Вярнуцца: Рэлігійная гісторыя

Parafia Lida (1795-1939)


Дадана: 10-05-2013,
Крыніца: pawet.net.
1795-1801 - proboszczem ks. Wincenty NARBUTT
1796 - ks. Tadeusz Laskowicz (alt., mieszka w Słonimiu )
1796 - przyznanie Lidzie praw miasta rosyjskiego
1797 - budowa nowego cmentarza parafialnego; w parafii istnieje szpitalik dla ubogich (3 dziadów i 9 bab) oraz dom dla ubogich na placu miejskim (18 biednych). Na terenie parafii istnieje 6 kaplic: Krupa (f), Ostrowie (f), Osowce, Obrewie, Czachowce, Perepeczyce.
1800 - parafia dekanalna w diecezji wileńskiej

1812-1813 - czas wojen napoleońskich
1812 - ks. Stanisław NARBUT.

1815 - proboszcz ks. Aleksander KOLENDA (p)
1817 - liczba mieszkańców wynosi 770 osób (567 to Żydzi)
1821 - pożar świątyni, w czasie odbudowy dachu rozebrano 2 wieże z przedniej elewacji.

1826-1827x - proboszcz ks. RACZYŃSKI
1825 - w Lidzie mieszka 1493 osoby (M = 684, K = 809)

1831-1836x - proboszcz ks. Wincenty LIŃKIEŃ
1831 - ks. Łocza, przyjmował przysięgę od jeńców polskich z oddzia-łów rosyjskich.
1832 - zamkniecie klasztoru karmelitów, a później także przekazanie kościoła poklasztornego na cerkiew unicką
1834 - zamknięcie szkoły pijarskiej

1840-1857 - lata między powstaniami
1841 - uposażenie plebani to m.in. 35 włók ziemi i 7 włók lasu.
1842 - zabranie majątku plebańskiego
1843 - zamkniecie klasztoru pijarskiego
1851 - w Lidzie mieszka 4845 osób (248 domów drewnianych i 2 murowane).

1859-1863 - proboszcz ks. Dionizy CHLEWIŃSKI ,
W pracy duszpasterskiej pomagali: 1859-1860 - ks. Ignacy Kozłowski (w), 1859-1863 - ks. Jan Świrski (pref), 1863 - ks. Bronisław Karpo-wicz (w).
1860 - parafia dekanalna, liczyła 9.796 kat.; w mieście wszystkich katolików 564 na ogólną liczbę osób 4.344, (w tym 45% żydów); filie: Krupa i Kirianowce, kaplice: Czechowicze, Ostrow, Perepeczyce; pracuje tu 5 kapłanów.
1863 - parafia liczy 10.058 kat., filie: Kirjanowce (1863 - ks. Alek-sander Kojałowicz), Krupa, kaplice: Czechowce, Perepeczyce, Ostrów.
1863 - (13.06) egzekucja w Lidzie ks. Bartłomieja Falkowskiego (proboszcza parafii Iszczołna), w tym samym roku zabrano kaplice w Ostrowie na cerkiew.

1865-1867 - czas represji
1866 - skasowanie fili Kirjanowce i kaplicy Ostrów.

1868-1872 - proboszcz ks. Bronisław KARPOWICZ
Jako wikarzy pracowali: 1872 - ks. Siemion Wałuszewski (w), 1872 - ks. Józef Wielżewski (w), 1872 - ks. Julian Kołontaj (w),
1872 - parafia liczy 9.892 kat., obsługiwano kaplice: Czechowice i Pierepeczcyce.

1873-1887 - czas rusyfikacji i "Trebników"
1875 - parafia liczy 9.874 kat.
1877-1878 - ks. Ignacy Radziwiłło (w)
1884 - parafia liczy 13.155 kat.

1888-1889 - proboszcz ks. Antoni SZUMOWSKI
Współpracował z proboszczem: 1889 - ks. Józef Deksnis (w)

1889-1905 - proboszcz ks. Józef SIENKIEWICZ
Wspomagali w tym czasie: 1891-1892 - ks. Józef Mikeljanas (w), 1900 - ks. Ostryjko (w), 1901 - ks. Krzysztofie (w), 1903-1904 - ks. Albert Stecki (w) , 1903-1905 - ks. Felix Maszkis (w), 1903-1904 - ks. Antoni Kułakowski (m) ,
1892 - parafia dekanalna liczy 14.294 kat.; filia Krupa i kaplice Cze-chowce, Pierepieczyce (cm.), Lida (cm.).
1905 - parafia dekanalna, liczy 15.045 kat., filia Krupa, oraz 3 kaplice ,

1906-1919 - proboszcz ks. Józef SZKOP
Pracowali razem z proboszczem: 1907 - ks. Antoni Świl (w), 1906-1907 - ks. Jan Kondrat (w), 1909-1910 - ks. Jan Gudanis (w), 1910-1911 - ks. Hipolit Jodkowski (w), 1910-1912 - ks. Jan Moroz (w), 1911-1912 - ks. Maksymilian Sarosiek (w), 1911-1912 - ks. Alfons Chalecki (w), 1912-1915 - ks. Franciszek Ratański (w), 1912-1915 - ks. Bolesław Krasnodomski (w), 1912-1913 - ks. Kazimierz Zacharzewski (w), 1914-1915 - ks. Bonifacy Oleszczuk (w), 1914-1915 - ks. Witold Kuźmicki (w), 1915 - ks. Józef Mali-nowski (w), 1917 - ks. Aleksander Szwerpel (w), 1917-1918 - ks. Antoni Pacynko (m) , 1918 - ks. Antoni Żemło (w), 1919 - ks. Aleksander Chodyko (a)

W tym czasie parafia stopniowo się powiększa i liczy: 1907 r. = 15.492 kat. , 1909 r. = 16.000 kat. , 1910 r. = 16.300 kat. , 1912 r. = 16.700 kat. , 1914 r. = 16.700 kat. , 1915 r. = 16.700 kat. , 1917 r.= 16.700 kat. , 1919 r. = 16.700 kat.
Zmienia się liczba pracujących tu kilka kapłanów (1912 r. = 2 osoby, 1913 r. = 4 osoby, 1915 r. = 5 osób, 1917 r. = 2 osoby, 1919 r. = 4 osoby); natomiast co do kaplic, to obsługiwano w 1910 r. 1 filie Krupa oraz 3 kaplice: Czechowce, Pierepieczyce, Lida (cm.) , później doszła świątynia Kirjanowce.


1912-1915 - ks. Bolesław Krasnodomski (w), 1912-1913 - ks. Ka-zimierz Zacharzewski (w), 1914-1915 - ks. Bonifacy Oleszczuk (w), 1914-1915 - ks. Witold Kuźmicki (w), 1915 - ks. Józef Mali-nowski (w), 1917 - ks. Aleksander Szwerpel (w), 1917-1918 - ks. Antoni Pacynko (m) , 1918 - ks. Antoni Żemło (w), 1919 - ks. Aleksander Chodyko (a)
W tym czasie parafia stopniowo się powiększa i liczy: 1907 r. = 15.492 kat. , 1909 r. = 16.000 kat. , 1910 r. = 16.300 kat. , 1912 r. = 16.700 kat. , 1914 r. = 16.700 kat. , 1915 r. = 16.700 kat. , 1917 r.= 16.700 kat. , 1919 r. = 16.700 kat.
Zmienia się liczba pracujących tu kilka kapłanów (1912 r. = 2 osoby, 1913 r. = 4 osoby, 1915 r. = 5 osób, 1917 r. = 2 osoby, 1919 r. = 4 osoby); natomiast co do kaplic, to obsługiwano w 1910 r. 1 filie Krupa oraz 3 kaplice: Czechowce, Pierepieczyce, Lida (cm.) , później doszła świątynia Kirjanowce.

Parafia Lida w II Rzeczpospolitej (1918-1939 r.)
1919-1939 - proboszcz ks. Hipolit BOJARUŃCA
Współpracowali z proboszczem: 1919 - ks. Józef Daszuto (w), 1918-1919 - ks. Franciszek Perko (w), 1919 - ks. Ludwik Bałoban (f) , 1921-1929 - ks. Władysław Kisiel (kat.), 1923-1924 - ks. Jan Kon-drata (w) , 1922 - ks. Władysław Żebrowski , 1928 - ks. Zygmunt Dobrski , 1928 - ks. Józef Bilewski (w) , 1927-1929 - ks. Kazi-mierz Gieczys (w), 1929-1931 - ks. Zygmunt Dobrski (pref), 1929-1931 - ks. Stanisław Byliński (w), 1929-1935 - ks. Witold Nielubowicz-Tykalski (pref.), 1932-1935 - ks. Franciszek Brud-nias (w), 1936 - ks. Kazimierz Mitka (w), 1935-1936 - ks. Józef Alchimowicz (pref.), 1937-1938 - ks. Antoni Szubzda (w), 1937-1937-1939 - ks. Piotr Bajkiewicz (kat.), 1933-1939 - ks. Leontyn Kacperek (kat.) , 1937 - ks. Kazimierz Szyndler (w), 1935-1937 - ks. Józef Alchimowicz (pref), 1939 - ks. Jan Wysocki (w), ks.
1921 - miasto liczy 13.400 osób.
1922 - przybycie sióstr Niepokalanek na zaproszenie ks. Proboszcza, podjęły się katechezy na "dziekance" obok Fary i prowadząc Sierociniec dla Dzieci (1921-1939 r.).
1928 - konsekracja świątyni
1929 - parafia dekanalna, liczy: 17.191 kat. , kaplice: Lida (cm), Lida (więzienie), Czechowce, Perepeczyce oraz kościół XX. Pijarów (rektorski).
1931 - parafia liczy 18.524 kat.
1935 - parafia liczy 19.655 kat.; 3 kościoły i 4 kaplice w mieście.
1936 - parafia liczy 13.322 kat., pracuje tu 4 kapłanów; kaplice: 2 w Lidzie, Perepeczyce i Ćwiermy.
1937 - parafia dekanalna, istniały kaplice: św. Barbary (cm.), Lida więzienie, Perepoczyce i Ćwiermy (p.w. św. Krzyża z 1935); liczeb-ność: 13.589 kat.
1938 - w Lidzie (w 2 parafiach katolickich) żyje tu 17.008 kat. jest to ok. 65% mieszkańców.
1939 - parafia liczy 13.387 kat.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX