Вярнуцца: Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. 2008

Дадаткі


Дадана: 31-03-2009,
Крыніца: Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. 2008б Гродна: ГрДУ, 2008.

Спампаваць
(18KB) Дэкан факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Я. Купалы дацэнт Э. С. Ярмусік (другі злева) з удзельнікамі канферэнцыі (злева направа) доктарам гуманістычных навук а. Юзэфам Макарчыкам, OFMConv (Гродна); благачынным Гродзенскай епархіі а. Аляксандрам Велісейчыкам і клірыкам Свята-Барысаглебскай царквы (Гродна) а. Ігарам Данільчыкам.(15KB) Удзельнікі канферэнцыі (злева направа) дацэнт Г.У. Васюк (ГрДУ імя Я. Купалы), дацэнт У. А. Сосна (БДУ), намеснік дырэктара Інстытута Цэнтральнай і Усходняй Еўропы доктар хабілітаваны А. Гіль (Люблін), прафесар С. В. Марозава (ГрДУ імя Я. Купалы).(13KB) Галоўны рэдактар часопіса 'Беларуская мова і літаратура' прафесар А. І. Бельскі (БДУ).
(17KB) Благачынны Гродзенскай епархіі а. Аляксандр Велісейчык і душпастыр грэка-каталіцкай парафіі Маці Божай Фацімскай (Гродна) магістр тэалогіі а. Андрэй Крот.(12KB) Прафесар І. І. Акінчыц (Брэст).
Навуковае выданне

ХРЫСЦІЯНСТВА У ГІСТАРЫЧНЫМ ЛЁСЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Зборнік навуковых артыкулаў

Адказны за выпуск: Н.П. Дудко Рэдактары: С.В. Марозава, Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава

Камп'ютарная вёрстка: С.П. Марозаў

Дызайн вокладкі: С.П. Марозаў

Падпісана да друку _.09.2008

Фармат 60х84/16. Папера афсетная.

Друк RISO. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 28,83. Ул.-выд. арк. 36,74. Тыраж 120 экз.


 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX