Вярнуцца: Друцкі-Падбярэскі Б.

Podręczny białorusko-polski słownik Падручны беларуска-польскі слоўнік


Аўтар: Drucki-Podbereski B.,
Дадана: 12-11-2017,
Крыніца: Wilno, 1929.

Спампаваць
B. DRUCKI-PODBERESKI

PODRĘCZNY BIAŁORUSKO-POLSKI SŁOWNIK

(15.000 białoruskich słów cyrylicą i łacińskiemi literami)

Pod redakcją W. Hryszkiewicza członka Białoruskiego Naukowego T-wa w Wilne.

WILNO-1929

«WYDAWNICTWO WILEŃSKIE» B. KLECKINA

B. Drucki-Podbereski - Białorusko-Polski Słownik Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» B. Kieckina, Wilno

PRZEDMOWA

Opracowując słownik niniejszy, my postawiliśmy sobie za zadanie dać praktyczny, podręczny słownik, którym możnaby było posługiwać sią przy czytaniu białoruskiego druko­wanego słowa. Z tych względów nie mamy pretensji ani na zbytnią naukowośćj swej pracy, ani na jej wyczerpującą peł­nię. Zresztą dwie osoby i nie mogliby podołać tak pierwszej, jak i drugiej wymogom, zwłaszcza przyjmując pod uwa­gą to, iż słownik opracowany został i nadrukowany w ciągu tylko ośmiu miesięcy. Również nie mamy pretensji i na czy­stość białoruszczyzny słów według własnej kwalifikacji tych czy innych słów.

Nasz wysiłek skierowany był na to, by dać słownik żywego białoruskiego języka, którym mówi nasz naród i w jakim pisane są biółoruskie książki i pisma.

Niewątpliwie w naszym słowniku, oprócz czysto biało­ruskich słów, znajdą się i rusycyzmy i polonizniy, które we­szły w skład żywego ludowego języka, a również znajdą się i nowotwory białoruskich filologów: J. Stankiewicza, M. Hareckiego, Łastowskiego i inn., które są używane w białoru­skiej literaturze.

Wiemy dobrze, iż nasz słownik ma sporo stron ujem­nych, jak w stosunku do opracowania jego, tak i do zew­nętrznego wykonania pracy - druku.

Niedostatki w opracowaniu pochodzą nie tyle z naszej winy ile ze względu na brak odpowiednich materjałów. Przy­stępując do opracowania słownika mieliśmy pod rękoma tylko: «Mały Białorusko-rosyjski słownik» M. Hareckiego i «Rosyjsko-krywski (białoruski) słownik» Łastowskiego. Wię­ksza część słów wzięta jest już bezpośrednio z żywego języka i literatury. Tylko w połowie drukowania słownika udało się otrzymać «Rosyjsko-białoruski słownik» Niekraszewicza i Bajkowa, a dopiero przy końcu drukowania - i «Białorusko-rosyjski słownik» tycłiże autorów. Z tych powo­dów my tylko w części mogliśmy posługiwać się temi źród­łami i dlatego też w naszym słowniku może rzucić się w oczy pewna dysproporcja w opracowaniu poszczególnycli liter, mianowicie - od i po literze «P».

Takim sposobem praca nasza jako słownik w ogóle nie jest tylko kompilacją, lecz w większej swej części - orygi­nalną i przytem - pierwszą na Zachodnio-Białoruskim gruncie próbą dać większy zbiór białoruskich słów; zaś jako «bia­łorusko-polski słownik» - jest to wogóle pierwsza i najzu­pełniej oryginalna praca. - Tem również częściowo tłumaczą się niedostatki, jakie ma nasz słownik.

Co się zaś tyczy zewnętrznego wykonania - druku, to znaczna ilość pomyłek i t. p. pocliodzi wyłącznie z powodu braków drukarskiej techniki.

W celu ułatwienia korzystania ze słownika i tym, któ­rzy nie znają t. zw. «cyrylicy», czyli «hrażdanki» my dajemy białoruskie słowa i łacińskiemi literami. W tymże celu dodajemy do słownika i porównawczą tabelkę abecadeł: biało­ruskiego cyrylicą i łacinką i polskiego.

Żeby pokazać jak należy prawidłowo wymawiać białoruskie słowa, odznaczamy na jakie mianowicie sylaby pa­dają akcenty. Akcent oznaczamy kursywną literą.

Przy opracowaniu słownika myśmy się przytrzj mywćji ogólnie na razie przyjętej pisowni białoruskiej B. Taraszkiewicza.

Zauważone pomyłki poprawione są, i omówione w końcu słownika.

Autor.

Redaktor.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX