Папярэдняя старонка: Genealogia

Wykaz majątków oraz z imionami i nazwiskami ich właścicieli, powiat Lidzki 


Дадана: 25-08-2017,
Крыніца: centrum.jaroslawrokicki.pl.NAZWA MAJĄTKU

GMINA/POWIAT

WŁAŚCICIEL, 1939

1

BOLCIENIKI, KORELICZE - LUDWIKOWO, PRZECIENIEWICZE, RAJCA

BIENIAKONIE/LIDA

HR. ZOFIA PUTTKAMER

2

LIPICZNA ISAWOWSZCZYZNA VEL SAWORSZCZYZNA

ŻOŁUDEK,ORLA/LIDA, SZCZUCZYN

NA 1937 R. LUDWIK ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI, NA 1939 R. KS. RÓŻA ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKA

3

DWORZYSZCZE

ŻYRMUNY/LIDA

AUGUST AMBERG

4

WERSOKA I

EJSZYSZKI/LIDA

EUGENIA STANIEWICZ

5

WERSOKA II

EJSZYSZKI/LIDA

JANINA SUMOROK

6

DZIERŻANISZKI

EJSZYSZKI/LIDA

WITOLD SZALEWICZ

7

MARJAMPOL

BIENIAKONIE/LIDA

ANNA OBUCHOWICZNA 1928 R. MARIAN RESZKO

8

PORADUŃ Z FOLW. JAWOR, CZYŻUNY I PUSZTOSZĄ MILEWICZE

EJSZYSZKI/ŻYRMUNY/LIDA

MARIA SZCZĘSNA - BRZOZOWSKA

9

SZALEWO

WAWIÓRKA/LIDA

MARIA EUGENIA SZALEWICZ, EMILIA MEJER

10

ZABŁOĆ II "A" , II "B"

ZABŁOĆ/LIDA

HENRYK MAZURKIEWICZ, MARIA WODKIEWICZOWA, JANINA BURNOSOWA, IRENA STANIEWICZOWA

11

KOŹLANY

ŻOŁUDEK/LIDA

WŁODZIMIERZ, MICHAŁ, ALEKSANDER, LEONID, PAWEŁ SAWICCY

12

KOLONIA ALEKSANDROWO

ŻYRMUNY/LIDA

ALEKSANDER MICHNIEWICZ

13

HAJKOWCE VEL HAJKOWSZCZYZNA

SOBAKIŃCE/LIDA/SZCZUCZYN

LEON PROTASSEWICZ

14

FOLWARK DZITWA - SZEMIĄTOWSKA "A"

TARNOWO/LIDA

MICHAŁ I MIKOŁAJ JAGODOWSCY

15

KOLONIA LIPICZNA "A"

ORLA/LIDA

WŁADYSŁAW TOŁPYHO

16

SAWIE VEL GAWIE-PIASKI

NADLEŚNICTWO LIDA

-

17

GOJDZIE

EJSZYSZKI/LIDA

JAN WALICKI

18

PODBRZEZINA

ZABŁOĆ/LIDA

KONSTANTY MICHNIEWICZ

19

KURMINY VEL BYKOWSZCZYZNA

ŻYRMUNY/LIDA

PLACYDA STECEWICZ

20

KOLONIA LUBIAŃCE "A"

RADUŃ/LIDA

JAN GOTOWT

21

KOLONIA USTRONIE

LIDA/LIDA

JÓZEF MARZEC

22

DZITRYKI, DZ NR 1,3

TARNOWO/LIDA

IRENA MOKRZECKA, JUSTYN MOKRZECKI

23

WORONKOWSZCZYZNA

OSTRYNA/LIDA

STANISŁAW EREMINOWICZ

24

PELASSA - STARA

ZABŁOĆ/LIDA

EDWARD PILECKI

25

RUKAŃCE VEL ZABRZEZIE

RADUŃ, EJSZYSZKI/LIDA

ZYGMUNT TYSKI

26

JURSZYSZKI

EJSZYSZKI/LIDA

JÓZEF I WINCENTY JASOWICZ

27

ZUBISZKI VEL ZUBLISZKI MAŁE

EJSZYSZKI/LIDA

JERZY KUNCEWICZ

28

KASPEREWO

MYTO/LIDA

JAN I KAMILA ZAPAŚNIK

29

OWSIADOWO VEL JEDJANOWO

ŻYRMUNY/LIDA

STANISŁAWA OSKIERA

30

KRZYWICZE

BIELICA/LIDA

ALEKSANDER DOROSZ

31

HRECZYSZNE

BIELICA/LIDA

KAZIMIERZ RATOMSKI, SPADKOBIERCY

32

ANTONOWO

WERENÓW/LIDA

JULIAN I BOLESŁAW GĄSIEWSCY

33

ZABŁOTNE - NOWINY

ZABŁOĆ/LIDA

ADAM I WINCENTY SIEMAK

34

ŻYRMUNY

ŻYRMUNY/LIDA

WŁADYSŁAW I JANINA JELSCY

35

SAPUŃCE I

RADUŃ/LIDA

KONSTANTY MONGIAŁŁO

36

KAZIMIERZOWO - POSOLCZE

BIENIAKONIE/LIDA

KAZIMIERZ STECKIEWICZ

37

KAŚKOWSZCZYZNA

ALEKSANDROWO/LIDA

JÓZEF LEWON, JERZY I JAN WIENCUSIE

38

ZAJĘCZYCE

DOKUDOWO/LIDA

MARIA JUNDZIŁŁ, ZYGMUNT RUSZCZYC

39

NATALINEK

EJSZYSZKI/LIDA

STEFAN I MICHAŁ ZAHORSCY VEL ZAGÓRSCY

40

BRATOMIERZ

EJSZYSZKI/LIDA

SPADKOBIERCY JÓZEFA MONGIAŁŁO, WERONIKA MONGIAŁŁO

41

ZAJKI

LIDA/LIDA

SABINA I BOGUSŁAW POŻARSCY

42

STANATENTY - STANALUPCY

RADUŃ/LIDA

JÓZEF, WINCENTY, ALEKSANDER PŁOCIAK

43

SAPUŃCE Z UROCZYSKIEM WERCINI

RADUŃ/LIDA

ALEKSANDER I WITOLD ZAPAŚNIK

44

ŻEMOJCISZKI VEL KAJETANOWO

WORONOWO/LIDA

CZESŁAWA, EDWARD, GUSTAW PIOTROWSCY

45

ŁOZÓWKA

WAWIÓRKA/LIDA

JÓZEF SKAWIŃSKI, ANTONINA JUCEWICZ

46

TARUCKI - BÓR

SUBOTNIKI/LIDA

KAZIMIERZ HULECKI

47

POGAWJE

SUBOTNIKI/LIDA

WANDA I ALINA LUCUNA TABEŃSKIE

48

DOKUDOWO Z UROCZYSKAMI POŻARYN I GALIN

DOKUDOWO/LIDA

SPADKOBIERCY STEFANA ŁOBKO

49

KAZIMIERZOWO

LIPNISZKI/LIDA

PAWEŁ, STANISŁAW, JÓZEF, ELŻBIETA SOROKOWIE

50

BUCISZKI

EJSZYSZKI/LIDA

KAJETAN PIOTROWSKI, ZOFIA CHLUSEWICZ, JÓZEFA PIEKSZOWA, BRONISŁAWA MAKIEWICZOWA

51

SOŁTANISZKI - SOBOLUŃCE

ZABŁOĆ/LIDA

JAN NIŻYCKI

52

KAPŁANOWSZCZYZNA

DOKUDOWO/LIDA

KAZIMIERZ, WALERIAN, WITOLD, ZYGMUNT SKAWIŃSCY

53

JANCZUNY

ALEKSANDROWO/LIDA

MARCIN BOBIN, TOMASZ WORONECK

54

POROJŚĆ I

ALEKSANDROWO/LIDA

ADAM SZPAK

55

GALIMSZCZYZNA

SUBOTNIKI/LIDA

HELENA SIELUŻYCKA

56

ZŁOTA RZECZKA VEL BIELICA

BIELICA/LIDA

ADAM I ANNA KAWLUKIEWICZ

57

CHODOROWO

BIELICA/LIDA

PIOTR I SYLWESTER KWIETKO, HERASIM TELESZA

58

PUDZINO

DOKUDOWO/LIDA

MARIA ZACHARZEWSKA, WITOLD ZACHARZEWSKI

59

MOGIELISZKI

EJSZYSZKI/LID

ZOFIA JACZUŃSKA

60

CZECHOWCE "D"

LIDA/LIDA

JAN PETRUSEWICZ LUB STANISŁAW PETRUSEWICZ

61

FOLWARK NAWIJANKA

WERENÓW/LIDA

EDWARD WORONKOWICZ VEL WORONKIEWICZ 1/2, HELENA OSSOWSKA, DZIECI: HELENA I KRYSTYNA OSSOWSKIE 1/2

62

MYTO/LIDA

AMELJA BARSZCZEWSKA

63

CZAPLICOWSZCZYZNA VEL CZAPLEWSZCZYZNA

SZCZUCZYN/LIDA

KAROL RUDZIEJEWSKI - KOŁŁUPAJŁO

64

SOKOLEŃSZCZYZNA

BIENIAKONIE/LIDA

KAROL WAGNER

65

KIEJSTUNISZKI

BIENIAKONIE/LIDA

JULIAN WIKTOR JAKUBOWSKI, MIKOLAJ DARGIEL

66

MACKISZKI

EJSZYSZKI/LIDA

IGNACY WOJCIECHOWICZ

67

SIEDZIEJMY

LIDA/LIDA

SPADKOBIERCY FRANCISZKA EYSMONTA VEL EJSMONTA MIN. ELEONORA EYSMONT

68

BRZOZÓWKA

ŻOŁUDEK/SZCZUCZYN/LIDA

SPADKOBIERCY EMILA BUTKIEWICZA

69

SUMOROKOWSZCZYZNA

EJSZYSZKI/LIDA

BONIFACY TUMIELEWICZ

70

PRZEWOŻA

ZABŁOĆ/LIDA

FRANCISZEK STYCZYŃSKI, HIERONIM ADAMSKI

71

BORCIE

WORONOWO/LIDA

JANINA, BOLESŁAW, BRONISŁAW, IRENA BUŁHAROWSCY

72

SIEDZIEJMY

LIDA/LIDA

SPADKOBIERCY FRANCISZKA EYSMONTA VEL EJSMONTA MIN. ELEONORA EYSMONT

73

MOKRZEC

RÓŻANKA/LIDA, SZCZUCZYN

IWO MORACZEWSKI

74

SIEDLISZCZE VEL SIELISZCZE

RÓŻANKA/LIDA

DOMINIK MASKIEWICZ, KICHAŁ KOZŁOWSKI

75

ZAJĄCZYCA - USTROŃ - BORKI

HONCZARY/LIDA

JÓZEF ŁĘSKI

76

WIELKI OLŻEW "A" Z UROCZYSKIEM LEŚNYM PUSZCZA

TARNOWO,BIAŁOHRUDA/LIDA

HR. ELŻBIETA KRASICKA 1/7, CECYLIA ELŻBIETA KRASICKA 6/7

77

WYSOKIE

EJSZYSZKI/LIDA

PIOTR I MACIEJ HOŁOBURDOWIE, FRANCISZEK AMBROŻEWICZ

78

ZELWIDORY

BIENIAKONIE/LIDA

WIKTORIA KOZAKIEWICZ

79

SOBOLEWSZCZYZNA

BIENIAKONIE/LIDA

SPADKOBIERCY STANISŁAWY STREBEJKO, ANTONI STREBEJKO

80

WOŁEJSZE

ZABŁOĆ/LIDA

STANISŁAW BAEHR

81

MISIEWICZE

MYTO/WAWIÓRKA/LIDA

ADOLF I WINCENTY ZALESKI

82

TROKI

BIENIAKONIE/LIDA

BRONISŁAW STAFANOWICZ

83

WAŚKOWICZE VEL WASZKIEWICZE

HONCZARY/LIDA

ADOLF CZYLEK

84

STAMIEROWSZCZYZNA

KONIAWA/LIDA

WŁADYSŁAW JACUŃSKI

85

KOLONIA BŁAŻANY II

WERENÓW/LIDA

ANTONI STEFANOWICZ

86

WERSOCZKA

EJSZYSZKI/LIDA

WINCENTY MICHNO, WINCENTY SIENKIEWICZ

87

BURNEJKI

EJSZYSZKI/LIDA

-

88

PAKULISZE VEL PAKULISZKI

KONIAWA/LIDA

-

89

DZIERŻANISZKI Z DÓBR ZIEMSKICH WERSOKA

EJSZYSZKI/LIDA

JANINA SUMOROK1/3, WITOLD SUMOROK 2/3

90

WERSOKA

EJSZYSZKI/LIDA

WERSOKA RESZTA MAJĄTKU

91

WINKOWCE Z FOLWAARKU KAZIMIERZOWO I UROCZYSKA

LIDA/LIDA

ROMANA KAMILA STANKIEWICZ, JERZY MOKRZECKI

92

BALKUNY VEL BALKUNY - KONSTANTYNOWO

BIENIAKONIE/LIDA

WITOLD STECKIEWICZ

93

BYKOWSZCZYZNA VEL KURMINY

ŻYRMUNY/LID

PLACYDA STECEWICZ

94

GIERANONY

LIPNISZKI/LIDA

MARIA ANTONINA MEYSZTOWICZ

95

SUKURCZE II "B"

LIDA/LIDA

EUGENIUSZ PILECKI

96

MALUŻYN VEL PIECIULOWCE

LIDA/LIDA

KAZIMIERZ RADOMSKI, RAFAELA ZDANOWICZ

97

HORODENKA "A"

ŻYRMUNY/LIDA

LUCJAN KOBYLIŃSKI

98

BIAŁOPIOTRY

EJSZYSZKI/LIDA

ZENON KUNCEWICZ

99

PIATKOWSZCZYZNA

ŻYRMUNY/LIDA

JULIAN LASKOWICZ 6/7, WŁADYSŁAWA LASKOWICZ 1/7

100

NOWINY II I ŚLIWOWSZCZYZNA

SZCZUCZYN/SZCZUCZYN/LIDA

JULIAN LASKOWICZ, WŁADYSŁAWA LASKOWICZ

101

FOLWARKI POŻYZMA I MARCINÓW

WERENÓW/LIDA

LEON ROMANOWSKI

102

OSTROWO VEL OSTRÓW I FOLWARK OSTRÓW

LIDA/LIDA

MIECZYSŁAW MICHAŁOWSKI

103

ZUBISZKI WIELKI

EJSZYSZKI/LIDA

JANINA SIEDLIKOWSKA

104

LESZCZANKA

SZCZUCZYN/LIDA, NOWOGRÓDEK

MIKOŁAJ GRABOWSKI

105

KULBACZYN

OSTRYNA/LIDA, SZCZUCZYN

BOLESŁAW SKAWIŃSKI

106

FOLWARK KOŻEMIAKI

NOWY DWÓR/LIDA, SZCZUCZYN

JULIAN PRZYBYTKO

107

MAŁY MOŻEJKÓW

LEBIODA WIELKA/LIDA, SZCZUCZYN

ANDRZEJ BROCHOCKI

108

DZIKUSZKI

ŻOŁUDEK/LIDA, SZCZUCZYN

MARIA MINEYKO

109

ZDANOWCE

RÓŻANKA/LIDA, SZCZYCZYN

JULIAN SZCZUKA

110

ANDRUSZOWCE

SZCZUCZYN/LIDA, SZCZUCZYN

WITOLD I BOHDAN MORACZESCY

111

ROMANOWCE

LEBIODA WIELKA/LIDA, SZCZUCZYN

ALEKSANDRA WAŃKOWICZ

112

LEBIODKA

WASILISZKI/LIDA, SZCZUCZYN

HELENA IWANOWSKA - SKINDER

113

LACK WYSOKI I SZCZUCZYNEK

SZCZUCZYN/LIDA, SZCZUCZYN

BOLESŁAW LISOWSKI

114

OLESZEWICZE

KAMIONKA/LIDA, SZCZUCZYN

IRENA RONIKIER

115

CHILCZYCE

RÓŻANKA/LIDA, SZCZUCZYN

JERZY I EUSTACHY SZCZUKA, HELENA MORACZEWSKA, OLGA WOŁKOWICKA

116

FOLWARK BEREŹNIAKI

BIENIAKONIE/LIDA

DOROTA I JÓZEF BANIEL

117

DZIERŻANISZKI

EJSZYSZKI/LIDA

EUGENIA STANIEWICZ, JANINA SUMOROK

118

SOKOLEŃSZCZYZNA

BIENIAKONIE/LIDA

KAROL WAGNER

119

REWNIANY

LIDA

PLACYDA STECEWICZ

120

RAKUCINISZKI FOLWARK

KONIAWA/LIDA

BOHDAN MICKIEWICZ

121

LEBIODKA

WASILISZKI/SZCZUCZYN,LIDA

STANISŁAW IWANOWSKI

122

LIPOWICZNA

ORLA/ŻOŁUDEK/LIDA

LUDWIK KS. ŚWIATOPEŁK - MIRSKI

123

ŁYSZCZYKOWSZCZYZNA

BIENIAKONIE/LIDA

WACŁAW ADAMOWICZ NA 1928 R.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX