Вярнуцца: Лідскі павет у Метрыке Літоўскай

Powiat lidzki. Rejestr 1690 Рэестр падушны ВКЛ. Ваяводства Віленскае 1690 г.


Дадана: 30-05-2000,
Крыніца: Powiat lidzki // Metryka Litewska. Rejestry Wielkiego Ksęstwa litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa, 1989. S. 200-235.VII. POWIAT LIDZKI

Parafija białohrudzka

Białohrud Tukałowski [1]: p. Maciej Krąkowski [2] . 3

Dzitwa Stara: p. Aleks[ander] Szemiot [3] 3

Dzitwa Stara: p. Michał Szemiot [4] 5

tenże z zastawnych 2

Dejnowszczyzna: p. Jan Ruc 1

Dzitwa: p. Paweł Mcrszkowski 5

Dzitrzykowszczyzna: p. Michał Daneyko 4

Olszew Tukałowski: p. Stan[isław] Tukało 1

Roszewskie, Steniukowskie i Dzitrzykowskie imienie p. Bazyli Nowicki 1

Plebanija białohrudzka 4

Parafija bieniakowska

Bieniakowszczyzna: p. Stan[isław] Hinca 1

Bolciniki: p. Stef[an] Chreptowicz 1

Bolciniki: p. Zembło [5] 3

Łopie: p. Łuszczyk 1

Czyżowskie i Sąginiszki: p. Łukaszewicz 3

Gojciniszki z młynem i karczmą: ks. senior 14

Kulowszczyzna Kucharowszczyzna: p. Alexandrowicz 1

Plebanija bieniakowska 3

Parafija ejszyska

Białopiotrowskie: p. Krzysz[tof] Białopiotrowicz 1

Tamże:

p. Samuel Białopiotrowicz 1

p. Adam Białopiotrowicz 1

Bieniuńskie Narkuńskie [6]: p. Józef Kulesza 1 ,

Tamże:

p. Andrzej Kulesza 1

p. Mikołaj Bołądź 1

p. Jan Sągin 1

p, Jan Ejsymont [7] 1

Bieniakuńskie:

p. Marcin Nowokuński [8]

p. Stan[isław] Hinca 1

p. Andrzej Kulesza 1

Birkaskie imienie:

p. Krzysz[tof] Piadziewicz 1

Bohdanowskie, Sągińskie, Gincewskie z ogrodnikami: p. Mikoł[aj] Krupowicz Ejsing 1

Bohusławskie: p. Jan Krupowicz Ejsing [9] 1

Bohusławskie Tobianowskie: p. Krzysz[tof] Szymkowicz 1

Bolciniki z karczmą, młynem i rudnią: p. Petelczyc 1

Bołądziowskie:

p. Adam Jaszewicz 1

p. Mikołaj Butrymowicz 1

p. Jerzy Bołądź Nosewicz 1

p. Jakub Bołądź 1

p. Jan Bołądź 1

Bujwidowskie i Podborze: p. Żdanowska 1

Burniejkowskie:

p. Andrzej Szyszka 1

p. Krzysztof Burniejko 1

Czechowskie, Pielkowskie, Nowiczewskie: p. Tomasz [10] Il[c]ewicz 1

Czyźuny: p. Stanisław Wilkaniec 8

Dowgiałowskie:

p. Tom[asz] Wincewicz 1

p. Mikołaj Dowgiało 1

p. Maciej Dowgiało 1

p. Jan Kucewicz 1

p. Mikołaj Dowgiało [11] 1

Dymkowiczowskie: p. Kazim[ierz] Kulesza 1

Dzmitrowskie Zahaliskie: p. Piotr Dzmitrowicz 1

Dzmitrowskie Birda Biaczyskie: p. Woj[ciech] Jursza 1

Dzmitrowskie Bernatowiczowskie: p. Dzieszkańcowa 1

Dzmitrowskie: p. Adam Rozwadowski 1

Dziakowskie Pojedapie: p. Dziakiewicz 1

Ejsmontowskie:

p. Jan Godlewski 1

p. Stanisław Żomojtel 1

Ejsmontowskie Pcwersocze [12] 8: p. Mikołaj Kucewicz 1

Ejzginowskie Poniedzielskie: p. Tomasz [13] Il[c]ewicz 1

Gawiuny: p. Wojciech Wojdak 1

Ginkiszki Wozbuniszki: p. Kazimierz [14] Wersocki [15] 2

Gorniszki: p. Bychowiec [16] 30

Hanczysko: p. Mikołaj Maciulewicz 1

Hancowskie: p. Mikołaj Macewicz 1

Hockowskie [17] Łazyryskie: p. Lad[wik] Bohdziewicz [18] 1

Hermanowskie: p. Jakub Chociata 1

Horodna: p. Andrzej Wilkaniec 1

Hubiszki Bieniuńskie: p. Mateusz Rowba 1

Jabłonowskie: p. Stan[isławj Siemaszko 1

Jacewsk: p. Olechnowiczowa 1

Jackowsk:

p. Gabriel Mickie wicz 1

p. Samuel Mickiewicz 1

Jatwa Chomiczowska: p. Samuel Łubkiewicz 1

Janiłowsk: p. Jan Il[c]ewicz 1

Iwaszkiewicze: p. Konstanty Rafałowicz 1

Jurszewskie Niewiarkowskie Aleksandrvń[s]kie [19]:

p. Władysław Jursza 1

p. Mikołajowa Jurszyna 1

Janiłowsk:

p. Adam Korkuć 1

p. Jan Il[c]ewicz l/2 [20]

Korkuciowsk:

p. Stanfisław] Korkuć 1

p. Samuel Korkuć [21] 1

item:

p. Stan[isław] Korkuć [22] 1

p. Krzysz[tof] Korkuć 1

Kirszyszki: p. Benedykt Nacewicz 1

Kozakowszczyzna z karczmą: p. Hryniewicz [23] 20

Kusakowskie Maćkowskie: p. Jan Kusak 1

Kiuczowsk: p. Wawrzyniec Wilbik 1

Krupowiczowskie Ejzginowskie: p. Kulesza [24] 1

Kucewsk: p. Jan Kucewicz 1

Lazaryjskie [25] Darmociewskie: p. Krz[ysztof?] Bohdziewicz 1

Lubkowskie: p. Franciszek. Jaworowski 1

Lubkowskie Trzeciakowskie: p. Krzysz[tof] Trzeciak 1

Łazarowskis: p. Ajitoni Wilkaniec 2

Lazaryjskie: p. Stan[isław] Bernatowicz 1

Lowkienickie: p. Jan Stecewicz 1

Lunkiańskie: p. Jerzy Paszkiewicz 1

Mackiszki [26]: p. Franciszek] Adam Ryło [27] 7

Maniewskie: p. Anna Sakowiczowa 1

Matjaszewskie: p. Mikołaj Wilkaniec 1

Miciańskie: p. Andrzej Jaszewicz 1

Mickowskie Nowokuńskie: p. Miczkowski 1

Mickowskie: p. Ignacy Hrehorowicz 1

Michnowskie:

p. Krzysz[tof] Radziwiłowicz 1

p. Jerzy Wilkaniec 1

p. Kaz[imierz] Pietraszewicz 1

p. Mikołaj Piadziewicz 1

Miechowskie:

p. Jerzy Wilkaniec 1

p. Krzysz[tof] Radziwiłowicz 1

Mikontany:

p. Krzysz[tof] Kotkowski 1

tenże zastawnych 2

Milewskie: p. Wawrzyniec Wilkaniec 1

Mintwiliszki: p. Stefan Wojzbun 1

Miżańskie:

p. Kazimierz Hryniewicki 1

p. Jakub Baranowski 1

p. Jan Jaszewicz 1

Mongiałowskie Tomkowskie: p. Jan Paszkowicz 1

Mozyszki: p. Dawid Jan Kozakowski 1

Nacewiczowskie Bołądziowskie: p. Nacewicz 1

Nenańskie: p. Samuel Jan Nowokuński [28] 1

Niewojniańskie:

p. Stanisław Chojnicki 1

p. Andrzej Niewojnianiec 1

p. Gabriel Doroniewicz 1

p. Jan Roszkowski 1

p. Jan Czechowski 1

Niewojn[i]ańce: p. Jan Szwabowicz 1

Nomeniczowskie: p. Kaz[imierz] Wasilewski 1

Nowokuńskie:

p. Aleks[ander] Jursza 1

p. Jan Nowokuński Palinowicz 1

p. Konst[ancja] Porzecka 1

Nowydwór: p. Konstanty Kobyliński 1

Nowickowskie: p. Adam Piadziewicz 1

Niszgowskie: p. Marcin Jundziłł 1

Nyszkuńskie Poniedzielskie:

p. Jan Jacewicz 1

p. Jerzy Jacewicz 1

p. Jan Pryszmont 1

Nyszkuńskie Pojedupie: p. Samuel Pieredko 1

Oniskiewiczowskie:

p. Maciej Oniskiewicz 1

p. Jan Oniskiewicz 1

p. Jerzy Oniskiewicz 1

Paszkiewiczowskie [29] Maćkowskie: p. Pietkiewicz 1

Paszkowskie: p. Krzysz[tof] Paszkiewicz 1

Pietkiewiczowskie: p. Jan Kurowski 1

Pietkowskie, Mackowsk, Giezów: p. Jerzy Il[c]ewicz 1

Pietkowskie:

p. Adam Połukordź 1

p. Jan Pietkiewicz 1

p. Jan Połukordź 1

Pietkowskie Zawojniańskie:

p. Mik[ołaj] Pietkiewicz 1

p. Andrzej Żomojtel 1

Powarsk: p. Samuel Zubrzycki 1

Pojedupie:

p. Józef Jursza 1

p. Jan Gabrjałowicz Mickiewicz przykup[ne] 1

p. Jerzy Zelna 1

p. Stanisław Pietkiewicz 1

p. Jan Kobyliński 1

Podejgucie: p. Felicjan Muchłiński [30] 1 [31]

Podborze: p. Francisz[ek] Niedźwiecki 1

Podzi[tJwie: p. Jan Adamowicz Dzi[c]zkani[e]c 1

Podzitwie: p. Helena Dziczkańcowa 1

Podzitwiańskie:

p. Jan Wilkaniec [32] 1

p. Jan Sągin 1

Posielcze: p. Michał Andruszkiewicz 1

Pogrzyndzie:

p. Kazimi[erz] Gajewski 1

p. Jakub Pryszmont 1

p. Jerzy Anciuszko 1

Powersocze:

p. Jakub Bratkowski 1

p. Bartłomiej Wersocki 1

p. Maciej Kulesza 1

p. Mikołaj Wersocki 1

p. Kazimierz Wołk 1

Purwejki: p. Samuel Anciuszko 1

Rafałowskie Surgontowskie Juchnowskie: p. Samuel Bohdano­wicz Kucewicz 1

Rafałowskie:

p. Daniel Kucewicz 1

p. Stanisław Kucewicz 1

Rymkowskie Podzitwie:

p. Krz[ysztof?] Rymkiewicz 1

p. Jan Rymkiewicz 1

p. Władysł[aw] Rymkiewicz 1

Rymkiewiczowskie: p. Jerzy Rymkiewicz 1

Rymtowowskie: p. Kazimierz Kulesza 1

Sąginiszki Horjanowszczyzna: p. Stan[isław] Sągin 1

Bartoszewskie:

p. Siemaszko 1

p. Dziczkańcowa 1

Powersoki:

p. Bartł[omiej] Wilkaniec 1

p. Janowa Sąginowa 1

p. Michał Pławski [33] 1

p. Mikołaj Pławski 1

Siemaszkowskie:

p. Jakub Siemaszko 1

p. Jan Siemaszko 1

p. Zofija Korkiewieżowa 1

p. Mikołaj Węsowski 1

Sumorokowszczyzna [34]: p. Katarzyna Kuczberska 1

Stankowskie: p. Eliasz Pryszmont 1

Stankowskie Ryłowskie Pojedupie: p. Jerzy Łodzia[ta] [35]

Stecewskie Ejzginowskie:

p. Piotr Mizgiewicz 1

p. Maciej Stecewicz 1

p. Jerzy Stecewicz 1

p. Andrzej Stecewicz 1

Krupowskie: p. Jurij Stecewicz 1

Świackowskie: p. Malcher Świackiewicz 1

Taciańskie: [36]

p. Jan Samuel Nowokuński 1

p. Mikołaj Połukordź 1

p. Bartł[omiej] Tołoczkiewicz 1

Tankowiec: p. Jerzy Poręmbski [37] 1

Teszańskie:

p. Andrzej Oniskiewicz 1

p. Jan Teszaniec 1

Towzgimiany:

p. Jan Kontrym 1

p. Józef Rądziewicz 1

p. Stanisłfaw] Szuchmicz 1

Tymkieliszki: p. Krzyszt[of] Mągiało 1

Wersoka [38]: p. Krzysz[tof] Kobyliński 1

Wersoka Jurowska [39]:

p. Stefan Bor[o]dzicz [40] 1

ks. Franciszek Zub [41]3

p. Anna Zubowa 4

p. Ludwik Jaszyc [42] 3

Wersoka Kiborty [43]: p. Zofija Kibortowa Mołocka 1

Wilkańcowskie:

p. Mikołaj Gurwolaniec 1

p. Adam Puzelewicz 1

Wilmontowskie Dobkowskie: p. Jan Jaszyc 1

Wołochowskie:

p. Aleksander Wołochowicz 1

p. Kazimierz Wołochowicz 1

p. Marcin Wołochowicz 1

p. Andrzej Wołochowicz 1

Wojgitowskie: p. Jan Jundziłł 1

Wojsiatowskie: p. Aleksander Wojsiat 1 Wydzminowskie Niewojniańskie:

p. Teszaniec 1

p. Jan Zdanowicz 1

Zaslaw Zyszmieniszki: p. Paweł Tomkorowd 1

Źemojciszki: p. Stefan Joreszkiewicz 1

Źomojtelskie:

p. Krzysztof Bartoszewicz 1

p. Marianna Korkuciowa 1

p. Jan Żomojtel 1

p. Jan Bociewicz 1

p. Andrzej Korkuć 1

Źubiszki: p. Jan Leszkiewicz [44] 5

Plebanija ejszyska 1

Parafija jeleńska

Bielica z folwar[kami], młynami, karczmami, Żydami, popem

blańskim etc. neyburskich dóbr [45] 442

Jelna: jm. p. Marcjan Tułowski [46] 1

tenże z Dzitrzykowszczyzny 1

Jelna: p. Aleksander Nowicki 2

p. Stefan Abrahamowicz 1

Istok: p. Abrahamowiczowa [47] 20

Koniuszany: ichm. księża jezuici 5

Krzywicze: jm. p. Jan Bykowski 5

Nieciecza: jm. p. Ferdynand Ror [48] 37

Ostrowczewskie Korejkowskie:

p. Stef[an] Juchnowicz 1

p. Andrzej Ostrowicz 1

Ostrouchowskie Korejkowskie:

p. Fiedor Ostrouch 1

p. Samuel Ostrouch 1

Mały Stok: p. Władysław Nowicki 6

Praesbiter cerkwi możejkowskiej 1

Plebanija jełeńska sive iwieńska 12

Parafija iszczolska

Dawa zastawna: jm. p. Balicki 30

Downarowszczyzna: p. Ludwik Osipowicz 1

Gierniki [49]: p. Jerzy Prokszyc Kandyba 3

Krzysztopusy: p. Emeren[cjanna] Jezierzy[ń]ska Hawryłkiewiczowa 1

Możejków Wielki Chodkiewiczowski [50] 184

Możejków Mały Naruszewiczowski z Skrebowem [51] 67

Paszyce:

jm. p. Roman Kozaryn 1

jm. p. Piotr Kmita 1

Romanowicze: p. Samuel Kmita 1

Szczuczyn:

p. Michał Suchodolski 5

p. Barbara Kosarzewska 5

Wabitowskie: p. Jakub Hlebko 1

Wojdziłowskie: p. Eliasz Maciejewicz 1

Wołczkowskie: p. Kazimierz Kulwiński 1

p. Jerzy Nizga 1

Zajkowszczyzna: p. Aleksander Dawlud 2

Parafija lidzka

Berdowka z karczmą, młynem: jm. p. Mosiewicz, wojewoda [52] 55

Horodna z Koniuchami - tegoż 15

Blotno z karczmą - tegoż 61

Ogrodnicy w Lidzie na placach wieczystych 12

Berdowka Kosowszczyzna Piotrukowszczyzna: p. Wilbik 2

Berdowka:

p. Pawłowa Rucka [53] 1

p. Helena Adamowa Rucka [54] 1

p. Krzyszt[of] Steckiewicz 1

p. Michał Rucki [55] 1

Bielicka, dokudowska pleb[anijaj - ks. Lutomirski, senior [56] 2

Bohdziejowskie:

p. Krzyszftof] Zaleski 1

p. Piotr Bohdziewicz 1

p. Jerzy Zaleski 1

Bołtuciowskie:

p. Jerzy Bołtuć 1

p. Krzysz[tof] Bołtuć 1

p. Marcin Bołtuć 1

Czechowskie: p. Krzysztof Demblewski 1

Dokudów: jm. p. Henryk Domasławski [57] 158

Krzywe Sioło: tenże 4

Gorniew - królewskie [58]: jm. p. Jan Jordan 6

Hołosowskie Dziechcianowskie: p. Wilbik 1

Jodkowskie:

p. Stanisł[aw] Narkiewicz Jodko [59] 1

p. Samuel Mickiewicz 1

p. Jerzy Jodko 1

p. Stanisław Jodko i

p. Aleksander Jodko 1

p. Jan Jodko 1

p. Jerzy Pace wicz 1

p. Helena Dawgirdowa 1

p. Teofil Zaleski 1

p. Józef Zaleski 1

p. Zofija Choronowiczowa 1

Kolesiszcze:

p. Stefan Dzmitrowicz Kolesiński 1

p. Jan Klukiewicz 1

p. Mikołaj Juszkiewicz 1

p. Marcin Dzmitr[owicz] Kolesiński 1

p. Mikołaj Zaczkiewicz 1

Kaczanowo: p. Marcin Zaleski 4

tenże z Zapola Korejwowskiego 1

Kuraszewszczyzna:

p. Krzysztof Nowicki 1

p. Dawidowa Nowicka 1

p. Piotr Serafinowicz 3

Korejwowskie Ostrouchowskie:

p. Kasperowicz 1

p. Aleksan[der] Fran[ciszek] Zaleski 1

p. Jan Nowicki [60] l

p. Józef Stypułkowski 1

Kuźmiszki:

p. Katarzyna Kolesińska Ejsymontowa [61] 1

p. Stanisław Nowicki 2

Kiebierdziów: p. Kazimierz Jodko 1

Krupowiczowskie: p. Kazim[ierz] Krupowicz [62] 1

Plebanija lidzka 13 [63]

Klepowszczyzna: p. Jan Daniłowicz 1

Kołyszkowskie Wierzchlidzie: p. Jan Kołyszko 1

Lida miasto immunitate terrestri gaudens 12

Cerkwi tamecznej praesbiter 1

Myto -

Myciańskiej cerkwi praesbiter 1

Nowoprudce: p. Wacław Mejnartowicz, podcz[aszy] lid[zki] [64] 13

Nieszykowszczyzna Czwirnie: p. Daniel Ordyniec [65] 5

Olszew:

p. Jan Olszewski [66] 9

p. Józef Olszewski [67] 9

p. Samuel Radziwiłowicz 1

Olszew z młynem: p. Radzimiński Frąckiewicz [68] 45

Narkuszki - tegoż 27

Horodna z karczmą - tegoż 5

Kance - tegoż [69] 2

Ogrodnicy lidzcy - tegoż 2

Ostrowla Trzeciakowszczyzna: p. Kolesiński [70]

Oliuszkowskie Tubiel: p. Ławryn Tubielewicz 1

Pałubniki: p. Aleksander Dawlud 1

Perepecza:

p. Andrzej Adamowicz 1

p. Władysław Mejnartowicz 14

p. Jan Perepecza 1

Piecowskie Bohdziowskie: p. Jerzy Kownacki 1

Prydybajłowo: p. Jerzy Bohatko 1

Pogawie: p. Jan Kaszyc [71][72]

Puchaczowszczyzna: p. Worotyniec 3

S[z]czerków, Bałundzie, Bojary: jm. p. Remer [73] 49

Sielec: jm. p. Henryk Domasławski 103

Stoki: tenże [74] 78

Sukurcie: p. Scypionowa [75] 6

Wierzch Lida: p. Wojciech Stecewicz 1

Wierzch Lida Czechowska: p. Kołyszko 1

Wierzch Lida Czechowska Srebniów: p. Eliasz Chral 2

Wołczykowicze: p. Pokroszyńska [76] 17

Źyżma: p. Barbara Orańska Godebska [77] 15

Zarzecze: p. Teodor Godebski [78] 2

Zapole:

p. Jerzy Krupowicz 1

p. Dawidowa Krupowiczowa 1

p. Adam Daneyko 1

p. Józef Zaleski [79] 1

p. Petronella Zabłocka Zaleska 1

p. Jan Zaleski 1

jejm. p. Joanna Poręmbska Dowgialina 5

Z dworu w Lidzie: jm. p. Rymwida [80] 1

Praesbiter cerkwi wołczyńskiej 1

jm. p. Czyż, podczaszy mścisł[awski] [81][82] 1

Praesbiter cerkwi żyżemskiej 1

Praesbiter cerkwi [83] 1

Parafija lacka [84]

Androszewszczyzna: p. Mikołaj Lenikowski 1

Borysowka Apanasowszczyzna: p. Dawgird 1

Baranowskie: p. Jakub Czaplic 3

Czelewaszczyzna: p. Michał Tarkowski 1

Czelejewszczyzna: p. Józef Mikołaj Tarkowski 1

Dziembrów Puszą z popem [85]: jm. p. Rymwid [86] 69

Chomowszczyzna - tegoż 15

Jelna Romejki - tegoż 15

Hapanowka: p. Jan Rudzki 1

Hormanowska: p. Mikołaj Wróblewski 1

Hryszewszczyzna: p. Michał Górski [87] 1

Jatwiesk: p. Haraburda 4

Jelna: p. Stefan Szyszka 1

Lackie Androszewszczyzna: p. Radoszyński 4

Lackie:

p. Władysław Kozicz 2

p. Mikołaj Kozicz 1

p. Jan Czaplic [88] 3

p. Jan Romanowski 1

Lackie Rozczycowskie: p. Kochan Steckiewicz 2

tenże z Wyzgonowszczyzny 2

Lesiszcze [89]: p. Krzysztof Karp [90] 10

Lackie: p. Paweł Alexandrowicz [91] 4

tenże z Wojdziłowszczyzny 1

Lackie: p. Jerzy Kozicz 1

Lackie Pisarzewskie: p. Skinder 8

Lackie Andruszewszczyzna: p. Kapusteński 2

Lackie Kurminowskie: p. Rodziewicz 2

Lackie Kurminowskie: p. Jerzy Czaplic 1

Lackie Rozajcowskie: p. Teresa Steckiewiczowa 2

Łyczków Niewisza: p. Stef[an] Alexandrowicz [92] 25

Łyczków: p. Samuel Łojko 1

Makuszewszczyzna: p. Piotr Hawryłowicz [93] 1

Niewisza: p. Kazim[ierz] Alexandrowicz [94] 10

Ochremowszczyzna: p. Mich[ał] Zabłocki [95] , 1

Romaniszki: p. Paweł Frąckiewicz [96] 20

Rochaczowszczyzna: p. Lenikowski I

Szemiakowszczyzna: p. Mateusz Kozicz 1

Ukolniki: p. Stanisław Wiłejko [97] 2

NB. p. Marcin Skinder [98] 2

NB. p. Konstanty Omieliński 1

Plebanija lacka [99] 5

Parafija naćka

Byliniszki: p. Daniel Siemaszko 1

Bylinowskie: p. Mikołaj Hryncewicz 1

Jocze Pokoniawy: p. Krzysz[tof] Jocz l

Janczarowskie: p. Maciej Wołodkiewicz 1

NB. jm. p. Hladowicki, skar[bnik?] grodzieński] [100] 45

Kucewskie: p. Jerzy Kucewicz 1

Lubiańskie:

p. Jan Szumiata 1

p. Stanisław Wilbik 1

p. Jan Wilbik 1

Mągiałowskie: p. Nikodem Górski 1

Nacza: p. Ludwik Dawgird [101] 12

Poradunie Strzeżmińskie: p. Siedlikowski 2

Puzielewicze:

p. Stanisł[aw] Puzielewicz 1

p. Eliasz Minakowski 1

Sołabiaciszki Dubisze: p. Andrzej Dawgird 2

Sołabiaciszki Stamirowszczyzna: p. Stan[isław] Górski 2

Szumiaciszki: p. Stefan Szumiata 1

Stachnowskie: p. Jakub Jatowicki [102] 1

Skiiondzie:

p. Jan Szymkowicz [103] 1

p. Krzysztof Wojszwiłł 1

Wersoka Hrehorowiczowska: p. Downarowicz 1

Wersoka: p. Symon Hrehorowicz 1

Plebanija naćka 2

Parafija nowodworska

Berozowce: p. Michał Steckiewicz [104]

Głębokie [105]: p. Samuel Bychowiec [106]

Głębokie [107] Steckiewiczowskie: p. Steckiewicz

Hlinkowskie: p. Justyna Burcewieżowa

Jackowskie Gowdziskie: p. Jan Okulicz

Jachnowskie:

p. Mikołaj Szemiaka

p. Hieronim Pacyna

p. Michał Jachnowicz [108]

Kulbaczyn:

p. Jerzy Szkliński [109] 3

p. Teresa Jezierzyńska Pokroszyńska 6

Kiwaciowskie: p. Jan Wemperski [110] 3

Kiełdycze: p. Aleksander Kochan 5

Kochnowszczyzna Rejnarowszczyzna: p. Wojewódzki [111] 2

Libiszki: p. Jan Chrzczonowicz [112] 1

Niepracza:

p. Grzymalina Puzanowska 1

p. Paweł Grzymało 1

p. Jan Grzymało [113] 1

p. Krzyszt[of] Grzymało 1

tenże z Wyzgowszczyzny Piekarowszczyzny 1

Płocki: p. Karol Milewski 1

Piłowszczyzna: p. Jerzy Tomkiewicz 1

Rewiatycze: p. Samuel Jurewicz [114] 1

Rodziewskie: p. Samuel Rodziewicz 1

Szyrniów:

p. Samuel Szemiaka 1

p. Jerzy Szemiaka 1

Widenka: p. Franciszek Szadurski [115] 4

tenże z zastawy od jm. p. Baranowicza 3

Wyzgowszczyzna: p. Mikołaj Abramowicz 1

Plebanija nowodworska 7

Parafija osowska horodeńska

Bastuny Osowa:

p. Jarosz Kontrym

p. Jan Mosiewicz

p. Stanisławo[wa] Sosonczyna [116]

Łopaciszki: p. Krzysztof Zapaśnik

Osowa:

p. Anna Dowmianówna Sosonczyna [117]

p. Jan Karol Ometa [118] 1

p. Aleksander Ometa 1

NB. p. Andrzej Jodko 1

Plebanija osowska -

Parafija raduńska

Bartoszewskie:

p. Jan Mikołajewicz 1

p. Stanis[ław] Marcinowicz 1

p. Stanis[ław] Bartoszewicz 1

p. Jan Stan[isław] Bartoszewicz 1

p. Piotr Bartoszewicz 1

Butrymowskie: p. Stanisław] Butrymowicz 1

Dubałowskie:

p. Mikołaj Wilbik 1

p. Michał Wilbik 1

p. Daniel Wilbik i

Ejdziatowskie: p. Stanis[ław] Malewski 1

Giesztowtowskie:

p. Szczęsny Giesztowt [119] 1

p. Jan Giesztowt 1

Kuczewskie: p. Piotr Kucz 1

Krupowicze:

p. Maciej Krupowicz 1

p. Maciej Smolak 1

p. Samuel Chwietkiewicz 1

p. Stanisław Harasimowicz 1

Łopatowszczyzna: p. Dzmitr Rosznicki [120] 1

Mickowskie: p. Jan Giesztowt 1

Nosowicze:

p. Stan[isław] Janowicz Nosewicz [121] 1

p. Stan[isław] Szczęsnowicz Nosewicz 1

p. Karol Nosewicz 1

p. Michał Nosewicz 1

Podzitwiańskie:

p. Jarosz Giesztowt 1.

p. Jan Wilbik 1

p. Stan[isław] Olechnowicz 1

p. Konstanty Witeź 1

Pacowskie: p. Krzyszftof J Chrul [122] 1

Paszkowskie:

p. Jan Zapaśnik 1

p. Kaz[imierz] Szymkiewicz 1

Rukańce:

p. Piotr Rukaniec 1

p. Marcin Wincza 1

Rymtowty:

p. Michał Rymtowt 1

p. Anna Rymtowtówna Puzielewiczowa 1

Sopuńce:

p. H[i]eronim Andrzejewski [123] 16

Surkonty:

p. Kazim[ierz] Surgont [124] 1

p. Mikołaj Surgont 1

p. Aleksander Surgont 1

Steckiewiczowskie: p. Kazimfierz] Steckiewicz 1

Wołdaciszki: p. Stan[isław] Odachowski [125] 8

Witkowicze: p. Michał Steckiewicz 1

Więckowiczowskie: p. Stan[isław] Więckiewicz 1

Wilbikowskie: p. Samuel Daniel Wilbik 1

Zapaśnikowskie: p. Samuel Zapaśnik 1

Zachwatowskie:

p. Jan Zachwatowicz 1

p. Krzysz[tof] Stan[isfaw] Malewski 1

p. Kazim[ierzj Krupowicz 1

Plebanija raduńska 6

Plebanija różańska 8

Parafija różańska

Balicze Kraśnikowszczyzna: p. Hrehory Kraśnik [126] 1

Balicze: p. Marcin Górski 2

Balia: p. Gabriel Kochan [127] 1

Byczkowszczyzna Piotrukowska: jm. p. Tyzenhauz [128] 41

Gi[e]rdziejewskie:

p. Stefan Gi[e]rdziejewski 3

p. Andrzej Ochromowicz 1

Chilczyce [129]:

p. Jakub Kochan [130] 3

p. Ignacy Rukiewicz [131] 5

Łopatowszczyzna:

p. Stan[isław] Tarczewski 1

p. Andrzej Rośnicki 1

p. Leon Rośnicki 1

p. Dzraitr Rośnicki 1

Kraśnikowo:

p. Anna Wyżdżanka 1

p. Michał Kraśnik 1

Mordesowszczyzna: p. Tysza Bykowski [132] 1

Mokrzec Łukawica: p. Jan Kochan [133] 2

Mokrzec Wierzch Łahod: p. Jan Abramowicz 1

Mokrzec:

p. Brzozowski Kazimiferz] 1

p. Adam Mokrzecki [134] 1

p. Kazim[ierz] Mokrzecki [135] 8

p. Krystyna Stanisławowa] Mokrzecka 2

p. Władysław Pokroszyński [136] 1

Mokrzec Mereczowszczyzna:

p. Piotr Mokrzecki 13

p. Władysław Mokrzecki 2

Mokrzec Poźniakowski: p. Gołębiewski [137] 1

Mokrzec: p. Andrzej Porobojewski 1

Mokrzec Pohaszewszczyzna 1

Olbrymowce: p. Aleksander Snarski [138] 3

Paszyce: p. Kazim[ierz] Sągajło 1

Rakowiecka cerkiew: o[jciec] Jan Zwinkowski 1

Ratowszczyzna: p. Jan Hawryłkowicz 1

Rutkiewicze:

p. Władysław Kamiński 1

p. Piotr Rokoz Kamiński 1

p. Stanis[ław] Józef Pietkiewicz Strabski 4

Różanka Pacowska [139] -

Z folwarku od Różanej: p. Andrfzej] Olszewski 5

Romanowskie:

p. Piotr Romanowski 1

p. Józef Romanowski 1

Szczuczynek:

p. Scypionowa [140] 10

p. Józefowicz [141] 18

Wilkowszczyzna: p. Jerzy Wyżga 1

Warsulewszczyzna: p. Stan[isław] Sankiewicz 1

Zienkowszczyzna: p. Jan Sidorowicz 1

Parafija wasiliska

Bujowce [142]: p. Józef Wyszkowski 5 [143]

Bohumalczyńskie: p. Daniel Szalewicz 1

Gowdziszki: p. Stanisł[aw] Jaszewski 2

Chodykowszczyzna: p. Anna Snadzka 1

Hajkowszczyzna:

p. Felicjan Hurynowicz 8

p. Ludwik Hurynowicz 6

Kozieliszki: p. Aleksan[der] Dzie[r]życ 1

Kościeniów: p. Stefan Frąckiewicz [144] 102

Iwaszkiewicze: jm. p. Lettaw [145] -

Lebioda - tenże jm. 706

Lebioda Przewoza - tenże [146] 209

Lebiodka:

p. Zofija Szylejkurska [147] 10

p. Felicjan Dawgird 3

p. Kazim[ierz] Krupo wicz 1

p. Jan Bykowski [148] 2

p. Marcin Kwinta 2 [149]

Lebioda Hincowska: p. Krupowicz 1

Lebioda Płonkowska: p. Wojciech Krupowicz 1

Lebieckie: p. Paweł Kmita 1 110

Ladycza: p. Andrzej Snadzki 1

Letuszewszczyzna: p. Mikołaj Łaniewski [150] 5

Łyczków, Gowdziszki Dubicze: p. Alexandrowicz [151] 15 [152]

Łyczków:

p. Samuel Lejko [153] 1

p. Jerzy Jamont 1

p. Wawrzyniec Dowgił 1

p. Helena Cytowiczowa [154] 1

p. Paweł Dowgił 1

p. Wawrzyniec Byczkowski Dowgił 1 [155]

p. Gabriel Rodziewicz [156] 1

p. Jan Bejnarowicz 1

Niewisza:

p. Katarzyna Lanckoroóska 1

p. Stanisław Adamowicz 1

Niewisza i zastaw od p. Baranowicza: p. Makarewicz 2

Pielasa Jundziłowska: p. Marian [n]a Bykowska 3

Pielasa Kurczowska - taż jejm. 2

Pielasa Fiedorowszczyzna - taż jejm. 2

Z Lebiodki - taż jejm. 1

Pielasa: p. Jan Michuniewicz 2

Rozwiatycze: p. Andrzej Tołoczko [157] 1

Rudów: p. Michał Kaz[imierz] Jamont [158] 1

Starydwór: p. Jan Kazim[ierz] Milewski 10

Szkordzie: ks. Marcin Chrzczecki, p[rzeor] o[rdinis] p[raedicatorum] 5

Szlachtowszczyzna: p. Aleksan[der] Steckiewicz 1

Szejbakiszki i karczma w Wasilisz[kach]: p. Hurynowicz 4 [159]

Wierzch Lebiodki i Wawiorki: p. Wład[ysław] Ilukiewicz 1

Wierzch Lebiody:

p. Stefan Steckiewicz 1

p. Fiedor Steckiewicz 1

Wołczyn: p. Daniel Hłuski 6

Wilejsze: p. Michał Dawgird 1

Winczewskie Puzewiczowskie: p. Puzewicz 1

Wołodkowszczyzna:

p. Adam Woyniłowicz 1 [160]

p. Franciszek Sumorok [161] 6

Parafija wawiorska i dylewska

Czaple: p. Jerzy Maciej Czapla 1

Dzitwa:

p. Samuel Kostrowicki [162] 15

p. Marcin Grajewski 1

Hołdów [163]: p. Władysław Tryzna [164] 15

Hryszanowsk: p. Jan Hryszan 1

Kowale zastawne: p. Marcin Michał Grajewski 1

Łyczków Woczkowski: p. Aleks[ander] Czołhański 1

Puzewicze: p. Jakub Czapla 1

Papiernia z zastawnemi: p. Konst[ancyja] Kostrowicka [165] 60

Rowby:

p. Stan[isław] Tomaszewicz Rowba 1

p. Daniel Połujan 1

p. Hrehorowa Rowbina 1

p. Jan Żdanowicz 1

p. Marcin Rowba 1

p. Jerzy Rowba 1

p. Bart[łomiej] Rowba 1

p. Wawrzyniec Janowski 1

p. Michał Hryszkiewicz 1

Radziwoniszki: p. Barbara Chełchowska 65

Szmygirowskie: p. Maciej Szraygira 1

Stankowskie:

p. Jan Romanowski 1

p. Jakub Kulesza 1

p. Samuel Leszkiewicz 1

p. Samuel Jurewicz od Kostrowick[iego?] 1

Szczepankowskie: p. Stan[isław] Sobolewski 1

Winczowskie Bohdanowskie:

p. Jan Wincza [166] 1

p. Stanisław Jurewicz Wincza 1

Winczowskie Dejwonowskie:

p. Jan Wincza 1

p. Krzysztof Wincza 1

p. Michał Jursza 1

Winczowskie Bonietuńskie: p. Aleksander Stanisławowicz [Wincza?] 1

Winczowskie Radziwiłowskie: p. Jan Wincza 1

Winczowskie Pułtorakowskie: p. Piotr Krupowicz 1

Winczowskie:

p. Stanisław Giesztowt 1

p. Władysław Wincza [167] 1

p. Stanisław Jaroszewicz 1

p. Jan Kazimierz Wincza 1

p. Aleksander Wincza [168] 1

Wawiorka Rorowska -

Wawiorka:

p. Stefan Wincza 1

p. Kęsowska [169] 3

Wierzch Wawiorki:

p. Michał Konrad [170] 1

p. Katarzyna Szalejewiczowa 2

Wierzch Wawiorki Kozieliszki: p. Florian Dzie[r]życ 1

Z zastawy

NB. p. Samuel Surkont 1

NB. p. Piotr Mawlewicz 1

Plebanija dylewska 6

Parafija zabłocka

Gniewoszowskie: p. Michał Migdał 1

Hlusznie:

p. Władysław Nadarzyński 5

tenże z zastawy Hluszniewa 1

Hluszniów:

p. Katarzyna S[z]mygirowa 1

p. Kazim[ierz] Kaczanowski 1

Kopciowszczyzna - tenże 2

Kopciowszczyzna: p. Anna Czaplicowa 1

Kosakowszczyzna: p. Andrzej Zapaśnik 1

Pielasa [171]:

p. Jerzy Przełomski 1

p. Eleonora Jerzyna Migdałowa 1

Paszkowskie: p. Mikołaj Paszkiewicz 1

Remzowdy p. Narbuta [172]: p. Gorszwiłło 18

Skiporce Ziemopasze: p. Mikołaj Dawgird [173] 1

Skra zastawna: p. Leon Radoszyński 2

Węzowszczyzna: p. Wolan 6

Wolejszańskie:

p. Hrehory Kotowicz [174] 1

p. Łukasz Kulikowski 1.

Zieraopasze: NB. 8. p. Aleksander Dawgird 5

Zabłocie: p. Jan Narbut, wojsk[owicz] lidz[ki] [175] 62

Zabłocie Sobakińce: p. Leon Radoszyński 12

Zabłocie Kopciowszczyzna:

p. Jan Wilbik 1

p. Krzysztof Gorszwiło 7

Plebanija zabłocka 4

Parafija żołudska

Burczewce:

p. Władysław Sieklucki [176] 26

tenże jm. z Krasuli 6 [177]

Czechowszczyzna:

p. Aleksander Kandyba [178] 1

p. Daniel Sidorowicz 2

p. Marcin Stołpowieki 1

Dawnorowszczyzna:

p. Józef Piasecki l [179]

p. Teodor Krupel 1

Derazna: p. Paweł Gajewski [180] 2

Chocianowicz[e]: p. Stanisław] Niewiarowski [181] 36

Chodziłów: p. [182] 29

Gojciniszki - do kościoła saskie [go] wileń[skiego] 14

Kuleszyce: p. Jan Hawrynowicz [183] 1

Lebioda Skobejki: p. Władys[ław] Kandyba [184] 1

Lebioda: p. Władysiaw Łaniewski [185] 1

tenże z Bieli[u]ńskie[go] Frąckiewiczowskie[go] 3

Lebiodka: p. Jan Skobejko 1

Orłów Lipiczna [186]: jm. p. Czyż 253

Plebanija tameczna 8

Oczkiewicze:

p. Aleksander Krupel 1

p. Szczęsny Krupel l [187]

Paszyce Miniewszczyzna: p. Sągajło [188] 1

Paszyce Romanowszczyzna: p. Cydzik [189][190] 1

Paszyce:

p. Kasper Krupel l [191]

p. Jeremian Kozaryn 1 [192]

Podłuże [193]: p. Michał Cydzik [194] 1

Przełomskie: p. Jan Przełomski 1

Smołocz, Bobry, Piszczowce: p. Dubrawski [195] 30

Sawowszczyzna: p. Jan Limont [196] 7

Wołczkowskie:

p. Michał Wyżga 1

p. Marcin Szołucha 1

Widugierowszczyzna: p. Jan Krupel 1

Wierzch Derazny: p. Jakub Nowicki 1

Wojdziłowskie: p. Eliasz Maciejewicz 1

Żołudek:

jm. p. Frąckiewicz [197] 227

tenże z Iszczołnej 53

tenże z Niewiszy 35

Z konwentu źołudskiego ks. przeor 6

Plebanija żołudska 6

Parafija żyrmońska

Adamowszczyzna: p. Chryzostom Stecewicz 1

Bienkiewiczowskie:

p. Marcin Bienkiewicz 1

p. Dawid Bienkiewicz 1

p. Krzysztofowa Bienkiewiczowa 1

Fiedkowszczyzna: p. Jerzy Porzecki [198] 1

Gierwiniki: p. Wiktor Bienkiewicz 1

Golmontowskie:

p. Aleksander Krupowicz 1

p. Maciej Krupowicz 1

Horodna:

p. Stefan Chrapowieki [199] 20

p. Jerzy Porzecki 2

tenże z Girwiniszek 3

Hancowskie:

p. Jan Hancewicz 1

p. Samuel Bienkiewicz 1

p. Andrzej Zaharowicz 1

p. Michał Zaharowicz 1

Jurowskie:

p. Jan Kazim[ierz] Smolak 1

p. Aleksander Smolak 1

p. Jan Smolak 1

Kotlewskie: p. Jakub Giesztowt 1

Kuberdzie: p. Halsz[k]a Kuberdziowa 1

Kirklowskie: p. Jan Arewinko Owsiadowski 1

Mintwiańskie:

p. Symon Mintwianiec 1.

p. Stanisłfaw] Łunkiewicz 1

p. Samuel Sokołowicz 1

p. Jan Sokołowicz 1

p. Samuel Bienko 1

p. Jerzy Sokołowicz 1

Możejkowszczyzna: p. Teofil Bobrowski [200] 13

Niskontańskie: p. Michał Noniewicz 1

Nowosady: jm. p. Lettaw [201] 7

Ochwatowskie: p. Maciej Giesztowt 1

Ozeliszki: p. Jan Szalewicz 10

Otniszkowskie: p. Eustachy Pawłowski 1

Osowa:

p. Jan Jackiewicz 2

p. Felicjan Łopata [202] 4

Pietkowszczyzna: p. Kazim[ierz] Zaleski 1

Pożyżnie:

p. Krzysz[tof] Mikosza 1

p. Teofil Kasperowicz 1

p. Krzyszftof] Gimbut 1

p. Michał Milewski 3

Podzitwiaóskie: p. Michał Tołoczko 1

Rekście: p. Stan[isław] Kazi[mierz] Talmont 1

Sokołowicze: p. Piotr Jaroszewicz 1

Stecewskie:

p. Jerzy Stecewicz 1

p. Krzyszt[of] Stecewicz 1

p. Jakub Kurmin 1

p. Kaz[imierz] Wład[ysław] Kijuć 1

p. Kazfimierz] Gabri[el] Korotejg 1

p. Piotr Kołyszko 1

p. Andrzej Bienkiewicz 1

p. Anna Nosewiczowa 1

Tukajły: jm. p. Lettaw [203] 2

Tubielewskie:

p. Jan Tubielewicz 1

p. Adam Tubielewicz 1

p. Jadwiga Zośnikowa 1

p. Helena Surgontowa 1

Tołoezkowskie: p. Kazim[ierz] Nosewicz 1

Worliszki: p. Bart[łomiej] Harasimowicz 1

Żyrmony - Zachwatowskie:

p. Abram Bienkiewicz 1

p. Eliasz Harasimowicz 1

Zaleskowszczyzna: p. Bartłomiej] Stecewicz 1

Żyżma:

p. Joanna Wacławowa Orańska [204] 4

p. Hilary Kunowski 3

NB. p. Jan Wilkaniec [205] 1

p. Tomasz Hancewicz 1

p. Jan Harasimowicz 1

Plebanija żyrmońska 11

Plebanija w Horodnej 7

Dobra duchowne

Dombrowna 86

Szeszolna 9

Plebanija solecznicka 1

Popiszki do altaryi jasińskiej 5

Dworzyszcze - księży jezuitów 54

Popiszki do Świątnik 3

Dobra tatarskie

Ałeksiszki: Fatma Dawidowa Romanowiczowa [206] 4

Bieniasze: Szeban Biejnaszewski [207] 1

Mustafa Olejewicz Biejnaszewski 1

Burniejków: p. Adam Burniejko 1

Bołądzie: p. Matys Bartoszewicz 1

Bicniuóskie: p. Stanisław Sągin 1

Czybirów: p. Michał Dowgiało 1

Dawidowskie: Roman Dawidowski [208] 1

Dmitrów:

Jan Dmitrowicz 1

Trojan Dmitrowicz 1

Giewielowszczyzna: p. Andrzej Mickiewicz 1

Giejmontowskie: p. Paweł Żomojtel 1

Hohinowskie: p. Symon Jałomoński 1

Jałomońskie: p. Mustafa Jałomoński 1

Jurele: p. Jakub Tubielewicz 1

Janczowskie: Franciszek Rodziewicz 1

Jacewskie: Maciej Zelna [209] 1

Jurszewskie: Stefan Jursza 1

Kozuńskie [210]: Samuel Jałomoński 1

Kordziuńskie:

tenże Samuel Jałomoński 1

Szahun [211] Niekraszewski 1

Kudejewicze:

Dawid Kudeński 1

Mustafa Kudejewski Bohuszewski 1

Korsakowskie:

Adam Okmiński 1

Dawid Korsak [212] 1

Józef Sefranowicz 1

Korkucie:

Piotr Wilbik 1

Stanisław Milewski 1

Mikołajowa Korkuciowa 1

Mateuszowa Korkuciowa 1

Łukasz Dziczkaniec [213] 1

Andrzej Janowicz Korkuć 1

Lubkiewicze: Salamon Lubkiewicz 1

Ławkiszki:

Jan Stecewicz 1

Andrzej Zacharewicz 1

Mielechowskie: Zachariasz Talkowski Milkowskie:

Abram Milkowski [214] 1

Jan Milkowski 1

Chazbi Mielachowski 1

Polonija Okmińska Miluńska 1

Mustafa Miluński Milkowski 1

Ilan Bojewski 1

Jan Puzielewicz [215] 1

Muszańskie: Jan Józefowicz 1

Mientwiańskie: Szejbutan Milkowski 1 Niekraszew:

Radliński Nasulewicz 1

Roman Niekraszewicz [216] 1

Szahun [217] Niekraszewicz 1

Józef Niekraszewski 1

Niekraszewicze:

Jan Niekraszewicz 1

Hasia Niekraszewska Mortuzowa [218] 1

Adam Niekraszewski 1

Nowo-Tatarskie:

Suliman Okmiński 1

Mortuza [219] Okmiński 1

Dawid Okmiński 1

Bohdan Okmiński 1

Józef Sobolewski 1

Józefowa Jałomińska 1

Jan Okmiński 1

Safar Sobolewski 1

Abraham Okmiński 1

Paszkiewiczowskie: Jan Paszkiewicz 1

Ruchańce:

Michał Stecewicz 1

Marcin Bartoszewicz 1

Rymkowskie: Andrzejowa Talmontowa 1

Stachmanowskie: Aleksander Jałomoński 1

Sobolewskie:

Olej Sobolewski 1

Mortuzah [220] Baraszewski 1

Józef Sulimowski 1

Józef Sobolewski 1

Marcin Sobolewski 1

Józef Dawidowski 1

Samuel Sobolewski 1

Biłaj Dawidowski 1

Smołocz: Dubrawski [221] 2

Surkonty: Jan Józefowicz 1

Słowikowszczyzna: Michał Ciszkiewicz 1

Sopuńce: Feliks Kozaryn 1

Talkowicze: Zofija Talkowska [222] 6

Talkowskie:

Dawid Talkowski [223] 1

Chawa Talkowska 1

Józef Talkowski 1

Dawid Talkowski [224] 1

Zachariasz Talkowski 1

Winczańskie: Eustachy Zaleski 1

Zacharowskie: Samuel Niekraszewski 1

Źomojtelskie: Jerzy Żomojtel 1

Dobra królewskie

abiuraty a. 1667

abiuraty a. 1690

Borciańskie s-two [225]

320

1

Raduńskie s-two ze Strezunami [226]

31

101 [227]

Ostryńskie s-two i Puhaczów [228]

237

-

Wasiliskie s-two [229]

117

-

Nowodworskie s-two [230]

114

92

Koniawa, Dubisa [231]

73 [232]

-

Klajsze, Mazańce, Dowgilańce [233]

21

-

Nacewicze Dowgielany [234]

15

-

Kulesze [235]

92

-

Orańskie leśnictwo

89

-

Bersztańskie leśnictwo

84

50

Ejszyskie s-two [236]

56

56

Koniawskie, Dubiskie leśnictwo [237]

47

-

Usiatyckie s-two

42

-

Ekonomija lidzka [238]

35

14

Kulbaki

28

-

Górnie [239]

10

6

Pilowce, Koniuchy

9

9

Koniuchy [240]

7

7

Cyborów

5

-

Posolcze

5

-

Filipowicze

4

-

Pursie

4

-

Radziejkowicze

3

-

Miodusie

3

-

Grynkiszki

1

-

Oszmienniki

1

-

Jawgiełowicze excepto dziedzicz[ne?]

1

-

Kierszyszki

1/2

1

Likańce

1/4

Zahaliszki

1/4[1] w rękopisie: Tułakowski

[2] Może to Krzętowski vel Krętowski, skarbnikowicz lidzki?

[3] Zapewne cześnikowicz nowogródzki, podczaszy orszański od 16 XII 1713.

[4] Stolnik smoleński już 1685, † 1721. Był on stryjem Aleksandra.

[5] Zapewne Zemla.

[6] w rękopisie: Narkańskie

[7] w rękopisie: Eysmąt

[8] w rękopisie: Nowkuński

[9] w rękopisie: Ejzing

[10] w rękopisie Th.

[11] Może pomyłkowo wymieniony po raz drugi lub było dwóch Dowgialów o imieniu Mikołaj.

[12] w rękopisie: Poweszecze

[13] w rękopisie: Th.

[14] w rękopisie: Krzmrz

[15] Zapewne Maciej Kazimierz Wersockit ok. 1701, miecznik lidzki od ok. 1683.

[16] Może Jerzy Bychowiec, który w 1700 stanął z powiatem lidzkim pod Olkienikami.

[17] Może Honckowskie - od miejscowości Honckiewicze lub Honckowicze.

[18] W 1819 wywiedli szlachectwo Bohdziewiczowie herbu Bończa, których przodek posiadał w 1652 Łazaryszki. Natomiast występujący w 1833 Bohdziewiczowie herbu Starykoń byli potomkami dziedzica w Honckiewiczach.

[19] lekcja niewyraźna

[20] w rękopisie: /2

[21] Zapewne Jan Samuel Korkuć† po 1721, horodniczy lidzki od 24.IV.1693 - srezygnował w 1720, pisarz grodzki lidzki już 1705 i jeszcze w V.1721.

[22] Zapewne pomyłkowo wymieniony drugi raz.

[23] Stefan Hryniewicz, cześnik lidzki już 1678 i jeszcze 1703, był tylko dzierżawcą tych dóbr.

[24] Może Marcin syn Stanisława, dziedzica dóbr Krupowskie, Ejsmontowskie i Bieniaszewskie w 1657.

[25] w rękopisie: Laryiskie

[26] w rękopisie: Makciszki

[27]Na pospolitym ruszeniu 1698 był on porucznikiem chorągwi parafii ejszyskiej.

[28] w rękopisie: Nowkoński

[29] w rękopisie: Pasekiewiczowskie

[30] w rękopisie: Machliński

[31] dopisano: 2 NB

[32] Jan Wilkaniec † 1713, mostowniczy lidzki po 1696.

[33]Michał Konstantynowicz Pławski podpisał w 1698 pospolite ruszenie lidzkiego.

[34] w rękopisie: Somorowszczyzna

[35] Zapewne strażnik nowogródzki już 1687, † 4.XII.1698.

[36] Raczej może Tetańskie - od miejscowości Tetańce.

[37] Był podstolim nowogródzkim (może Nowogródka Siewierskiego?) już w 1691.

[38] Była to tzw. Wersoka Michałowska.

[39] Majętność tę określano także mianem Wersoka Szczepanowska i Jurachowska. Określenie Jurachowska lub Jurowska pochodzi od imienia pierwszego właściciela Wersoki - Jurziego, który otrzymał te dobra od Kazimierza Jagiellończyka. W XVI-XVII w. Wersoka uległa podziałom między potomków Jurgi. (zob. W. Staniewicz, Dwór Wersoka Wielka, "Ateneum Wileńskie", T. III, 1925/1926, s. 265-316).

[40] Zapewne syn Michała, podwojewodziego trockiego, który w 1688 nabył dwie części Wersoki od Brzosków.

[41] v rękopisie: Zub v[el] Żuk

[42] Może Jurzyc lub Paszyc.

[43] Inna jej nazwa to Wersoka Michałowska - nazwana tak od jednego z synów Jurgi - Michała.

[44] Może to Jan Kazimierz Leszkiewicz† 30.X.1700, sekretarz JKM, regent kan­celarii dekretowej WKsL, wójt wileński od 1691, pisarz sądów referendarskich od 19.VIII.1699.

[45] Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny księżnej neuburskiej.

[46] 21 Cześnik wołkowyski już 1698, † 1703.

[47] Konstancja Marianna Kołłątajówna Stanisławowa Karolowa Abramowiczówa.

[48] Ferdynand Jan Ror † ok. 1698, podstoli trocki już 1666, mianowany stolnikiem IV 1679(?), przez wiele lat toczył spór o ten urząd z Władysławem Rossochackim, z tytułem stolnika występuje dopiero w 1691.

[49] w rękopisie: Gorniki

[50] Jerzego Karola Chodkiewicza† 1691, oboźnego lit., zapewne dobra te wniosła mu w posagu żona Marianna Tekla z Naruszewiczów.

[51] Dobra te należały do bazylianów wileńskich.

[52] Aleksander Jan Mosiewicz, w-da mścisławski.

[53] Może chodzi tu o żonę Adama Rutskiego (Ruckiego) † 1710, obożnego rzoczy ckiego.

[54] Może to Michał Stefan Rutski (Rucki) † 1710, podstarości rzeczycki już 1670, pisarz ziemski już 1678.

[55] Samuel Lutomirski.

[56] Samuel Lutomirski.

[57] Henryk Domasławski, podstarości wołkowyski 1710-1714, trzymał Dokudów w zastawie od Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny.

[58] w rękopisie: Kr. Gorniew

[59] Zapewne budowniczy żmudzki od 20.X.1690.

[60] Może to podstoli smoleński już 1679 ?

[61] w rękopisie: Esmontowa

[62] Prawnukowie Stanisława, Samuela i Kazimierza - synów Krzysztofa, dziedzica dóbr Krupowskie Pocieluńskie w 1670 - wylegitymowali się ze szlachectwa w 1817 z herbem Lubicz. Krupowiczowie byli potomkami Kruposa, z którego rodu wywodzili się też Jamontowie, Paszkiewiczowie, Olechnowiczowie i inni (por. W. Semkowicz, W sprawie początków szlachty na Litwie i jej ustroju rodowego, "Kw. Hist." R. XXIX, 1915 s. 253).

[63] dopisano: 14

[64] Wacław Mejnartowicz (Meynartowicz) † 1704, podczaszy lidzki już 1688, podstoli już 1695.

[65] Daniel Kazimierz Ordyniec f po 1700, strażnik smoleński już 1684, podstaroici wołkowyski 1685-1695.

[66] Jan Kazimierz Olszewski† po 1695, podsędkowicz lidzki, wojski lidzki od 12.III.1694.

[67] Józef Olszewski† p. 20.III.1693, podsędkowicz lidzki, skarbnik lidzki, został zabity przez Helenę Tyszkiewiczówną Szemiotową, sędzinę żmudzką i jej syna Wła­dysława.

[68] Nie wiadomo, o którego z Frąckiewiczów Radzimińskich tu chodzi.

[69] wyraz dodany przez wydawcę

[70] Może Konstanty Dymitrowicz Kolesiński† 1693/4, komornik lidzki już 1674, horodniczy i podpisek lidzki już 1687. W 1666 właścicielem Ostrówki Trzeciakowszczyzny był Konstanty Pawłowicz Kolesiński.

[71] w rękopisie. Kaszczyc

[72] Jan Wawrzyniec Kaszyc, koniuszy grodzieński w 1710.

[73]Może Mateusz Remer (Romer)† 3I.X.1699, pik wojska lit., podkomorzy parnawski od28 VIII 1665, gen.-mjr już 1676, gen. artylerii lit. od 28.IV.1687 do VII.1698, łub jego syn Jerzy.

[74] Domasławski trzymał Sielec i Stoki w zastawie od Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny.

[75] Anna Podchocimska, od 1682 wdowa po Andrzeju Scipio del Campo, chorążym wendeńskim.

[76] 30 Może wdowa po Jerzym Stanisławie Pokorszeńskim, cześniku i sędzim grodzkim lidzkim.

[77] Córka Sylwestra Wojny Orońskiego i Halszki Gieysztorówny, od 1688 wdowa po Andrzeju Konstantym Godebskim, stolniku pińskim.

[78] Teodor Godebski † 1721, podstolic piński (był podobno podstolim pińskim), odziedziczył Zarzecze Kruniewiczowskie i Łojkowszczyznę w pow. lidzkim po wuju Aleksandrze Kazimierzu Kruniewiczu, wojskim mozyrskim.

[79] Może podstoli smoleński f ok. 1697/9.

[80] Eliasz Michał Rymwid† 6 V1696, sędzia grodzki lidzki 1668-70, podstarości ok. 1671-78, podstoli już 1678, podkomorzy 1680, marszałek od 1690.

[81] dalej dopisano: NB.

[82] Zapewne Bogusław z Woronnej Czyżf po 1716, podczaszy mścisławski już 1713.

[83] wyraz nieczytelny: dziskiej

[84] w rękopisie: ladzka

[85] fragment podkreślony

[86] Eliasz Michał Rymwid, marszałek lidzki.

[87] Może łowczy trocki, ale † on p. 20.VI.1690.

[88] Może to późniejszy cześnik kowieński od 30.I.1717 i pisarz grodzki już 1722 i 1724.

[89] w rękopisie: Lesiczcze

[90] Zapewne tenże Krzysztof Karp stawił się jako podczaszy smoleński na pospolite ruszenie 1698 z pow. grodzieńskim

[91] Syn Stanisława skarbnika łidzkiego, był podobno łowczym łidzkim w 1693.

[92] Zapewne Stefan Eustachy Alexandrowicz † 23.X.1700, wójt grodzieński od 1665, podkomorzy grodzieński od 1678, marszałek od ok. 1685, kasztelan nowogródzki od 20IV1698.

[93] Może Piotr Leon Hawryłowicz Pirohowski † 1710, obożny mścisławski od 20.VIII.1699.

[94] Nie wiadomo, czy chodzi tu o Kazimierza Alexandrowicza † 1703, który byl bratem Stefana Eustachego i podobno pisarzem ziemskim grodzieńskim 1694-1703, czy też o skarbnika lidzkiego już 1711, podczaszego od 18.VIII.1712.

[95] Może Michał Jan Sawicz Zabłocki, podkomorzy wendeński już 1690 i jeszcze 1692.

[96] Paweł Jan Frąckiewicz Radzimiński † po 1700, podstoli mozyrski już 1682.

[97] Stanisław Rymszewicz Wiłejko † po 1700, strażnik wileński już 1689.

[98] Marcin Franciszek Skinder † po 1722, skarbnik lidzki, wojski od 30.XI.1720 do XI.1722 (zrezygnował).

[99] w rękopisie: ladzka

[100] W 1705 występuje Jakub Hladowicki, skarbnikowicz grodzieński - może chodzi tu o niego lub o jego ojca Jerzego † po 1681.

[101] Budowniczy lidzki do 1720 (zrezygnował).

[102] Może Jakówicki.

[103] Może Jan Piotr Szymkowicz, podczaszy wileński w 1693 lub Jan Michał Girdzimont Szymkowicz † 1712, podczaszy oszmiański już 1686.

[104] Może podczaszy oszmiański w 1690.

[105] w rękopisie: Głembokie

[106] Samuel Dobrogost Bychowiec † po 1696, podczaszy miński już 1676 (zapewne zrezygnował, bo potem nie występował z tym tytułem), s-ta łuciński.

[107] jak wyżej

[108] Jachnowiczowie h. Topór posiadali Gołdziszki-Jachnowicze.

[109] Jerzy Szymkowicz Szkleński.

[110] Zapewne Womperski.

[111] Może Michał Stanisław Wojewódzki, mostowniczy lidzki już 1698, luh Andrzej Wojewódzki † 1705, oboźny lidzki już 1703.

[112] Może Jan Kazimierz Chrzczonowicz, miecznik trocki już 1676, lub Jan Chrzczo­nowicz, skarbnik mozyrski już 1674.

[113] Grzymalowie h. Grzymała pochodzili z Zalesia Grzymały w pow. zakroczym­skim. W 1817 udowodnili szlachectwo potomkowie Jana Grzymały, dziedzica Niepraczy.

[114] Może miecznik wolkowyski już 1701, pisarz dekretowy lit. od 16.XI.1709, zm. 1721.

[115] Może Jan Franciszek Szadurski † po 1735, podstoli inflancki od 17.VI.1713, pods tar ości już 1720.

[116] w rękopisie: Sosączyna

[117] jak wyżej

[118] Podczaszy lidzki już 1697.

[119] Giesztowtowie mieli pochodzić od borciów - ludności pochodzenia pruskiego pełniącej służbę mostowniczą (por. M. Szymielewicz, Borcie i włość borciańska, "Ziemia LidzkaR. IV, 1939, nr 4-5, s. 115).

[120] Częściej występuje to nazwisko w formie Rośnicki.

[121] Nosewiczowie mieli pochodzić od borciów (por. Szymielewicz, op. cit.).

[122] Nazwisko to występuje także w formie Chral.

[123]Zapewne chodzi tu o zmarłego chyba w 1691 czesnika słonimskiego od 26.I.1656.

[124] Nazwisko to występuje też w formie Surkont.

[125] Syn Jana i Zofii Olszewskiej.

[126] Kraśnikowie osiedli w tej majętności już w początkach XVII w.

[127] Dobra te do Kochanów przeszły w 1588, kiedy to Tymofiej Bohuszewicz Kochan nabył je od Tymofieja Andrejewicza Okoła.

[128] Stefan Tyzenhauz, w-da nowogródzki.

[129] w rękopisie: Chylczyce

[130] Jakub Kochan otrzymał Chiłczyce Mokrec zastawem 13.VII.1653 od brata stryjecznego Stefana Filonowicza Kochana.

[131] Ignacy Rukiewicz † 1705, skarbnik grodzieński już 1688, podczaszy grodzieński już 1698.

[132] W 1671 część Mokrca nabył Aleksander Stanisław Tysza Bykowski † ok. 1730?, podstarości słonimski już 1664 i jeszcze 1670, cześnik słonimski już 1685, stolnik już 1698, chorąży od XII.1701. Dobra te trzymał więc on lub któryś z jego synów: Florian, Jan, Hieronim lub Piotr.

[133] W początkach XVII w. Matiasz, Jerzy i Jan Daniłowicze Kraśnikowie sprzedali 1 włókę w Łukawicy Janowi Tymofiejewiczowi Kochanowi.

[134] Stolnik lidzki w 1698.

[135] Skarbnik lidzki w 1695.

[136] Właściwie Pokorszyński.

[137] w rękopisie: Golembiewski

[138] Syn Tomasza(?) Krzysztofa Snarskiego, podstolego polockiego, i Anny Poźniakówny.

[139] W 1685 Gedeon Aleksander Chalecki, s-ta nowosielski, z żoną Eufemią Mleczkówną zrzekli się Różanki na rzecz Jana Krzysztofa Paca, późniejszego marszałka wiłkomierslciego. Chaleccy trzymali Różankę w zastawie od Michała Kazimierza Paca, w-dy wileńskiego.

[140] Anna Podchocimska Scipionowa del Campo, chorążyna wendeńska.

[141] Jerzy Józefowicz Hlebicki † 1718, podstoli witebski 1682, wojski połocki od 1697. Żonaty był on najpierw z Anną Połubińską, wdową (już 1683) po Limoncie, podstolim witebskim, od którego odkupił właśnie Szczuczynek, a następnie z Katarzyną Scipionówną del Campo, chorążanką wendeńską.

[142] lekcja niepewna - może Biczowce

[143] Wg wizytacji katolików parafii wasiliskiej z 1700 w majętności tej było 5 do­rosłych osób (Czart. 1775 s. 2665).

[144] Stefan Frąckiewicz Radzimiński, s-ta słonimski i chorąży nowogródzki.

[145] Krzysztof Wiktoryn Zbigniew Vorbek-Lettow, marszałek starodubowski.

[146] wyraz dopisany przez wydawcę

[147] Z pewnością Zofia Odyńcówna Szymonowa Szyłejkowska.

[148] Zapewne Jan Tysza Bykowski - syn Aleksandra Stanisława, cześnika (lub już stolnika) słonimskiego.

[149] Wg wizytacji katolików z 1700 w jego majętności było 5 dorosłych osób (Czart. 1775 s. 2665).

[150] Może Mikołaj Wołk Łaniewskif po 1698, horodniczy starodubowski jut 1667.

[151] Florian Alexandrowicz † 1709, skarbnik lidzki już 1698.

[152] Dopisano: NB. 25.

[153] Zapewne Łojko.

[154] w rękopisie: Cybowiczowa

[155] Wizytacja katolików z 1700 odnotowuje u niego 5 osób (Czart. 1775, s. 2666).

[156] Zapewne krajczy piński od 12.I.1702.

[157] Może Andrzej Kazimierz † 1703, mierniczy grodzieński.

[158] Michał Kazimierz Jamont Pollewicz † 11. VI.1696, pisarz grodzki lidzki już 1674 i jeszcze 1692, skarbnik trocki już 1669 do 1690, pisarz skarbowy lit. od 28.VI.1685, skarbny lit. od 16.VI.1690, wojski lidzki od 16.VI.1690, podsędek od 1695.

[159] Wg wizytacji z 1700 były tu 4 osoby (Czart. 1775 s. 2665).

[160] Wg wizytacji z 1700 w jego majętności były 4 dorosłe osoby (Ibidem, s. 2663).

[161] w rękopisie: Somorok

[162] Najmłodszy syn Jana.

[163] Nazwa ta występuje też niekiedy w formie Ołdów.

[164] Władysław Jerzy Tryzna † po 1714, stolnik wołkowyski od 3.II.1676 - zrezygnował w 1713.

[165] Może Konstancja z Narajewskich, wdowa po Michale Kostrowickim.

[166] Jan Wincza † ok. 1728, koniuszy lidzki od 12.X.1716, mieczny od 2 III 1720.

[167] Zapewne strażnik lidzki od 28.XI.1720.

[168]Aleksander Wincza † po 1724, strażnik lidzki od 4.XII.1705 do 1720, sędzia grodzki zapewne od 1713.

[169] Może wdowa po Bogusławie Bauzendorff Kęsowskim, wojskim lidzkim jeszcze w 1678.

[170] Zapewne są to tylko dwa imiona, a nie dopisano nazwiska.

[171] w rękopisie: Piełasza

[172] Zapewne Jana Michała Narbutta † 27.II.1693, pisarza ziemskiego lidzkiego już 1658, sędziego od ok. 1673.

[173] w rękopisie: Dowgird

[174] Hrehory Józef Kotowicz † 1724, podstarości grodzieński od 1698/9, chorąży od 18. II.1699, s-ta grodzieński od 10.VI.1706, łowczy lit. od 1710.

[175] Jan Michał Narbut † po 1701, syn Adama, wojskiego lidzkiego, i Elżbiety Bergówny Rzężyckiej.

[176] Podstoli drohicki już 1686.

[177] W wizytacji katolików tej parafii z 1700 występuje "pani Sieklucka", która we wsi Krasuli miała 8 dorosłych poddanych (Czart. 1775 s. 2857).

[178] Wg wizytacji z 1700 Aleksander Kandyba miał 6 poddanych we wsi Mociewicze (Czart. 1775, s. 2862).

[179] Wg wizytacji z 1700 miało tu być 3 dorosłych poddanych (Ibidem, s. 2857).

[180] w rękopisie: Hajewski

[181] Stanisław Niewiarowski, syn Stefana, płk. wojska lit., i Marianny Tryżnianki, s-ta budowiecki.

[182] brak imienia i nazwiska

[183] Może Hawrylowicz?

[184] Wg wizytacji z 1700 Władysław Kandyba miał 2 poddanych we wsi Wojdziłowice (Ibidem, s. 2859).

[185] Może Władysław Wołk Łaniewski.

[186] Dobra Radziwiłłów birżańskich.

[187] Wg wizytacji z 1700 Szczęsny Krupel miał 2 poddanych we wsi Bohdanowszczyźnie (Ibidem, s. 2860).

[188] Zapewne Aleksander Sągajło, który w Paszczycach wg wizytacji z 1700 miał 2 poddanych (Ibidem, s. 2856).

[189] w rękopisie: Cidzik

[190] Zapewne Jerzy Cydzik, który wg wizytacji z 1700 miał w Paszczycach 4 poddanych (Ibidem, s. 2857).

[191] Wg wizytacji z 1700 było tu 6 poddanych (Ibidem, s. 2857).

[192] Wg wizytacji z 1700 Hieronim Kozaryn miał 3 poddanych (Ibidem, s. 2857).

[193] w rękopisie przedtem po raz drugi umieszczono tytuł: Parafija żołudska

[194] rękopisie: Cidzik

[195] Dobra Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny ks. neuburskiej w zastawie u Jana Dubrawskiego, podstolego wendeńskiego.

[196] Jan Limont † 1716, koniuszy lidzki już 1694.

[197] Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński 1. III.1638 - 23.VIII.1694, podkomorzy lidzki od 1668, s-ta lidzki od ok. 1679, podskarbi nadworny lit. od 20 XI1689.

[198] Jerzy Jan Porzecki † 1697, łowczy lidzki już 1682.

[199] Stefan Antoni Chrapowicki 29.XII.1661 - p. 17.II.1731, wojewodzie witebski, s-ta pilwiski, podkomorzy smoleński od 18.XI.1718.

[200] Z pewnością Teofil Borowskif 1712, podczaszy lidzki już 1686, wójt lidzki do 1705.

[201] Zapewne Krzysztof Wiktoryn Zbigniew Vorbek Lettow, marszałek starodubowski.

[202] Zapewne syn Krzysztofa, skarbnika lidzkiego.

[203] Zapewne Krzysztof Wiktoryn Zbigniew Vorbek Lettow, marszałek starodubowski.

[204] Joanna Kunowska, wdowa po Wacławie Wojnie Orańskim, podczaszym czernihowskim.

[205] Jan Wilkaniec † 1713, mostowniczy lidzki po 1696.

[206] Wdowa po Dawidzie - prawnuku Szczęsnego Kulzminowicza z popisu 1567. Potomkowie Dawida Romanowicza, właściciela Oleksiszek, legitymowali się w 1817 jako kniaziowie z rodu Juszeńskich.

[207] Raczej Bieniaszewski.

[208] Pochodził z rodziny kniaziów tatarskich. Jego przodek Dawid uzyskał ok. 1480 pustkę Dawidowszczyznę w pow. lidzkim.

[209] w rękopisie: Zelnia

[210] Albo Kocuńskie.

[211] w rękopisie: Szahan

[212] Jego przodkiem był Korsak, syn Issupa z rewizji Tatarów w 1559, który poiadał Korsaki i Mackiszki.

[213] w rękopisie: Dzizkaniec

[214] protoplastą tej rodziny był Milk występujący w popisie 1528 w pow. lidzkim w Milkowiczach.

[215] w rękopisie: Puzulewicz

[216] Jego przodek Niekrasz uzyskał w 1507 nadanie w Niekraszewiczach nad rz. Radunią.

[217] w rękopisie: Szackan

[218] w rękopisie: Mortazowa

[219] w rękopisie: Mortaza

[220] w rękopisie: Martaza

[221] Porównaj Smołocz w parafii żołudzkiej.

[222] Talkowscy, kniaziowie z rodu Juszeńskich, już w 1567 byli właścicielami Talków icz.

[223] Dziadulewicz dla schyłku XVII w. wymienia dwóch Dawidów osiadłych w Talkunach. Jeden z nich - Dawid syn Dawida - był w 1691 porucznikiem chorągwi ta tarskiej Stefana Baranowskiego.

[224] Jak wyżej.

[225] Krzysztofa Wiktoryna Zbigniewa Vorbek Lettowa, marszałka starodubowskiego.

[226] Piotra Rudominy Dusiackiego † 1703, marszalkowicza braslawskiego. Uzyskał on to starostwo w 1687 od matki - Elżbiety z Isajkowskich 1. v-o Krzysztofowej Rudominowej Dusiackiej (do 1666), 2. v-o Krzysztofowej Bialłozorowej, chorążynej w. lit. (do 1687).

[227] W1702 Krzysztof Radomina Dusiacki, s-ta raduński, wypłacił podymne "według abiuraty 1690 r." z 314 dymów.

[228] Otrzymał je 20.III.1685 Aleksander Przyjemski † 1694, wówczas chorąży kaliski, od X.1685 podstoli koronny, wraz z żoną Zofią Gosiewską.

[229] Krzysztof Wiktoryn Zbigniew Vorbek Lettow, marszałek starodubowski, otrzymał 26.IV.1689 konsens na cesję s-twa wasiłiskiego z Kuleszowem i Prudzianami bratu Aleksandrowi Jerzemu, podkomorzemu starodubowskiemu.

(ML, Wp. 142 s. 576-578).

[230] Eliasza Michała Rymwida, marszałka łidzkiego.

[231] Po śmierci 6.V.1690 Jana Waleriana Kuncewicza, wojewodzica brzeskiego, otrzymał s-two koniawskie i dubiskie Stanisław Popławski.

[232] W rękopisie liczbę dymów podano dwukroynie

[233] Jakub Dominik Kuncewicz, wojewodzie brzeski, otrzymał 16.VI.1688 konsens na cesję "dóbr Nadziewicze alias Dowgidanie, Sopimie alias Klayszy i Miżanie oraz 4 włóki w Parwiańcach" bratu Janowi Walerianowi, (Ibidem s. 518-519).

[234] Jak wyżej.

[235] Krzysztofa Wiktoryna Zbigniewa Vorbek Lettowa, marszałka starodubowskiego.

[236] Jana Kolęckiego † p. 1693, podkomorzego parnawskiego już 1663, marszałka mozyrskiego od 25.VI.1663. Już wtedy był s-tą ejszyskim.

[237] Zapewne Stefana Kazimierza Kurczą † 1702, wojskiego łidzkiego od 19.V.1653, podkomorzego od 7.VII.1661, kasztelana brzeskiego od 3.I.1668, w-dy od 1672, albo jego syna Franciszka † 1709.

[238] Kazimierza Frąckiewicza Radzimińskiego, podskarbiego nadwornego lit. i s-ty łidzkiego.

[239] Jan Jordan wraz z ojcem Dawidem w 1685 (?) zajechał Górnie należące do Kazimierza Frąckiewicza Radzimińskiego f 1708, wojskiego i podstarościego lidzkiego Już 1682, sędziego ziemskiego od 14.VIII.1694.

[240] Aleksander Jan Mosiewicz, ostatecznie w-da mścisławski, otrzymał Koniuchy 2.II.1676.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX