Вярнуцца: Леў Сапега i яго час

ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ


Дадана: 23-10-2009,
Крыніца: Леў Сапега i яго час, Гродна : ГрДУ, 2007. - 422 с..

Спампаваць
Аляксейчыкава Наталля Мікалаеўна, аспірант кафедры гісторыі і культуры Беларусі, лабарант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін (Магілеўскі дзяржаўны універсітэт імя. А.А. Куляшова)

Амелька Сяргей Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана факультэта гісторыі і сацыялогіі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Анжыеўскі Аляксандр, магістр (Інстытут археалогіі Лодзскага універсітэта, г. Лодзь)

Бабятыньскі Конрад, ад'юнкт (Варшаўскі універсітэт, кафедра новай гісторыі)

Баранаў Андрэй Яўгеньевіч, магістрант кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Баўтовіч Міхась (Полацк)

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана факультэта гісторыі і сацыялогіі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Васюк Генадзь Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Габрусевіч Аляксандр Сяргеевіч, аспірант кафедры філасофіі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Габрусевіч Сяргей Аляксандравіч, кандыдат філасофскіх навук, прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Галубовіч Віталій Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры грамадскіх навук (Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт)

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі), Першы лаўрэат прэміі імя Льва Сапегі

Груша Аляксандр Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Дабрыян Аляксандр Аляксандравіч, старшы выкладчык (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Дземідовіч Алена Васільеўна, магістрант кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Дземідовіч Анатолій Віктаравіч, аспірант (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы), выкладчык грамадскіх дысцыплін (Лідскі коледж УА «Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы»)

Дзянісава Алена Рыгораўна, выкладчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Закжэўскі Анджэй, доктар хабілітаваны, прафесар (Варшаўскі універсітэт)

Занеўскі Сяргей Віктаравіч, магістрант кафедры ўсеагульнай гісторыі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Іванчук Барыс Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Івашчанка Наталля Альбертаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Ігнацюк Алена Аляксандраўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (Палескі дзяржаўны універсітэт, г. Пінск)

Ільін Аляксандр Львовіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі (Палескі дзяржаўны універсітэт, г. Пінск)

Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч, магістр гуманітарных навук, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі (Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт)

Каляга Алег Уладзіміравіч, старшы выкладчык (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Каляда Віталій Вікенцьевіч, выкладчык факультэта міжнародных адносін (Беларускі дзяржаўны універсітэт), аспірант Інстытута дзяржавы і права (Нацыянальная акадэмія навук Беларусі)

Капыскі Сяргей Барысавіч, магістр педагогікі, спашукальнік (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Караў Дзмітрый Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры эканамічнай тэорыі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Карвоўская Галіна, магістр, супрацоўнік Падляшскага музея (г. Беласток)

Кароткі Уладзімір Георгіевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Касажэцкі Крыштаф, дактарант (Варшаўскі універсітэт, Гістарычны інстытут)

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, доктар гістарычных навук, акадэмік (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Каўн Сяргей Барысавiч, старшы выкладчык кафедры крынiцазнаўства (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Кісялёў Аляксандр Васільевіч, выкладчык кафедры гісторыі і культуралогіі (Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, г. Горкі)

Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана факультэта бесперапыннай адукацыі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Ключынскі Мікалай Васільевіч, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі (Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы)

Конан Уладзімір Міхайлавіч, доктар філасофскіх навук, вядучы навуковы супрацоўнік (Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Коршак Міхаіл Антонавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі (Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імяА.С.Пушкіна)

Красноў Міхаіл Ігаравіч, старшы выкладчык (Інстытут кіравання і прадпрымальніцтва, г. Мінск)

Кручкоўскі Тадэвуш Тадэвушавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Куль-Сяльверстава Святлана Яўгеньеўна, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, доктар мастацтвазнаўства, загадчык кафедры культуралогіі (Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт)

Лазоркіна Вольга Ігараўна, аспірантка аддзялення міжнародных адносін (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Лазутка Станісловас, доктар гістарычных навук, прафесар, эмерытус (Вільнюскі універсітэт)

Ламека Віктар Мікалаевіч, выкладчык (Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут)

Лашкевіч Сяргей Анатольевіч, выкладчык кафедры агульнанавуковых дысцыплін (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Ліпень Сяргей Васільевіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь)

Лойка Павел Алегавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Любая Алёна Аляксандраўна, магістр гуманітарных навук, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі (Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы)

Любы Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін (Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў)

Марозава Святлана Валянцінаўна, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Марозаў Сяргей Паўлавіч, магістрант кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучасных замежных моў (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Няменскі Алег Барысавіч, навуковы супрацоўнік (Інстытут славяназнаўства Расійскай акадэміі навук, г. Масква)

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі (Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт)

Парфёненка Віктар Васілевіч, магістр тэалогіі, выкладчык гісторыі Агульна-адукацыйнай вячэрняй (зменнай) сярэдняй школы № 1 г. Гродна)

Піваварчык Сяргей Аркадзевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры археалогіі і этналогіі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Праневіч Генадзь Мікалаевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага літаратуразнаўства (Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна)

Прыка Галіна Аляксандраўна, выкладчык кафедры сучасных замежных моў (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Пушкін Ігар Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін (УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання»)

Радзюк Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, выкладчык (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Сагановіч Генадзь Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, Вільня)

Салей Сяргей Міхайлавіч, магістр медыевістыкі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Самусік Андрэй Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт)

Саўчук Алеся Іванаўна, навуковы супрацоўнік Аддзела рэдкіх кніг і старадрукаў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея

Семянчук Генадзь Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры археалогіі і этналогіі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

Скюттэ Дзіна Мікалаеўна, выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі права (Прыватная ўстанова адукацыі «БІП-Інстытут правазнаўства», Гродзенскі філіял)

Сліж Наталля Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры сацыяльных і мовазнаўчых дысцыплін (Прыватная ўстанова адукацыі «БІП-Інстытут правазнаўства», Гродзенскі філіял)

Соркіна Іна Валер'еўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Стасевіч Мікалай Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут)

Степанавічэне Лірыя, навуковы супрацоўнік (Вільнюскі універсітэт, Группа па вывучэнню Літоўскай Метрыкі і літоўскіх статутаў)

Стралец Міхаіл Васільевіч, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры сацыяльна-палітычных і гістарычных дысцыплін (Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт)

Страшэвіч Міхал, магістр гісторыі, дактарант (Польская акадэмія навук, Інстытут гісторыі, Варшава)

Суша Аляксандр Аляксандравіч, аспірант (Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры), вядучы бібліёграф (Нацыянальная бібліятэка Беларусі, г. Мінск)

Сушко Валянціна Анатольеўна, спашукальнік Інстытута мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогії імя М.Т. Рыльскага (Нацыянальная акадэмія навук Украіны), загадчык аддзела этнаграфіі Харкаўскага гістарычнага музея

Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, аспірант (Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы), супрацоўнік НДА кнігазнаўства (Нацыянальная бібліятэка Беларусі, г. Мінск)

Увараў Ігар Юр'евіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры паліталогіі і гісторыі (Гомельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя П. Сухоцкага)

Чволэк Аркадзій, доктар (Універсітэт Мікалая Каперніка, Торунь)

Чыгрын Сяргей Мікалаевіч, журналіст (г. Слонім)

Шнэйдэр Анатоль Антонавіч, журналіст, член Саюза журналістаў СССР, краязнаўца (г. Талачын)

Шпакаў Андрэй Сяргеевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы)

Шымак Алена Казіміраўна, аспірантка кафедры гісторыі Расіі (Беларускі дзяржаўны універсітэт)

Якубаў Віктар Уладзіміравіч, аспірант (Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)
Навуковае выданнеЛеў Сапега (1557-1633 гг.) i яго часЗборнік навуковых артыкулаў
Рэдактары: С.В. Марозава, В.У. Галубовіч, А.І. Груша

Тэхнічны рэдактар: А.А. Смірнова

Камп'ютарная вёрстка: С.П. Марозаў

Дызайн вокладкі: С.П. Марозаў

Здадзена ў набор 21.11.2007 Падпісана да друку 17.12.2007

Фармат 60х84/16. Папера афсетная.

Друк афсетны. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 24,64. Ул.-выд. арк. 28,81. Тыраж 120 экз. Заказ


Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны

універсітэт імя Янкі Купалы».

ЛВ №02330/0133257 ад 30.04.2004. Зав. Тэлеграфістаў, 15а, 230023, Гродна.


Надрукавана на тэхніцы выдавецкага цэнтра

Установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны

універсітэт імя Янкі Купалы».

ЛП №02330/0056882 ад 30.04.2004. Зав. Тэлеграфістаў, 15а, 230023 Гродна.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX