Вярнуцца: Рэлігійная гісторыя

Прыход у Сабакінцах


Аўтар: Лаўрэш Леанід,
Дадана: 10-07-2020,
Крыніца: Лаўрэш Леанід. Сабакінцы // Лідскі Летапісец 2020. 4(88). С. 22-42.Гэтае паселішча ад пачатку мела назву Забалацце (Забалаць) і належала Вялікаму князю ВКЛ. Верагодна, паселішча было вялікай маёмасцю, але з часам здрабнела.

4 сакавіка 1524 г. Шымка Мацкавіч атрымлівае пацвярджэнне на частку маёнтка «въ Заболотьи, которую онъ купилъ у брата своего Семена Мацкавича и на некаторыя земли и сеножати въ Острынском павеце на вечность»[1]. У 1550 г. гэта паселішча было перададзенае ўцекачу з Масквы Міхалу Сабакіну ад прозвішча якога і атрымала сваю назву [2]. Доўгі час паселішча называлася Заблоцце Сабакінскае.

Вывучаючы найцікавейшыя дакументы Бібліятэкі Чартарыйскіх, я напісаў наступную гісторыю гэтага мястэчка на Лідчыне.

Вялікі князь ВКЛ Жыгімонт І за яго вернасць і паслугі надаў паселішча Міхайлу Іванавічу Сабакіну з вольным карыстаннем Берштанскай пушчай, з вольным ловам рыбы ў рацэ Котры ... «яму самому і нашчадкам яго». Пасля смерці Міхайлы Іванавіча Сабакіна маёмасць успадкавалі яго сыны ЯВпп Ждан і Крыштаф Міхайлавічы Сабакіны. Як бачым, ужо ў другім пакаленні, як мінімум адзін з сыноў уцекача з Масковіі выйшаў з праваслаўя.

Пры падзеле маёмасці Крыштаф атрымаў Стары Двор (верагодна, гэта не сучаснае мястэчка Стары Двор), і пра яго больш нічога не вядома. Таму адсочым лінію Ждана Міхайлавіча Сабакіна.

З дакументаў бачна, што Ждан Міхайлавіч Сабакін сваю частку маёмасці перадаў нашчадкам, сынам Філону, Фёдару і дачцы Гальшцы.

Гальшка Сабакінаўна выйшла замуж за ЯВп Крыштафа Цюкалу, атрымаўшы пры гэтым у пасаг 500 коп літоўскіх грошаў і частку Жданоўшчыны Сабакіных, а таксама часткі млына і става ад сваіх бацькоў. Гэта была трэцяя частка маёмасці яе бацькі. Крыштаф Цюкала з сваёй жонкай былі пратэстанцкага (рэфарматарскага) веравызнання. 13 траўня 1603 г. Цюкала запісаў сваёй жонцы 1000 коп літоўскіх грошаў на маёмасць Вольжава і Гарадзішча.

Пасля смерці Ждана Сабакіна, яго нашчадкі Філон і Фёдар Ждановічы Сабакіны падзялілі маёмасць. Падзел адбыўся 2 жніўня 1604 г.

20 жніўня 1605 г. праз запіс у Актавых кнігах Лідскага земскага суда, частка маёмасці Фёдара, а таксама стаў і млын перайшлі ў заставу Явпп Гальшцы з Сабакінаў і Крыштафу Цюкалу, маёмасць «сястры і швагру свайму збыў».

(77KB) Генеалогія ЯВп Сабакінаў-Дышкевічаў, уладальнікаў Сабакінцаў Дышкоўскіх.

Другі сын Ждана Філон, 10 студзеня 1605 г. перадаў у заставу швагру і сястры толькі палову ад сваёй трэцяй часткі бацькавага маёнтка. Яму таксама належалі палова става і млына.

12 траўня 1609 г. Крыштаф Цюкала запісаў на сваю жонку Гальшку Сабакінаўну ўвесь маёнтак Жданоўшчына Сабакінаўская і 1000 польскіх злотых. Такім чынам яна ўспадкавала практычна ўвесь маёнтак свайго бацькі. Цюкала перапісаў усю маёмасць на жонку перад сваёй смерцю.

Гальшка Сабакінаўна Цюкалава другі раз выйшла замуж за ЯВп Станіслава Дышкевіча. Пасля гэтага Станіслаў Цюкала, брат памёршага Крыштафа Цюкалы, меў прэтэнзію на маёнтак Жданаўшчына Сабакінаўская [3].

Заўважу, што спадарства Дышкавічы (ці Дашкавічы) валодалі маёмасцю ў гэтай частцы Лідчыны з часоў Вітаўта. З метрыкі ВКЛ даведваемся, што маёнтак Забалаць (гэта сучасная Забалаць) на пачатку належаў Бажану Дашкавічу. Дашкавіч прадаў частку маёмасці князю Васілю Глінскаму, а пасля здрады Глінскага Вялікі князь у 1507 г. перадаў гэтую частку Войцеху Нарбутавічу[4].

Тут трэба сказаць некалькі слоў пра тое, чаму Станіслаў Цюкала меў прэтэнзіі на маёмасць свайго памерлага брата. Справа ў тым, што ВКЛ у той час ужо жыло па прынцыпах Рымскага права, згодна з якімі Крыштаф Цюкала, як гаспадар, сам вырашаў, каму перадаць сваю маёмасць. І каб ён не ўспеў перапісаць яе сам, дык яна, верагодна, усё роўна перайшла бы да яго жонкі. Але людзі яшчэ памяталі пра традыцыйнае права, згодна з якім сямейная маёмасць пасля смерці старэйшага брата пераходзіла не да яго нашчадкаў, а да наступнага па ўзросту брата, у нашым выпадку да Станіслава Цюкалы. Гэтая ж памяць пра традыцыйнае права ляжала ў аснове дынастычных войнаў XV ст. у ВКЛ, калі, напрыклад, Свідрыгайла захапіў княжанне ў Віцебску.

Згодна з Рымскім правам запісам у кнігах земскага суда ад 16 лютага 1612 г. за Гальшкай Сабакінаўнай Дышкевічавай была пацверджана яе маёмасць: Гарадзішча, Вольжаў і Жданаўшчына Сабакінская. У запісе фігуруе сын Гальшкі ад першага шлюбу Мікалай і дачка ад другога шлюбу Зоф'яЛясковічава (яна два разы выходзіла замуж - за Пятрова і за Лясковіча). Маёмасць маці была падзелена паміж імі.

Дакумент 1612 г. пра «вячыстую ўгоду» паміж ЯВп Станіславам Цюкалам і Гальшкай з Сабакінаў Дышкевічавай на «маёмасць Забалаць Сабакінская пасля памёршага Крыштафа Цюкалы» напісаны на старабеларускай мове.

Сын Гальшкі Мікалай пэўна быў жанаты два разы. Першай яго жонкай была Кацярына з Мікалаевых Мыслоўская Дышкевічава (Дышкевіч гэта другі яе муж, першы муж - Мыслоўскі), а другой Тэафілія з Кяндзерскіх. На сваю першую жонку ў 1661 г. ён адпісаў 2 000 зл. з рухомасцю, а на другую, верагодна, 3000 зл.

Мікалай з першай жонкай развёўся, а не стаў удаўцом, гэта бачна з таго, што пасля яго смерці яна яшчэ жыла. ЯВп Мікалаева Дышкевічава другі раз выходзіць замуж за лідскага гродскага суддзю ЯВп Жабу і 28 траўня 1668 г. запісам у лідскім гродскім судзе надае свайму мужу 1500 зл., запісаных на палову маёнтка Сабакінцы разам з годным жыллём і рухомымі рэчамі.

Ад Жабы, 23 траўня 1672 г., маёмасць Сабакінцы перадаецца да ЯВп Казіміра Язяркоўскага, і ў тым жа годзе з маёнтка 3 395 зл. прызначаюцца ЯВп Яну Альшэўскаму.

На гэтым звесткі пра лінію Мікалая заканчваюцца, і таму вернемся да лініі яго зводнай сястры Зоф'і Лясковічавай, дачка якой Гальшка Лясковічаўна Франскевічава Блажэвічава (гэта значыць што яна дачка Лясковіча, была замужам за Франскевічам, а на момант састаўлення дакумента была замужам за Блажэвічам), разам з сваім мужам Францішкам Блажэвічам, прэтэндавала на маёмасць свайго роднага дзядзькі. Яна апошняя вядомая нам асоба з роду Сабакінаў.

2 траўня 1682 г. сужэнцы ЯВп Ежы Ян Пяшкевіч і Канстанцыя з Гладавіцкіх атрымліваюць за 6000 зл. ордэр ад Літоўскага Трыбунала на заставу маёмасці Забалаць Сабакінская Дышковічава і здаюць яго ЯВпп Качаноўскім (гл. дадатак).

18 чэрвеня 1691 г. Літоўскі Трыбунал прызнаў маёнтак Сабакінцы і Дышкоўшчына ў заставе за 8000 зл. за гродскімі ашмянскімі суддзём ЯВп Янам Качаноўскім і яго жонкай Саняй.

У сваю чаргу Качаноўскія здалі маёнтак за 10000 зл. Літоўскі Трыбунал перанёс гэтую суму навечна дамініканам Ашмянскага канвенту.

У 1701 г. застаўныя сумы для дамініканаў былі перанесены з маёнткаў Сабакінцы Жданаўскія на маёнтак Сабакінцы Крыштаўскія.

Пэўна, падчас Паўночнай вайны маёнткі Сабакінцы былі разбураныя, бо ў 1703 г. толькі за 250 зл. застаўных выплат маёнтак Сабакінцы Дышкоўскія атрымліваюць ЯВпп Крыўкоўскія ( Аляксандр і Хэлена з Рэйтанаў Крыўкоўскія). Хэлена з Рэйтанаў пасля смерці першага мужа другі раз выйшла замуж за гарадзенскага скарбніка ЯВп Якуба Хладавецкага, і маёнтак Сабакінцы Жданоўскія і Дышкоўскія перадала ў пацэсію свайму мужу (значыць яна да гэтага мела і Сабакінцы Дышкоўскія).

Ад Хладавецкага ў 1705 г. маёмасць перайшла да дачкі Крыўкоўскіх Ганны і яе мужа Стэфана Рулевіча, а потым, хутка, іх дзецям - Якубу Рулевічу і дачцэ Францішцы Рулевічоўне. Калі Францішка пайшла замуж за ЯВп Антона Барацянскага, дык яе брат Якуб уступіў ёй «маёмасць свайго дзеда Аляксандра Крыўкоўскага і сваёй маці Ганны з Крыўкоўскіх Рулевічовай».

Ад ЯВп Барацянскіх маёнтак перайшоў у рукі ЯВп Янкоўскіх[5].

І ў 1784 г. Сабакінцы, мястэчка з царквой, дваром і вёскай з'яўляліся маёмасцю васпана Янкоўскага[6].


Каля маёнткаў Сабакінцаў Жданоўскіх і Дышкоўскіх меўся яшчэ і маёнтак Сабакінцы Манеўскія, пра які я яшчэ не ўзгадваў. Захаваўся інвентар Сабакінцаў Манеўскіх ад 10 чэрвеня 1646 г. (гл. дадатак). У гэтым інвентары згадваецца царква: «ворная зямля ля слупа каля дарогі, едучы ад царквы да Забалаці». Ва ўсіх іншых інвентарах мястэчка і маёнткаў, якія я маю, да 1771 г. царква не згадваецца (гл. дадаткі).

У 1692 г. у мястэчку Сабакінцы жывуць 17 сямей. З рамеснікаў - толькі адзін кравец. Месцічы павінны (муж з жонкай) адрабляць па 3 дні ў тыдзень апрача гвалтаў і плаціць натуральныя падаткі. У 1725 г. у Сабакінцах жыве 21 сям'я. Нейкая частка з раней вялікага маёнтка (Забалаць-Сабакінцы, 12 дымоў) у 1690 г. належыць Леану Радашынскаму[7].


З інвентару бачна, што ў 1771 г. у Сабакінцах жывуць 14 сямей, але ў мястэчку ўжо дзве вуліцы - Дворная (ішла ад двара) і Царкоўная. Царква яшчэ раз згадваецца і ў апісаннях ворных зямель мястэчка. У Сабакінцах у той час жыве адзін «паўвалочны» яўрэй. Усе - месцічы і сяляне з навакольных вёсак павінны адрабляць паншчыну для маёнтка: «Мужчыны тры дні з канём ці валамі. Ці сам адзін без кабеты, ад кожнага дома адбываць павінен. Тое самае з кожнага дома па тры дні ісці маюць». Баярын, які толькі запісаны, але як асоба адсутнічае ў інвентары, павінен адбываць свой путны абавязак: «павінен ехаць у дарогу і вазіць ...». Таксама ўсе павінны даваць двару «тры курыцы, дзесяць яек, соладавага хмелю і канопляў - гарнец, як абняць»[8].

У XVIII ст. з'явілася народнае паданне, што сваю назву мястэчка атрымала ад размешчанай тут каралеўскай псарні (сабакінцы - псары). Невялікая парослая лесам горка за некалькі вёрст ад мястэчка называлася «Каралеўскай дубровай». Паданне гаворыць, што ў гэтым месцы, па дарозе на паляванне, спыняўся кароль [9]. І насамрэч, у сабакінскай царкве мелася рэліквія - цудадзейны абраз найсвяцейшай Багародзіцы на палатне, прымацаваным да дошкі. У пачатку XVIII ст. на гэтым абразе з'явілася срэбная дошчачка, ахвяраваная царкве каралём Станіславам Ляшчынскім, з польскамоўным надпісам на ёй: «Najjasniejszy Stanisław Leszczynski król Polski przybywszy do Cudownego Obrazu Matki Najswietszey w Sabakinach pieszo - takowe wotum ofiarował roku 1705» («Яго Вялікасць, кароль Польскі, прыбыўшы пешшу да цудатворнага абраза Божай Маці у Сабакінах, зрабіў гэтае прынашэнне ў 1705 г.» [10]).

Трэба сказаць, што ў 1676 г. прывілеям караля Яна III Сабескага мястэчка Сабакінцы атрымала права горада, якое было пацверджана ў 1755 г. каралём Аўгустам III [11].


А зараз пяройдзем да царквы. Грэка-каталіцкую царкву пад тытулам Найсвяцейшай Панны, якая стаяла тут пры канцы XVIII ст., фундавалі лідскія ротмістры ЯВп Семакі[12] (ці можа Шамякі). Яны разам з Тамковічамі валодалі вёскай, якая таксама мела назву Шамякі, вёска знаходзілася на адлегласці 1 вялікая паўміля ў напрамку на поўдзень ад мястэчка Сабакінцы.

У 1784 г. «царква новая, добрая, брусаваная на падмурку, крытая гонтам, з двума вежамі з дуба, пасярэдзіне пафарбаваная фацыята з трыма фарбаванымі жалезнымі крыжамі, у задняй частцы малы купал з крыжам …»[13]. Каля царквы «могілкі на 25 локцяў, не агароджаныя, на іх званіца на 4-х слупах крытая гонтай, на якой два званы на 3 камяні»[14]. Адзін са званоў на царкоўнай званіцы меў надпіс лацінкай і датаваўся 1506 годам [15]. Каля царквы стаяў «шпіталь. Дзве простыя хаты, крытыя саломай, няма ніякага фундушу, тут жывуць адзін дзед і адна баба»[16].

Пабудовы плябаніі выглядалі наступным чынам: «Плябанія. Белая хата з каморай, у яе дзверы пры канцы на жалезных завесах з унутраным замком. Адно акно ў каморы і тры акны ў хаце, ім патрэбны рамонт. Старая кафляная печ. Дзверы на жалезных завесах з клямкай, прабоямі і зашчапкай. Стол пафарбаваны ... дзве лавы каля стала з дошак. Сені ў плябаніі з дзвярамі на завесах з клямкай. Пякарня з каморай і сенямі, 3 дзвярэй на бегунках, 4 акны, патрабуецца рамонт, крытая саломай. Стары свіран, крыты саломай, дзверы на бегунках з зашчапкай і прабоямі, з навясным замком. Гумно на дзвюх сохах, кратае май. Хлеў … крыты саломай, усё агароджана жэрдкамі»[17].

У 1792 г. царква характарызуецца як «цалкам добрая і выдатная»[18]. На хорах у царкве знаходзілася малая катрынка [19].


З аналізу «Спісу парафіян Лідскага дэканату 1829 г.» [20] бачна, што некаторая колькасць вернікаў змяніла абрад і з грэка- стала рыма-католікамі. Верагодна, вялікі ўплыў на людзей рабілі суседнія вялікія маёнткі і лясніцтвы, якім належалі вёскі Зубрава, Дудкі, Матылі. З 6 зафіксаваных зменаў абраду, 3 здарыліся ў вёсках лясніцтваў.

Але спіс парафіян фіксуе і адваротны працэс - рыма-католікі таксама змянялі абрад і станавіліся грэка-католікамі. Напрыклад, у вёсцы Зубрава Казімір Швед з'яўляўся рыма-католікам, яго жонка Крысціна змяніла абрад, але да споведзі была запісана ў царкву, а не ў касцёл, і таму, магчыма, перайшла з рыма- у грэка-католікі, а тры дачкі ў гэтай сям'і - грэка-каталічкі [21]. У цэлым бачна, што колькасць грэка-католікаў павялічвалася за кошт змешаных сем'яў, бо ў гэтай мясцовасці мелася шмат шлюбаў паміж грэка- і рыма-католікамі, прычым часцей за ўсё сумесныя дзеці станавіліся грэка-католікамі. Але часта вытрымліваўся і наш стары прынцып - дзяўчаты хрысціліся ў абрад маці, а хлопцы - бацькі.

Вядомы наступныя святары-ўніяты Сабакінскай царквы.

У 1752 г. а. Ян Галоўчыц быў ужо былым святаром Сабакінскай царквы [22].

З 1759 г. служыў святар а. Стэфан Сасіновіч і ў 1792 г. ён яшчэ займае гэтую пасаду [23].

У 1795 г. адміністратар царквы ў Сабакінцах а. Якуб Чарнякевіч, «звычаяў ухвальных, робіць поспехі ў чытанні кніг і дае (парафіянам) навуку, … дбайны гаспадар»[24].

А. Ян Макрыцкі ў 1774-1784 гг. быў святаром у в. Варанілавічы Слонімскага павета, у 1782-1792 гг. ён займае пасаду пісара Віленскай духоўнай кансісторыі, але «дзеля публічных епархіяльных абавязкаў асабіста жыць пры Варанілавіцкай бенефіцыі не можа». З 1784 г. ён алтарыст царквы ў Сабакінцах, у 1792 г. працягвае займаць гэтую пасаду [25] (алтырыст - святар які служыць у алтарыі, алтарыя, гэта такі тып фундацыі, калі нехта даруе царкве алтар і грошы на ўтрыманне для святара).

А. Антон Маркоўскі, у 1785-1786 гг. алтарыст алтарыі пры царкве ў м. Сабакінцы, потым ён быў прагнаны калятарымі Янкоўскімі [26].

А. Вікенці Фармасевіч, у 1795 г. адміністратар царквы ў в. Глыбокае Лідскага павета, у 1832 г. святар царквы ў м. Сабакінцы, «звычаяў незаганных, навук сярэдніх, … дбайны гаспадар»[27]. Закончыў тры класы Слонімскай па-езуіцкай вучэльні. Высвечаны ў святары ў 1793 г. У 1828 г. Фармасевічу было ўжо 65 гадоў, і ён быў удаўцом. Меў сына Рамуальда (17 гадоў) і дачку Вераніку (18 гадоў), дзеці жылі разам з бацькам [28].

А. Стэфан Бядрыцкі, 1788 г. н., у 1837 г. адміністратар царквы ў Сабакінцах [29].

А. Іосіф Канаховіч, 1793 г. н. У 1832 г. ён з'яўляецца святаром царквы ў в. Бабры, 25.02.1837 г. - святаром царквы ў Сабакінцах [30].

Манастыр у Глушнях.

Вёска Глушні знаходзілася на тэрыторыі Сабакінскай парафіі але, канешне ж, Глушнянскі манастыр з сваёй царквой не быў часткай гэтай парафіі.

На Лідчыне дзейнічалі два базыльянскія манастыры: у вёсках Голдава і Глушні (Глушняны). Глушнянскі манастыр размяшчаўся каля ўрочышча «Манастырышча» (недалёка ад маёнтка Вензаўшчына). Людзі расказвалі, што побач, ва ўрочышчы «Царкоўшчына», да пачатку ХVІІІ ст. («да шведаў») стаяла царква, якая, адносілася да базыльянскага манастыра [31]. Але, відавочна, што царква стаяла тут яшчэ ў XIX ст.

Захаваўся фундушавы запіс смаленскага чашніка Аўгусціна Даўгірда і ягонай жонкі Марыяны Глушнянскаму манастыру на маёмасць Глушні і Земяпішы ад 09.01.1745 г. [32]

У 1797 г. віца-правінцыял базыльянскага ордэна Сільвестр Антановіч абавязаўся ўтрымліваць канвікты (інтэрнаты, у якіх выхаванцы жывуць разам на поўным забеспячэнні) пры шэрагу базыльянскіх манастыроў, у тым ліку і канвікт на аднаго вучня ў Глушнянах [33].

У гістарычнай літаратуры згадваецца адукаваны, «здатны да гаспадаркi і высокамаральны» манах Антонi Сураж, які закончыў свой жыццёвы шлях у 1791 г. у Глушнянскiм манастыры. Перш чым патрапіць ў Глушняны, ён вучыўся ў Быценьскiм навiцыяте, з'яўляўся пракуратарам у базыльянскіх манастырах у Быценi, Вiльнi, Бязводзiчах, Барунах, Суцькаве, Гародні [34].

З «Падымнага тарыфа Лідскага павета 1775 г.» бачна, што глушнянскія базыльяне мелі фальварак Земяпішы (1 дым), 9 дымоў у вёсцы Глушні, 5 дымоў у вёсцы Таболічы, 2 дымы ў вёсцы Паддуб'е, 2 дымы ў манахаў арандавалі шляхціцы Міхал і Юры Панятоўскія [35].

У 1803 г. у Глушнянскім манастыры жылі 6 манахаў, прыбытак манастыра быў 136 руб. Перад скасаваннем фундуш глушнянскіх базыльян ацэньваўся ў 1350 руб., а ў манастыры жылі 12 манахаў, манастыр меў 22 валокі зямлі [36].

Глушнянскі манастыр быў зачынены ў 1827 г. [37], а ўсю яго маёмасць разам з манастырскімі фундушамі перадалі лідскаму дабрачыннаму Гарбацэвічу і запісалі за лідскай царквой. Апошнімі ў манастыры заставаліся базыльяне - настаяцель Лаўрэнці (Ваўжынец) Высоцкі і манах Ян Свірковіч, якіх пасля скасавання Глушнянскага манастыра перавялі ў Віленскі манастыр [38]. Іераманах Лаўрэнці Высоцкі адмовіўся кінуць унію, таму быў высланы на пакуты на Валынь, у Загорскі манастыр, што ва Уладзімірскім уездзе, і памёр далёка ад радзімы [39].

Спіс Сабакінскай парафіі 1829 г. паказвае, што ва ўжо зачыненым Глушнянскім манастыры яшчэ жыў сын былога святара манастырскай царквы Міхал Карэвіч (56 гадоў), арганіст Пётр Глушань (34 гады) і манастырскія служкі [40].


Трэба адзначыць надзвычай вялікую вагу базыльянскага ордэна ў гісторыі Беларусі асабліва яго выдавецкую і асветніцкую дзейнасць. Цікава, што базыльянін, генеральны вікарый і мітрапалітальны аўдытар а. Пётр Камінскі яшчэ ў 1685 г., пажыўшы ў Жыровіцкім манастыры, пісаў: «Усе тут гутараць па-ўніяцку». «Уніяцкай» Камінскі называе беларускую мову і перадае шэраг беларускіх выразаў, пачутых ім у кляштары, як: «пайдзі к вакну», «вецер», «дзерава», «будзе» і г. д. [41] І праз 150 гадоў, ужо пасля скасавання уніі, іерархі рускай праваслаўнай царквы папракалі святароў тым, што яны працягваюць размаўляюць «па-ўніяцку».

***

Пабудова храма на 500 чалавек з бутавага каменю і цэглы, які сёння стаіць у Сабакінцах, пачалася пры Мураўёву-вешальніку і па каштарысе каштавала 6 235 р. 40 к. [42] Новая, ужо праваслаўная царква, была асвечана ў 1869 г., пры яе асвячэнні пеў «хор пеўчых з сялянскіх дзяцей, які ўтрымлівае міравы пасярэднік, князь Ю. М. Трубяцкі і кіруецца Сцепуржынскім, выконваў сваю справу не толькі стройна але і па-мастацку»[43].

Сабакінская, Свята-Пакроўская царква была пабудавана ў псеўдарускім стылі, з'яўляецца прама-вугольным у плане будынкам з вальмавым дахам на галоўным аб'ёме, мае прыбудаваную двухярусную шатровую званіцу [44].

У адзін дзень з новапабудаванай царквой у Сабакінцах быў пераасвечаны ў праваслаўную царкву адабраны ў рыма-каталіцкіх вернікаў касцёл былога дамініканскага кляштара ў Васілішках..


У 1866 г. у Сабакінцах жылі 31 праваслаўны, 26 католікаў і 9 яўрэяў [45].

У 1907 г. прэса пісала пра царкву: «Падчас агляду епархіі архіепіскапам Літоўскім і Віленскім Нікандрам, ён агледзеў царкоўную бібліятэку і рызніцу і звярнуў увагу на старажытны абраз Божай Маці, перад якім у 1705 г. маліўся польскі кароль Станіслаў Ляшчынскі а таксама на старажытны пацір з надпісам, які сведчыў, што ён належаў некалі існаваўшаму па-суседстве з царквой Гяльянаўскаму манастыру»[46]. Гяльянаўскі грэка-каталіцкі манастыр знаходзіўся ў Віленскім павеце і быў зачынены разам з Глушнянскім манастыром.

(83KB) Сабакінская царква на пачатку XX  ст.

Вацлаў Іваноўскі ў «Нашай Ніве» паведамляў пра выбары ўпаўнаважаных у Дзяржаўную думу трэцяга склікання ад «рускай» сялянскай курыі на Лідчыне, якія праходзілі ўвосень 1907 г.: « Выбралі двух рускіх, каторыя цягнуць болей к правым. Хацелі выбраць народнага вучыцеля Ч., але поп умяшаўся, кажучы, што вучыцель ненадзёжны, такі не выбралі. ... У Пакроўскай (Сабакінскай - Л. Л.) воласці поп угаварываў мужыкоў запісацца ў "саюз" (Саюз Рускага Народа, "чорная сотня" - Л. Л.), але мужыкі ведаюць, што гэты саюз ідзе супраць свабоды, ня хочуць запісвацца»[47].

Усё той жа святар і далей займаўся «рускай справай»: «М. Васілішкі Лідскага павета. Некалькі дзён таму ў нас аткрывалі аддзел саюза "рускага народа". Найбольш старалася аб гэтым тутэйшая духоўная асоба, але неяк не дужа многа спагадалі людзі іхнаму дзелу: з дзесяці прашэных на гэта суседніх паноў прыехалі толькі тры, з Васілішскіх жа былі на адкрыцці ўраднік, паштовы чыноўнік і мужыкоў з 20. Запісалася ў саюз усяго 9 мужыкоў, ды і тыя не ведаюць, што робяць»[48].

Увесну 1926 г. жыхары мястэчка Сабакінцы жаліліся ў газету, што новы загадчык пошты, былы арганіст касцёла, не выдае падпісчыкам беларускія газеты: «… атрымалі толькі першыя №№ "Беларускай Нівы", апошніх дык ніхто. Газеты нашы шмат хто бачыў у каапэратыве "Еднасць" з паадрыванымі адрасамі»[49].

У канцы трэба расказаць пра шматпакутную назву старога беларускага мястэчка Сабакінцы. 13 верасня 1899 г. выракам Віленскага губернскага праўлення назва Сабакінцы была зменена на Пакроўскае, а Сабакінская воласць стала Пакроўскай. У 1920-х гг. адвечная назва Сабакінцы вярнулася.

Улетку 1939 г. мястэчка Сабакінцы Шчучынскага павета было пераназвана ў Нарбутова [50] і ў нядзелю 2 ліпеня ў Сабакінцах адбылася ўрачыстасць з нагоды змены адвечнай назвы мястэчка на Нарбутова. Мэта змены назвы - ушанаванне памяці Людвіка Нарбута, аднаго з найвыбітнейшых кіраўнікоў паўстання 1863 г. Як вядома, Нарбут нарадзіўся ў Шаўрах Радунскай воласці і быў забіты пад Дубічамі, якія знаходзіліся ў Каняўскай воласці, а зараз - у Рэспубліцы Літва. З Сабакінцамі Нарбута злучала толькі тое, што ён з аддзелам некалькі разоў праходзіў праз Сабакінскую гміну і спыняўся тут на адпачынак.

Змена назвы ў 1939 г. выклікала вялікі супраціў з боку мясцовай інтэлігенцыі. Вядомы пісьменнік і журналіст уплывовай віленскай газеты «Слова» Юзаф Мацкевіч дапускаў, што ініцыятарам змены назвы мог быць нейкі прыезджы чыноўнік, які не ведае мясцовай гісторыі, звычаяў, стасункаў, але прагне даказаць, што ён ёсць вялікі патрыёт і ініцыятыўны чалавек. Такая справа можа палепшыць кар'еру і прывесці на ўзнагарод, але магчыма, што прыдумаць змену назвы мог і нейкі мясцовы невук. Мацкевіч пісаў: «Толькі не разумее пустая галава, якая нішчыць гістарычныя назвы даўняй Рэчы Паспалітай, зямель ... літоўскіх, рускіх, што яна не адраджае, а зацямняе бляск агульнай нашай Рэчы Паспалітай, які павінен знаходзіцца ў арэоле прыгожай традыцыі».

Вядомы лідскі краязнавец і паэт Антон Грымайла-Прыбытка гэтак каментаваў змену назвы: «Старыя назвы мясцовасцяў, паселішч, урочышч, вуліц і г. д. маюць велізарнае значэнне для гісторыкаў, этнографаў і ўсялякіх даследчыкаў нашай гісторыі. Таму легкадумныя змены гэтых назваў заўсёды прыносяць шкоду навуцы і культуры. Міністэрства ўнутраных спраў зрабіла б слушна, каб прыслухалася да голасу жыхароў Сабакінскай гміны...»[51].

На гэтым няшчасці старажытнага беларускага мястэчка не закончыліся, у 1954 г. яно было пераназвана ў вёску Першамайская.


Інвентар маёнтка Манеўскага ... Сабакінцы які знаходзіцца ў Лідскім павеце … ЯВп Каспара Фурашона, падлоўчага і падляснічага Берштанскага і яго ЯВп Цэцыліі Бучкоўнай ... Каспаравай Фурашовай, жонцы. Складзены ў 1646 г., 10 чэрвеня [52].


1. Ніва каля ройстаў ля вялікага поля, каля дарогі ад броду, з аднаго боку ад пана Дышкевіча, а з другога пана Кшыштафа Сабакіна.

2. Там жа, каля ройстаў, ніва ля дарогі каля сцяны ад ... Манеўскага.

3. Там жа ля грушкі вялікая ніва Манеўская, з аднаго боку каля дарогі, з другога боку ад паноў Даўгірдаў, а з іншага ад Пана Кшыштафа Сабакіна.

4. Ніва каля самых ройстаў з хмызняком да дарогі ... Мікульскай.

5. За ройстамі па засценак да края зямлі Мікульскага.

6. Ля слупа каля дарогі, едучы ад царквы да Забалаці, ніва, дзе падданыя пана Радашынскага.

7. Едучы да Глушняў, з аднаго боку Новікаў, а з другога Сіткоў.

8. Ля дубняка ад дарогі ніва, з аднаго боку па край поля пана Дышкевіча, з другога пана Даўгірда.

9. Ніва каля ... каменя, край нівы каля сцяны, а з другога боку да паноў Даўгірдаў.

10. За бродам пад Нялюбавічамі ніва з сенажаццю да ракі.

11. Горка ў Чарнішках, з аднаго боку пана Радашынскага, другі бок мяжуе з дарогай да царквы і хваінай, без сенажаці.

12. Пад яблыняй, ад дарогі ў Чарнішках і з сенажаццю ... да ракі з зямлёй пана Радашынскага.

13. Горка Чарнішкі ля брода з сенажаццю да ракі, з аднаго боку да зямлі пана Радашынскага, а з другога да зямлі Манеўскага.

14. Ніва каля броду ... ажно праз дарогу па засценак да дубоў Ліпавага мастка каля зямлі Манеўскай ля Мікульскага малога клёна.

15. Ля Ліпавага Манеўскага мастка па засценак, каля зямлі паноў Даўгірдаў, а с другога боку да дубоў.

16. Ніва ад сцяны ... да зямлі падданых Манеўскіх.

...

Падданыя гэтай Манеўскай маёмасці, а менавіта баярын Філонаўскі, палова валокі, на чыншы літоўскую капу павінен даць, гэты Філон не павінен адпрацоўваць.

Тры Кандратовічы: Іван, Герасім, Лукаш, на валоцы, маюць па траціне. З валокі такая служба: ... мужчына сем дзён а жанчына чатыры дні. Гэта значыць: з траціны па адным тыдні пяць дзён, а жонка па два дні што тыдзень адпрацоўваць ходзіць. ...

Інвентар маёнтка Сабакіны Забалаць Жданаўская ў Лідскім павеце, ад нас, Ежы Янюшкі Пяшкевіча, скарбніка мозырскага з Канстанцыяй Гладавіцкай Пяшкевічовай ..., жонкай, маёмасць апісана пану Яну Францішку Качаноўскаму, гродскаму ашмянскаму суддзі і яго пані жонцы ... Сане Качановай [53].

(Датаванне - пасля 1682 г. - Л. Л.)

Сам двор з усімі дваровымі пабудовамі, фальваркамі, гумнамі і аборамі, з усімі садамі, гародамі ... і тры палеткі.

...

Сенажаці.

...

Млын на рэчцы Сабакінкцы(?) з усімі прыладамі.

Падданыя:

Аляксей і Якім, сын Адам Якімчык, на чвэрці валокі, 2 валы, 1 конь.

Васіль Папко, сын Фёдар і Лукаш, сядзяць на чвэрці валокі, 2 валы.

Грэгар Сымонаў, сын, 1 вол.

Якім Данкевіч, сядзіць на чвэрці, 2 валы.

Міхалка Данкевіч, 2 валы.

Раман Грышлюў, сын, ...

Самусь Гагалязюк, на чвэрці, 2 валы.

Грэгар Аншук, 1 вол.

Дзямід Папко, сын Казімір, 2 валы, 1 конь.

Захар і брат яго Андрусь, іх сыны Грышко Захарэвіч і Міхалка Андрушэвіч, сядзяць на чвэрці, 2 валы, 1 конь.

Васіль Дашкевіч, сядзіць на чвэрці, 2 валы.

Якім і Іван, браты родныя, сядзяць на чвэрці, 1 конь.

Лаўрук Дашкевіч, на чвэрці, 2 валы.

Марка Дашкевіч ў Кудзерках, сын, 1 вол, 1 конь.

Павіннасці гэтых усіх падданых аднолькавыя: кожны тыдзень улетку і ўзімку, мужчыны і белагаловыя (жанчыны - Л. Л.), з чым загадаюць, па тры дні павінны адпрацаваць ... .

...

Рэестр Сабакінцаў, ліпень 1692 г. [54]

Сабакінцы, мястэчка.

Цівун вольны Андрэй Хартанюк, шасціна валокі.

Застаўны кравец, шасціна валокі.

Застаўны Марцін Кавальчук, шасціна валокі.

Ятоўка Антон, шасціна валокі.

Максімава, удава, шасціна валокі.

Цімох Янец, шасціна валокі.

Гэтыя павінны штотыдзень, селянін з жонкай, па тры дні апрача гвалтаў. З шасціны даюць хмелю чвэрць меры, адну курыцу, яйкаў тры, канопляў пяць гарнцаў.

-----

Там жа, у самых Сабакінцах на шнурах сядзяць:

Казёл Васіль, чвэрць валокі.

Варажбіт Сідар, чвэрць валокі.

Янук Казёл, чвэрць валокі.

Застаўны Астапка Зубаты, чвэрць валокі.

Янук Парэчак, чвэрць валокі.

Мысліўца, сын Анджэй, чвэрць валокі.

Якаў Латаўка, чвэрць валокі.

Сямён Зубаты, чвэрць валокі.

Васіль Янец, чвэрць валокі.

Алеська Янец, чвэрць валокі.

Гэтыя павінны, селянін з жонкай, па тры дні ў тыдзень, апрача гвалтаў. З дыму па ... меры хмелю, дзве курыцы, чатыры яйкі, канопляў гарнец.

-----

У Вераб'ях, на шнурах сядзяць:

Астапка Вераб'ёў, чвэрць валокі.

Раман, чвэрць валокі.

Максім Філончык, чвэрць валокі.

Грышка, чвэрць валокі.

Цімох, чвэрць валокі.

Юзаф, чвэрць валокі.

Клімка, чвэрць валокі.

Самусь Кавальчук, чвэрць валокі.

Гэтыя таксама павінны, селянін з жонкай, па тры дні адпрацаваць, апрача гвалтаў, ... з дыму меру хмелю, дзве курыцы, чатыры яйкі, канопляў гарнец.

-----

У Кудзерках ... на шнурах валокі:

Варажбіт Яська, чвэрць валокі.

Казёл Андрэй, чвэрць валокі.

Янка Кудзерка, чвэрць валокі.

Трахім Кудзерка, чвэрць валокі.

Юрка Кудзерка, чвэрць валокі.

Другая служба, Юрка Кудзерка, чвэрць валокі.

Якаў Кудзерка, чвэрць валокі.

Гэтых павіннасць, селянін з жонкай, па тры дні апрацоўваюць, палова меры хмелю, дзве курыцы, чатыры яйкі, канапляў гарнец.

-----

Інвентар маёнтка Сабакіны Дышкаўскія .... ЯВП Аляксандра і Хэлены з Рэйтанаў Крыўкоўскіх. Красавік, 1703 г. [55]

(Пераклад скарочаны, пададзены каб толькі даць уяўленне пра маёнтак - Л. Л.)

(117KB) Межы паміж маёнткамі Сабакінцы ЯВП Францішка і Ганны з Ваўжэцкіх Янкоўскіх, ротмістраў Лідскага павету, сужэнцаў і маёнткам Зеняпішы ЯВп Стэфана і Яганны з Гейштаўтоў Стэцэвічаў, сужэнцаў.

1. Вялікі дом з трох белых пакояў, уваход праз сені, па правым баку каморы, наўпрост, праз дзверы на зашчапках, уваход у пакой ... . Вокны валовыя (з валовага пухіра - Л. Л.), але не паўсюдна, у многіх месцах проста драўляныя. Акяніцы на бегунках і з зашчапкамі. Дзве печы зялёна-шэрыя (колер кафлі - Л. Л.), трэцяя прыгожая, белая стаіць у пакоі з адзіным комінам, выведзеным праз дах, пругая печ таксама праз той жа комін працуе, а трэцяя, якая грэе пакой і камору, праз свой комін, выведзены праз дах. ... У двух пакоях - па дзве лавы ... другі пакой і камора аніводнай лавы не маюць. Гэты дом пакрыты драніцай.

2. Адразу за домам новая кухня, таксама пакрытая драніцай.

3. На шляху з дома ў кухню, па правай руцэ старая піўніца, дрэва столі і прыганка згніло. Дзверы на завесах з клямкай і прабоямі, А на версе гэтай піўніцы пакрыццё з драніцы цалкам ужо згніло.

4. Адзін курэнь (курная хата, без коміна - Л. Л.) новы ...

5. Другі курэнь стары ...

6. Ад куранёў дарога ідзе да варот ... . Вароты крыты драніцай.

7. Драўляная стайня каля варот ужо згніла ... унутры без ніякай перагародкі. Дзверы падвойныя ... вялікія вароты на бегунках. ...

8. Хлеў маленькі, нібы для авечак ...

9. Злева ад брамы стаіць вялікі хлеў з бярвення. ...

10. Пякарня старая, чорная з вялікай печчу ... За некалькі крокаў ад гэтай пякарні стаіць яшчэ адна пякарня з каморай ...

11. Новы бровар з лазняй. Брама да яго з дошак. ... у лазні саладоўня, у самой лазні карыта для мачэння соладу, старое і ўжо працякае. Дзве лавы для выгоды мыцця. Таксама кавалак вымашчаны для прарошчвання соладу. Дзве бочкі для брагі для варкі піва, але ўжо паразбіваны. Гэты бровар з лазняй, як і пякарня пакрыты драніцай.

Недалёка ад брамы.

12. У гумне ... азімыя на гумнішчы ...

13. Агароджа гумна, гарода і двара выканана розным плотам ...

14. Млын на рацэ з усім, што неабходна. Млынар на ім вячысты падданы Андрэй Мяшканец.


Сяло Дашкі:

1. Захар Дашкевіч, мае сына ...

2. Лаўрын Дашкевіч, мае сына Міхала ...

3. Іван Дашкевіч, бяздетны, мае брата Марціна. ..

4. Грыгор Віннік, добры саладоўнік і півавар ...


Сяло Кудзеркі:

1. Марка Дашкевіч, мае сына Пятра ...

2. Андрушка Дашкевіч, кравец, мае сына Міхала і каня ...


Сяло Вераб'і:

1. Якім Дашкевіч, мае жанатага сына ...

2. Аляксей Папко, стары, мае жанатага сына, ...

3. Антончык Папко, мае сына ...

4. Фёдар Папко, шавец (?) без справы і не жанаты ...

5. Іван Ігуменчык, мае аднаго сына ...

6. Казюк Папко, малады ...


Павіннасці гэтых падданых, згодна з інвентаром тры дні летам і зімой, як сам гэтак і з жонкай, а таксама па-чарзе раз на тыдзень варта ноччу. Гвалтаў тры дні за лета. ...


Мястэчка Сабакінцы ў інвентары маёнтка Сабакінава, 1725 г. [56]

Падданыя ў гэтым мястэчку: Міхалка Янец, тры сыны; Лявон Самусь і Юрка; Янук Зубаты з сынам Яськам; Юрка Філіпчык з сынам Міхалкам; Андрэй Парэчак; Юзаф Пчалоўскі з двума сынамі, Янам і Сямёнам і ўнукам Юзафам; Яська Іваноўскі з трыма сынамі, Янкам, Юркам і Трахімам; Самусь Карпянюк з двума сынамі, Мацеем і Фёдарам; Цімох Зубаты з сынам Яськам, Фёдар Жаба з сынамі Яськам і Паўлюком; Антон Кіжук з сынамі Данюком, Фёдарам і Герасімам; Васіль Казёл з сынам Юзафам; Васіль Краўчук з сынам Юзафам; Кастусь Варажбіт з сынам Данілам; Дзям'ян Карпянюк; Лукаш Мышучык; Якуб Янчук; Міхалка Рухлевіч; Сямён Казёл; Мікалай Казёл.

Вёскі: Вераб'і, Кудзеркі, Таболічы.

Інвентар

Добр Сабакінцаў у лідскім павеце ЯВп Янкоўскіх, ротмітраў Лідскага павету з апісаннем кожнай вёскі, падданых, рабочага быдла, зямель, паншчыны і падаткаў. 22 студзеня 1771 г. [57]


Найперш мястэчка Сабакінцы


Валокі

вольныя

Валокі

цяглыя

Мястэчка Сабакінцы вуліца ад двара

Коні

двара

Валы

двара

Коні

свае

Валы

свае

½

Крысюк Янец і яго брат Ясюк

Марцін Высоцкі з сынамі Якубам і Мікалаем

1

2

1

½

Яська Зубаты, сын Юрка і пляменнік Лаўрын

1

1

1

½

Міхалка Піліпчык і сын Андрэй

Хвёдар Піліпчык і сын Барталамей

2

2

½

Мацей Карпенюк з сынамі Андрэя, Захарам, Стэфанам

1

1

1

½

Трахім Іваноўскі з сынамі Стэфанам і Міхалкам

Якуб Іваноўскі з сынам Аляксеем

1

1

1

½

Пётр Карпенюк і сын Філіп

1

2

½

Хвёдар Зубаты і сын Францішак

½

Васіль Парэчак

½

Паўвалочны яўрэй


Усёй зямлі 4,5 валокі і зямля пад сядзібамі мястэчка.

...


Другія шнуры адным бокам да зямлі двара, а другім да шнуроў за царкоўным канцом, і ад дарогі ад Сабакінцаў да Таблічаў, і да дарогі з Даўбянёў да Глушняў.

Трэція шнуры адным бокам ад другіх шнуроў за царквой і другім да зямлі двара ...


Валокі

вольныя

Валокі

цяглыя

Мястэчка Сабакінцы. 2-я вуліца, Царкоўная.

Коні

двара

Валы

двара

Коні

свае

Валы

свае

½

Максім Ахейчык і сын Філіп

4

½

Ян Кудзерка з сынамі Васілём і Якубам

1

1

1

½

Юзаф Іваноўскі з сынамі Антонам і Кандратам

Бенядзікт Парэчак, зяць Юзафа Іваноўскага

½

Юзаф Казёл з сынамі Мікалаем і Янам

2

2

½

Даніла Варажбіт, сын Сымон і ўнук Якаў

1

1


Зямля Сабакінская, зацаркоўная ў розных месцах, 2,5 валокі.

...


Валокі

вольныя

Валокі

цяглыя

Вёска Кудзеркі

Коні

двара

Валы

двара

Коні

свае

Валы

свае

½

½

Андрэй Каўпак

½

Сямён Іваноўскі з сынамі Міхалам і Данілам

2

½

½

Мацей Мацей Савоста, нежанаты.

Васіль, Хвёдар і Ясюк, пляменнікі нежанатага стрыя

3

2

½

Удава Юзафа Кудэркі, сыны Аляксей і Юзаф Кудзеркі Ясюк Іваноўскі ад першага мужа.

1

2

½

Ян Кудзерка і сын Стэфан, родны брат Яна Юрка

½

Сямён Іваноўскі і сын Юзаф

1

1

Палова валокі для яўрэя


У той вёсцы зямлі 4,5 валокі

...


Валокі

вольныя

Валокі

цяглыя

Вёска Вераб'і

Коні

двара

Валы

двара

Коні

свае

Валы

свае

½

½

Сямён Панасевіч і сын Шымук. Міхалка Іваноўскі, пляменнік

2

2

½

½

Ян Панасевіч з сынамі Тамашом, Максімам, Пятром і Лукашам

1

2

½

Самусь Іваноўскі і сын Міхалка

Якаў Іваноўскі з сынамі Лукашам і Кандратам

2

2

½

Герасім з сынамі Янам і Тамашам

1

1

½

Мікалай Кудзерка з сынамі Якубам і Мікалаем

2

2

½

½

У гэтых людзей зямлі ў розных месцах 4,5 валокі.

...


Валокі

вольныя

Валокі

цяглыя

Вёска Нялюбаўцы

Коні

двара

Валы

двара

Коні

свае

Валы

свае

½

Стэфан Янец з братамі Габрыэлем і Казімірам

2

2

½

½

½


У гэтай вёсцы зямлі ў розных месцах дзве валокі.

...


Павіннасці гэтых людзей, якіх апісалі:

1. Мужчыны тры дні з канём ці валамі. Ад кожнага дома сам адзін без кабеты адбываць павінен. Тое самае з кожнага дома ісці маюць па тры дні. Баярын павінен ехаць у дарогу і вазіць ...

2. Такі падатак павінны даваць двару гэтыя самыя людзі: тры курыцы, дзесяць яек, соладавага хмелю і канопляў - гарнец, як абняць.

...

Акт генеральнай візітацыі Сабакінскай царквы [58]

Царква пад тытулам Найсвяцейшай Панны, знаходзіцца ў Лідскім павеце і дэканаце, кажуць што фундавана ротмістрамі Лідскага павета, знаходзіцца ў каляцыі ЯВп Янкоўскіх, экс-канюшых лідскіх, старастаў пакрэтонскіх. Царква цалкам добрая і выдатная. Пабудаваная з брусоў, на падмурку, крыта гонтай, з дзвюмя вежамі з дубу, пафарбаваная фацыятай пасярэдзіне, з купалам, на якім пафарбаваны крыж. Могілкі …, агароджаныя часткова парканам, а часткова плотам, са званіцай на 4 слупах і крытай гонтай, y званіцы 2 званы вагой у 3½ камяні.

Уваход у царкву праз філёнчатыя дзверы на патройных жалезных завесах і з засаўкай, над дзвярамі бабінец з балясамі. У сярэдзіне царквы - 8 філяраў (слупоў), вокнаў з драўлянымі рамамі - 17. Падлога з цэглы, столь падбіта дошкай, сакрыстыі па абодва бакі царквы. Уваход у сакрыстыю ад падворка праз дзверы на падвойных жалезных завесах з унутраным замком і зашчапкай. Уваход з сакрыстыі ў царкву праз дзверы на жалезных завесах з засаўкай. У сакрыстыі - 1 акно ў акяніцы на жалезных завесах, падлога з цэглы, столь з дошак на балясінах.

У другую сакрыстыю ўваход праз дзверы на жалезных завесах з зашчапкай. Прастол з шуфлядамі для арнатаў, альбы і іншых рэчаў. Падлога з цэглы, столь з дошак, лавак сталярнай работы - 2 пары, меншых лавак - 2 пары. Амбон на 4 слупах, абабіты дываном, парэнчы з балясінамі перад вялікім алтаром. На хорах малая катарынка.

Вялікі алтар сніцарскай работы з прастолам, заслона прастола пафарбаваная ў белы колер і месцамі аздобленая залатой фарбай. Вялікіх анёлаў - 2 пары, меншых - 3 пары. Абраз Найсвяцейшай Панны, на якім срэбная шата, срэбныя пазалочаныя кароны, ніжэй карон, з абодвух бакоў - 2 срэбныя ордэнкі з рэліквіямі за шклом. На версе, над абразом, на адным такім ордэнку срэбных вотаў ці розных фігур за шклом - 15. На другім розных срэбных фігур - 15. Каля абраза - адна добрая срэбная, (памерам - Л. Л.) у чвэрць, табліца. … уверсе - адна табліца добрая, срэбная, на палову чвэрці, таксама трохі вышэй - адна таблічка срэбная на палову чвэрці …. усіх таблічак … - 36 штук. Увага! Кажуць што дзве ці тры срэбныя таблічкі ўпалі за шаты абраза і іх цяжка адтуль дастаць, каб не пашкодзіць шаты … . Фіранак - 1 пара, на другім узроўні абразоў - драгетаваныя. На прастоле - дараносіца сталярнай работы, якая замыкаецца. Тут захоўваюцца святыя дары ў срэбнай, знутры пазалочанай, даразахавальніцы, наверсе даразахавальніцы, на версе даразахавальніцы пазалочаны крыжык. Другая срэбная, добрая даразахавальніца толькі што набытая, унутры пазалочаная, наверсе крыжык … . Драўлянае пафарбаванае ўкрыжаванне на алавянай падстаўцы. Алавяных алтарных падсвечнікаў - 3 пары, меншых - 1 пара. Настольных, алавяных - 4 пары. Ручнікоў - 2. Абрус, гарусавае зялёнае пакрывала, антымінс ЯВ мітрапаліта Валадкевіча, падушачка пад службоўнік …, прыступак - 8.

Другі алтар. Бакавы, сталярнай работы, стары, з абразом Св. Антонія. На версе абраз Пана Езуса намаляваны на палатне. На абразе Св. Антоня срэбных каронаў - 3. Срэбная таблічка - 1. Зялёных у белыя кветкі фіранак - 1 пара. На прастоле драўлянае ўкрыжаванне з падстаўкай. Драўляных падсвечнікаў - 2 пары. Ручнік - 1. Абрус, гарусавае пакрывала, дывановая падушачка, заслона прастола фланелевая, партатэл [59] лацінскі.

Трэці алтар. Бакавы, сталярнай работы, стары, з абразам Найсвяцейшай Панны. На абразе срэбная карона, бантаеровыя падвойныя фіранкі, 3 шнурка бісера. Караляў шнурковых - 3. Шкарплер [60] новы, вышыты срэбрам. На прастоле драўлянае ўкрыжаванне на падстаўцы. Драўляных падсвечнікаў - 2. Ручнікоў - 2. Абрус, дывановае пакрывала, заслона прастала з старой кітайкі. Падушка пад службоўнік дывановая.

Царкоўнае начынне. Манстрацыя срэбная з падвойнымі пазалочанымі праменямі і мельхіседэкам, якая сімвалізуе Святую Тройцу. Срэбныя даразахавальніцы, першая з верхам і ўкрыжаваннем, знутры пазалочаная, другая новая, срэбная, унутры пазалочаная, з верхам і ўкрыжаваннем. Паціраў з дыскасам - 3, знутры пазалочаныя … . Дараносіца для Святых Дароў для хворых новая, зробленая з мясцовага срэбра, са срэбнай лыжачкай - 1. Ампулак драўляных з падносам - 2 пары, новых ампулак з падносам - 1 пара. Кадзілы - 2, адно старое, другое новае. Мерніца алавяная. Кропельнічка алавяная. … Крыж працэсіяльны. Саван жалобны. Дзве гарусныя харугвы. Партатэл лацінскі. Умбракулум [61] бантаеравы, з галунамі. Ручнікоў на змену для алтароў - 4. Фіранак з каронамі драгетаваных - 1 пара. З кітайкі … - 1 пара. З блакітнай кітайкі і … кармазынавыя - па 1 пары. Ядвабная хустка з … срэбнымі кветкамі … - 4. Срэбная новая лыжачка - 1. Сапраўдныя перлы на шнурках - 4 (дадзеныя калятарамі на продаж, каб на выручаныя грошы купіць альбы, гумералы і іншыя рэчы для царквы … падчас папярэдняй генеральнай візіты гэтых шнуркоў мелася - 23. … таксама завушніц - 2 пары, кукарда-ўпрыгожванне - 1.) Капаў магдэбургскіх - 4. Жалезны трымальнік для паходні - 1. Званочкаў алтарных - 3. Вялікі кацялок - 1.

Увага. Вагі. Вага срэбных і алавяных рэчаў з часоў апошняй генеральнай візітацыі невядомая з-за слабога здароўя сучаснага святара і недахопу вагаў. Таму ўзважванне адкладзена да візіту дэкана.

Літургічнае ўбранне. Адно з штофу на белай падкладцы ў кветкі з жоўтым каўняром з штофу, адпавядае ўсім патрабаванням. 2-гое з штофу на блакітнай падкладцы з кветкамі і аксамітавым зялёным каўняром, адпавядае ўсім патрабаванням. 3-е з кітайкі … адпавядае ўсім патрабаванням. 4-е з штофу на блакітнай падкладцы з жоўтым каўняром, адпавядае ўсім патрабаванням. 5-е з штофу на блакітна-сіняй падкладцы, адпавядае ўсім патрабаванням. 6-е з жоўтай кітайкі ў квадраты з каўняром, адпавядае ўсім патрабаванням. 7-е з жоўтай кітайкі з сінім адамашкавым каўняром з галунамі. 8-е з зялёнага паўатласу ў паскі, з жоўтым каўняром з кітайкі, адпавядае ўсім патрабаванням. 9-е жалобнае, з кітайкі з белымі галунамі, адпавядае ўсім патрабаванням. 10-е з поўатласу ў паскі з зялёным каўняром з кітайкі. 11-е з кітайкі ў зялёныя паскі і кветкі розных колераў, з жоўтымі шыфонавымі галунамі, адрамантаванае, адпавядае ўсім патрабаванням. 12-е чырвоны арнат пастыра з каўняром … вышываным у кветкі. Кампана з галунамі … адрамантаваная, адпавядае ўсім патрабаванням.

Лацінскія арнаты. Адзін з жоўтай у квадраты кітайкі, пасяродку зялёная кітайка, з галунамі. 2-гі штафовы, зялёны, з жоўтым галуном, адпавядае ўсім патрабаванням. 3-ці белы, грэдытуровы [62] з вышыванымі кветкамі, адпавядае усім патрабаванням, 4-ты груглінавы [63], адпавядае ўсім патрабаванням. 5-ты на белай вокладцы з галуном у кветкі і жоўтым шыфонам, нядаўна прыбыў ад ВКс Ваўрэцкага, віленскага каноніка, адпавядае ўсім патрабаванням. 6-ты … цэлы, з галуном і кампанай … адпавядае ўсім патрабаванням. … маравых - 2 у кветкі. Бурс [64] для хворых - 3. Альба са швабскага палатна з кампанамі і гумераламі. Другая з прускага палатна з каронай і гумералам. 3-я старая. Добрых комжаў - 3. Паскаў - 3. Карпаралаў - 7. Пурыфікатараў - 12.

Кнігі. Службоўнік ін-фоліо ўнёўскі, добры. Службоўнік малы. Празнея. Актоіх добры. Трэбнік новы. Евангелле напрастольнае, друкаванае. Евангелле польскае, патрабуе аправы. Навукі ЯКс. Нароўскага. Навукі ЯКс. Каржанеўскага. Службоўнік лацінскі, вялікі, добры. Метрыкі хрышчэння, шлюбаў і пахаванняў і рэестр парафіі са спісам людзей.

Спіс парафіі Сабакінскай царквы разам з рэестрам абодвух палоў якія здольны і не здольны да споведзі

Хаты

Мужчын

Жанчыны

здодны

не здолны

здодны

не здодны

Мястэчка Сабакінцы

7

6

10

18

18

Вёска Вераб'і

5

6

5

15

14

Вёска Кудзеркі

5

6

28

24

12

Вёска Дашкі

2

1

5

10

6

Вёска Нялюбаўцы

1

4

1

7

2

Вёска Даўбенькі

4

3

4

3

4

Вёска Матылі

19

19

19

20

19

Вёска Куляші

23

44

42

20

19

Вёска Замасцяны

21

24

21

10

23

Вёска Яневічы

8

4

8

5

8

Вёска Дамейкі

9

6

10

7

9

Вёска Палянаўцы

3

4

3

3

3

Вёска Курпі

2

1

3

2

2

Вёска Калеснікі

2

5

4

4

2

Вёска Вугольнікі

1

2

3

1

4

Вёска Глушні

9

8

11

7

12

Вёска Вензаўшчына

1

1

3

2

4

Вёска Дудкі

10

12

6

4

20

Вёска Чамонава

2

1

3

2

5

Вёска Чышкі

2

6

7

4

8

Вёска Скарбы

7

10

31

12

14

Вёска Зубрава

2

3

4

5

7

Вёска Шум'е

1

3

4

5

6

Вёска Бенькі

2

7

5

1

4

Разам, дымоў 168, парафіян 990

166

194

252

196

248

Пабудовы. Плябанія згарэла ў 1788 г., засталася толькі пякарня з каморай і сенямі, трое дзвярэй на бегунках, 4 акны. Усё крыта саломай. Памяшканне, дзе сучасны парах жыве, вельмі старое. Стары свіран крыты саломай, дзверы на бегунках з зашчапкай, прабоямі і ўнутраным замком. Гумно на двух сохах, вельмі старое, саломай крытае. Хлеў стары, крыты саломай, усё гэта агароджана жардзінамі.

Зямля. У шахаўніцах. 1-я змена мае назву Вялікае поле, 8 моргаў. Пачынаецца ад зямлі Адахоўскіх, а закончваецца каля дарогі Рэмзаўскай, адным бокам ад дарогі Рэмзаўскай, другім да зямлі двара. 2-я змена мае назву Ложкі, 6 моргаў. Пачынаецца ад зямлі Яна Шостака, а заканчваецца каля зямлі сялян базыльянаў, адным бокам ад Глушнянскай дарогі, а другім да зямлі сялян базыльянаў. 3-я змена пад лугамі, 8 моргаў. Пачынаецца ад выгану Сабакінацаў, а заканчваецца каля дарогі, якая вядзе да лугоў, адны бокам да зямлі двара, а другім да зямлі Сабакінцаў. 4-я змена каля Душкавіч, 3 моргі. Ад зямлі Якуба Іваноўскага да дарогі на Кудзеркі. Адным бокам ад зямлі Якуба Іваноўскага, другім да зямлі Яна Гушчэніка.

Увага. Падчас генеральнай візітацыі аказалася, што ЯВп калятары забралі зямлю плябаніі ў Дуброве болей, чым на адну бочку. Прычынай гэтага было: мясцовы парах не мае кім абрабіць гэтую зямлю і таму заўсёды наймаў людзей у іншых паноў. Калятары жадалі, каб гэтага не было, каб зямля праз нейкі час не адышла ў пасэсію чужым … зямлю забралі, каб праз нейкі час … вярнуць яе плябаніі … невядома які прыбытак парах ад калятараў за гэтую зямлю павінен мець.

Дакументаў фундушу ў гэтай царкве няма … дзе яны знаходзяцца, невядома. Маецца паданне да ЯВКс Растоцкага, лідскага дэкана, ад ЯВКс Сасіновіча, тагачаснага параха ад 5 сакавіка 1759 г., візітацыя ЯВКс Бялькевіча ад 25 траўня 1765 г., візітацыя ЯВКс Пятровіча, лідскага дэкана ад 2 лістапада 1772 г., візітацыя ЯВКс Базыля Нупрэя Марцінеўскага, цырынскага дэкана, ад 10 траўня 1784 г.

Увага. Гэтай парафіяльнай царкве ЯВп Бенедыкт Бейнаровіч фундаваў пры царкве алтарыю, запісаўшы сваім тастамантам дваццаць тысяч злотых і прызначыўшы шэсць працэнтаў з гэтай сумы (тысячу дзвесце злотых штогод) на ўтрыманне двух алтарыстаў …

Зараз парахам гэтай царквы з'яўляецца ЯВКс Стэфан Сасіновіч, прэзентаваны ЯВп Яноўскім, канюшым лідскім 16 траўня 1759 г. Высвечаны ЯВ Грабніцкім, мітрапалітам, … у 1754 г., інсталяваны тым жа ЯВ Грабніцкім, мітрапалітам, у … 1759 г.

Мясцовы святар з-за вялікага веку і слабасці здароўя вельмі змучаны і можа толькі святыя сакраманты здзяйсняць, але … павінен і іншыя абавязкі адбываць. Найпершым і галоўным абавязкам яго будзе паздаравець … мясцоваму святару трэба прызначыць памочніка, аб чым павінен паклапаціцца лідскі дэкан.

Ужо праз шмат гадоў пасля таго, як згарэла плябанія, святар не мае для сябе прыстойнага і добрага памяшкання. Просьба да ЯПп калятараў пабудаваць належную плябанію.

… вотаў і царкоўнага начыння нікому, … без дазволу … дэкана не выдаваць.

Мы таксама звяртаемся да ЯВп калятараў каб яны далі асекурацыю (распіску) пра тое, што забраная дваром зямля будзе вернута плябаніі.

Спіс парафіян Сабакінскай царквы ў 1829 г. [65]

Самы стары селянін Сабакінскай парафіі гэта Аляксандр Гацюк, удавец, 90 г. Некалькі разоў узгадваюцца жонкі забраных на 25 гадоў жаўнераў - рэкруткі. З адной з рэкрутак, Кацярынай Кудзеркай, жыў удавец Аляксей Кудзерка (48 г.), святар запісаў Кацярыну «рэкрутка незаконная жонка Аляксея», незаконныя сужэнцы мелі двух дзяцей - Марціна (10 г.) і Яна, «абодва няправеднага ложа».

Мястэчка Сабакінцы

1. Мікалай Янец, 38 г.; брат Мікалая Бенядзікт Янец, 30 г.; сын Бенядзікта Ежы, 3 г.; жонка Мікалая Алеся, 31 г.; дачка Мікалая і Алесі Ева, 9 г.; другая дачка Тэадора, 8 г.; трэцяя дачка Вікторыя, 3 г.; жонка Бенядзікта Разалія, 31 г.; сястра Бенядзікта Ульяна, 17 г.

2. Мацей Філіпчык, 29 г.; швагер Якуб Дарлюк (?), 45 г.; жонка Максіма Разалія, 23 г.; жонка Якуба Мар'яна, 41 г.; дачка Мар'яны Крысціна, 15 г.

3. Кшыстаф Іваноўскі, 31 г.; унук Яна Іваноўскага Кшыштаф, 9 г.; жонка Кшыштафа Пятранеля, 23 г.

4. Васіль Карпянюк, 26 г.; сын Васіля Яўстах Карпянюк, 8 г.; брат Васіля Ваўрынец Карпянюк, 23 г.; другі брат Тамаш Карпянюк, 18 г.; жонка Васіля Фяліцыя, 23 г.

5. Міхал Іваноўскі, 55 г.; сын Міхала Лукаш, 20 г.; другі сын Кшыштаф, 17 г.; дачка Міхала Мар'яна, 9 г.

6. Ануфрый Іваноўскі, 45 г.; сын Ануфрыя Тамаш, 9 г.; другі сын Ян, 7 г.; трэці сын Мікалай, 5 г.; брат Ануфрыя Францішак, 32 г.; жонка Анастасія, 35 г.; дачка Ануфрыя і Анастасіі Крысціна, 11 г.

7. Ян Карпенюк, 42 г.; Сымон Янец, каваль, 31 г.; жонка Сымона Мар'яна, 27 г.

8. Стэфан Іваноўскі, удавец, 55 г.; сын Стэфана Пётр, 31 г.; сын Пятра, Стэфан, 7 г.; другі сын Тамаш, 4 г.; трэці сын Мацей, 1 г.; жонка Пятра Крысціна, 28 г.

Мястэчка Сабакінцы, дымоў 8, мужчын 26, жанчын 14.

Вёска Матылі, належыць лясніцтву

1. Ежы Парфён, 28 г.; швагер Ежы Ян Саковіч, 10 г.; здымае кут (кутнік) Кшыштаф Клімец, 72 г.; Анна Саковіч, удава, маці Ежы, 46 г.; жонка Кшыштафа Мар'яна Клімец, 67 г.

2. Міхал Саковіч, 33 г.; сын Міхала Гжэгаш, 10 г.; жонка Міхала Зоф'я, 43 г.; дачка Міхала і Зоф'і Зоф'я, 4 г.; удава Зоф'я Саковіч, 66 г.

3. Дзімітрый Саковіч, 40 г.; сын Аляксандр Саковіч, 27 г.; сын Аляксандра Гжэгаш, 4 г.; другі сын Дзімітрыя Сымон, 19 г.; жонка Дзмітрыя Агата, 55 г.; жонка Аляксандра Ганна, 23 г.; дачка Аляксандра і Ганны Кацярына, 2 г.

4. Юзаф Саковіч, 63 г.; сын Юзафа Ян Саковіч, 11 г.; другі сын Клеменс, 4 г.; жонка Юзафа Еўфрасіння, 36 г.;

5. Ежы Саковіч, 24 г.; брат Ежы Лукаш Саковіч, 16 г.; другі брат Леан; сястра Ежы Тэрэза, 13 г.; другая сястра Ева, 10 г.; маці Ежы Мар'яна Саковіч, 50 г.

6. Ян Саковіч, 58 г.; Мікалай Саковіч, прымак, 31 г.; сын Мікалая Ян, 3 г.; жонка Яна Ганна, 48 г.; дачка Яна і Ганны Таццяна, 21 г.; другая дачка Мар'яна, 12 г.; жонка Мікалая Мар'яна 27 г.

7. Ян Саковіч, 53 г.; сын Яна Эліяш, памёр, 12 г.; жонка Яна Мар'яна, 50 г.

8. Лукаш Саковіч, 35 г.; брат Лукаша Мацей, 23 г.; другі брат Антон, 13 г.; жонка Лукаша Анастасія, 25 г.; дачка Лукаша і Настассі Кацярына, 5 г.; маці Лукаша Зоф'я, удава, дачка Зоф'і Ульяна, 25 г.; другая дачка Алеся, 19 г.; трэцяя дачка Ганна, 14 г.

9. Сымон Саковіч, 61 г.; жонка Сымона Настасся, 51 г.; дачка Сымона Тэрэза, 19 г.; другая дачка Магдалена, 10 г.; трэцяя дачка Крысціна, 6 г.

10. Тэадор Саковіч, 48 г.; жонка Тэадора Магдалена Саковіч, 42 г.; дачка Тэадора і Магдалены Кацярына, 10 г.; другая дачка Марта, 7 г.

11. Барталамей Саковіч, 49 г.; сын Ігнат, 18 г.; другі сын Марцін, 12 г.; жонка Ева Саковіч, 34 г.; дачка Барталамея і Евы Кацярына, 10 г.; другая дачка Эльжбета, 5 г.; трэцяя дачка Ева, 3 г.; сястра Евы Ганна Саковіч, 22 г.

12. Ян Дзяшковіч, 32 г.; сын Еўдакіі Мікалая Янковіч, 20 г.; другі сын Пракоп Янковіч, 8 г.; жонка Яна Дзяшковіча Тэадора, 32 г.; дачка Яна і Тэадоры Ганна, 2 г.; сястра Яна Дзяшковіча Еўдакія Янковіч, 50 г.; дачка Еўдакіі Янковіч Агата, 22 г.; другая дачка Анатстасія, 13 г.

13. Ян Саковіч, 30 г.; сын Яна Гжэгаш, 2 г.; жонка Яна Крысціна, маці Яна Крысціна, удава, 61 г.

14. Сымон Саковіч, 73 г.; сын Сымона Ян, 34 г.; сын Ульяны Руль Габрыэль Руль, 12 г.; другі сын Ян Руль, 10 г.; дачка Сымона Язафата, 19 г.; здымае кут Ульяна Руль, 31 г.; дачка Ульяны Агата Руль, 17 г.

15. Мікалай Саковіч, 62 г.; сын Мікалая Ян, 15 г.; пляменнік Міхала Ігнат Саковіч, 35 г.; сын Ігната Казімір, 2 г.; жонка Тэадора Саковіч, 33 г.

16. Сын Аляксандры Руль, удавы, Ігнат Руль, 7 г.; Аляксандра Руль, удава, дачка Аляксандры Крысціна, 10 г.

17. Дзмітрый Янковіч, 55 г.; сын Дзмітрыя Адам, 18 г.; другі сын Базыль, 14 г.; трэці сын Стэфан, 7 г.; сын Мар'яны Янковіч Ануфры, 21 г.; другі сын Юзаф Янковіч, 11 г.; жонка Дзмітрыя Марта, 46 г.; дачка Дзмітрыя Крысціна, 13 г.; другая дачка Язафата, 4 г.; Мар'яна Янковіч, удава, 57 г.

18. Пётр Саковіч, 45 г.; сын Пятра Ян, 9 г.; другі сын Эльяш, 7 г.; боат Пятра Юзаф Саковіч, 26 г.; жонка Пятра Еўдакія Саковіч, 38 г.; дачка Пятра і Еўдакіі Юстына, 11 г.; другая дачка Дарота, 4 г.; сястра Пятра і Юзафа Кацярына Саковіч, 29 г.; другая сястра Ганна, 22 г.

19. Стэфан Саковіч, 57 г.; сын Стэфана Кандрат, 9 г.; стрыечны брат Стэфана Ян Павядэйка, 25 г.; жонка Стэфана Ганна, 47 г.; дачка Стэфана і Ганны, …, 19 г.; другая дачка Эльжбета, 12 г.

20. Сымон Грымула, 88 г.; сын сымона Міхал, 44 г.; сын Міхала Пётр, 15 г.; другі сын Сымон, 3 г.; пляменнік Сымона Сымон Грымула, 29 г.; жонка Сымона Марта, 69 г.; жонка Міхала Ганна, 27 г.; дачка Міхала і Ганны Аксіння, 12 г.; жонка Сымона Крысціна, 32 г.; дачка Крысціны Агата, 8 г.; другая дачка Настасся, 3 г.

21. Стэфан Янковіч, 66 г.; сын Стэфана Адам, 18 г.; другі сын Сымон, 1 г.; брат Стэфана Васіль Янковіч, 56 г.; сын Васіля Данель, 22 г.; другі сын Ігнат, 18 г.; жонка Стэфана Юстына, 56 г.; жонка Васіля Агата, 53 г.; дачка Васіля і Агаты Ева, 12 г.; другая дачка Настасся, 9 г.

22. Андрэй Саковіч, удавец, 63 г.; сын Андрэя Антон, 30 г.; брат Андрэя Стэфан Саковіч, 46 г.; сын Стэфана Мацей, 29 г.; другі сын Юзаф, 24 г.; трэці сын Якуб, 22 г.; жонка Антона Барбара, 39 г.; дачка Андрэя Саковіча Настасся, 21 г.; другая дачка Разаліся, 14 г.; трэцяя дачка Кацярына, 10 г.; дачка Стэфана Крысціна Саковіч (рыма-каталічка), 46 г.; дачка Крысціны Крысціна, 18 г.

23. Мікалай Саковіч, 36 г.; брат Мікалая Міхал, 28 г.; жонка Мікалая Мар'яна, 32 г.; жонка Міхала Барбара, 24 г.; дачка Міхала Магдалена, 4 г.; сястра Мікалая Ганна, 24 г.

24. Ян Саковіч, 41 г.; брат Яна Кандрат, 37 г.; жонка Яна Барбара, 33 г.; дачка Яна Дарота, 18 г.; другая дачка Эльжбета, 11 г.; жонка Кандрата Мар'яна, 33 г.; дачка Кандрата Магдалена, 9 г.; другая дачка Эльжбета, 4 г.; трэцяя дачка Францішка, 2 г.

25. Томаш Янковіч, 34 г.; маці Томаша Агата (рыма-каталічка), 54 г.; дачка Агаты Зоф'я Янковіч, 20 г.

Вёска Матылі, 25 дымоў, 75 мужчын і 88 жанчын.

Вёска Яневічы, належыць часткова да графства Новадворскага а часткова да скарбовага лясніцтва

1. Міхал Ярмак, 64 г.; сын Міхала, унук Міхала Ян Ярмак, 7 г.

2. Якуб Ярмак, Ян Ярмак, жонка Яна Дарота, 26 г.

3. Лукаш Ярмак, 66 г.; жонка Лукаша Мар'яна, дачка Тэрэза, 19 г.; другая дачка Крысціна, 10 г.; трэцяя дачка Аляксандра, 4 г.

4. Якуб Голуб, 27 г.; сын Якуба Ян, 7 г.

5. Ян Новагродзкі, жонка Яна Кацярына, 22 г.

6. Мікалай Ляпеха, жонка Ганна (ужо 7 гадоў у Глыбоцкай парафіі), 27 г.

7. Міхал Мяцеліца, Адам Мяцеліца, жонка Міхала Агата, 30 г.; дачка Агаты Агата, 8 г.; другая дачка Аляксандра, 4 г.; жонка Адама Ганна, 24 г.

8. Павел Ляпеша, Бенедыкт Давідовіч, жонка Паўла Мар'яна, 35 г.; дачка Мар'яны Аляксандра, 11 г.; жонка Бенедыкта Ульяна, 44 г.

9. Гжэгаш Шадура, 42 г.; швагер Васіль Мяцеліца, жонка Гжэгаша Магдалена, 32 г.; дачка Магдалены Магдалена, 4 г.; жонка Васіля Аляксандра, 2 г.; маці Магдалены Кацярына Мяцеліца, удава, 54 г.; Аляксандра Мяцеліца, удава, 77 г.

10. Тэадор Грынкевіч, 33 г.; Ян Мяцеліца, 53 г.; сын Яна Казімір Мяцеліца, 18 г.; другі сын Юзаф, 9 г.; трэці сын Антон, 2 г.; жонка Тэадора Зоф'я, 33 г.;

11. Кшыштаф Шадура, жонка Кшыштафа Агнешка, 32 г.; дачка Мар'яна, 11 г.; другая дачка Аляксандра, 9 г.; трэцяя дачка Кацярына, 3 г.

12. Сымон Вялісейчык, 53 г.; сын Адам Вялісейчык, 18 г.; другі сын Антон, 5 г.; брат Сымона Марцін Вялісейчык, 50 г.; сын Марціна Аляксандр, 16 г.; жонка Юлія Вялісейчык, 43 г.; дачка Сымона і Юліі Настасся, 16 г.; другая дачка Магдалена, 11 г.; трэцяя дачка Вікторыя, 9 г.; чацвёртая дачка Язафата, 8 г.; жонка Марціна Ганна Вялісейчык, 43 г.; дачка Марціна і Ганны Пятранеля, 15 г.; другая дачка Кацярына, 11 г.; трэцяя дачка Эльжбета, 9 г.; чацвёртая дачка Крысціна, 8 г.; пятая дачка Агата, 5 г.; шостая дачка Кацярына, 2 г.

13. Ежы Мяцеліца, дачка Ежы Крысціна, 24 г.

Вёска Яневічы, 13 дымоў, 14 мужчын, 35 жанчын.

Вёска Дамейкі Васілішскага староства

1. Павел Малмыга, 43 г.; жонка Паўла Марта, дачка Эльжбета, 8 г.; другая дачка Мар'яна, 6 г.; трэцяя дачка Клара, 2 г.; сястра Паўла Малмыгі Анастасія, 32 г.

2. Васіль Малмыга, 59 г.; сын Лукаш Малмыга, 25 г.; жонка Васіля Алеся, 64 г.; жонка Лукаша Магдалена, 23 г.; дачка Магдалены Хэлена, 12 г.; другая дачка Кацярына, 2 г.

3. Сымон Малмыга, 50 г.; сын Сымона Васіль, 3 г.; пляменнік Сымона Ян Мілюкевіч, 23 г.; другі пляменнік Павел Мілюкевіч, 21 г.; трэці пляменнік Юстын, 21 г.; жонка Сымона Мар'яна, 41 г.; дачка Марта, 11 г.; другая дачка Крысціна, 7 г.; пляменніца Агата Мілюкевіч (рыма-каталічка).

4. Ян Малмыга, 56 г.; сын Мікалай, 20 г.; другі сын Казімір, 13 г.; трэці сын Канстанты, 1 г.; жонка Яна Крысціна, 49 г.; дачка Апалонія, 20 г.; другая Эльжбета, 13 г.;

5. Ян Лебядзевіч, 58 г.; сын Пётр Лебядзевіч, 29 г.; другі сын Стэфан Лебядзевіч, 17 г.; сын Пятра Міхал, 3 г.; жонка Яна Ганна, 53 г.; жонка Пятра Еўдакія, 31 г.; дачка Анастасія, 6 г.; другая дачка Магдалена, 3 г.; унучка Яна Лебядзевіча Кацярына Місюкевіч, 6 г.

6. Ян Лебядзевіч, 34 г.; сын Яна Стэфан, 7 г.; брат Міхал Лебядзевіч, 29 г.; жонка Ганна Лебядзевіч, 30 г.; дачка Яна і Ганны Магдалена, 3 г.

7. Васіль Лебядзевіч, 56 г.; сын Васіля Аляксандр, 13 г.; другі сын Ян, 11 г.; сын Тэрэзы ад першага шлюбу Тэадор Малмыга, 23 г.; жонка Васіля Тэрэза, 43 г.; дачка Тэрэзы ад першага шлюбу Язафата, 24 г.

8. Кшыштаф Лебядзевіч, 33 г.; сын Кшыштафа Антон, 9 г.; другі сын Вінцэнт, 5 г.; трэці сын Пётр, 2 г.; жонка Кшыштафа Кацярына, 29 г.; бабуля Кацярына Апалонія Малмыга, 40 г. (узрост, зразумела, памылковы).

9. Тамаш Малмыга, 69 г.; сын Тамаша Міхал, 31 г.; сын Міхала Ежы, 6 г.; другі сын Тамаша Тэадор, 25 г.; жонка Тамаша Кацярына, 54 г.; жонка Міхала Разалія, 31 г.; дачка Разаліі і Тэадора Леанора, 2 г.; дачка Тамаша і Кацярыны Кацярына, 18 г.

10. Мікалай Малмыга, 68 г.; сын Мікалая Ян Малмыга, 22 г.; жонка Мікалая Настасся Малмыга, 54 г.; дачка Мікалая Алеся, 32 г.; Кацярына Яковіч, рэкрутка, 31 г.; дачка Кацярыны Еўфрасіння, 8 г.; другая дачка Крысціна, 5 г.

11. Юзаф Малмыга, 40 г.; сын Юзафа Адам, 25 г.; сын Адама Ян 2 г.; другі сын Юзафа Павел, 16 г.; пляменнік Юзафа Сымон Малмыга, 30 г.; сын Сымона Сымон, 6 г.; другі пляменнік Адам, 4 г.; трэці пляменнік Стэфан, 2 г.; жонка Юзафа Кацярына, 48 г.; жонка Адама Настасся, 25 г.; дачка Юзафа і Кацярыны Настасся, 13 г.; другая дачка Кацярына, 7 г. жонка Сымона Ганна.

12. Тамаш Малмыга, 43 г.; сын Тамаша і Агаты Стэфан, 6 г.; жонка Тамаша Агата, 26 г.; дачка Тамаша і Агаты Юстына, 9 г.; другая дачка Эльжбета, 2 г.; маці Агаты Юстына …, 52 г.

Вёска Дамейкі, 12 дымоў, 41 мужчына і 38 жанчын.

Дзедзічная вёска Куркі Вяльможных Табенскіх да Земяпіш належыць

1. Каспар Дабрылка (рыма-католік), жонка Каспара Мар'яна, 29 г.; маці Каспера Тэкля, 61 г.

2. Базыль Дабрылка (рыма-католік) жонка Базыля Мар'яна, 34 г.

Вёска Куркі, 2 дымы, 3 жанчыны.

Вёска Сырні ЯВп Шостак, ранейшая Табенскіх, Шамякаў і Сікорскіх

1. Андрэй Дабрылка (рыма-католік), жонка Андрэя Крысціна, 42 г.

2. Тамаш Дабрылка (рыма-католік), жонка Тамаша Крысціна, 32 г.; дачка Тамаша і Крысціны Антаніна, 5 г.; другая дачка Кацярына, 4 г.; трэцяя дачка Ганна, 2 г.

3. Юзаф Дабрылка (рыма-католік), Ян Дабрылка (рыма-католік), жонка Юзафа Канстацыя, 24 г.; жонка Яна Ганна, 29 г.

4. Юзаф Грыгець (рыма-католік), жонка Юзафа Тэрэза, 48 г.; дачка Юзафа Антаніна, 4 г.

Вёска Сырні, 4 дымы, мужчын няма, 9 жанчын.

Вёска Паддубье, ЯВКс базыльянаў

1. Антон Барысевіч, 24 г.; жонка Ульяна, маці Антона Ульяна, 70 г.

2. Данель Анцюта, 51 г.; сын Данеля Мікалай, 22 г.; другі сын Казімір, 18 г.; жонка Разалія, 56 г.

3. Кандрат Анцюта (выбыў у рэкруты), сын Кандрата Ежы, 11 г.; жонка Тэрэза, 48 г.; дачка Язафата, 7 г.

Вёска Паддуб'е, 3 дымы, 5 мужчын і 4 жанчыны.

Вёска Таболічы ЯВКс базыльянаў

1. Міхал Маровік (?), 58 г.; прымак Барталамей Каспаровіч, жонка Міхала Агата, 41 г.; дачка Міхала Кацярына, 17 г.; другая дачка Люцыя, 14 г.; трэцяя Юзэфа, 11 г.; жонка Барталамея Крысціна, дачка Яна, 2 г.

2. Ежы Данільчык, 40 г.; брат Ежы Міхал, 32 г.; сын Міхала Якуб, 2 г.

3. Філіп Карміла, 47 г.; сын Філіпа Андрэй, 6 г.; брат Філіпа Казімір, 26 г.

4. Юзаф Данільчык, 21 г.; брат Юзафа Казімір, 24 г.

5. Адам Міхневіч (рыма-католік), сын Яна Кармілы Юзаф Карміла, 21 г.; жонка Адама Мар'яна, 30 г.; дачка Адама Мар'яна, 6 г.

6. Ваўрынец Міхневіч (рыма-католік), жонка Ваўрынца Тэкля, 43 г.; дачка Ваўрынца Ганна, 14 г.; другая дачка Магдалена, 10 г.

7. Леон Анцюта, 58 г.; сын Леона Ян, 34 г.; сын Яна і Зоф'і Міхал, 5 г.; другі сын Леона Васіль ( у рэкрутах), сын Васіля рэкрута Пётр Анцюта, 8 г.; брат Леона Нестар Анцюта, 33 г.; жонка Яна Зоф'я, 29 г.; стрыечная сястра Таццяна Анцюта, 38 г.

8. Павел Анцюта, 36 г.; сын Паўла Міхал, 5 г.; брат Паўла Кшыштаф, 25 г.; жонка Разалія Анцюта, жонка Кшыштафа Ганна, 39 г.; дачка Кшыштафа Мар'яна, 9 г.

Вёска Таболічы, 8 дымоў, 18 мужчын і 14 жанчын.

Вёска Нялюбаўцы ВП Гольманаў

1. Тамаш Янец, 42 г.; сын Тамаша, 14 г.; другі сын Пётр, 7 г.; трэці сын Адам, 5 г.; чацвёрты Казімір, 4 г.; пяты Вінцэнт, 2 г.; Андрэй Янец, салдат, 24 г.; жонка Тамаша Мар'яна, 35 г.; дачка Тамаша Кацярына, 9 г.; маці Тамаша Юстына, 75 г.

Вёска Нялюбаўцы, 1 дым, 7 мужчын і 3 жанчыны.

Вёска Раманава, скарбовыя стральцы

1. Стэфан Янковіч, 40 г.; сын Стэфана Караль, 36 г.; другі сын Якуб, 20 г.; трэці Вінцэнт, 6 г.; жонка Стэфана Ева, другі шлюб, жонка Караля Ганна.

2. Юзаф Янковіч, 42 г.; сын Юзафа Мікалай, 9 г.; другі сын Антон, 7 г.; трэці сын Андрэй, 5 г.; жонка Юзафа Крысціна.

3. Кшыштаф Чарняк, 52 г.; сын Барталамея Чарняка, 25 г.; другі сын, жанаты, Кшыштаф служыць … у Новадворскай, жонка Кшыштафа Мар'яна, 52 г.; дачка Барталамея Мар'яна, 8 г.

Вёска Раманава, 3 дыма, 10 мужчын, 2 жанчыны.

Вёска Крыжыкі, скарбовыя стральцы

1. Эльяш Грымала, 43 г.; швагер Эльяша Тамаш Святловіч, здымае кут Ян Ляховіч, жонка Эльяша Ганна, 38 г.; дачка Эльяша і Ганны Агата, 11 г.; другая дачка Алеся, 3 г.; жонка Тамаша Разалія, 22 г.; дачка Тамаша і Разаліі Урсула, 3 г.; жонка Яна Магдалена, 46 г.; дачка Яна і Магдалены Ганна, 4 г.; другая Крысціна, 4 г.

Вёска Крыжыкі, 2 дымы, 5 мужчын і 8 жанчын.

Вёска Рыскі, скарбовыя стральцы

1. Сын Сымона Ян Саковіч, 19 г.; зяць Сымона і швагер Яна Ян Грыцка, 29 г.; сын Яна Грыцкі Вінцэнт, 5 г.; другі сын Антон, 3 г.; маці Яна і жонка Сымона Анастасія Саковіч, 46 г.; дачка Сымона і Настассі Эльжбеты, 17 г.; другая Мар'яна, 12 г.; жонка Грыцкі Крысціна, 24 г.; сястра Сымона Мар'яна …, дачка Мар'яны Ганна Грымала, другая дачка Тэрэза, 14 г.

2. Ян Саковіч, 51 г.; сын Яна Антон Саковіч, 11 г.; другі сын Мікалай Саковіч, 9 г.; зяць Яна і Тэклі Васіль Лебядзевіч, 26 г.; жонка Яна Тэкля Саковіч, 39 г.; дачка Яна і Тэклі Эльжбета, 14 г.; другая дачка Францішка, 5 г.; трэцяя Апалонія, 3 г.; жонка Васіля Кацярына Лебядзевіч, 23 г.; дачка Васіля і Кацярыны Крысціна, 5 г.

Вёска Рыскі, 2 дымы, 8 мужчын, 13 жанчын.

Вёска Скарбы васілішскага староства

1. Вінцэнт Максімчык, 32 г.; сын Вінцэнта Дамінік, 7 г.; брат Вінцэнта Кшыштаф Максімчык, 28 г.; сын Кшыштафа Андрэй, 6 г.; жонка Вінцэнта Крысціна, 33 г.; дачка Вінцэнта Ганна, 5 г.; жонка Кшыштафа Разалія, 30 г.

2. Ежы Максімчык, 42 г.; жонка Ежы Пракседа, 52 г.; дачка Ежы і Пракседы Кацярына, 5 г.

3. Пётр Максімчык, удавец, 69 г.; брат Пятра Ян Максімчык, 51 г.; сын Пятра Базыль, 3 г.; другі брат Пятра Мікалай, 35 г.; жонка Яна Агата, 44 г.; дачка Яна і Агата Крысціна, 12 г.; другая Кацярына, 5 г.

4. Ян Лебядзевіч, 42 г.; сын Яна Тамаш, 20 г.; другі Гжэгаш, 2 г.; жонка Яна Настасся, 42 г.; дачка Яна і Настассі Эльжбета, 11 г.

5. Гжэгаш Лебядзевіч, 42 г.; жонка Гжэгаша, 22 г.; дачка Гжэгаша Мар'яна, 12 г.; другая дачка Язафата, 4 г.

6. Данель Лебядзевіч, 47 г.; сын Данеля Ян, 13 г.; жонка Данеля Ульяна, 46 г.; дачка Данеля і Ульяна Кацярына, 19 г.

7. Дзмітрый Максімчык, 52 г.; брат Дзмітрыя Мікалай, 22 г.; сястра Дзмітрыя сястра Настасся, 42 г.; дачка Настассі Ева, 13 г.; другая Ганна, 9 г.

8. Мацей Лебядзевіч, 78 г.; сын Мацея Юзаф, 42 г.; другі сын Ян, 36 г.; сын Яна Захар, 2 г.; трэці сын Мацея, 21 г.; жонка Юзафа Кацярына, 32 г.; дачка Юзафа і Кацярыны Ганна, 12 г.; Еўфрасіння, 10 г.; трэцяя Ганна, 7 г.; чацвёртая Разалія, 5 г.; жонка Яна Францішка, 30 г.

9. Ян Ланеўскі (рыма-католік); Юзаф Ланеўскі (рыма-католік); жонка Яна Настасся Ланеўская, 50 г.; дачка ад першага шлюбу Крысціна, 14 г.; другая Кацярына, 12 г.; жонка Юзафа Ганна Ланеўская, 40 г.; маці Яна і Юзафа Алеся Ланеўская, 72 г.;

10. Ян Ланеўскі (рыма-католік); жонка Яна Эльжбета Ланеўская, 32 г.; дачка Эльжбеты Пятранеля, 3 г.; маці Яна Мар'яна, 60 г.; дачка Мар'яны Разаліся, 21 г.

11. Мікалай Ланеўскі (рыма-католік); жонка Мікалая Кацярына, 52 г.; дачка Кацярыны Караліна, 17 г.;

12. Ян Люта (рыма-католік); жонка Яна Настасся, 37 г.; дачка Яна і Настассі Магдалена, 5 г.

13. Гжэгаш Лебядзевіч, 42 г.; сын Гжэгаша Адам, 3 г.; брат Гжэгаша Ян, 32 г.; дачка Гжэгаша і Апалоніі Алеся, 17 г.; другая Паўліна, 14 г.; дачка Яна і Крысціны Кацярына, 8 г.; другая Леанора, 6 г.; маці Гжэгаша і Яна Настасся, 68 г.

Вёска Скарбы, 13 дымоў, 24 мужчыны, 31 жанчына.

Вёска Зубрава, скарбовая, належыць лясніцтву

1. Міхал Ушкевіч, 62 г.; сын Міхала Ян Ушкевіч, 32 г.; другі сны Міхала Хвёдар Ушкевіч, 21 г.; сын Хвёдара Кшыштаф, 3 г.; трэці сын Міхала Ян, 30 г.; сын Яна Якуб, 3 г.; жонка Мар'яна Ушкевіч, 62 г.; дачка Яна Эльжбета Ушкевіч, 5 г.; другая Вероніка, 3 г.; жонка Хвёдара Разаліся; дачка Мар'яна, другая Ганна; трэцяя Кацярына; жонка Яна Магдалена.

2. Міхал Сяргейчык, удавец, 65 г.; сын Міхала Сымон, 32 г.; сын Сымона Ян, 11 г.; другі Міхал, 8 г.; трэці Мікалай, 5 г.; жонка Сымона Ганна; дачка Міхала і Пракседы Ганна, 17 г.; другая Агата, 15 г.

3. Ян Лебядзевіч, 39 г.; сын Яна Юзаф, 12 г.; жонка Яна Настасся, 39 г.; .. Лебядзевіч, удава; служка Эльжбета Вараб'ёва, 12 г.;

4. Лукаш Сяргейчык, 42 г.; сын Лукаша Міхал Сяргейчык, 32 г.; сын Міхала Сымон, 5 г.; сын Лукаша Лукаш; другі брат Міхала Ян Лебядзевіч, 22 г.; жонка Лукаша Эльжбета, 62 г.; жонка Міхала Настасся, 30 г.; дачка Міхала Алена, 2 г.; дачка старога Лукаша Эльжбета, 18 г.

5. Барталамей Грыг (рыма-католік); жонка Кацярына, 27 г.; дачка Кацярына, 2 г.

6. Стэфан Багдзевіч (рыма-католік), сын Стэфана Ян, 13 г.; другі Андрэй, 10 г.; трэці Казімір, 2 г.; жонка Стэфана Зоф'я Багдзевіч, 40 г.; дачка Зоф'і Крысціна, 16 г.

7. Павел Сакалоўскі (рыма-католік); жонка Паўла Ганна, 30 г.

8. Казімір Швед (рыма-католік); жонка Казіміра Крысціна, 40 г. (змяніла абрад, да споведзі запісана ў царкву - Л. Л.); дачка Казіміра Марцеля, 11 г.; другая Ульяна, 10 г.; трэцяя Мар'яна, 8 г.

9. Барталамей Мілюкевіч (рыма-католік); брат Барталамея Ежы, 25 г.; жонка Барталамея Антаніна, 22 г.

10. Васіль Сяргейчык, 72 г.; сын Васіля Станіслаў, 33 г.; жонка Васіля Рэгіна (памерла); жонка Станіслава Настасся, 25 г.; дачка Станіслава і Настассі Эльжбета, 6 г.; другая Крысціна, 2 г.; дачка Васіля і Рэгіны ад першага шлюбу, Рэгіна, 22 г.

Вёска Зубрава, 10 дымоў, 23 мужчыны і 22 жанчыны.

Вёска Куляші васілішскага староства

1. Мацей Малмыга, 59 г.; сын Гжэгаш, 32 г.; сын Агаты ад першага шлюбу Ян Лебядзевіч, 28 г.; жонка Мацея Агата, 60 г.; жонка Яна Магдалена Лебядзевіч; дачка Агаты ад першага шлюбу Крысціна Лебядзевіч, 23 г.; другая Кацярына Лебядзевіч, 21 г.

2. Аляксандр Гацюк, удавец, 90 г.; сын Аляксандра Якуб, 24 г.; сын Якуба Ян, 2 г.; пляменнік Аляксандра Антон Гацюк, 28 г.; Павел Чарняк, служка; жонка Якуба Кацярына, 26 г.; дачка Якуба Ганна, 5 г.; жонка Антона Юлія, 25 г.; дачка Кацярына, 5 г.; другая Магдалена, 3 г.

3. Ян Місюкевіч, 36 г.; брат Крысціны Місюкевіч Ян Гацюк, 21 г.; жонка Яна Місюкевіча Крысціна, 34 г.; жонка Яна Гацюка Язафата, 22 г.; сястра Крысціны Кацярына, 10 г.

4. Васіль Гацюк, 26 г.; сын Васіля Адам, 2 г.; брат Васіля Пётр Гацюк, 25 г.; сын Пятра Тадэвуш, 8 г.; жонка Васіля Крысціна, 23 г.; дачка Крысціны Кацярына, 5 г.; жонка Пятра Юстына, 27 г.; дачка Пятра і Юстны Ганна, 6 г.; другая Разалія, 2 г.; Мар'яна Гацюк, удава, 37 г.

5. Кшыштаф Багдзевіч (змяніў абрад); сын Кшыштафа Кшыштаф, 13 г.; другі сын Пётр, 4 г.; жонка Кшыштафа Крысціна Багдзевіч, 39 г.; дачка Кшыштафа і Крысціны Ева, 12 г.

6. Павел Ляпеша, 29 г.; сын Паўла Ян, 7 г.; другі сын Адам, 2 г.; брат Паўла Сымон Ляпеша, 27 г.; жонка Паўла Ганна; жонка Сымона Ганна, 26 г.

7. Юзаф Місюкевіч, 33 г.; брат Юзафа Мікалай Місюкевіч, 22 г.; жонка Ганна Місюкевіч, 38 г.; дачка Юзафа і Ганны Крысціна, 13 г.; другая Алеся, 9 г.; трэцяя Эльжбета, 5 г.

8. Здымае хату Ян Жук, 63 г.; жонка Яна Крысціна, 50 г.; дачка Яна Магдалена, 9 г.

9. Сын удавы Зоф'і Пётр Місюкевіч, 16 г.; брат Пятра Мікалай Місюкевіч, 3 г.; Зоф'я Місюкевіч, удава, 39 г.; дачка Зоф'і Тэкля Місюкевіч, 20 г.; другая Эльжбета, 10 г.

10. Гжэгаш Вялісейчык, 46 г.; сын Гжэгаша Мікалай, 8 г.; другі сын Дзям'ян, 3 г.; Юзаф Палойка, прымак (рыма-католік); жонка Гжэгаша Крысціна, 41 г.; дачка Гжэгаша і Крысціны Кацярына, 15 г.; другая Ганна, 10 г.; жонка Юзафа Настасся Палойка, 20 г.; Агата Вялісейчык, удава, 66 г.

11. Стэфан Місюкевіч, 36 г.; сын Стэфана Ануфрый, 9 г.; другі сын Ян, 2 г.; брат Стэфана Сымон, 29 г.; другі брат Барталамей, 20 г.; Жонка Стэфана Алеся, 27 г.; дачка Стэфана Зоф'я, 5 г.; жонка Сымона Юстына, 29 г.; другая Крысціна, 2 г.; маці Стэфана і Сымона Крысціна, 69 г.; дачка Крысціны, удавы, Ганна Місюкевіч, 18 г.

12. Кшыштаф Місюкевіч, 32 г.; сын Кшыштафа Базыль, 3 г.; жонка Кшыштафа Барбара Місюкевіч, 29 г.

13. Міхал Клімец, удавец, 38 г.; брат Міхала Якуб, 32 г.; другі брат Юзаф Клімец, 22 г.; дачка Міхала Мар'яна, 8 г.

14. Станіслаў Чарняк (рыма-католік), сын Станіслава Павел, 17 г.; другі сын Ян, 10 г.; жонка Станіслава Апалонія, 46 г.; дачка Станіслава Зоф'я, 2 г.

15. Тамаш Фёрановіч, 52 г.; сын Тамаша Казімір, 12 г.; другі сын Ваўрынец, 6 г.; пляменнік Тамаша Антон, 18 г.; другі пляменнік Міхал, 14 г.; трэці Ваўрынец, 9 г.; чацвёрты Станіслаў, 3 г.; брат Тамаша Мацей Фёрановіч, 34 г.; жонка Тамаша Алеся, 46 г.;дачка Тамаша і Алесі Ганна, 18 г.; другая Крысціна, 14 г.; Анастасія Фёрановіч, удава, 43 г.; дачка Настассі Тэрэза, 12 г.; другая Ганна, 6 г.; жонка Мацея Ганна Фёрановіч.

16. Лукаш Павядайка, 46 г.; жонка Лукаша Мар'яна, 36 г.; дачка Лукаша Пракседа, 7 г.; дачка Агата ад першага шлюбу, 16 г.; трэцяя Марыя, 2 г.

17. Ежы Павядайка, 53 г.; сын Ежы Гжэгаш, 23 г.; другі сын Пётр, 17 г.; жонка Ежы Юстына, 49 г.; жонка Гжэгаша Ганна, 23 г.; дачка Ежы і Юстыны Ева, 14 г.; другая Тэрэза, 12 г.; трэцяя Крысціна, 8 г.

18. Ян Сядбарэвіч, 82 г.; сын Яна Стэфан, 44 г.; брат Яна Гжэгаш Сядбарэвіч, 59 г.; сын Гжэгаша Ян, 22 г.; сын Яна Адам, 3 г.; трэці брат Яна Сымон, 62 г.; жонка Яна Кацярына, 63 г.; дачка Агата, 24 г.; другая Кацярына, 21 г.; трэцяя Крысціна, 18 г.; жонка Стэфана Кацярына, 41 г.; дачка Стэфана Тэрэза, 16 г.; жонка Гжэгаша Алеся, 52 г.; дачка Гжэгаша Леанора, 19 г.; жонка Яна Крысціна, 26 г.; дачка Яна Кацярына, 4 г.

19. Ян Сядбарэвіч, 43 г.; сын Яна Сымон, 18 г.; другі Вінцэнт, 7 г.; Ян Павядайка, здымае кут (паўкутнік), 43 г.; сын Яна Эльяш, 17 г.; другі сын Яна Мікалай, 12 г.; трэці Ваўрынец, 10 г.; чацвёрты Марцін, 5 г.; жонка Яна Алеся Сядбарэвіч, 36 г.; дачка Яна Эльжбета, 14 г.; жонка Яна Пракседа Павядайка, 44 г.; дачка Яна Ева, 2 г.; стрыечная сястра Пракседы Тэрэза, 23 г.

20. Ян Сядбарэвіч, 33 г.; брат Яна Юзаф Сядбарэвіч, 26 г.; другі брат Яна Павел, 22 г.; сын удавы Зоф'і Сядбарэвіч Марцін 7 г.; жонка Яна Кацярына, 29 г.; дачка Яна Ганна, 6 г.; другая дачка Ядвіга, 2 г.; жонка Юзафа Крысціна, 29 г.; дачка Юзафа і Крысціны Настасся, 3 г.; жонка Паўла Францішка, 44 г.; дачка Паўла і Францішкі Элеанора, 2 г.; Зоф'я Сядбарэвіч, удава, 42 г.

21. Мацей Круповіч, 58 г.; сын Мацея Андрэй, 13 г.; другі Юзаф, 8 г.; трэці Ян, 6 г.; брат Мацея Максім Круповіч, 49 г.; жонка Мацея Крысціна, 46 г.; дачка Мацея Апалонія, 21 г.; жонка Максіма Еўфрасіння, 43 г.; дачка Максіма Крысціна, 19 г.; другая Настасся, 16 г.

22. Пётр Грыцка, 33 г.; сын удавы Ульяны Міхал Сядбарэвіч, 14 г.; жонка Пятра, Настасся, 33 г.; дачка Пятра Мар'яна, 7 г.; другая Мар'яна 5 г.; Ульяна Сядбарэвіч, удава; дачка Ульяны Вінцэнта, 18 г.

23. Ян Павядайка, 27 г.; сын Яна Бенядыкт, 6 г.; другі Алекса, 2 г.; брат Яна Ян Павядайка, 26 г.; сын Адам, 3 г.; другі Міхал, 2 г.; жонка Яна Алеся, 24 г.; жонка Яна Кацярына, 23 г.; маці Яна Еўдакія, удава, 58 г.; дачка Еўдакіі Тэадора, 9 г.

24. Гжэгаш Павядайка, 44 г.; сын Гжэгаша Тамаш, 23 г.; другі Стэфан, 18 г.; трэці Ігнат, 16 г.; чацвёрты Ежы, 2 г.; жонка Гжэгаша Магдалена, 48 г.; дачка Гжэгаша Агата, другая Язафата, 11 г.; трэцяя Ева, 5 г.

25. Мікалай Павядайка, 57 г.; сын Мікалая Адам, 21 г.; пляменнік Мікалая сын Данеля і Разаліі Эльяш Павядайка, 14 г.; другі пляменнік Мікалай, 2 г.; жонка Мікалаяя Алеся, 53 г.; жонка Адама Крысціна, 21 г.; дачка Мікалая і Алесі Кацярына, 14 г.; Разалія Павядайка, удава, 46 г.; дачка Разаліі Тэрэза, 46 г.; другая Ганна, 5 г.

26. Андрэй Павядайка, 55 г.; сын Андрэя Адам, 5 г.; зяць Андрэя Мікалай Сядбарэвіч, 35 г.; жонка Андрэя Кацярына; дачка Мар'яна, 19 г.; другая Таццяна, 16 г.; трэцяя Ганна, 14 г.; чацвёртая Алеся, 12 г.; пятая Кацярына, 4 г.; жонка Мікалая Зоф'я, 24 г.; дачка Мікалая Крысціна; другая Агата, 3 г.

27. Мікалай Павядайка, 39 г.; сын Мікалая Ян, 2 г.; жонка Мікалая Гапуся, 39 г.; дачка Кацярына, 12 г.; маці Мікалая Барбара, 83 г.

28. Стэфан Павядайка, 39 г.; жонка Стэфана Мар'яна, дачка Кацярына, 9 г.; другая Настасся, 2 г.; сястра Стэфана Мар'яна Павядайка, 24 г.

29. Стэфан Гацюк, 61 г.; сын Стэфана Ваўрынец, 21 г.; сын Ваўрынца Аляксандр, 4 г.; другі сын Стэфана Эльяш Гацюк, 36 г.; брат Стэфана Эльяш, 36 г.; сын Эльяша Васіль, 1 г.; жонка Ваўрынца Мар'яна; жонка Эльша Еўдакія, 24 г.; дачка Эльяша Пятранеля, 8 г.; другая Крысціна, 4 г.; трэцяя Барбара, 2 г.

30. Стэфан Сядбарэвіч, 76 г.; сын Стэфана Мацей, 41 г.; другі Ян, 25 г.; трэці Юзаф, 18 г.; жонка Стэфана Юстына, 66 г.; жонка Мацея Ганна, 35 г.; дачка Мацея Ганна, 8 г.; другая Крысціна, 3 г.; жонка Яна Таццяна, 22 г.; дачка Яна Агата, 2 г.

31. Сымон Місюкевіч, 79 г.; сын Сымона Лукаш, 44 г.; унук Сымона Мікалай, 23 г.; другі ўнук Леан, 20 г.; дачка Сымона Ганна, 14 г.; жонка Лукаша Кацярына, 40 г.

32. Стэфан Місюкевіч, 63 г.; сын Мацей, 29 г.; другі сын Пётр, 19 г.; сын Стэфана і Кацярыны, другі шлюб, Мікалай, 6 г.; другі сын Лукаш, 3 г.; жонка Стэфана Кацярына, 37 г.; жонка Мацея Мар'яна; дачка Стэфана Ленора, 21 г.; другая Крысціна, 9 г.

33. Тамаш Місюкевіч, 41 г.; яго сын Юзаф, 14 г.; другі Антон, 11 г.; жонка Томаша Тэадора, 41 г.; дачка Тамаша Тэафіля, 9 г.; другая Малгажата, 6 г.; трэцяя Кацярына, 3 г.; пляменніца Тамаша Агата, 21 г.

34. Леан Сядбарэвіч, 46 г.; жонка Леана Агата, г.; дачка Алеся, 19 г.; другая Тэрэза, 15 г.

35. Сымон Велясейчык (змяніў абрад); сын Эльяш Велясейчык, 20 г.; сын Мар'яны … Ян, 2 г.; брат Сымона Ян (змяніў абрад); сын Яна Ян, 6 г.; дачка Сымона Мар'яна Велясейчык, 24 г.; другая дачка Ганна, 13 г.; трэцяя Крысціна, 10 г.; дачка Яна Магдалена, 22 г.

36. Сымон Жук, 81 г.; зяць Тэадор Сядбарэвіч, 31 г.; жонка Сымона Кацярына, 62 г.; жонка Тэадора Ганна, 26 г.; дачка Тэадора і Ганны Эльжбета, 4 г.

37. Ян Рамашкевіч (рыма-католік); яго сын Міхал, 11 г.; другі Адам, 6 г.; жонка Яна Кацярына, 38 г.; дачка Кацярыны ад першага шлюбу Мар'яна, 18 г.; другая Тэрэза, 14 г.

38. Пётр Грыцка, 80 г.; першы сын Мацей, 33 г.; другі Павел, 28 г.; трэці Ян, 16 г.; жонка Пятра Кацярына, 77 г.; жонка Мацея Крысціна; жонка Пятра Кацярына, 28 г.

39. Сымон Міцкевіч, 41 г.; першы сын Мацей, 32 г.; сын Мацея Адам, 3 г.; другі сын Сымона Сымон, 13 г.; трэці сын Кшыштаф, 8 г.; жонка Сымона Ганна, 51 г.; жонка Мацея Язафата, 22 г.; дачка Сымона Настасся, 23 г.

40. Пётр Місюкевіч, 21 г.; сын Пятра Габрыэль, 3 г.; брат Пятра Трафім, 24 г.; жонка Пятра Тэрэза, 21 г.; сястра Пятра Антаніна, 18 г.

Вёска Куляшы, 40 дымоў, 140 мужчын і 161 жанчына.

Вёска Замасцяны скарбовая, часткова ВП Табенскіх а часткова васілішскага староства

1. Якуб Сядбарэвіч, 46 г.; сын Васіль, 5 г.; другі Сымон, 23 г.; сын Сымона Мікалай, 3 г.; жонка Якуба Настасся, 41 г.; дачка Кацярына, 12 г.; другая Магдалена, 8 г.; жонка Сымона Разаліся, 23 г.

2. Барталамей Сядбарэвіч, 26 г.; брат Барталамея Ігнат (выбыў у рэкруты); другі Станіслаў, 18 г.; жонка Барталамея Кацярына, 38 г.

3. Гжэгаш Траян, 22 г.; Міхал Сядбарэвіч, здымае кут, 72 г.; жонка Гжэгаша Крысціна, 56 г.; дачка Пятранеля, 2 г.; жонка Міхала Зоф'я.

4. Пётр Шыша, 20 г.; Юстына Шыша, удава; дачка Юстыны Ганна, 13 г.; другая дачка Тэрэза, 11 г.; трэцяя Кацярына, 5 г.

5. Данель Філон, 53 г.; сын Леан, 24 г.; другі сын Васіль, 23 г.; трэці сын Мікалай, 16 г.; жонка Кацярына; Пракседа Дзяшкевіч, удава, 66 г.; дачка Пракседы Юстына Лебядзевіч, удава, 35 г.; дачка Юстыны Леанора, 14 г.

6. Тадэвуш Саковіч (змяніў абрад); сын Тадэвуша Антон, 10 г.; другі сын Адам, 4 г.; трэці сын Пётр, 5 г.; чацвёрты Эльяш, 3 г.; жонка Агата, 41 г.

7. Базыль Сядбарэвіч, 42 г.; сын Базыля Мікалай, 14 г.; пляменнік Базыля Базыль Павядайка, 20 г.; жонка Базыля Юстына, 42 г.; стрыечная сястра Базыля Настасся Ляпічанская, 19 г.

8. Вінцэнт Шмат; жонка Вінцэнта Алеся, 46 г.

9. Данель Філон, 53 г.; сын Данеля Ян, 20 г.; другі Ежы, 14 г.; жонка Данеля Таццяна, 43 г.; дачка Агата, 22 г.

10. Аляксей Багдзевіч (рыма-католік); жонка Аляксея Апалонія, 43 г.; дачка Апалоніі Ганна, 3 г.; дачка Апалоніі ад першага шлюбу Крысціна Дзяшкевіч, 20 г.; другая Анастасія, 12 г.

11. Сымон Дзяшкеіч; жонка Мар'яна, 41 г.; дачка Мар'яны Малгажата, 6 г.

12. Антон Галасевіч (рыма-католік); жонка Антона Крысціна, 23 г.; дачка Крысціны Крысціна, 5 г.; Магдалена Галасевіч, удава (змяніла абрад).

13. Ян Саковіч, 59 г.; сын Яна Міхал, 30 г.; сын Міхала Максім, 3 г.; другі сын Яна Адам Саковіч, 27 г.; жонка Яна Ганна, 52 г.; дачка Яна Эльжбета, 15 г.; жонка Міхала Ганна, 7 г.; жонка Адама Крысціна, 22 г.; дачка Кацярына, 2 г.

14. Леан Пархуцік, 82 г.; пляменнік Леана Юзаф Лебядзевіч, 26 г.; брат Юзафа Сымон Лебядзевіч, 23 г.; другі брат Кандрат, 18 г.; жонка Юзафа Крысціна, 26 г.; дачка Юзафа Магдалена, 9 г.; сястра Юзафа Ганна Лебядзевіч, 28 г.; дачка Ганны Магдалена, 11 г.

15. Андрэй Дзяшкевіч (рыма-католік); сын Андрэя Барталамей; жонка Андрэя Юстына, 51 г.; дачка Юстыны Марзяна Дзяшкевіч, 8 г.; жонка Барталамея Настасся, 21 г.

16. Данель Лукашэвіч (рыма-католік); жонка Данеля Леанора Лукашэвіч, 23 г.; дачка Леаноры Магдалена, 4 г.; другая Язафата, 2 г.

17. Лукаш Пархуцік, Сымон Сяргейчык, прымак, 31 г.; сын Сымона Тамаш, 5 г.; другі Адам, 2 г.; жонка Лукаша Эльжбета, 57 г.; жонка Сымона Ганна, 32 г.; дачка ад першага шлюбу Агата Пархуцік, 11 г.

18. Тамаш Пархуцік, 41 г.; сын Тамаша Мікалай, 4 г.; брат Тамаша Мікалай, 31 г.; сын Мікалая Казімір, 3 г.; жонка Тамаша Ульяна, 48 г.; дачка Тамаша Кацярына, 8 г.; жонка Мікалая Крысціна, 28 г.; маці Тамаша і Мікалая Мар'яна, 62 г.; дачка Мар'яны Францішка, 19 г.

19. Андрэй Жук, 69 г.; сын Андрэя Мікалая, 40 г.; сын Андрэя, 12 г.; другі сын Вінцэнт, 3 г.; жонка Андрэя Агата, 49 г.; дачка Агаты Барбара, 13 г.; другая Агата, 10 г.; жонка Мікалая Агата, 38 г.; дачка Мікалая Тэрэза, 6 г.

20. Юзаф Дзяшкевіч (рыма-католік); жонка Юзафа Уршуля, 47 г.; дачка Юзафа Ганна, 5 г.

21. Мацей Сядбарэвіч, 59 г.; сын Мацея Стэфан, 26 г.; другі сын Ян, 13 г.; трэці Трафім, 30 г.; жонка Мацея Агата, 52 г.; дачка Мацея Алеся, 13 г.; жонка Трафіма Хэлена, 23 г.

22. Тамаш Сядбарэвіч, 51 г.; сын Тамаша Ян, 12 г.; сын Ганны Пётр Сядбарэвіч, 13 г.; жонка Тамаша Хэлена, 38 г.; дачка Тамаша Ганна, 4 г.; жонка Яна Ганна Сядбарэвіч, удава, дачка Ганны Мар'яна, 16 г.; другая Крысціна, 10 г.

23. Пётр Філон, 51 г.; жонка Пятра Эльжбета, 51 г.; дачка Пятра Пракседа, 18 г.; другая Мар'яна, 13 г.;

24. Ян Шыша, 51 г.; сын Яна Юзаф, 22 г.; другі Бенядзікт, 17 г.; трэці Аляксандр, 14 г.; чацвёрты Міхал, 10 г.; брат Яна Васіль Шыша, 39 г.; сын Васіля Марцін, 9 г.; другі Мікалай, 5 г.; жонка Васіля Крысціна, 34 г.

25. Кшыштаф Голуб (рыма-католік); жонка Кшыштафа Мар'яна, 29 г.; дачка Кшыштафа Язафата, 5 г.

26. Архіп Лебядзевіч, удавец, 72 г.; сын Архіпа Юзаф, 38 г.; сын Юзафа Мікалай, 4 г.; другі сын Міхал, 2 г.; жонка Юзафа Кацярына, 38 г.; дачка Юзафа Ганна, 13 г.; другая, Апалонія, 8 г.; трэцяя Магдалена, 6 г.

27. Ян Лебядзевіч, 44 г.; жонка Яна Еўдакія, 36 г.; дачка Яна Пракседа, 9 г.; другая Анастасія, 6 г.; сястра Яна Крысціна Лебядзевіч, 26 г.; маці Яна Эльжбета Лебядзевіч, 72 г.

28. Яўстах Гацюк, 33 г.; сын Яўстаха Ян, 7 г.; брат Яўстаза Якуб Гацюк, 30 г.; жонка Яўстаха Мар'яна, 32 г.; другая дачка Магдалена, 3 г.; жонка Якуба Эльжбета, 28 г.; дачка Якуба Леанора, 3 г.

29. Стэфан Павядайка, 41 г.; сын Стэфана Пётр, 17 г.; другі Сымон, 14 г.; трэці Мікалай, 12 г.; брат Стэфана Андрэй Павядайка, 40 г.; сын Андрэя Базыль, 4 г.; жонка Стэфана Тэрэза, 33 г.; жонка Андрэя Настасся, 39 г.; дачка Андрэя Крысціна, 12 г.

30. Павел Сядбарэвіч, 43 г.; брат Паўла Андрэй, 14 г.; дачка Паўла Агата Сядбарэвіч, 12 г.

31. Юзаф Сяргейчык, 41 г.; сын Юзафа Ян, 16 г.; другі Яўхім, 12 г.; трэці Вінцэнт, 4 г.; брат Юзафа Ян Сяргейчык, 31 г.; сын Яна і Апалоніі Міхал, 10 г.; другі сын Яўхім 4 г.; другі брат Юзафа Гжэгаш, 23 г.; жонка Юзафа Юстына, 45 г.; дачка Юзафа Магдалена, 9 г.; жонка Яна Апалонія, 29 г.

32. Стэфан Шыша, 56 г.; сын ад першага шлюбу Антон, 22 г.; другі сын Пётр, 16 г.; сын ад другога шлюбу Вінцэнт, 3 г.; брат Стэфана Пётр Шыша, 46 г.; сын Пятра ад першага шлюбу Ігнат, 17 г.; жонка Стэфана Пракседа, 32 г.; дачка Стэфана Тэрэза, 6 г.; жонка Пятра Агата, 36 г.; дачка Пятра Кацярына, 13 г.;

33. Ян Пархуцік, 36 г.; жонка Яна Ганна, 34 г.; дачка Яна Малгажата, 6 г.; другая Кацярына, 3 г.; маці Ганны Тэадора Сяргейчык, 60 г.; дачка Тэадоры Клара, 12 г.

34. Данель Сяргейчык, 46 г.; зяць Данеля Юзаф Лебядзевіч, 26 г.; жонка Данеля Таццяна, 43 г.; жонка Юзафа Кацярына, 29 г.; дачка Юзафа Мар'яна, 3 г.

35. Васіль Дзяшкевіч (рыма-католік); брат Васіля Францішак; жонка Васіля Еўфрасіння, 41 г.; дачка Васіля Тэрэза, 16 г.; другая, Алеся, 6 г.; трэцяя Кацярына, 4 г.; жонка Францішка Настасся, 28 г.; дачка Францішка Кацярына, 7 г.; другая Хэлена, 5 г.

36. Сымон Сядбарэвіч, 59 г.; сын Сымона Эльяш, 20 г.; сын Эльяша Казімір, 2 г.; другі сын Базыль, 18 г.; пляменнік Сымона Мацей, 16 г.; другі Ваўрынец, 15 г.; жонка Сымона Разалія; дачка Сымона Настасся, 22 г.; жонка Эльяша Кацярына, 22 г.; маці Мацея і Ваўрынца Еўфрасіння, 38 г.; дачка Еўфрасінні Эльжбета, 13 г.

37. Мікалай Лебядзевіч, 61 г.; зяць Мікалая Яўстах Дзяшкевіч; пляменнік Мікалая Аляксандр Лебядзевіч, 24 г.; жонка Мікалая Агата, 50 г.; дачка Мікалая Кацярына, 10 г.; жонка Яўстаха Ульяна, 24 г.; дачка Яўстаха Крысціна, 6 г.; другая Настасся, 3 г.

38. Кандрат Лукашэвіч; жонка Кандрата Ульяна, 54 г.; дачка Кандрата Тэрэза, 16 г.; пляменніца Ульяны Крысціна Лебядзевіч, 24 г.

39. Гжэгаш Лебядзевіч, 37 г.; жонка Гжэгаша Кацярына, 32 г.; дачка Гжэгаша Мар'яна, 6 г.; другая Магдалена, 3 г.; Крысціна Лебядзевіч, удава, 44 г.; дачка Крысціны Кацярына, 11 г.; маці Гжэгаша Настасся, 80 г.

40. Пётр Лукашэвіч (рыма-католік); швагер Пятра Ян Вялісейчык, 31 г.; жонка Пятра Кацярына, 43 г.; дачка Пятра Магдалена, 18 г.; другая Антаніна, 16 г.

Вёска Замасцяны, 49 дымоў, 101 мужчына і 118 жанчын.

Дзедзічная вёска Даўбенькі Альшэўскіх і Гольманаў

1. Феліцыян Кандратчык, 49 г.; яго сын Людвік, 12 г.; другі Мікалай, 9 г.; трэці Гжэгаш, 3 г.; брат Феліцыяна Ян, 45 г.; сын Яна Тамаш, 12 г.; другі Міхал, 7 г.; другі брат Феліцыяна Тэадор, 30 г.; жонка Феліцыяна Крысціна, 35 г.; дачка Ульяна, 6 г.; жонка Яна Ганна, 30 г.; дачка Юстына, 10 г.; другая Эльжбета, 3 г.;

2. Павел Астраповіч, 22 г.; брат Паўла Антон, 16 г.; другі Адам, 13 г.; трэці Сымон, 9 г.; чацвёрты Вінцэнт, 5 г.; удава Крысціна Астраповіч, 44 г.

3. Кандрат Андрэйчык, 28 г.; сын Кандрата Стэфан, 7 г.; другі Барталамей, 3 г.; сын Ганны Андрэйчык Юзаф, 12 г.; другі Віктар, 4 г.; жонка Кандрата Агата; Ганна Андрэйчык, удава; дачка Ганны Юстына, 9 г.; другая Крыстына, 7 г.

4. Ян Амялевіч, 42 г.; сын Яна Ян, 14 г.; другі Людвік, 11 г.; трэці Якуб, 7 г.; пляменнік Яна Ігнат Амялевіч, 20 г.; другі Леан, 17 г.; трэці Кшыштаф, 29 г.; чацвёрты Мацей, 3 г.; жонка Яна Мар'яна; Кацярына Амялевіч, удава.

5. Тэадор Андрэйчык, 62 г.; зяць Тэадора Васіль Амялевіч, 28 г.; жонка Тэадора Ганна, 47 г.; жонка Васіля Агата, 29 г.; дачка Кацярыны Мар'яна, 5 г.

6. Ян Астраповіч, 64 г.; сын Яна Стэфан, 36 г.; сын Стэфана Эльяш, 11 г.; другі Якуб, 3 г.; жонка Ганна Астраповіч; жонка Стэфана Агата, 29 г.; дачка Агаты Ганна, 7 г.; другая Алеся.

7. Ян Рагуцкі, 32 г.; сын Яна Тамаш, 11 г.; другі Вінцэнт, 5 г.; жонка Яна Мар'яна, 30 г.; дачка Мар'яны Крысціна, 8 г.

Двор Даўбенькі, служба: Васіль Андрэйчык, 24 г.; Адам, сын Мар'яны, 3 г.; сястра Васіля Кацярына Андрэйчык, 30 г.; другая Агата, 22 г.

Вёска Даўбенькі, 7 дымоў, 34 мужчыны, 14 жанчын.

Вёска Дудкі, скарбовая, належыць лясніцтву

1. Эльяш Каспяровіч (змяніў абрад); Аляксей Саковіч, 56 г.; сын Аляксея Мікалай, 12 г.; другі Ян, 5 г.; жонка Аляксея Настасся, 46 г.; дачка Апалонія, 21 г.; другая Антаніна, 18 г.; трэцяя Крысціна, 7 г.

2. Мацей Саковіч (змяніў абрад), 63 г.; сын Мацея Кшыштаф, другі Ян, 14 г.; жонка Мацея Хэлена;

3. Юзаф Саковіч, 46 г.; сын Юзафа Андрэй Саковіч, 22 г.; другі Мікалай, 11 г.; жонка Юзафа Пракседа, 43 г.; дачка Пракседы Барбара, 16 г.; другая Магдалена, 8 г.; трэцяя Ганна, 6 г.; чацвёртая Кацярына, 3 г.; сястра Пракседы Крысціна, 18 г.; другая Марцэля, 25 г.

4. Аляксандр Антахевіч, 22 г.; брат Аляксея Сымон, 20 г.; другі брат Ігнат, 18 г.; Ульяна Антуховіч, 46 г.

5. Ян Саковіч, 28 г.; брат Яна Базыль, 18 г.; другі брат Ігнат, 13 г.; жонка Яна Мар'яна, 28 г.

6. Якуб Грымула, 44 г.; сын Якуба Гжэгаш, 8 г.; Юзаф Саковіч, прымак, 55 г.; бацька Якуба Станіслаў, 82 г.; жонка Якуба Тэадора, 34 г.; дачка Якуба Ганна, 8 г.; другая Мар'яна, 3 г.; … Кацярына Саковіч, 12 г.

7. Тэадор Гудач, 63 г.; сын Тэадора Міхал, 25 г.; пляменнік Тэадора Францішак 34 г.; сын Францішка Данель, 4 г.; другі … 3 г.; другі пляменнік Казімір, 30 г.; трэці пляменнік Міхал, 28 г.; жонка Тэадора Тэкля, 66 г.; дачка Тэадора Тэкля, 12 г.; жонка Францішка Мар'яна, 31 г.; дачка Ганна, 6 г.; жонка Казіміра Мар'яна, 30 г. жонка Міхала Мар'яна, 26 г.

8. Міхал Аўтухевіч, 42 г.; сын Міхала Вінцэнт, 5 г.; жонка Міхала Пракседа, 30 г.; дачка Мар'яна, 7 г.

9. Ян Аўтухевіч, 46 г.; сын Яна Вінцэнт, 5 г.; жонка Яна Кацярына; пляменніца Яна Магдалена, 15 г.

10. Васіль Саковіч; сын Васіля Ян, 15 г.; пляменнік Васіля Тамаш; сын Тамаша Ян, 5 г.; другі сын Пётр, 28 г.; жонка Тамаша Разалія, 32 г.; сястра Тамаша Барбара, 22 г.; другая Мар'яна, 26 г.

11. Эльяш Саковіч, 36 г.; сын Базыль, 12 г.; другі Лукаш, 9 г.; брат Эльяша Ваўрынец, 28 г.; сын Ваўрынца Міхал, 8 г.; другі Вінцэнт, 3 г.; жонка Эльяша Тэрэза, 29 г.; дачка Эльяша Тэрэза, 6 г.; жонка Ваўрынца Мар'яна, 26 г.; дачка Мар'яны Ганна, 6 г.; другая Вікторыя, 3 г.

12. Ян Аўтухевіч, 50 г.; сын Яна Міхал, г.; другі Габрыэль, 6 г.; жонка Яна Мар'яна, 33 г.; дачка Яна Ганна, 15 г.; другая Кацярына, 4 г.

13. Стэфан Аўтухевіч, 50 г.; пляменні Стэфана Амяльян, 22 г.; яго сын Аляксей, 2 г.; жонка Стэфана Ганна, 40 г.; дачка Стэфана Тэрэза, 14 г.; другая Алеся, 12 г.; трэцяя Натасся, 3 г.; жонка Амяльяна Язафата, 23 г.

Вёска Дудкі, 13 дымоў, 44 мужчыны і 43 жанчыны.

Вёска Глушні ЯВКс базыльянаў

1. Эльяш Каспяровіч (змяніў абрад), 46 г.; сын Мацей, 26 г.; другі сын Эльяш (змяніў абрад); жонка Ганна; жонка Мацея Вераніка; служка Крысціна Іваноўская родам з Сабакінцаў, 20 г.

2. Лукаш Бянько, 38 г.; сын Гжэгаш, 6 г.; служка Міхал Каспяровіч, 30 г.; жонка Лукаша Разаліся, 38 г.; дачка Аляксандра, 8 г.; сястра Міхала Ганна Каспяровіч, служыць у Казака ў вёсцы Паддуб'е, 20 г.

3. Віктар Глушань, 29 г.; сын Віктара Юзаф, 3 г.; жонка Мар'яна.

4. Эльяш Багдан; жонка Эльяша Настасся, 42 г.; дачка Настассі Настасся, 8 г.; сястра Настассі Еўфрасіння, 43 г.

5. Віктар Глушань, 26 г.; брат Віктара Васіль Глушань, 34 г.; жонка Віктара Алеся (рыма-каталічка).

6. Леан Глушань, 25 г.; брат Леана Пётр Глушань, 18 г.; другі брат Кшыштаф, 13 г.; трэці брат Юзаф Глушань, 10 г.; гаспадыня Кацярына Шумская, 37 г.; дачка Кацярыны Мар'яна, 11 г.; другая дачка Настасся Шумская, 6 г.

7. Марцін Глушань, 25 г.; брат Марціна Пётр Глушань, 14 г.; сястра Марціна Тэрэза, 6 г.

8. Манастыр Глушні ЯВКс базыльянаў. Міхал Карэвіч, сын капланскі [66], 56 г.; падданыя: служка Якуб Марозік, 22 г.; Ян Анцюта, 20 г.; Пётр Глушань, арганіст, 34 г.; … Аляксандр Глушань, 46 г.; там жа Сымон Астасевіч (рыма-католік); Таццяна Ануцэвіч, служка, 42 г.; Багуміла Ануцэвіч, 27 г.; жонка Сымона Астасевіча Крысціна з Зубрава (дачка Міхала і Ганны Ушакевічаў), 26 г.; дачка Крысціны Астасевіч Уршуля, 5 г.; другая Яна, 3 г.

Вёска Глушні, 8 дымоў, 19 мужчын і 18 жанчын.

Дзедзічная вёска Калеснікі Вп Даўгердаў

1. Ян Кандрадчык, 51 г.; яго сын Габрыэль, 16 г.; другі Вінцэнт, 12 г.; трэці Пётр, 11 г.; Кшыштаф Карміла, 41 г.; сын Кшыштафа Сымон, 26 г.; жонка Яна Настасся (рыма-каталічка); дачка Яна Разалія, 20 г.; другая Мар'яна, 6 г.; трэцяя Язафата, 3 г.; жонка Кшыштафа Крысціна; дачка Кшыштафа Марта, 10 г.; другая Алеся, 4 г.

2. Юзаф Карміла, 39 г.; сын Юзафа Аляксандр, 5 г.; другі Кшыштаф, 3 г.; брат Юзафа Ян Карміла, 25 г.; сын Яна Тадэвуш, 2 г.; жонка Юзафа Алена; жонка Яна Разалія Карміла.

Вёска Калеснікі, 2 дымы, 11 мужчын і 5 жанчын.

Вёска Вп Даўгердаў Скіпраўцы.

1. Юзаф Міхневіч; жонка Ганна, 42 г.; дачка Ганны Аляксандра, 4 г.; служка Магдалена Карміла, 24 г.

Вёска Скіпраўцы, 1 дым, 3 жанчыны.

Вёска Вп Даўгерадаў Курпі

1. Ян Кандратчык, 37 г.; жонка Крысціна, 34 г.; дачка Мар'яна, 4 г.; дачка Паўла Грумулы, служка Агата, 15 г.

2. Пётр Карміла, 33 г.; сын Пятра Пётр, 3 г.; брат Пятра Тадэвуш, 28 г.; жонка Пятра Магдалена, 26 г.; жонка Тадэвуша Апалонія, 25 г.; сястра Пятра і Тадэвуша Кацярына, 13 г.

3. Барталамей Міхневіч; жонка Барталамея Ганна, 27 г.

4. Леан Карміла, 30 г.; брат Леана Барталамей, 25 г.; другі брат Ян, 22 г.; жонка Мар'яна, 32 г.; жонка Леана Мар'яна, 32 г.; дачка Леана Ева, 8 г.; другая Ганна, 6 г.

Вёска Курпі, 4 дымы, 7 мужчын і 10 жанчын.

Вёска Вп Даўгерадаў Палянаўцы

1. Барталамей Карміла, 64 г.; сын Барталамея Стэфан, 38 г.; другі сын Міхал, 33 г.; трэці сын Якуб, 6 г.; чацвёрты сын Мацей, 30 г.; жонка Стэфана Ганна; жонка Міхала Разалія; дачка Міхала Францішка, 2 г.

2. Андрэй Карніла, удавец (змяніў абрад); жонка Андрэя Магдалена, 32 г.; дачка Андрэя Кацярына; бязмоўная Ангеля, 3 г.

3. Якуб Міхневіч, 43 г.; брат Якуба Стэфан; жонка Якуба Ева; дачка Кацярына; жонка Стэфана Ганна.

4. Мацей Кандратчык, 52 г.; сын Мацея Антон, 17 г.; другі сын Юзаф, 16 г.; трэці сын Дзям'ян, 12 г.; чацвёрты Аляксандр, 5 г.; брат Мацея Данель, 46 г.; жонка Мацея Ганна; жонка Данеля Ганна, 32 г.; дачка Данеля Аляксандра, 9 г.; другая Агата г.; сястра Мацея Крысціна Барысевіч, удава Ваўжынца, у двары Земяпішы, 44 г.; у тым жа двары Земяпішы Еўфрасіння Кандратчык, рэкрутка, 42 г.; трэцяя ў тым жа двары Ульяна Табала, удава, 50 г.

Вёска Палянаўцы, 4 дымы, 12 мужчын і 8 жанчын.

Дзедзічная вёска Бенькі Яп Жураўскіх

1. Ежы Шулка (Шутка ?), удавец, 47 г.; сын Ежы Ян, 21 г.; сын Ганны і ўнук Ежы Ежы, 8 г.; нявестка Ганна Шулка, удава, 24 г.

2. Марцін Шулька (Шутка ?), 52 г.; сын Марціна Васіль, 52 г.; другі сын Мікалай, 12 г.; дачка Таццяна, 17 г.; другая Настасся, 11 г.

3. Ануфры Шулка (Шутка ?), 49 г.; сын Ануфрыя Мікалай, 17 г.; другі сын Вінцэнт, 12 г.; жонка Ануфрыя Хэлена; дачка Ануфрыя Агата, 28 г.; другая Ульяна, 21 г.; трэцяя Ганна, 9 г.; чацвёртая Крысціна, 6 г.; пятая Настасся, 3 г.

4. Ваўрынец Саковіч, 26 г.; брат Ваўрынца Леан, 22 г.; другі брат Васіль, 19 г.; жонка Ваўрынца Настасся, 21 г.; дачка Ваўрынца Барбара, 2 г.; братавая Ваўрынца Еўдакія, рэкрутка, 39 г.; маці Ваўрынца Ганна, удава, 64 г.

Вёска Бенькі, 4 дымы, 12 мужчын і 12 жанчын.

Дзедзічная вёска Вераб'і Вп Гольманаў

1. Сымон Іваноўскі, 30 г.; сын Сымона ад другога шлюбу Стэфан, 4 г.; сын Сымона ад першага шлюбу Мацей, 8 г.

2. Якуб Папко, 38 г.; сын Пракседы Ежы Іваноўскі, 22 г.; другі сын Якуб Іваноўскі, 20 г.; жонка Якуба Язафата, 32 г.; дачка Ганна, 14 г.; маці Язафата Пракседа, удава.

3. Пётр Янец, 54 г.; сын Кандрат, нямы, 21 г.; другі Антон, 14 г.; трэці Пётр, 4 г.; тут жа Ян Янец па мянушцы Прусак, 82 г.; жонка Пятра Алёна, 44 г.; дачка Мар'яна, 25 г.; другая Алеся, 20 г.; трэцяя Кацярына, 13 г.; чацвёртая Пятранеля, 8 г.

4. Аляксей Кудзерка, удавец, 48 г.; сын Базыль, 16 г.; другі Марцін, 10 г.; трэці Ян (абодва няправеднага ложа), 4 г.; Кацярына Кудзерка, рэкрутка, незаконная жонка Аляксея.

5. Ян Янец, 40 г.; Тадэвуш, служка; жонка Ганна Янец, 45 г.

6. Ежы Іваноўскі, 55 г.; жонка Ежы Марціна, 48 г.; дачка Мар'яна, 16 г.; другая Эльжбета, 12 г.

7. Сымон Кудзерка, 32 г.; сын Сымона Мікалай Кудзерака, 7 г.; жонка Марцэля, 39 г.; дачка Алеся, 17 г.; другая Ганна, 11 г.; маці Марцэлі Крысціна.

8. Тамаш Адамчык, 33 г.; брат Тамаша Ян Адамчык, 28 г.; жонка Тамаша Мар'яна, 25 г.; дачка ад першага шлюбу Язафата, 8 г.; дачка Тамаша ад другога шлюбу Ганна, 3 г.; дачка Яна Ганна, 2 г.

9. Аляксандр Гудзянюк, 45 г.; жонка Разалія (рыма-католік); дачка Аляксандра Ганна, 7 г.; другая Тэадора, 5 г.

10. Эльжбета Грынкевіч з Чарнякевічаў, празбітарская дачка, змяніла абрад, 34 г.; дачка Эльжбеты Разалія Грынкевіч, 12 г.

Вёска Вераб'і, 10 дымоў, 22 мужчыны і 23 жанчыны.

Дзедзічная вёска Вп Гольманаў Кудзеркі

1. Станіслаў Іваноўскі, 44 г.;сын Станіслава ад першага шлюбу Станіслаў, 26 г.; другі сын Адам, 13 г.; жонка Станіслава Алеся, 30 г.; дачка Кацярына, 10 г.; другая Эльжбета, 8 г.; трэцяя Ганна, 2 г.; маці Станіслава Ева, 70 г.

2. Ян Гудзянюк, 64 г.; сын Яна Ян, 24 г.; другі сын Вінцэнт, 22 г.; жонка Кацярына (рыма-каталічка); дачка ад першага шлюбу Язафата; Разалія, 12 г.

3. Павел Кудзерка (змяніў абрад); сын ад першага шлюбу Бенядзікт, 8 г.; другі Мікалай, 5 г.; трэці Дамінік, 2 г.; жонка Марыля.

4. Данель Іваноўскі, 42 г.; сын Данеля Якуб; другі Кшыштаф, 20 г.; жонка Данеля, 59 г.; дачка Ганна, 15 г.; другая Эльжбета, 11 г.

5. Ян Іваноўскі, 44 г.; сын ад першага шлюбу Станіслаў, 15 г.; другі Якуб; трэці Кшыштаф, 11 г.; жонка Яна Алеся, 30 г.; дачка Настасся, 7 г.; другая Магдалена, 4 г.; дачка Ева Іваноўская на службе ў вёсцы Стоцкі Навадворскай парафіі, 14 г.

Вёска Кудзеркі, 5 дымоў, 11 мужчын, 13 жанчын.

Вёска Вугольнікі Вп Табенскіх

1. Ваўрынец Новік, 30 г.; сын Ваўрынца Міхал, 13 г.; другі Адам, 8 г.; жонка Крысціна Разалія.

2. Тамаш Новік, 25 г.; жонка Пятранеля.

3. Ян Пацэвіч, 32 г.; сын Яна Блажэй, 7 г.; другі Ян, 5 г.; трэці Гжэгаш, 2 г.; брат Яна Юзаф; жонка Яна Кацярына, 29 г.; дачка Язафата, 15 г.; жонка Юзафа Еўдакія, 21 г.; дачка Магдалена, 4 г.; другая Ганна, 1 г.

Вёска Вугольнікі, 3 дымы, 8 мужчын, 5 жанчын.

Агульны рэестр … парафіі Сабакінскай царквы

Вёскі

Дымы

Да камуніі

Не да камуніі

Разам

мужчын

жанчын

мужчын

жанчын

Мястэчка Сабакінцы

8

17

9

12

5

43

Вёска Матылі

25

59

16

65

23

163

Вёска Яневічы

13

12

5

18

17

52

Вёска Дамейкі

12

24

17

24

14

79

Вёска Куркі

2

3

3

Вёска Сырні

4

5

4

9

Вёска Паддуб'е

3

4

1

3

1

9

Вёска Таболічы

8

13

5

9

5

34

Вёска Нялюбаўцы

1

3

4

2

1

10

Вёска Раманава

3

6

4

1

1

12

Вёска Крыжыкі

1

1

3

5

9

Вёска Рыскі

2

4

4

10

3

21

Вёска Скарбы

13

18

6

29

12

65

Вёска Зубрава

10

15

8

13

9

45

Вёска Куляшы

40

95

45

107

54

301

Вёска Замасцяны

40

44

24

48

44

219

Вёска Даўбенькі

7

24

13

9

8

54

Вёска Дудкі

13

31

13

30

14

87

Вёска Глушні з манастыром ЯВКс базыльянаў

8

16

3

10

6

35

Вёска Калеснікі

2

7

4

1

4

16

Вёска Скіпраўцы

1

2

1

3

Вёска Курпі

4

6

1

7

3

14

Вёска Палянаўцы

4

10

2

4

4

20

Вёска Бенькі

4

11

1

8

4

24

Вёска Вераб'і

10

16

6

15

8

45

Вёска Кудзеркі

5

7

4

7

6

24

Вёска Вугольнікі

3

4

4

3

2

13

Разам

246

483

196

478

258

1415

3 верасня 1829 г. …[1] Иодковский И. И. Церкви, приспособленные к обороне в Литве и Литовской Руси // Древности. Труды комиссии по сохранению древних памятников. Москва, 1915. Т. 6. С. 277.

[2] Соркіна Іна. Мястэчкі Лідскага ўезда ў XIX - пачатку XX ст. // Ліда і Лідчына: да 685-годдзя з дня заснавання горада: матэрыялы рэспуб. навук.-практ. Канф. Ліда, 2008. С. 73.

[3] Biblioteka Czartoryjskich. Archiu Drucko-Lubeckich. Sygn. 13135. Аркушы без нумароў.

[4] Археографическая комиссия. Русская историческая библиотека Том 20. Литовская метрика. Т. 1. Петербург, 1903. С.528-530.

[5] Biblioteka Czartoryjskich. Archiu Drucko-Lubeckich. Sygn. 13135. Аркушы без нумароў.

[6] Рыбак Андрэй. Вопісы парафій Лідскага дэканату ў 1784 г. Парафія Забалацкая // Лідскі Летапісец. 2014. №2 (66). С. 17.

[7] Metryka Litewska. Rejestry Wielkiego Ksęstwa litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa, 1989. S. 226.

[8] Biblioteka Czartoryjskich. Archiu Drucko-Lubeckich. Sygn. 13135. Аркушы без нумароў.

[9] Труды Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического съезда. Отдел II. Вильна, 1893. С. 109.

[10] Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Виленская губерния. СПб., 1861. С. 549.

[11] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. X. Warszawa, 1889. S. 939.

[12] ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 95 адв.

[13] Там жа.

[14] Там жа. Арк. 97.

[15] Труды Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического съезда. Отдел II. Вильна, 1893. С. 110.

[16] ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 97.

[17] Там жа. Арк. 97-97 адв..

[18] НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. Арк. 27.

[19] Там жа.

[20] ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Сп. 10. Спіс парафіян Лідскага дэканату 1829 г. Сабакінская царква А. 222 - 241 адв.

[21] Там жа. Арк. 229.

[22] Лісейчыкаў Дзяніс. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596―1839 гг. Мінск, 2015. С. 195.

[23] Там жа. С. 470.

[24] Там жа. С. 548.

[25] Там жа. С. 356.

[26] Там жа. С. 367.

[27] Там жа. С. 523.

[28] Архив Лидского благочиния. Ф.1, Вопп.1, Спр. 6. Арк. 247.

[29] Там жа. С. 159.

[30] Там жа. С. 281.

[31] Труды Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического съезда. Отдел II. Вильна, 1893. С. 109.

[32] Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Шчучынскага раёна. Мінск, 2001. С. 43.

[33] Kurczewski J. Biskupstwo Wileńskie. Wilno, 1912. S. 319.

[34] Клiмаў С. Базыльяне на землях Вялiкага Княства Лiтоўскага ў другой палове ХVIII ст. // Беларускi гiстарычны агляд. 1996. Т. 3, сш. 2.

[35] «Падымны тарыф Лідскага павета 1775 г.» Асабісты архіў аўтара. Арк. 179.

[36] Radwan Marian. Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach. 1795-1839 // Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T. 93. 2000. S. 172.; 200.; 218.

[37] Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. Документы, относящиеся к истории церковной унии в России. Том 16. Вильна, 1889. С. 628.

[38] Записки Иосифа Митрополита Литовского. Санкт-Петербург, 1883. Т. 3. С. 147.

[39] Записки Иосифа Митрополита Литовского. Санкт-Петербург, 1883. Т. 3. С. 533.

[40] ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Сп. 10. Спіс парафіян Лідскага дэканату 1829 г. Арк. 237.

[41] Талочка Уладзіслаў. Беларусь у рэляцыі а. Пётры Камінскага, аўдытара грэка-каталіцкай мітраполіі ў 1685 г. // Гадавік Беларускага Навуковага Таварыства. Кн. 1. Вільня, 1933. С. 51.

[42] Вестник Виленского Св.-Духовского Братства 1913. № 5. С. 103.

[43] ЛЕВ. 1869. № 8. С. 467-506.

[44] Кулагін А. М. Праваслаўныя храмы на Беларусі. Мінск, 2001. С. 157.

[45] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. X. Warszawa, 1889. S. 939.

[46] Вестник Виленского Св.-Духовского Братства. 1907. № 8. С. 160.

[47] Nasza Niwa. № 30. 28 sienciabra 1907.

[48] Наша Ніва. № 31-32. 6 (19) аўгуста 1909.

[49] Беларуская Ніва №19(32), 6 сакавіка 1926.

[50] Słowo № 182(5464), 5 lipca 1939.

[51] Grzymała-Przbytko Antoni. Sobakińce // Ziemia Lidzka. № 7-8. 1939. S. 217-218.

[52] Biblioteka Czartoryjskich. Archiu Drucko-Lubeckich. Sygn. 13135. Аркушы без нумароў.

[53] Там жа.

[54] Там жа.

[55] Там жа.

[56] Там жа.

[57] Там жа.

[58] Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. Візіты цэркваў Лідскага Дэканата. 1792 г. Арк. 27-30.

[59] Невялікі ахвярнік з абразом. Выкарыстоўваецца падчас працэсій.

[60] Шыйнае ўпрыгожанне - два кавалкі асвячонай тканіны, перавязаныя лентай з выявай імені Хрыста і Панны Мары

[61] Жоўта-чырвоны шоўкавы парасонік, падчас шэсця сімвалізуе базіліку.

[62] Выраблены з «gredyturu», цяжкага французскага шоўку.

[63] Ад фр. gris de lin - шэра-льняны, колеру льну.

[64] Даразахавальніцы, спецыяльны посуд для Святых Дароў, якую выкарыстоўваюць для перанясення запасных Святых Дароў, каб здзейсніць Сакрамант сабаравання цяжкахворым.

[65] ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Сп. 10. Спіс парафіян Лідскага дэканату 1829 г. Сабакінская царква. Арк. 222-241 адв.

[66] Відочна сын святара Глушнякай царквы пры манастыры.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX