodowej / Antoni Karbowiak. - Lwów : z I. Związkowej Drukarni, 1893

Katalog książek polskich znaydujących się w Księgarni Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu / - Wilno : Imperatorski Wileński Uniwersytet, 1805. [у тэксце: Katalog książek …]

Крыловский, А. С. Систематический каталог книг библиотеки Киевской Духовной Академии (бывшей Полоцкой униатской библиотеки) / А.С. Крыловский. - Кіев : Тип. И. И. Горбунова, 1906. [у тэксце: Крыловский]

Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из архива Министерства Народного Просвещения. Т. 1. Учебные заведения в западных губерниях до учреждения Виленского учебного округа. 1783-1803 / - Санкт-Петербург : Министерство Народного Просвещения, 1893.

Seniespiedumi latviešu valodā, 1525-1855. Kopkatalogs / autoru kolektīvs Silvijas Šiško vadībā. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999. [у тэксце: Seniespiedumi …]

Sommervogel, Carlos. Bibliotheca Mariana de la Compagnie de Jésus / Carlos Sommervogel. - Paris : Alfons Picard, 1885.

Sommervogel, Carlos et De Backer, Augustin. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus : nouvelle édition. TT. I-X / Carlos Sommervogel et Augustin De Backer. - Bruxelles-Paris : Oscar Schepens-Alphonse Picard, 1891-1909. [у тэксце: Sommervogel]

Шторх, А. Систематическое обозрение литературы в России в течение пятилетия, с 1801 по 1806 год. В 2 ч. / А. Шторх, Ф. Аделунг. - Санкт-Петербург : Типография Шнора, 1811. [у тэксце: Систематическое обозрение …]

Żebrawski, Teofil. Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań. Na obchod czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika / Teofil Żebrawski. - Kraków : Nakł. właściciela Biblioteki Kórnickiej, 1873.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX