Папярэдняя старонка: Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни

Прадмова 


Аўтар: Мартос Афанасий,
Дадана: 03-07-2012,
Крыніца: Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни, Минск, 1990.ПРАДМОВА

З заморскага краю чулае сэрца рвецца на родныя гоні, а думка мкнецца у мінулае, шукаючы там супакою. Туга па роднай краіне мацнее на далёкай чужыне.

И вспоминаю я свои былые годы,
Как мирно здесь и счастливо я жил,
Как улыбался я всем красотам природы
И в дебрях с эхом говорил.

(Апухтин).

Польскі паэт Адам Міцкевіч моцна сумаваў па радзіме, як страціў яе, і свой жаль апісаў у наступных славах:

Litwo! Ojczyzno moja! Ту jestes jak zdrowie.
Ile cie trzeba cenic, ten tylko sie dowie,
Kto cie stracii. Dzis pieknosc twa w calej ozdobie
Widze i opisuje, bo teskne po tobie.

("Pan Tadeusz").

Адам Міцкевіч радзіўся у Наваградчыне. За старадаўным звычаем ён назваў радзімую Наваградчыну Літвою. Але Наваградчына - з давен даўна зямля беларуская. З пакон вякоў тут жылі беларусы. Літвою празвалі яе таму, што тут некалі гаспадарылі літоускія князі, якія стварылі магутную дзяржаву - Вялікае Князьства Літоўскае.

У ХУІ стагодзьдзі у Беларусь панаехалі чужынцы палякі ды сілаю забралі уладу у свае рукі. Праз трыста гадоў яны тут панавалі, але беларусаў палякамі зрабіць не маглі.

Адам Міцкевіч паходзіў з беларускага роду, але польскае узгадаваньне зрабіла яго польскім шляхэцкім паэтам. Свайго прыгнечанага і забітага беларускага народу ён не зразумеў і не адчуў яго цярпеньня.

Пры канцы XVIII стагодзьдзя Беларусь прылучылі да Расеі. За расейскіх часоў радзіўся беларускі паэт Якуб Колас. Праўдзівае яго прозьвішча было Міцкевіч, а імя Кастусь. З польскім Адамам Міцкевічам радніла яго Наваградчына і супольнае прозьвішча. У жылах іх абыдвох цякла беларуская кроў, а розныя нацыянальныя пераконаньні пачужылі іх меж сабою.

Наваградчына - мая радзіма. Завітая была маёю нянькаю, а Нясьвіж - настаўнікам. Тут прашлі мае маладыя гады. Старэнькі дзед Макаш казаў мне сказкі пра былое, а Завітанскі лес разбудзіў у маім сэрцы любоў да красы прыроды ды навучыў Богу маліцца у адзіноце. Няраз вячэрняю парою ясныя зоркі мне тайну Божую вяшчалі і жар малітвы узмацнялі. У экстазе гарачай малітвы здавалася мне, што у нябёсах я бачу Бога. У Завітой я навучыўся верыць і маліцца. Адсюль жыцьцёвы шлях павёў мяне у шырокі сьвет служыць Богу й людзям у духоўным стане.

Цяпер з далёкай чужыны думкі мае мкнуцца да роднага краю і памяць рысуе мілыя сэрцу незабытыя малюнкі радзімы. Прад вачыма ажываюць беларускія векавечныя пушчы і драмучыя лясы з багацтвам птушынага царства і розналікай зьвярыны, якія некалі вабілі польскіх каралёў і расейскіх цароў на паляваньне. Прыпамінаюцца неабсяжныя далі і старадаўныя шырокія гасьцінцы з сыпучымі пяскамі і плакучымі столетнімі бярэзінамі, пасажанымі па абапал дарогі. I хто не таптаў гэтыя гасьцінцы - дарогі на іх доўгім вяку? Былі тут татары й палякі, швэды й французы, немцы й расейцы. Кажды з іх нешта пакінуў беларусам: татары - бізун, палякі - халеру, французы - пранцы, немцы - штунду, расейцы - зьневагу маці у лаянцы.

"Беларусь, Беларусь залатая", сьвежа зьвіняць словы юнацкай песьні і чаруюча дзеюць надушу, распаляючы вагонь любві да радзімы. Але каб моцна яе любіць, трэба беларусам радзіцца і беларусам памерці, бо хто аброс чужым мясам ня умее любіць Беларусі.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проф. Коялович начал цикл своих лекций в Варшавском университете о Беларуси следующими словами: "Я буду говорить о такой стране, в которой я родился, вырос и из которой вынес задатки настоящей моей деятельности. Все, что я знаю и думаю об этой стране, я могу назвать моим, родным, как потому, что все это коснется моей родины, так и потому, что не могло быть усвоено мною ни случайно, ни легко. Следовательно, я не могу относиться равнодушно к моему предмету" (Лекціи по исторіи Запад. Руси, Москва, 1864, стр. 4-5).

Я повторяю эти слова проф. Кояловича, как близкие по содержанию мне, ибо выражают мои чувства и мои мысли.

В исторической литературе имеется весьма мало печатных трудов о Беларуси. Этот недостаток объясняется тем, что эта страна долгое время находилась в границах Польши либо России и не была предметом специального изучения историков. О ней писали или вспоминали по изучению истории Польского или Российского государства. Но отдельного специального исторического исследования о Беларуси не было. Нашей задачей ныне является восполнить этот пробел и по мере возможностей представить ее историческую государственную и церковную жизнь на основании документальных данных в главнейших ее событиях.

Историческая жизнь ее весьма интересна и заслуживает полного внимания не одних только историков. Один из историков Беларуси писал: "Белоруссія - край могилъ, кургановъ, городищъ, городковъ, урочищъ, замковъ, замковищъ, - край, Гд-в чуть не на каждомъ шагу вы встретите следы минувшаго въ памятникахъ, сказанияхъ, пьсняхъ" (Киркоръ). Это свидетельство указывает на многочисленность древних исторических памятников, веками хранившихся в Беларуси, но учеными не исследованных в надлежащей степени и не опубликованных для общего сведения.

Моя скромная работа о Беларуси задумана была еще в Германии в 1945 году. Но тогда условия моей жизни не позволяли мне разыскать необходимую литературу. Собранные мною сведения позволили мне издать на ротаторе в 1947 году историю Белорусской Православной Церкви, созданной в годы войны 1941 -1944. Небольшая работа на эту тему была снабжена краткими историческими сведениями о Беларуси. Издана она была для белорусских эмигрантов на белорусском языке и быстро разошлась. Вторая редакция этой работы, значительно исправленная и расширенная, была подготовлена в 1963 году, но не осуществлено ее издание вследствие недостаточности денежных средств. Нынешнее ее издание коренным образом переделано и дополнено историческими данными, взятыми из указанной здесь литературы.

Я буду очень благодарен тем, кто со вниманием прочитает этот мой скромный труд о моей родине.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX