Вярнуцца: Агульная інфармацыя

Boniecki Adam. Genealogia elit polsko-litewskich, powiat Lidzki


Аўтар: Boniecki Adam,
Дадана: 23.09.2004,Lida - budowniczy

Dominik Kołyszko h. Kotwica ca. 1734 † ca. 1779

Lida - burgrabia

Franciszek Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * 1756 † ca. 1806

Lida - chorąży

Bogdan ca. 1494 † ca. 1539

Michał ca. 1585 † ca. 1635

Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1733 † ca. 1808

Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1684 † ca. 1763

Stanisław Berdowski ca. 1520 † ca. 1565

Jan Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1605 † ca. 1650

Władysław Jawornicki z Obic h. Gozdawa ca. 1702 † ca. 1747

Dawid Jodko h. Lis ca. 1706 † ca. 1756

Jan Jodko h. Lis

Jerzy Jundziłł na Zelwie h. Łabędź ca. 1594 † ca. 1648

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź ca. 1597 † ca. 1679

Kazimierz Teofil Kuncewicz h. Łabędź ca. 1635 † ca. 1705

Jan Kurcz h. Radwan ca. 1618 † ca. 1690

Lida - cześnik

Jan Aleksander Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic ca. 1656 † ca. 1701

Jan Michał Chrzanowski h. Rogala ca. 1667 † ca. 1712

Jakub Czechnicki ca. 1741 † ca. 1791

Hilary Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba ca. 1611 † ca. 1668

Andrzej Dziakiewicz ca. 1708 † ca. 1753

Jan Dzieżyc h. Lubicz

N. Godlewski ca. 1640 † ca. 1690

Stefan Hryniewicz h. Przyjaciel ca. 1657 † ca. 1708

Franciszek Jodko h. Lis

Adam "Ryło" Ryłło-Jundziłł h. Wieniawa ca. 1669 † ca. 1714

Fulgenty Kamieński h. Rola ca. 1734 † ca. 1801

Maciej Korzyb ca. 1647 † ca. 1692

Jerzy Piotr Limont h. Limont ca. 1618 † ca. 1663

Lida - dzierżawca

Jerzy Radziwiłł h. Trąby ca. 1480 † 1541

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby 1512 † 1584

Lida - horodniczy

Jakub Dowgiałło h. Zadora ca. 1730 † ca. 1775

Fulgenty Kamieński h. Rola ca. 1734 † ca. 1801

Jan Samuel Korkuć h. Nałęcz

Kazimierz Macewicz h. Leliwa ca. 1702 † ca. 1748 Lida - kasztelan

Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1733 † ca. 1808

Lida - komornik

Szymon Bieńkiewicz ca. 1748 † ca. 1793

Krzysztof Faszcz z Faszczów h. Prus ca. 1768 † ca. 1818

Maciej Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1748 † ca. 1793

Franciszek Jodko h. Lis ca. 1748 † ca. 1793

Lida - komornik powiatu

Jerzy Kępiński z Kęmpna h. Niesobia ca. 1734 † ca. 1797

Lida - komornik ziemski

Konstanty Kolesiński h. Kojen ca. 1644 † ca. 1689

Lida - koniuszy

Józef Dłuski ca. 1737 † ca. 1782

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1734 † ca. 1792

Wincenty Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1754 † ca. 1799

Józef Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Maciej Kulesza z Kulesz h. Ślepowron ca. 1715 † ca. 1765

N. Woydag ca. 1656 † ca. 1706

Lida - krajczy

Adam "Kuncewicz" Ginett h. Zaremba ca. 1746 † ca. 1791

Jerzy Antoni Jodko h. Lis ca. 1708 † ca. 1759

Lida - łowczy

Jerzy Białopiotrowicz h. Awdaniec ca. 1734 † ca. 1802

Wincenty Białopiotrowicz h. Awdaniec ca. 1753 † ca. 1814

Felicjan Daneyko h. Sas ca. 1725 † ca. 1805

Adam Prewysz-Kwinto h. Dryja ca. 1734 † ca. 1779

Wojciech Michowski ca. 1536 † ca. 1586

Jerzy Porzecki ca. 1649 † ca. 1694

Michał Puciata ca. 1647 † ca. 1692

Lida - marszałek

Michał Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1682 † ca. 1727

Teofil Bajecki ca. 1646 † ca. 1691

Aleksander Chalecki

Aleksander Chalecki h. Chalecki ca. 1597 † ca. 1642

Jerzy Jodko h. Lis ca. 1715 † ca. 1789

Filon Ilon Kopeć h. Kroje 1574 † 1623

Romuald Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza

Franciszek Mosiewicz ca. 1670 † ca. 1715

N. Rajecki ca. 1622 † ca. 1672

Teofil Rajecki ca. 1650 † ca. 1695

Lida - miecznik

Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Łada ca. 1689 † ca. 1734

Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Mogiła ca. 1689 † ca. 1734

Michał Broniewski ca. 1740 † ca. 1785

Hieronim Dzieżyc h. Lubicz ca. 1618 † ca. 1663

Michał Dzieżyc h. Lubicz ca. 1639 † ca. 1684

Stefan Łoknicki z Łoknicy h. Nieczuja ca. 1660 † ca. 1705

Lida - mostowniczy

Antoni Huryn h. Kalinowa ca. 1735 † ca. 1780

Antoni Huryn h. Kalinowa ca. 1743 † ca. 1788

Kazimierz Huryn h. Kalinowa ca. 1740 † ca. 1785

Aleksander Arawinko-Huryn h. Kalinowa ca. 1734 † ca. 1779

Lida - namiestnik

Andrzej Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1475 † ca. 1522

Piotr "Biały" Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa ca. 1409 † ca. 1498

Andrzej Drozcza ca. 1466 † ca. 1520

Jerzy Ilinicz h. Korczak ca. 1471 † ca. 1551

Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa ca. 1459 † ca. 1522

Jan Kuczuk ca. 1440 † ca. 1493

Lida - oboźny

Leon Antoni Jakimowicz-Hołownia h. Hołownia ca. 1734 † ca. 1779

Józef Hubarowicz ca. 1735 † ca. 1780

Stefan Kamieński h. Rola ca. 1676 † ca. 1721

N. Ryłło ca. 1708 † ca. 1758

Lida - pisarz grodzki

Stanisław Kołątaj h. Kołątaj ca. 1628 † ca. 1673

Józef Korkuć h. Nałęcz ca. 1682 † ca. 1727

Samuel Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza ca. 1729 † ca. 1780

Jan Kościałkowski h. Syrokomla ca. 1746 † ca. 1796

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź ca. 1733 † ca. 1818

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź ca. 1781 † ca. 1828

Konstanty Michał Kuncewicz h. Łabędź ca. 1639 † ca. 1724

Józef Laskowicz h. Korab ca. 1767 † ca. 1812

Lida - pisarz ziemski

Dominik Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1729 † ca. 1799

Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1673 † ca. 1718

Benedykt Tadeusz Kamieński h. Rola ca. 1737 † ca. 1803

Jakub Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź ca. 1606 † ca. 1651

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź ca. 1597 † ca. 1679

Samuel Kuncewicz h. Łabędź ca. 1588 † 1643

Lida - pleban

Kazimierz Ancuta h. Ancuta ca. 1737 † ca. 1787

Lida - poborca

Jerzy Jundziłł na Zelwie h. Łabędź ca. 1594 † ca. 1648

Lida - podczaszy

Kazimierz Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1687 † ca. 1732

Benedykt Barwiński h. Achinger ca. 1677 † ca. 1718

Teofil Borowski ca. 1667 † ca. 1712

Michał Borzymowski h. Lubicz ca. 1734 † ca. 1779

N. Dłuski ca. 1713 † ca. 1763

Wojciech Golimont h. Ślepowron ca. 1610 † ca. 1663

Antoni "Ryło" Ryłło-Jundziłł h. Wieniawa ca. 1691 † ca. 1736

Józef Kamieński h. Rola ca. 1743 † ca. 1800

Mikołaj Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg

Jan Limont h. Limont ca. 1653 † ca. 1703

Krzysztof Łosowski h. Prus ca. 1627 † ca. 1672

Lida - podkomorzy

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1644 † 1693

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź ca. 1597 † ca. 1679

Stefan Kurcz h. Radwan ca. 1618 † ca. 1700

Jarosław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski 1563 † ca. 1614

N. Narbut ca. 1722 † ca. 1772

Lida - podsędek

Jan Kamieński h. Rola ca. 1729 † ca. 1780

Jarosław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski 1563 † ca. 1614

Lida - podskarbi sądu kapturowego powiatu

Józef Dłuski ca. 1734 † ca. 1779

Lida - podstarości

Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1684 † ca. 1763

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1644 † ca. 1702

Józef Kamieński h. Rola ca. 1744 † ca. 1795

Lida - podstoli

Józef Skarbek-Abramowicz h. Awdaniec

Konstanty Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz ca. 1638 † ca. 1683

Konstanty Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz ca. 1652 † ca. 1697

N. Jasieński h. Jastrzębiec ca. 1716 † ca. 1766

Zedersok Zygmunt Kibert ca. 1667 † ca. 1712

Romuald Leparski z Hannusza h. Leparski ca. 1728 † ca. 1787

Lida - prezydent sądu grodzkiego

Aleksander Krydel h. Odsiecz 1784 † ca. 1841

Lida - pułkownik

Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1733 † ca. 1808

Lida - regent

Jerzy Józef Adamowicz h. Adamowicz ca. 1733 † ca. 1778

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1734 † ca. 1792

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź ca. 1781 † ca. 1828

Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź ca. 1783 † ca. 1833

Lida - regent graniczny

Maciej Kobyliński h. Krzywda ca. 1787 † ca. 1832

Lida - regent graniczny powiatowy

Rafał Lipiński z Lipnej h. Rawicz ca. 1789 † ca. 1839

Lida - regent grodzki

Wincenty Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1757 † ca. 1802

Lida - regent ziemski

Jan Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź ca. 1746 † ca. 1791

Justyn Kamieński h. Rola ca. 1757 † ca. 1802

Lida - rotmistrz

Jerzy Boniecki z Bończy h. Bończa ca. 1761 † ca. 1811

Michał Borodzicz h. Brodzic ca. 1745 † ca. 1800

Gabriel Bułhak h. Syrokomla ca. 1754 † ca. 1799

Michał Burzymowski h. Lubicz ca. 1754 † ca. 1799

Ignacy Frąckiewicz h. Ślepowron ca. 1745 † ca. 1790

Józef Kondratowicz h. Syrokomla 1747 † ca. 1804

Lida - rotmistrz powiatowy

Tadeusz Kamieński h. Ślepowron ca. 1771 † ca. 1821

Jan Kulesza z Kulesz h. Ślepowron ca. 1704 † ca. 1754

Lida - rotmistrz powiatu

Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1733 † ca. 1778

Florian Baranowski h. Ostoja ca. 1757 † ca. 1802

Fulgenty Kamieński h. Rola ca. 1745 † ca. 1790

Józef Korzeniowski h. Nałęcz ca. 1734 † ca. 1779

Lida - sędzia

Józef Dłuski ca. 1734 † ca. 1779

Stanisław Gzowski h. Junosza ca. 1753 † ca. 1803

Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź ca. 1783 † ca. 1833

Karol Laskowski z Laskowa h. Korab ca. 1782 † ca. 1832

Lida - sędzia apelacyjny

Karol Rafał Grabowski z Grabówki h. Oksza ca. 1796 † 1857

Lida - sędzia graniczny

Bartłomiej Jundziłł h. Łabędź ca. 1790 † ca. 1840

Lida - sędzia graniczny powiatu

Antoni Kuncewicz h. Łabędź ca. 1777 † ca. 1827

Lida - sędzia grodzki

Jerzy Adamowicz h. Adamowicz ca. 1761 † ca. 1806

Mateusz Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź ca. 1745 † ca. 1790

Józef Hawryłkiewicz ca. 1735 † ca. 1783

Piotr Jerzy Radobylski-Hubarowicz ca. 1734 † ca. 1795

Michał Kazimierz "Pollewicz" Jamont h. Pobóg ca. 1653 † ca. 1708

Mateusz Marcinkiewicz ca. 1708 † ca. 1758

Michał Tukałł ca. 1749 † ca. 1799

Lida - sędzia kapturowy

Jan Dowgird

Józef Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała ca. 1734 † ca. 1779

Piotr Jerzy Radobylski-Hubarowicz ca. 1734 † ca. 1795

Antoni Arawinko-Huryn h. Kalinowa ca. 1734 † ca. 1779

Fulgenty Kamieński h. Rola ca. 1734 † ca. 1801

Kazimierz Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Lida - sędzia kapturowy powiatu

Michał Borzymowski h. Lubicz ca. 1734 † ca. 1779

Jan Kazimierz "Kuncewicz" Ginett h. Zaremba ca. 1734 † ca. 1779

Leon Antoni Jakimowicz-Hołownia h. Hołownia ca. 1734 † ca. 1779

Lida - sędzia powiatowy

Tomasz Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała ca. 1787 † ca. 1837

Józef Kamieński h. Rola ca. 1799 † ca. 1844

Lida - sędzia ziemski

Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1757 † ca. 1802

Józef Borzymowski h. Lubicz ca. 1735 † ca. 1780

Jerzy Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1580 † ca. 1630

Kazimierz Kamieński h. Rola ca. 1793 † ca. 1838

Samuel Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź

Józef Kuncewicz h. Łabędź 1786 † ca. 1836

Marcin Limont h. Limont ca. 1622 † ca. 1684

Lida - skarbnik

Jan Adamkowicz h. Wadwicz ca. 1644 † ca. 1689

Dominik Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1719 † ca. 1764

Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1733 † ca. 1778

Franciszek Brzozowski h. Brzozowski ca. 1746 † ca. 1796

Kazimierz Budkiewicz h. Trzaska ca. 1644 † ca. 1689

Jan Dowgiałło h. Zadora ca. 1658 † ca. 1703

Walenty Gorecki h. Dołęga ca. 1747 † ca. 1815

Jan Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby ca. 1745 † ca. 1803

Konstanty Jan Kazimierz Kuncewicz h. Łabędź ca. 1639 † ca. 1713

Franciszek Kurowski z Kurowa h. Nałęcz ca. 1689 † ca. 1734

Lida - starosta

Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec ca. 1540 † ca. 1611

Piotr "Biały" Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa ca. 1409 † ca. 1498

Aleksy Dowojna h. Szeliga ca. 1402 † ca. 1474

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1644 † 1693

Aleksander ks. Hołowczyński h. Łabędź ca. 1574 † 1617

Jerzy Ilinicz h. Korczak ca. 1471 † ca. 1551

Aleksander Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa ca. 1687 † ca. 1755

Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa ca. 1459 † ca. 1522

Dominik Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby 1643 † 1697

Jan Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby 1681 † 1729

Krzysztof Stefan Sapieha h. Lis 1590 † 1627

Lida - stolnik

Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz ca. 1684 † ca. 1763

Jerzy Jodko h. Lis ca. 1715 † ca. 1789

Benedykt Tadeusz Kamieński h. Rola ca. 1737 † ca. 1803

Szymon Kątkowski h. Ostoja ca. 1674 † ca. 1724

Lida - strażnik

Jerzy Białopiotrowicz h. Awdaniec ca. 1734 † ca. 1802

Michał Borodzicz h. Brodzic ca. 1745 † ca. 1800

Piotr Stanisław Hawryłkiewicz ca. 1705 † ca. 1750

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec ca. 1734 † ca. 1792

Tomasz Pietkiewicz ca. 1719 † ca. 1769

Lida - strukczaszy

Jakub Bykowski ca. 1740 † ca. 1785

Florian Cydzik ca. 1743 † ca. 1788

Lida - wojski

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic ca. 1644 † ca. 1702

Józef Franciszek Godebski h. Godziemba ca. 1725 † ca. 1790

Michał Kazimierz "Pollewicz" Jamont h. Pobóg ca. 1653 † ca. 1708

Bogusław Kęsowski h. Poraj ca. 1648 † ca. 1693

Kazimierz Teofil Kuncewicz h. Łabędź ca. 1635 † ca. 1705

Stefan Kurcz h. Radwan ca. 1618 † ca. 1700

Mikołaj Limont h. Limont ca. 1602 † ca. 1647

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX