Вярнуцца: Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва

Зьмест


Аўтар: Шчакаціхін Мікола,
Дадана: 26-07-2012,
Крыніца: Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва, Мінск, 1993.Ад аўтара … 1

Уступ. Агляд асноўнае літаратуры; пастаноўка проблемы; шляхі і мэты папярэдніх дасьледзін … 3

Разьдзел I. Курганныя старажытнасьці Беларусі. (11-76).
1 . Агульны характар беларускай курганнай культуры. Надворныя сувязі Беларусі ў кургановую эпоху і крыніцы чужаземных уплываў. Хронолёгія беларускіх архэолёгічных помнікаў … 11
2. Орнамэнтыка нэолітычнае эпохі … 24
3. Эмалёвыя вырабы VI-VIII сталецьцяў … 27
4. Нашыйныя аздобы: грыўні з падвескамі … 34
5. Нашыйныя, галаўныя і паясныя аздобы: грыўні без падвесак, гладкія і вітыя … 41
6. Галаўныя, нагрудныя, паясныя і ручныя аздобы: павязкі, ланцугі, фібулы, пражкі, паясы і бранзалеты … 55

Разьдзел II. Царкоўная архітэктура XI-XII сталецьцяў. (77-138).
1 . Пахаджэньне беларускіх архітэктурных помнікаў XI-XII ст. і месца іх сярод помнікаў усходня-славянскага будаўніцтва … 77
2. Смаленскія архітэктурныя помнікі XII сталецьця … 82
3. Полацка-віцебскія архітэктурныя помнікі XI-XII сталецьця … 103
4. Калажанская царква ў Горадні … 124
Крыніцы … 135

Разьдзел III. Замковае і ваеннае будаўніцтва Заходняе Беларусі ў XIII-XVI сталецьцях. (139-219).
1 . Пахаджэньне першапачатковых тыпаў … 139
2. Замкі ў Наваградку, Крэве і Лідзе … 145
3. Замак у Троках … 150
4. Замак у Горадні і Горні замак у Вільні … 158
5. Дольні замак у Вільні … 167
6. Віленскія цытадэльныя муры … 188
7. Замак у Міры … 198
Дадатак да разьдзелу III: выняткі з апісаньня фрэскавых росьпісаў Троцкага замку ад 1822 г. ... 215

Разьдзел IV. Беларуская готыка XV-XVI сталецьця. (220-270).
1 . Пачатковае готыцкае будаўніцтва і два тыпы готыцкіх помнікаў у Беларусі … 220
2. Група Бэрнардынскіх касьцёлаў у Вільні … 228
3. Цэрквы чатырохвежавага тыпу: Сынкавічы, Мала-Мажэйкава, Супрасьль … 242

Сьпіс ілюстрацый.
А. Ілюстрацыі ў тэксьце … 271
Б. Ілюстрацыі на асобных табліцах … 273
Географічны паказьнік … 276
Табліцы … 279
Пасляслоўе (А. Ліс) … 326

Шчакаціхін М. Ш 98 Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. - Мн.: Навука і тэхніка, 1993. - 336 с.: іл. ISBN 5-343-01105-5. "Нарысы..." з'яўляюцца перавыданнем першага (і адзінага) тома галоўнай працы выдатнага беларускага вучонага М. Шчакаціхіна (1896-1940), які першым распрацаваў стройную канцэпцыю гісторыі развіцця беларускага мастацтва і заклаў асновы нацыянальнага мастацтвазнаўства. Разлічана на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускага мастацтва.
4901000000-009
Ш М316(03)-93 131-92
ББК85
© Пасляслоўе. А. Ліс,
ISBN 5-343-01105-5. 1993

Выданьне фінансавана Таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны і Галоўным упраўленнем па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў гісторыі і культуры пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Навуковае выданне
Шчакаціхін Мікола
НАРЫСЫ З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА: Том першы
Загадчык рэдакцыі Л. I. Пятрова
Рэдактар С. К. Лазар
Мастак В. А. Жахавец
Мастацкі рэдактар В. А. Жахавец
Тэхнічны рэдактар Т. В, Лецьен
Карэктары А. I. Бандарэнка, В. М. Ківерава

Здадзена ў набор 16.04.92. Падпісана ў друк 15.12.92.
Фармат 60х901/1б. Папера друк. № 1. Гарнітура
літаратурная. Ум. друк. арк. 21,0. Ум.фарб.-адб. 21,0.
Ул.-выд. арк. 21,34. Тыраж 10000 экз. Зак. 324. Цана 25 р.
Выдавецтва " Навука і тэхніка" Акадэміі навук Беларусі і
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 220067.
Мінск, Жодзінская, 18. Друкарня імя Францыска
Скарыны выдавецтва " Навука і тэхніка". 220067. Мінск,
Жодзінская, 18.
Тэкст набраны і апрацаваны на персанальных камп'ютэрах тыпу ІВМ РС у тэкставым працэсары МULTI ЕDІТ. Вёрстка ажыццёўлена ў праграме ХЕRОХ VENTURA PUBLISHER.
Тэкст друкуецца на выданні: Шчакаціхін Мікола. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Менск, 1928.
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX