Папярэдняя старонка: Genealogia

Wykaz majątków, 1930. Powiaty Lidzki i Szczuczyński 


Дадана: 08-04-2018,
Крыніца: pawet.net.POWIAT LIDZKI

Adamowicz Wacław

Bieniakonie

Amberg Aug.

Dworzyszcze

Antoszewski J.

Ożeliszki

Bachrowa Mar.

Wołejsze

Balukiewicz Maria

Molgi

Bańkowski Józ.

Szymkowszczyzna

Bartnikowski Marian

Stanisławowo

Bartoszewicz Michał

Ryłowce, Trzeciakowce

Bejharowicz Ant.

Korsaki

Bernowicz Marian

Lubkiszki

Bielski

Stoki

Bogucki W. i M.

Kiemejsze

Bogumiłło Winc.

Wojdagi

Bołtuć Andrzej

Bolsie

Bołtuć T.

Wasiukowszczyzna

Bomblewicz Józ.

Antoniszki

Borszczewska Am.

Baranowce

Brzozowski Alfred

Jawór

Bućko Józ.

Kajuciowo

Bukała

Czerniki

Bułharowski Bolesław

Borcie

Burnos Ignacy

Zaleszany

Burnos Józ.

Myto

Burnos Raf.

Zaleszany

Burnos Tom.

Józefowo

Buszyńska M.

Apolin

Butkiewicz Mścisław

Kaczanów

Butrymowicz Bron.

Antonowo

Bylczyńska Franciszka

Zabłoć

Chaźbijewicz Bron.

Bartoszuny, Jakubowo

Choynowski Bronisław

Połubniki

Chrome Leopold

Lipniszki

Cichanowicz Józ.

Stare Młyniszcze

Ciemniewski Mar.

Kwiatkowce

Czeczott Piotr

Birzynie

Czepik Stan.

Ekselmanowszczyzna

Dmochowski Stanisław

Nahorodowicze

Dorniak Wacław

Zalesie, Brzeźniaki

Dorniek Stefan

Klimany,

Doroszkiewicz Józ.

Grudziniszki

Dudoje Just.

Kramiszki

Dziechciewicz Adam

Puszcza

Ejsmont Ferd.

Siedziejmy

Ejsmont Paweł

Wersoka

Ekse Maria

Andruszki, Białohruda, Czyżowszczyzna, Olżew Mały, Szczytniki, Tarnowszczyzna

Fiedorowicz

Czerniki

Fiedosewicz Ludw.

Szymanowo

Gadomski Antoni

Rynkuny

Gajewski Paweł

Polipnica

Gałenkiewicz Alina

Molgi

Gan Wit.

Łyntupka

Gardenin Piotr

Nieciecz

Giejsztowt Olgierd

Ołtuszki

Głowiński Piotr

Kowale

Godaczewska Z. i A.

Minojty

Gojżewski Jan

Krzywe

Golimont Wiktor

Bieniakonie Stare

Górski Jan

Rawlinowicze

Górski Józef

Gorszczyzna

Grablis Mac.

Bożydar

Grablis Teofil

Dubrowo

Harasimowicz Maciej

Rekście

Hawrykiewicz Józef

Turowa Góra

Houwald Witold

Narkuszki, Rakliszki Stare, Rakliszki Nowe

Houwalt Jadwiga

Lipniszki

Ignatowicz Aleks.

Pacewicze

Jacuński Woj.

Mongieliszki

Jadko Ant.

Jurele

Jagodowska Anna

Podzitwa,

Jagodowski Eugeniusz

Dzitwa Szemiatowska

Jakóbowski Antoni

Załoza

Jakubowski Wiktor, Jul.

Kiejstuniszki

Jankowska Z.

Krupowszczyzna

Jaszowicz Paweł

Marcinkiszki

Jereminowicz Józ.

Gierdziowce

Jodko Maria

Zarankowszczyzna

Juszkiewicz L. i S.

Klukowicze-Pustki

Karaczewski Kaj.

Nowjanka

Kejzerling Hel.

Jurszyszki

Kijć Wiktor

Fałkuńce

Klimowicz Jan

Papiernia

Klimowicz Wład.

Szemiakowszczyzna

Kłos Ignacy

Grendziszki

Kobylińskiego Lucjana sukcesorzy

Horodenka

Kolesiński Albert

Nieciecz

Kolesiński Stanisław

Trzeciakowce

Kondratowicz Cypr.

Horodno

Koreń A

Rzepniki

Korkuć Cypr.

Korkuciany

Kornet i Marzec

Ustronie

Korzeniowska Helena

Opita

Kosskow Cecylia

Wołkiszki

Kowalewski Aleks.

Kramiszki

Kozakowski Bolesław

Pietraszuńce

Krahelski Kazimierz

Krzeczewicze

Krasicki Aleksy

Chmielówka, Krystynowo, Leszczynówka, Olżew Wielki Ostęp

Krasnikowa Józ.

Lebioda

Kryczyński Aleks.

Kiemejsze

Krzywiec Piotr

Felicjanowo

Kulbicki Eug.

Hermaniszki

Kuleszy sukcesorzy

Ejwuńce, Surkonty

Kuncewicz A.

Radziwoniszki

Kuncewicz Jerzy

Zubiszki

Kuncewicz Józ.

Milaciszki

Kuncewicz Zenon

Białopiotry

Kuryło Jul.

Kulwiszki

Kuznicki Bolesław

Kadziuńce

Kwinto Rom.

Lebiodka

Lagunow Ar. I Ab.

Żyrmunki

Laskowicz Jul.

Brzeźniak, Piatkowszczyzna

Laskowicz Stan.

Kirjanowce

Laskowicz Witold

Filipki

Laskowski Stanisław

Sapuńce

Lewon Miecz.

Alfantowo

Lewoszko Aleks.

Sidorowce

Lubkiewicz Józ.

Abramowszczyzna

Lubkiewicz Stan.

Posolcza Wielka

Łogosz Aleks.

Lebioda

Łogosz Jak.

Lebioda

Łotuszek Mich.

Przewoża

Mackiewicz Wład.

Błotniki

Maksymowicz Jadwiga

Molgi

Marchocki Antoni

Puszcza

Marcinowski Wiktor

Jelna

Meysztowicz Aleksander i Zofia

Żyrmuny

Meysztowicz Szymon

Gieranony

Michałowski Kazimierz

Ostrowo

Michniewicz J.

Lebioda

Michniewicz Ksaw.

Podbrzezina

Michno Jan

Gudziniszki

Międzybłocka Olga

Dokudowo

Milusz Franc.

Huta

Misiuro Ant.

Miluńce

Mokrzecki Stefan

Kazimierowo, Winkowce

Mongiałło Konst.

Sapuńce

Mongiełło Bron.

Płytnica

Mongiełło Stan.

Bratomierz

Monkiewicz Wac.

Hubertowo

Morgiewicz Stan.

Lebiodka

Motusiewicz Wincenty

Marjanówka

Nienartowicz i Jursza

Gudy

Nosowicz Konst.

Poraduń

Ochocimski Stanisław

Nieciecz

Olszewscy Józ. i Wal.

Horniszki

Olszewski Konstanty

Skowroniszki

Opitz Jadwiga

Zosin

Orechwo Józ.

Melenkowszczyzna

Orechwo Kaz.

Pelasa Nowa

Oskiercz Stan.

Juljanowo

Pietruszewicz Jan

Czechowce

Pietuchow Aleks.

Wawiórka

Pilecki Julian

Sukurcze

Piotrowski Lucjan

Kajetanowo

Podejko Adolf

Serbeniszki

Przezdomska Ben.

Mikszewicze

Przezdomski Stan. i Zygm.

Mikszewicze

Puttkamer Zofia

Bolcieniki

Radziewicz Stan.

Żyżemka

Rafałowicz Wikt.

Bielica

Raubo Mir.

Zabłoć

Reszko Marian

Mirampol, Teodorowo

Romanowicz Aleks.

Girki

Romanowicz Ant.

Woronicze

Romanowicz Franc.

Woronicze

Romanowicz Jakub

Alekszyszki, Rekście

Romanowicz Winc.

Woronicze

Romanowski Jul.

Pożymża

Rymsza Antonina

Degutka, Podwaryszki

Rymsza Edward

Gojcieniszki

Sabieńskiego Wincentego sukcesorzy

Pogawje

Sadkowska Józ.

Zakrzewszczyzna

Sadowski Jan

Perepieczyce

Sagin Ewa

Chomicze

Sakowicz Bron.

Cinigańce

Sakowicz Ign.

Władysławowo

Sawicki L.

Koźlany

Sągiń Jan

Dajnowo, Paszki, Rowki

Siagło Karol

Niszczykowszczyzna

Siedlikowska Leokadia

Raubiszki

Siedlikowski Piotr

Zubiszki, Wersoka

Sieklucki Józ.

Hornostaiszki

Siemsia Waw.

Sołtaniszki

Sikorska Henryka

Rekście

Skawiński Józ.

Łozówka

Skawiński Kazimierz

Kapłanowszczyzna, Pelasa Stara

Skawiński Zygmunt

Kapłanowszczyzna

Skinderowie

Bohdanowszczyzna

Sopoćko Wacł.

Szymkowszczyzna

Staniewicz Irena

Zabłoć

Stecki Wł. i Siedzan Winc.

Dylewo

Steckiewicz Józef

Józefowo-Pogolcze

Steckiewicz Karol

Bykowszczyzna

Stefanowicz Ant.

Błażany

Stefanowicz Edward

Pogaj

Stefanowicz Józ.

Pogaj

Stępińska Jadwiga

Czechowce

Stolle Jul.

Huta Niemen (Brzozówka)

Strebejko Konst.

Sobolewszczyzna

Styczyński Kazimierz

Przewoża Nowa

Sulkiewicz Aleksander

Siendzikowszczyzna

Sulkiewicz Rozalia

Ejwuńce

Sumorok Aleksander

Wersoka

Szachun Zofia

Zajki

Szalciński Józ.

Pietuchowo

Szalewicz Adam

Wersoka

Szalewicz Eug.

Szalewo

Szalewicz Helena

Borówka, Zapole

Szatrowski Tadeusz

Bogusławy

Szukiewicz Ludwik

Krupa

Szumski Jan

Remiczewo

Szwanebuch Teodor

Olenowo

Szyszko Józ.

Pielawszyszki

Świackiewicz Mar.

Marjanowo

Świackiewicz Witold

Jurgiszki

Światłowicz J.

Sołtaniszki

Tarasewicz Adam

Dejnowo

Titow Dymitr

Koleśniki

Titow Mich.

Koleśniki, Woroniszki

Tubielewicz Edmund

Biłańce

Tukało Ludwik

Kuresiowszczyzna

Tukało Walery

Siniakowszczyzna

Tumielewicz Salomea

Bojarowszczyzna

Ułanowscy M. i B.

Żyżma

Ułanowski Jan

Biryły

Wagner Karol

Sokołeńszczyzna, Pogiry

Walicki Jan

Gajdzie

Wersocka Stanisława

Dzierżaniszki

Wersocki Stefan

Hermany

Wilbik Fel.

Malinowszczyzna

Wilbik Kar. i Klem.

Pietraszuńce

Wilkaniec Józ.

Zalesie

Wincza Jerzy

Korkuciany

Wojciechowicz Ignacy

Ejszyszki

Wojsiat Em.

Wojsiaty

Wojsiat Piotr

Nowokulce

Wojsiat Stef.

Dejnowo

Wojszwiłło Tekla

Poniezdzil

Wołochowicz Albin

Dziczkańce

Wołochowicz Józ.

Stryciszki

Zagórski Michał

Watalinek

Zajączkowski Win.

Fryszaki

Zalewski Adolf

Misiewicze

Zamojdzik Ant.

Stoki

Zamoyski Tomasz

Iwje

Zapaśnik Aleks.

Gaj

Zapaśnik Jan

Kasperowo

Zarzecka Maria

Malużyn

Żórawska Ant.

Radziwoniszki

Żórawski Er.

Kurhan

Żyliński Bolesław

Szawry

POWIAT SZCZUCZYŃSKI

Antończyccy bracia

Rewiatycze

Bartoszewicz Józef

Borki II

Bieliński Michał

Stanisławowo

Bohaterowicz Franciszek

Bobry

Bohatyrewicz Ksawery

Zieniapisze

Bohdanowicz Maria

Sasowszczyzna

Bohdziewicz Józef

Hlinkowszczyzna

Bohniewicz Paweł

Niewissa

Bołtus Anna

Lack Niski

Bośko Kazimierz

Wołodkowszczyzna

Brochocki Andrzej

Dubienka

Brochocki Władysław

Możejków Mały

Brzozowski Alfred

Górnofel

Cholewa Maria

Makasiowszczyzna

Chrul E.

Niepracha

Chrzczanowicz Antoni

Kazimirówka

Chwojnicki Aleksander

Wojnopol

Czeminowicz St.

Woronkowszczyzna

Czetwertyński Ludwik

Żołudek

Czuczwa Lud.

Dziembrów

Drucka Lubecka Maria

Chodziejowszczyzna, Marysin, Szczuczyn, Wity

Giedrojć Ignacy

Kazimierowo

Ginel Anna

Stare Dwory

Gościewicz Wład.

Starodworce

Grobicka Eugenia

Dubiczany

Grobicki Adolf

Sitkowce

Grosman Wład.

Lebiodka IV

Grudzińska Norberta

Włoki

Gustowicz Paweł

Doubienki

Iwanowska Helena i Skinder Kazim.

Kopciuha

Iwanowska Sabina

Rohaczowszczyzna

Iwanowskiego Leonarda sukcesorzy

Lebiodka IV

Jachimczyk Ant.

Rohaczowszczyzna

Jakucionis Maciej

Wacławowo

Jankowski Marian

Gaudziszki

Janowska Maria

Krasula

Janowski Teofil

Krasula

Jastrzębski Roman

Rozniatycze

Jereminowic Stanisław

Perechody, Pohulanka

Jodkowska Albertyna

Cydzikowszczyzna Mała

Jurowscy i Łukasiewicz

Pieczyszcze

Kapszewicz Aleks.

Czarnowszczyzna

Kargiński Aleks.

Cydzikowszczyzna

Karnowska Justyna

Lack Wysoki

Klimontowicz Józef

Lebiodka

Klukowska Zofia

Dobromil

Kokrzcy sukcesorzy

Janowszczyzna

Kołpiński Aleksy

Talkowszczyzna

Kołupajło Karol

Czaplicowszczyzna

Kondratowicz Cyprian

Zdanowce

Korycki Józef

Kopciowszczyzna

Kostrowicka Aniela

Anielkowo

Kostrowicki Jan

Kościeniewo

Koziełł Poklewska Maria

Różanka

Kraśnik Józefa

Kurhany

Krotkiewska Paulina

Czelejewszczyzna

Krydel Stan.

Sobakince

Laskowska Maria i Wajsiub Jadwiga

Rozniatycze

Lejko Stan.

Hlinkowszczyzna

Lewicki Michał

Chłystowszczyzna

Lisowska St.

Szczuczynek

Łopatowski Aleks.

Gaj

Łopatowski Franciszek

Borki I

Łozowicki Adam

Bogusławowo

Makarewicz Józef

Rakowicze, Teresino

Małuszycka Fel.

Rutkiewicze

Mejer Janina

Wołczynki

Michniewicz Józef

Lebioda Wielka

Mickiewicz Fel.

Ignatkowce

Miedkowski Kasper

Buciorowszczyzna

Mikulski Aleks.

Głębokie

Mikulski Bolesław

Kuliha

Mikulski Michał

Michałowo

Minejko Maria

Dzikuszki

Misiuro Bronisław

Stare Dwory

Moraczewska Bronisława

Unichowszczyzna

Moraczewski Julian

Mokrzyce, Prostańszczyzna, Onichowszczyzna

Moraczewski Maciej

Nowosady

Moraczewski Witold

Andruszowce

Morgiewicz Konst.

Lebiodka IV

Niezabytowska Maria

Jatwiesk, Oleszewicze

Niezabytowska Zofia

Głębokie, Oleszewicze

Nosowicz Paweł

Chilczyce

Obuchowicz Józ. i Wł.

Bubiejki

Paprocki Romuald

Chilczyce II

Paszkiewicz Anna

Stare Dwory

Pieńkowska Maria

Siemienkowszczyzna

Połońska Maria

Rutkiewicze

Popławska Janina

Wołczynki

Potułłów Włodz.

Oleńszczyzna

Protasewicz Leon

Hajkowce

Przybytko Antonina

Chodziłonie, Raczkowszczyzna

Przybytko Julian

Korzeniaki

Rejchel Maria

Szejbakpol

Romanowicz Wład.

Rogaczewszczyzna

Ronek Irena

Prostańszczyzna

Rostworowska Zofia

Dzikuszki

Rychliski L.

Łyczkowo

Rzewuska E.

Szaszkowszczyzna

Sapieha Eustachy

Dziembrów, Kamionka, Jelna, Lesiszcze, Protasowszczyzna, Spusza

Sidorowicz Jan

Girlejówka

Sieklucki Wincenty

Strzelica

Sielicki Jan

Rudowo

Siergiej Ludwik

Słonna

Sierko Antoni

Głębokie

Sikorski Henryk

Zieniapisze

Siniakowski Bronisław

Marjanpol

Skawińska Wanda

Bogudzięki

Skawiński Bolesław

Kulbaczyn

Skinder Kazimierz

Kopciuha

Snacki Bolesław

Baranicha

Surkontowa Maria

Perechody

Szalewicz Ludwik

Chocianowce, Chodorowce

Szczuka Józ.

Chilczyce IV, Zdanowce

Szczuka Wit.

Ładowszczyzna

Szulc Mieczysław

Hulkowszczyzna

Szyrma Olga

Milkowszczyzna Mała

Światopełk Czetrwetyńska Maria

Lipiczno, Hermancin, Sawowszczyzna, Żołudek Bogdanowce

Tabeński Józef

Rudowo

Walukiewicz Józ.

Lebiodka IV

Wańkowicz Aleksandra

Romanowce

Wereszczak Franciszek

Marciniszki, Możejków Wielki, Romanowce, Skobejki, Żuki

Wereszczako Franciszka

Bielewszczyzna, Dzikuszki Lebiodka, Stanisławowo

Wiażyński Józef

Antonopol, Antonowce

Wodejko

Hołowiczpol II

Wojewódzka Helena

Dejnarowszczyzna

Wołejko Ant.

Hołdów

Wołk Stanisław

Szlachtowszczyzna

Wyzgo Józ.

Karolin

Zaleska Anna

Zieniapisze

Żelzeniak Jan

Kobrowce

Żórawska Antonina

Wężowszczyzna

Żuromski Antoni

Kapłuny

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX