Вярнуцца: Гісторыя навукі

De Łaplac. Historyia astronomii


Аўтар: De Łaplac,
Дадана: 21-05-2011,
Крыніца: Historyia astronomii krótko zebrana prezez Markiza de Łaplacę, przetłómaczona na język polski przez Wincentego Karczewskiego, w Wilnie, 1825.

Спампаваць
Wolno drukować pod warunkiem, ażeby przed zaczęciem przedaży, złozone były w Komitecie Cenzury exemplamta książki: jeden dla tegoż Komitetu, dwa dla Departamentu Ministeryum Oświecenia, dwa exemplarze dla Imperatorskiey Publiczney Biblioteki, jeden dla Imperatorskiey Akademii nauk, i jeden dla Imperatorskiego Uniwersytetu W Abo.

Wilno d. 21 listopada l825 roku.

Cenzor Radzca Stanu Ignacy Rieszka.


HISTORYIA ASTRONOMII
Krótko zebrana prezez MARKIZA DE ŁAPLACĘ,
Para Francyi; Wielkiego urzędnika Legii honorom; Człnka Akademii nauk Fraucuzkiey; Biura długości; Towarzystw Królewskich Londyńskiego i Gottingskiego; Cesarskiey Akademii nauk St- Petersburskiey, Duńskiey, Siwedzkiey, Pruskiey, Włosłkey i t. d.

PRZETŁÓMACZONA NA JĘZYK POLSKI
PRZEZ WINCENTEGO KARCZEWSKIEGO.

w WILNIE
W drukarnie A. M ARCINOWSKEGO.
1825.

Multi pertransibunt, et augebitur scientia.
Bacon.

JAŚNIE WIELMOŻNEMU MIKOŁAIOWI MIKOLAIEWICZOWI NOWOSILCOWOWI
Rzeczywistemu radcy taynemu , senatorowi panstwa rossyyskiego, pełnomocnemu kommissarzowi Jego Cesarskiey królewskiey mości w krółewstwie polskiem, kuratorowi Cesarskiego uniwersytetu Wileńskiego, kawalerowi orderów: ś. Alexandra newskiego, ś. Włodzimierza iszey klassy, orła białego i wielu innych, konserwatorowi uniwersytetu jagiellońskiego, członkowi wielu uczonych towarzystw i t.d.
Opiekunowi, Znawcy, i Miłośnikowi Nauk; iako słaby hołd wdzięczności, i najgłębszego uszanowania, obecną Historyią Astronomii, w dniu 6 grudnia v. s. roku 1825.
Ma szczęście ofiarować Wincenty Karczewski.

HIST0RYIA ASTRONOMII KRÓTKO ZEBRANA. W tym krótkim zbiorze historyi: widzieć będziemy Astronomiią przez znaczną liczbę wieków w dzieciństwie, wzrastaiącą w szkole Alexandryyskiey; spoczy waiącą aż do Arabów; doskonalącą się ich pracami; nakoniec porzucaiącą Afrykę i Azyią gdzie wzięła swóy początek, usadawiaiącą się w Europie, i podnoszącą się naymniey w trzech wiekach do tey wysokości na którey ią dzisiay widzimy. Obraz ten postępów nay wzniosleyszey z nauk naturalnych, powinien ziednać przebaczenie rozumowi ludzkiemu za Astrologiią, od nayodlegleyszey starożytności panuiącą nad słabością ludzką, a za dni naszych temiż postępami nazawsze zniszczoną.FORZĄDEK ROZDZIAŁÓW
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX