Вярнуцца: Эканоміка

Spis Abonentów Sieci Telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów


Дадана: 27-10-2017,
Крыніца: Spis Abonentów Sieci Telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie na 1939 r. Warszawa - Styczeń 1939.BASTUNY L (8-15)

2 Hartingh Zofia, maj. Taurogi

1 Kobyliński Lucjan, maj. Horodeńka

3 Uszpulewicz Witold, folw. Krzywe

BERDÓWKA L

1 Państwowe Stado Ogierów

2 Szkoła Rolnicza

BIAŁOHRUDA (L 8-15)

2 Policja Państw., posterunek

2 Zarząd gminny

BIELICA L (8-15)

5 Bajkacz Adam, Rynek

3 Policja Państw., posterunek, Hejbowicza 35

2 Wojtasiński Jan, Hejbowicza 51

4 Zarząd gminny

BIENIAKONIE C

8 Administracja maj. Podweryszki

20 Mekiel Munla, przem. leśny, Beliny 26

12 Plac przeładowczy eksploatacji leśnej i tartaku świąteckiego K. i Szachno

B. POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:

2 - naczelnik urzędu, b.

19 - monter, m.

18 Poczter Berko, Beliny 21

14 Policja Państw., posterunek

6 Polska Składnica Związku Spółdzielni Spożywców

10 Puttkamerowa Zofia, hr., Bolcieniki

5 Rabinowicz Lejba, kupiec leśny

3 Rosołek Ludwik, hurtownia tytoniowa

1 Spółdzielnia spożywczo-rolnicza ,,Zorza"

17 Wileńska Rolnicza Stacja Doświadczalna w Bienlakoniach

15 Zarząd gminny, Wileńska 1

BUTRYMANCE L

4 Houwalt Witold, majątek Rakliszki

DOKUDOWO L (8-15)

2 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

EJSZYSZKI C

15 Leśnictwo Ejszyszki, os. Dumbla

2 Policja Państw., posterunek, Rynek 1

1 Posterunek K.O.P. do walki z przemytem

3 Szpital rejonowy

8 Zarząd gminny Ejszyszki, wieś Jurzdyka

GAWIA L

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

GIERANONY L

1 Czerniak Leonard, ks. proboszcz

7 Jamontt Maciej, maj. Rockiszki

2 Meysztowicz Szymon, maj. Gieranony

HONCZARY L/2

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

HORODNO L/2 k. Lidy

3 Kondratowlczowa Ada, maj, Horodno

IWIE C k. Lidy

17 Balbaryjski Hilel, skup lnu. Rynek 14

2 Bobicz Ildefons, ks. dziekan, dr, plebania

23 Bruk Motel, handel szmat, B. Joselewicza 8

9 Dworecki M. i S-wie, skład żelaza, Rynek 22

4 Golberg Dawid, skup lnu, 3 Maja 2

3 "Horacy Heller", T-wo Handlowo-Przemysłowe, S-ka Akc. w Warszawie, Administracja Dóbr Iwie

14 - tartak

- (dod.) elektrownia

13 - "Horacy Heller", maj. Iwie

18 Kuchcińskl Roman, rejent, Bernardyńska 2

5 Lejbman Lejba, właśc. firmy "Flax B-cia Lejbman", skup lnu, siemienia i pakuł, 3 Maja 7

1 Lidzki Dawid, skup lnu, siemienia i pakuł, Piłsudskiego 34

16 Lidzki Josiel, skup lnu, siemienia i pakuł

8 Nochlmowski Chaim, Bernardyńska 2

POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:

21 - naczeinik urzędu

20 - aparat odbiorczy

7 Policja Państw., posterunek, Targowa 1

12 Romecki Bronisław, dr med., m., Nadrzeczna 15

22 Romecki Bronisław, dr med., Rynek 1

15 Szmukler Hirsz, S-ka autob. ciężarowych, Bernardyńska 3

19 Szofer Pinchos, Bernardyńska 16

10 Zarząd gminny, Gminna

KONWALISZKI L (8-15)

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

KOŚCIENIEWO L/2

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

KRUPA L/2

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

LIDA N

2 30 Biuro napraw

2 31 Informacja centrali telefonicznej

2 26 Przyjmowanie telegramów telefonem

AUTOMATY TELEFONICZNE:

Cukiernia, Orlicz-Dreszera 29

Cukiernia, Suwalska 9

Cukiernia, Rynek 11

Cukiernia, Suwalska 131

Dworzec kolejowy

Gmach Poczty, Mickiewicza 11

ROZMÓWNICE PUBLICZNE:

Urząd Telefoniczno - Telegraficzny, Mickiewicza 11

Urzędy Pocztowo-Telekomunikacyjne

Lida 2, dworzec kolejowy

Lida 3, koszary Marsz. Śmigłego Rydza

Lida 4, koszary im. gen. Żeligowskiego

(Inne połączenia służbowe - patrz pod Poczta, Telegraf i Telefon)

6 Straż Pożarna Ochotnicza, Suwalska 125

79 Straż Pożarna, Słobódka Warszawska 31

73 Abramowicz Władysław, redaktor "Ziemi Naszej", Zamkowa 4-7

27 Adwokat Cyderowicz Beniamin, 3 Maja 13 a

48 Adwokat Hajkowicz Aleksander, Zamkowa 2

136 Adwokat Kamioński I., Suwalska 22

88 Adwokat Kerzner Izydor, 17 Kwietnia 3 a

185 Adwokat Łowlcz-Barański Eugeniusz, Piłsudskiego 9

124 Adwokat Skinder Czesław, Piłsudskiego 11

170 Adwokat Symonowicz Włodzimierz, Komiercyjna 4

116 Adwokat Wagner Jakub, Suwalska 11

247 Adwokat Wiłkojć Nina, Mackiewicza 2

148 Adwokat Wismont Franciszek, Legionowa 6

196 Aleksandrowicz D., dyr. (patrz pod Przemysł Gumowy "Ardal")

18 Apteka po-Sejmikowa, Mickiewicza Ludwika, Mackiewicza 3

11 Apteka "Stara" G. Lewinsona i A. Zelikowicza, Suwalska 45

84 Apteka Stukatora Izraela, Suwalska 63

217 Arczyńska Stefania, cukiernia-kawiarnia "Pomorzanka", 3 Maja 24

128 "Ardal" Przemysł Gumowy (patrz pod Przemysł Gumowy "Ardal")

132 "Ardal" Skład komisowy (patrz pod Przemysł Gumowy "Ardal")

BANKI:

99 Bank Kupiecki, Suwalska 10

- (dod.) dyrektor, Ławit

43 Bank Ludowy Spółdzielczy, Pierackiego 1

59 Bank Ludowy żydowski, Suwalska 40

12 Bank Wileński, prywatny handlowy S. A., oddz. w Udzie, zastępstwo Banku Polskiego, Suwalska

87 "Benland" Sp. firm., odlewnia żelaza i fabryka maszyn rolniczych, Suwalska 142

15 Berdowski Gecel, hotel Dagmara, Mackiewicza 38

167 Bieszański Izaak, Fabryczna 15

218 Biłat Józef, zakład fryzjerski, 3 Maja 7

141 Bojarczyk Bolesław, obrońca sądowy, 3 Maja 69

93 Borkowski Michał, 17 Kwietnia 19

161 Borodacz Chajkiel, Mackiewicza 30

210 Borówka, folwark

26 Browar, stodownia i wytwórnia wód gazowych B-cia M. i S. Pupko, Suwalska 88

- (dod.) Tartak 1 Młyn walcowy

74 Browar, spadk. Papirmejstra, Suwalska 73

14 Cukiernia "Ameryka", Suwalska 19

155 Cyderowicz Izaak, m., por. Żwirki 6-3

240 Cygielnicki Borys, Zamkowa 41

132 Dobkowska i S-ka, Skład hurt. tow. kolonialnych, przedst. "Ardal" I "Pepege"

22 Doktór med. Ejzenberg-Katzowa, Suwalska 64

58 Doktór med. Gołąbiewski W., Suwalska 65

2 66 Doktór med. Gru S" 3 Maja 12

2 09 Doktór med. Harniewiczówna Jadwiga, Szeptyckiego 15

2 04 Doktór med. Jastrzębski Zygmunt, Suwalska 77

123 Doktór med. Kantor I., Suwalska 45

2 05 Doktór med. Komorowski Włodzimierz-Bohdan, 3 Maja 32

37 Doktór med. Kozubowski Stefan, Szkolna 54

2 64 Doktór med. Lewinson Adolf, Suwalska 86 m. 3

115 Doktór med. Prużański Aleksander, Suwalska 58

25 Doktór med. Sopoćko Romuald, Szeptyckiego 9

8 Doktór med. Stołowicki Izaak, Mackiewicza 51

90 Doktór med. Wolfowicz Abram, Suwalska 77

23 Drobiazgiewlcz Jan, nacz. Urzędu telef.-telegr., Lida, Mickiewicza 11 m. 2

225 Drukarnia i fabr. wyrób. intr. "Magata", 3 Maja 9 a

162 Dunin Borkowski, kier. Bryg. Kontr. Skarb., m., Górniańska 10

187 Dworakowski Józef, m., 17 Kwietnia 10

176 Dworecki Mojżesz, lekarz-dentysta, Suwalska 19

163 Ejges Symche, dr. fil., przemysłowiec, Suwalska 92

260 "Elektrorad", M. Krygiel i M. Żyżemski, rowery, radia i elektrotechnika, Suwalska 23

35 Elektrownia Miejska, biuro, Suwałska 3

147 Elektrownia Miejska, Suwalska 179

129 Elkind Leon, Szeptyckiego 17

258 Epsztejn Fiszel, Falkowskiego 22

44 Fabryka gwozdzi "Drutindustria", Fabryczna 6

128 Fabryka Przemysł Gumowy "Ardal", Fabryczna 8

208 Ferdman Lew, artyk. elektrotechn., radiowe i instalacje światła i siły, Suwalska 144

239 Galiński Dominik, mierniczy przys., Miennickiego 5/14

153 Gmina Wyznaniowa Żydowska, Szkolna 31

188 Grabowski Roman, kier. Księgarni Spółdzielczej, Suwalska 66

223 Grabowski Roman, m., Wyzwolenia 31

41 Halpern Józef, przemysłowiec leśny, Szeptyckiego 14

80 Hotel "Europejski", Glauberman Izaak, 3 Maja 6

105 Hotel "Grand", Lando Beniamin, Suwalska 9

104 Hurwicz M., inż., Suwalska 164

78 Hurwicz Eliasz, przemysł, leśny, m., 17 Kwietnia 10

189 Hurtowy Skład Towarów Kolonialnych, J. i J. Szmujłowicz, 3 Maja 7

206 Ingielewlcz Kazimierz, właśc, wytwórni cukrów, Suwalska 74

238 Jakowicz Stanisław, właśc. taksówki, 3 Maja 32

117 Jasinowski Szloma, 3 Maja 26

101 Kapliński Izaak, kupiec leśny, Suwalska 86

186 Karczmar Marek, Jeneralna Reprezentacja T-wa Ubezpieczeń "Przezorność", Żwirki 1

51 Kino "Edison", Suwalska 10

183 Kino "Era", Suwalska 58

20 Kolegium ks. ks. Pijarów, Suwalska 68

2 04 Kotański Antoni, kier. szkoły, Szkolna 60

KOLEJE:

66 Kolejowa Centrala Telefoniczna

- 74 (dod.) elektrownia

- 75 (dod.) Naczelnik Oddziału Drogowego

- 78 (dod.) telegraf

119 Kolektura Lot. Państw., Epsztejn, Suwalska 22

95 Komunalna Kasa Oszczędności pow. lidzkiego, 3 Maja 13

220 Kozłowski Edward, mierniczy przys., Górniańska 6 a

174 Kruger Edward. Mackiewicza 2

249 Lekarz wet. Liskiewicz Stanisław, dr fil., Falkowskiego 19

137 Lewinson M., materiały budowlane, Suwalska 22

262 "Lidzianka", S-ka autobusowa, Zamkowa 4/7

263 Lokalny Kom. Funduszu Pracy pow. Lidzkiego, Mackiewicza 11

177 "Łódzka Manufaktura w Lidzie", Suwalska 19

173 Magazyn Spółdzielni Rolniczej, Kolejowa

2 Majer Stanisław, pisarz hipoteczny, Suwalska 74

103 Mełup Salomon, prezes, m., 3 Maja 46 (patrz pod Przemysł Gumowy "Ardal")

40 "Metal", Sp. firm., skład żelaza, Mackiewicza 22

- (dod.) biuro

171 Michalczyk Marian, 11 Listopada 2

202 Michniewski Mieczysław, kier. szkoły powszechnej nr 1, Szkolna 60

253 Mickiewicz Ludwik, Mackiewicza 1

110 Mielnik Derko, m., Postowska 39-1

145 Nienartowicz Jan, mierniczy przysięgły, 17 Kwietnia 13 a

77 Notariusz Dworakowski Józef, Suwalska 74

152 Nowacki Stanisław, inż. leśnik, Mackiewicza 3

86 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Piłsudskiego 5

164 Oddział Powiatowy Związku Straży Pożarnych R. P. w Lidzie, Mackiewicza 53

257 Okręg. Spółdz. Stów. Spoż. "Jedność" w Lidzie, z odpow. udziałami, sklep Nr 3, Orlicz-Dreszera 19

100 Olejarnia "Olid", Sp. firm., Piaski 6

- (dod.) fabryka

146 Olejarnia "Szemen", Dąb-Biernackiego 38

125 Orensztejn Hirsz, m., Suwalska 107

127 Piekarnia Spółdzielni "Jedność", Kolejowa 13

130 Piekarnia "Wzorowa", Komercyjna 14

POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:

Rejonowy Urząd TelefonicznoTelegraficzny Lida

97 - naczelnik, gab.

23 - naczelnik Jan Drobiazgiewicz, m., Mickiewicza 11 m. 2

180 - dział ogólny

227 - kierownik działu ruchu

193 - kierownik działu ruchu, m., Wiejska 8

65 - dział sieci rejonowej i nadzór teletechniczny

159 - dział sieci miejskiej

9 - technik, m., Mickiewicza 11

230 - przełączalnia

226 - telegrat, ap. Odbiorczy

227 -

172 - kierownik działu sieci miejskiej, m., 17 Kwietnia 19

231 - informacja

199 - magazyn i warsztaty teletechniczne

Obwodowy Urząd Pocztowy Lida 1

133 - dział paczkowo-listowy

144 - ekspedycja 108 - kancelaria

211 - kontrola dokumentów obwodu

213 - kasa główna

62 - naczelnik, gab.

139 - naczelnik, m., Mickiewicza 11 m. 1

76 - dział pocztowy

3 Urząd Pocztowo-Telekomunikcyjny Lida 2, dworzec kolejowy

151 - naczelnik, m., Sokola 4

140 Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna Lida 3, koszary im. Marsz. Śmigłego-Rydza

216 Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna Lida 4, koszary im. Gen. Żeligowskiego

200 P. P. W, świetlica Oddziału

237 Podziemski German, Suwalska 62/4

184 Pokój adwokatów przy Sądzie Okręgowym, 3 Maja

96 Polaczek J. i S-ka, tartak, Falkowskiego 33

30 Polaczek Maks, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, Suwalska 91

166 Polaczek Szmaja, Lidzka 9/2

207 Połczyński Apolinary, dyrektor Spółdz. Rolniczej, Żwirki 1

POLICJA PAŃSTWOWA:

21 Komendant Powiatowy Policji Państwowej, m., Kolonia Urzędnicza

36 Komenda Powiatowa Policji Państwowej, Falkowskiego 25

- (dod.) komendant, gab.

32 Komisariat Policji Państwowej, Falkowskiego 25

- (dod.) kierownik, gab.

179 Okołowicz Eugeniusz, asp., m., Suwalska 103

160 Piwkowski Julian, kier. w-łu śledczego, m., Kolonia Urzędnicza Posterunek Policji Państwowej gminy lidzkiej, Warszawska 53

255 Wydział śledczy przy Kom. P. P. P. w Lidzie, Szkolna 56

- (dod.) kierownik

53 Polski Przemysł Chemiczny "Korona", Krupowska 22

131 Popkowski Wincenty, notariusz, Suwalska 74

248 Popkowski Wincenty, notariusz, m., Szeptyckiego 15

201 Portnoj Rachmiel, m., 17 Kwietnia 3 a

85 Pow. Związek Osadników Wojskowych, Pierackiego 1

128 Przemysł Gumowy "Ardal", Fabryczna 8

252 -

- (dod.) kontrola składów

- (dod.) laboratorium

- (dod.) magazyn gotowych wyrobów

- (dod.) prezes zarządu

- (dod.) sorttiwnia

- (dod.) wydzial techniczny

- (dod.) wydział sprzedaży

- (dod.) wydział zakupów

- (dod.) dyrekcja

- (dod.) magazyn surowców

- (dod.) szef biura, buchalteria

196 - Aleksandrowicz D., dyr., m., Suwalska 94a

103 - Mełup S., prezes, m., 3 Maja 46

132 - skład komisowy, Suwalska 58

19 Pupko Abel, Piłsudskiego 15

29 Pupko Chonon, ekspedycja towarowa, 3 Maja 20

138 Pupko Sz., m., Lidzka 5

107 Pupko Sz. i S-wie, Mat. Budowlane i fabryka kafli, Suwalska 20

126 Pupko Szymon, współwłaściciel browaru, m., Suwalska 88

156 Raduński G., przedsiębiorstwo leśne, Suwalska 94

91 Raduński Natan, przemysłowiec leśny, Suwalska 1

113 Rafałowicz Eta, Suwalska 83

149 Rafałowicz Mojżesz, Suwalska 72

165 Restauracja "Warszawianka", Suwalska 21

68 Resursa Polska, Mackiewicza 41

24 Rodziewicz Andrzej, Suwalska 52

122 Rubinowicz Pinchus, skład mat. budowl., 3 Maja 13

175 Rybacki Berko, współwłaściciel fabr. kafli "Tanur", Wyzwolenia 66

83 Rzeźnia Miejska, Fabryczna 10

182 Salon fryzjerski, J. Mikulicki i J. Pupko, Suwalska 8. Działy: damski i męski, farbowanie włosów, brwi i rzęs

190 Spokojny Elia, 17 Kwietnia 1

143 Spółdzielnia "Jedność", biuro, Mackiewicza 14

81 - sklep w rynku №2

39 Spółdzielnia "Mars", koszary im. gen. Żeligowskiego

157 Spółdzielnia Rolnicza z odp. udziałów, biuro, Pierackiego 1

173 - magazyn, Kolejowa

207 - m. dyrektora Połczyńskiego Apolinarego, Żwirki 1

11 Stara Apteka G. Lewinsona i A. Zelikowicza, Suwalska 45

70 Starosta, m., Żeromskiego 1

2 03 Sułczan Orkusz Ferdynand, kier. szkoły powsz. Nr 5, Gedyminowska 2

46 Syndykat Rolniczy, 3 Maja 13

75 Szapiro Jakub i Eber, odlewnia żelaza i fabryka maszyn rolniczych, Suwalska 170

224 Szczęsnowicz Wojciech, adw., 3 Maja 100

106 Szewachowicz, dostawca artyk. żywn., Piaski 6

SZKOŁY:

56 Gimnazjum Państwowe im. Hetm. K. Chodkiewicza, Szkolna 62

112 Państwowa Szkoła Mechaniczna, Suwalska 182

265 Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Zw. Osadników, Białolirudzka, dom kolejowy

189 Szmujłowicz J. J., 3 Maja 7

17 Szpilkowski Morduch, Sadowa 20

SZPITALE:

67 Szpital Izraelickl, Suwalska 130

10 Szpital Państwowy Epiuemiczny, Szkolna 80

164 świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, Mackiewicza 53

175 "Tanur", m., współwłaśc. Berka Rybackiego, Wyzwolenia 66

135 Targowica Miejska, Wileńska

110 Tartak, Mielnik Berko, Postowska 39

4 Tenenbaum Hirsz, Falkowskiego 12

111 Ubezpieczalnia Społeczna, dyrektor, Suwalska 93

- (dod.) sekretariat

72 - buchalteria i referat poboru i egzekucji składek

82 - naczelny lekarz

- (dod.) wydział ubezpieczeniowy

261 - wydział ubezpieczeniowy i informacja

250 "Unigum", fabr. wyr. gum., Zamkokowa 13

- (dod.) Kuszelewicz Lew

URZĘDY:

114 Brygada Ochrony Skarbowej, kpt. Miennickiego 6

89 Powiatowy Inspektor Powsz. zakł. ubezp. wzajemnych, Górniańska 6

69 Inspektor Pracy 65 Obwodu, 17 Kwietnia 10

38 Inspektor Szkolny, Suwalska 103

34 Kasa Urzędu Skarbowego, Suwalska 4

109 Leśniczówka Suchwalnia, wieś Sucliwalnia

94 Nadleśnictwo Lidzkie, wieś Hornie

- (dod.) nadleśniczy, m.

54 Prokuratura Sądu Okręgowego w Wilnie, oddz. zam. w Lidzie, Komercyjna 15

- (dod.) kierownik Prokuratury, gab.

61 - Pawluć Zygmunt, w.-prokurator, kier. prokuratury, m., Piłsudskiego 7

55 Sąd Grodzki, 17 Kwietnia 14-19

120 Sąd Okręgowy, przewodniczący, gab., 3 Maja 45

98 - wydział Karny, 3 Maja 45

- (dod.) Wydział Cywilny

154 - Okręgowy Sędzia śledczy, Komercyjna 17

Starostwo, Suwalska 15

50 - starosta, gab.

49 - kancelaria ogólna

- (dod.) w-starosta, gab.

121 - referat Bezpieczeństwa

150 - referat melioracyjny

134 Urząd Skarbowy Akcyz I Monop. Państw., Suwalska 13

- (dod.) naczelnik urzędu, gab.

45 Urząd Skarbowy, Suwalska 19

- (dod.) naczelnik urzędu, gab.

194 - Powiat. Komisja Klasyfikacyjna, Suwalska 83

63 Wydział Powiatowy w Lidzie

64 - Kierownik Pow. Zarządu Drogowego, gab.

251 - Powiatowy Inspektor Samorządowy

63 - Sekretarz Wydziału Powiatowego, gab

- (dod.) kancelaria, Wydz. Pow.

7 Wersockl Aleksander, Suwalska 9

47 Więzienie, 3 Maja 77

- (dod.) naczelnik, m.

168 Więzienie "filia", Syrokomli 2

168 Wojciechowski Eugeniusz, kapitan

WOJSKO:

28 Koszary im. Gen. Żeligowskiego

191 -

- (dod.) kasyno oficerskie

- (dod.) posterunek żandarmerii

31 Koszary im. Marsz. Śmigłego-Rydza

272 -

- (dod.) garnizonowa izba chorych

- (dod.) żandarmeria

158 Komenda Obwodu P. W., Narutowicza 1

256 Komendant Rejonu Uzupełnień (P. K. U.), Suwalska 83

192 Wojskowy Sąd Rejonowy w Lidzie

169 Zadurski Józef, burmistrz, 3 Maja 61

1 Zakłady Przemysłowe "Tarłaś", Tartaki 2

52 Zarząd gminny, Mackiewicza 38

254 Zarząd miejski, biuro ewid. i kontr, ruchu ludności, Mackiewicza 6

- (dod.) referat techniczny

13 - kanc.. Mackiewicza 6

42 - burmistrz, gab.

57 Zeldowicz Szołom, właśc. druk., Suwalska 70

33 Zjednoczone Zakłady włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana, Sp. Akc. w Łodzi, Oddział w Lidzie, Suwalska 42

5 Związek Kupców żydowskich, Mackiewicza 12

16 Związek Spółdzielni Mleczarskich I Jajczarskich, Lidzka 3

71 Związek Spółdzielni Spoż. Rz. P. "Społem", Oddział w Lidzie, Kolejowa 7

142 Zylberman, komisant firmy "Karpaty", Turecka 4

221 Żylińska Eugenia, Zarząd Zw. Ziemian m., Szeptyckiego 5 m. 5

118 Żyżemski Hirsz, przemysłowiec, Suwalska 99

LIPNISZKI L

4 Houwalt Jadwiga, maj. Llpniszki

2 Policja Państw., posterunek, Lidzka 15

10 Woydag Jarosław, ks. prob.

3 Zarząd gminny, Rynek 1

MINOJTY L/2

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

NACZA L

ROZMÓWNICA PUBLICZNA

NIECIECZ L (8-15) k. Lidy

2 Leśnictwo Lubarskie, os. państw. Zaborze

NIEMEN C

4 Ertel Sylwester, porucznik, Dziakowicze

9 Fabryka dykt klejonych "Niemen" A. Kunda i S-wie, spółka jawna

8 Huty Szklane I. Stolle "Niemen", Sp. Akc., biuro, centrala

- 1 (dod.) Stolle Feliks, dyr., m.

- 2 (dod.) przystań na rzece Niemen

- 3 (dod.) kantor techniczny, huta

- 4 (dod.) Stollowa Józefa, Prezes Zarządu, m.

- 5 (dod.) ekspedycja hut na st. kol. Niemen

- 6 (dod.) sortownia szlifierska

- 7 (dod.) magazyn

- 8 (dod.) dyrektor zarządzający, gab.

- 9 (dod.) Stolle Bronisław, dyr., m.

- 10 (dod.) dyrektor techniczny, gab.

- 11 (dod.) buchalteria

- 12 (dod.) faktury 1 kancelaria ogólna

- 13 (dod.) Spółdzielnia Spożywców "Niemen"

- 14 (dod.) nowa szlitiernia

- 15 (dod.) korespondencja

- 16 (dod.) ośrodek leczn. Ubezpieczalni Społeczn.

7 Policja Państw., posterunek

10 Szapiro Josel, tartak i młyn parowy, st. kol. Niemen

11 Szlapocznik L.

NOWY DWÓR L (8-15) k. Lidy

1 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

OLSZEW L

3 Chomiński Ludwik

6 Zarząd Sądowy maj. Olszew

ORLA L (8-15) n. Niemnem

5 Nadleśnictwo Lasów żoludzkich, Zaczepice

- (dod.) tartak Zaczepice

5 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

OSTRYNA C

ROZMÓWNICA PUBLICZNA:

Dziembrów

10 Kaszciniewski Ajzik, przedsiębiorca samochodowy, Łazienna 5

5 "Kotra", fabryka dykt klejonych, p/f-mą: Plywood Products Manufacturing Co, sp. z o. o.

1 Kryński Pinkus, brakarz, Dziembrowska 2

4 Leśnictwo "Czaszcza", zarządu dóbr ks. Drucko-Lubelskich

13 Leśnictwo Ostryńskie w osadzie Zielona Góra

9 Patuszyński Chaim, handel miesem. Wileńska 6

2 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

RADUŃ C

5 Lewinson, rabin, żydowskie Seminarium Rabinów, Dolna 1

12 Nadleśnictwo Koniawa w Mieżańcach

2 Policja Państw., posterunek, Rynek 10

3 Zarząd gminny

SKRZYBOWCE C

10 Brochocki Andrzej, inż., maj. Mały Możejków

3 - (dod.) Mineyko Aleksander, maj. Dzikuszki

14 Poczta, Telegraf i Telefon, monter, m.

5 Policja Panst., posterunek

6 Pudzińskl Wigdor

9 Rostworowska Zofia, hr., maj. Skobejki

3 Spółdzielnia Mleczarska, Dzikuszki

8 Trzeciak Jan, maj. Romanowce

7 Wereszczaka Michał, inż., rolnik, maj. Wielki Możejków

11 Zakłady Przemysłowo-Leśne "Hel"

1 Zarząd gminny Skrzybowce

12 Mączka Władysław, ks. proboszcz, plebania

SOBAKINCE L (8-15)

5 Leśniczówka Zieniapisze

1 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

SOBOTNIKI L (8-12 i 15-21)

2 Administracja dóbr Zemłostaw

5 Bagieński Pawel, ks., plebania

3 Policja Państw., posterunek

4 Szpital Państwowy N. N. K.

6 Zarząd gminny

SZCZUCZYN NOWOGRÓDZKI N

ROZMÓWNICA PUBLICZNA:

Dworzec kolejowy Różanka n. Niemnem

40 Abramowicz Mowsza, właśc. taksówki, m., Piłsudskiego

42 Apteka Mickiewicza Wacława, Piłsudskiego 39

52 Bloch Pejsach, adw., Lisa Kuli

48 Duńczyk Mikołaj, dr wet., al. Batorego

10 Fabryka Dykt "Takon", S. Elkin, I. Dawldowicz i S-ka

24 Głębocki Mowsza, m., pl. Wolności

4 Głębocki Mowsza, tartak parowy i przemysł leśny, m., Prezyd. Narutowicza 11

38 Ilutowicz Izaak, pl. Wolności 21

37 Inspektor P. Z. U. W., m., Śmigłego-Rydza 36

50 Kamieniecki Jankiel, m., Śmigłego-Rydza

31 Klub "Ognisko" stów. urzędników, Lisa Kuli 3

47 Kolesińska Władysława, m., Mickiewicza

26 Komunalna Kasa Oszczędności, Piłsudsklego

34 Kondrat Mikołaj, dr med., m.. Lisa Kuli 8

- (dod.) Konopaccy B-cla, m.

- (dod.) zarząd tabr.

25 Kuczyński Stanisław, dr med., m., Śmigłego Rydza 28

46 Lecznica Zwierzęca, Śmigłego Rydza

36 Listowskl Joslel, przedsiębiorca autobus., m., Pierackiego 31

27 Magat Izaak, Pierackiego 19

33 Młyn motorowy i elektrownia, B-cia Gonczarowscy 1 C. Klaczkowskl, Śmigłego Rydza

POCZTA, TELEGRAF i TELEFON:

45 - naczelnik urzędu, m.

48 - kancelaria i kontrola

49 - nadzór teletechniczny

POLICJA PAŃSTWOWA:

8 Posterunek P. P., Piłsudskiego - (dod.) Komenda Powiatowa P. P.

- (dod.) Komendant Row., gab.

44 Komendant Pow. P. P.. m., Śmigłego Rydza

35 Prus Bereł, s-ka samoch., m., pl. Wolności 34

41 "Rolnik", spółdz. roln.-handl., Narutowicza 13

56 Rostworowski Andrzej, sekretarz Powiat, O.Z.N.

28 Sapir-Dworecka Lija, lek. dent., Lisa Kuli 7

57 Stasiewicz Zygmunt, sp. wytwórnia kasz, Piłsudskiego 129

39 Szmigiero Kazimierz, przemysłowiec leśny, m., Mickiewicza 15

23 Szpital Powiatowy, Piłsudskiego

URZĘDY:

30 Inspektorat Szkolny, Piłsudskiego 100

21 Leśnictwo Państwowe Szczuczyn, w. Łagody

5 Oddział Brygady Kontroli Skarbowej, 11 Listopada

29 Nadleśnictwo Państwowe Szczuczyn, os. Turia

- (dod.) nadleśniczy, m.

43 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna, Piłsudskiego

53 Rejon Kontroli Skarbowej, Śmigłego Rydza

6 Sędzia Okręgowy śledczy, pi. Wolności

1 Starosta Powiatowy, gab., Narutowicza 5

2 - m., pl. Wolności 2

51 - Wicestarosta, m., 11 Listopada 1

22 Starostwo i Wydział Powiatowy, Narutowicza 5

- (dod.) starosta, gab.

- (dod.) zast. star., gab.

- (dod.) sekretarz wydz. pow.

- (dod.) komisarz ziemski

- (dod.) pow. zarz. dróg.

- (dod.) rachuba wydz. pow.

- (dod.) ref. adm.

- (dod.) ref. bezp. publ.

54 Starostwo, referent adm. karny

32 Urząd Skarbowy, Piłsudskiego

- (dod.) kasa urz. skarb.

9 Zarząd Dóbr i Lasów ks. Marii Joanny Druckiej Lubeckiej, maj. Szczuczyn

7 - "Olesin", nadgajówka

3 Zarząd gminny, Piłsudskiego

- (dod.) sekretarz gm.

TRABY L

2 Kozłowski Lejb, Cerkiewna

1 Podzelwer Zelman, dr med.

5 Policja Państw., posterunek

3 Rodźko Wacław, ks., plebania

4 Zarząd gminny

WASILISZKI L

2 Cyraski Ignacy, ks. dziekan, Bielicka 2

6 Kabacznik Hilel, kupiec, pl. Szkolny 12

11 Leśnictwo Państwowe, Czarny Bór

2 Policja Państw., posterunek, Marsz. Piłsudskiego 35

3 Zarząd gminny, Lidzka 1

WAWIÓRKA L (8-15)

1 Policja Państw., posterunek

2 Zarząd gminny

WERENÓW L (8-15 i 18-21)

5 Apteka Berłowicza Fajwela, mag., farm., Lidzka 5

7 Grodzieńezyk Nochim, Rynek 2

12 Kałużyński Mieczysław, inż., maj. Werenów

11 Leśnictwo Państwowe Gieranony, leśn. Czarny Bór

10 Policja Państw., posterunek

9 Wolfgang Zygmunt, dr med., Wileńska 2

8 Zarząd gminny, Lidzka 18

ZABŁOCIE k. Lidy L

2 Policja Państw., posterunek, Narbutta 33

3 Zarząd gminny, pl. Wolności 1

ŻYRMUNY L

5 Policja Państw., posterunek

3 Zarząd gminny

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX