Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 
Lipec, 2003 r., nr 3(55)


Aleksander Kołyszko "Za wolność naszą i waszą"

Aleksander Śnieżko "Szawry - gniazdo rodzinne Narbuttów"

Aleksander Śnieżko "LUDWIK NARBUTT - BOHATER NARODOWY"

Daniel Kamiński "Na zgon Narbutta"

Uroczystości w 75-lecle powstania styczniowego w Lidzie

Julian Grzymała-Przybytko "Ze wspomnień o 1863 r."

Partyzanccy dowódcy z Ziemi Lidzkiej

Andrzej Kopeć "Bitwa pod Władykami (28 maja 1863r.) "

PROF. KS. TADEUSZ KRAHEL "REPRESJE CARSKIE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI WILEŃSKIEJ W LATACH 1863-1865"

Czesław Malewski "Wykaz osób więzionych, prześladowanych i zesłanych z powiatu lidzkiego"