Папярэдняя старонка: Зборнікі, Часопісы

Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы) 


Дадана: 01-07-2010,
Крыніца: Навагрудак, 2010.

Спампаваць
Рэдакцыйная калегія:

А. А. Каваленя, А. К. Кулак - сустаршыні;

В. В. Даніловіч, М. Г. Жылінскі, М. У. Смяховіч, М. П. Касцюк,

В. М. Ляўко, А. І. Груша У. Л. Груца, А. М. Карачан, Т. Р. Вяршыцкая


Кніга ў фармаце PDF


У кнізе на аснове навейшых дасягненняў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі адлюстраваны многія старонкі гістарычнага мінулага Навагрудчыны. Матэрыялы выдання прысвечаны знамянальнай падзеі - 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. У працы раскрываюцца шматлікія праблемы гісторыі Навагрудчыны ад старажытнасці да сучаснасці.Змест

Прывітальнае слова ... 5

Надзейны падмурак будучыні - гістарычная памяць народа ... 6

Месца і роля Грунвальдскай бітвы ў гістарычным лёсе Беларусі ... 12

Вайсковы патэнцыял праціўнікаў у Грунвальдскай бітве ... 15

Смаленскія харугвы пад грунвальдам: міф ці рэальнасць? ...29

"Banderia Lithwanorum et Ruthenorum" ... 39

Навагрудак у еўрапейскай палітычнай і цывілізацыйнай прасторы ... 50

Материалы по истории новогрудка в зарубежных хранилищах ... 54

Асноўныя этапы і важнейшыя рысы адміністрацыйнага статуса горада Наваградка ... 58

Планіроўка і знешняе аблічча г.Навагрудка ў 11 - пачатку 20 стагоддзяў ... 61

Наваградчына ў жалезным веку і пачатку сярэднявечча ... 67

Новыя археалагічныя крыніцы для вывучэння першабытнай гісторыі Навагрудчыны ... 79

Гісторыя археалагічнага даследавання Навагрудка і прылеглых тэрыторый ... 86

Касцярэзная вытворчасць Навагрудка ў сярэдневякоўі ... 88

Да пытання аб месцы каранацыі Міндоўга (Міндава) і сядзібе першага біскупа Літвы ... 97

У истоков дискуссии: история споров о месте коронации Миндовга в 1253 г. ... 102

Миниатюра «Убийство Миндовга»: источник и нтерпретация ... 106

Удзел шляхты наваградскага павета ў падаўленні паўстання С.Налівайкі (1595-1596 гг.) ... 110

Наваградчына як адзін з цэнтраў рэфармацыі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI - XVII стст ... 114

Святы арханёл Міхаіл - герб Наваградскага ваяводства ВКЛ ў ХVІ-ХVІІІ ст. ... 119

Сістэма самакіравання горада Навагрудка ў XVI - XVIII стагоддзях ... 127

Апазіцыя Радзівілам на наваградскіх сойміках 1736 - 1763 гг. ...135

Пацвярджальны прывілей Караля Польскага і Вялікага Князя Літоўскага Станіслава Аўгуста Панятоўскага Навагрудку 1767 года ...145

Сучасная беларуская гістарыяграфія аб статусе Навагрудка ў складзе ВКЛ і Рэчы Паспалітай ... 152

Міхась Наўмовіч - беларускі мастак і скульптар на эміграцыі ... 158

Навагрудская акруговая школа ў сістэме дзяржаўнай адукацыі рэчы паспалітай у 1773 - 1795 гадах ... 162

Навагрудскі летапіс 1759 года ... 169

Ксёндз Дзіянісій Хлявінскі, Філамат ... 172

Уражэнец навагрудчыны Рафал Слізень і яго сувязі з медальерным мастацтвам Літвы, Беларусі, Польшчы і Расіі ... 175

Барацьба Адама Міцкевіча за незалежнасць сваёй айчыны ... 179

Касцёл святога Міхаіла ў пасляваенны час і яго роля ў рэлігійным жыцці Навагрудка ... 185

Навагрудчына першай паловы ХІХ ст. вачыма сучаснікаў ... 189

Пранікненне ці сімбіёз культур? Двор Замбжыцкіх у вязыні ...197

Адукацыя на навагрудчыне ў 60-х гадах ХІХ - пачатку ХХ ст.: здабыткі і праблемы ... 203

Структура насельніцтва мястэчак навагрудскага ўезда ў ХІХ ст. ... 210

Татарскі след у гісторыі наваградчыны ... 215

Старыя хрысціянскія могілкі ў Наваградку: да гісторыі горада XIX ст. ... 226

Наваградчына ва ўмовах войн, рэвалюцый і інтэрвенцый (1917 - 1921 гг.) ... 234

Беларускі краевы з'езд у Навагрудку ў студзені 1919 года ... 246

Деятельность сионистских партий и организаций на территории новогрудского воеводства в 1921-1926 гг. ... 248

Дзейнасць арганізацыі «змаганне» ў навагрудскім ваяводстве (1927-1930 гг.) ... 252

Наваградскі перыяд жыцця «бацькі» беларускіх паланафілаў ... 260

Двор і яго сувязі з наваколлем: аб дзейнасці Марыі Карповіч з Чамброва пад Навагрудкам .... 265

Германская и польская фортификация на новогрудчине ... 272

Честь и слава земли новогрудской ... 276

Деятельность новогрудского подпольного райкома комсомола в годы Великой Отечественной Войны ... 279

Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі навагрудчыны, 1941-1944 гг. ... 282

Холокост на Новогрудчине ... 289

"Ніхто не вінаваты, самы ўзялі на сябе віну" ... 297

Гісторыя навагрудскіх назарэтанак ... 297

Акаўцы ў памяці сучасніка і навукоўца ... 303

Партызанскі і падпольны рух на Навагрудчыне ў 1941-1944 гадах ... 307

Из истории развития музейного дела в Новогрудке ... 317

Што яднае Опіногуру з Навагрудкам альбо "нашчадкі" Красінскага і Міцкевіча ў ХХ ст. ...319

Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё Навагрудчыны ў канцы ХХ - пачатку ХХІ стст. ... 323

Культура і адукацыя Навагрудчыны ў канцы ХХ - пачатку ХХІ стст. ... 344

Нашы землякі ... 352

Заключэнне: Грунвальд у памяці нашай ... 374Выдаветства "Рифтур", наклад 800 ас. 2010 г.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX