Папярэдняя старонка: Дзярновіч Алег

Віцебска-Рыжскія акты XIII-XVII ст. 


Аўтар: Дзярновіч Алег,
Дадана: 07-01-2014,
Крыніца: Мінск, 2005.

Спампаваць
XI
ATHENÆUM

A T H E N Æ U M

COMMENTARII HISTORIÆ ET CULTURÆ

VOLUMEN XI

MIENSCI

MMV


НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ


Віцебска-Рыжскія акты XIII-XVII ст.:
Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі)

Падрыхтаваў Алег ДЗЯРНОВІЧ

Выпуск І:
Дакументы гаспадарча-гандлёвыя, XV-XVI ст.

Мінск
ATHENAEUM
2005

УДК [947.6 + 947.43] "14/15"
ББК 63.3(4Бел) + 63.3(2L)
В 549

Публікуецца паводле пастановаў Бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў (пратакол № 4 ад 18.IV.2005) і Рэдакцыйна-выдавецкай камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (пратакол № 1 ад 18.V.2005).

Праца ў архівах стала магчымаю дзякуючы падтрымцы American Council of Learned Societies.

Навуковы рэдактар:
доктар гістарычных навук Георгі Я. Галенчанка (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Рэцэнзенты:
доктар гістарычных навук Юры Бохан (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)
кандыдат гістарычных навук Ваcіль Варонін (Беларускі Дзяржаўны Ўніверсітэт)
кандыдат гістарычных навук Валеры Мянжынскі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

В 549 Віцебска-Рыжскія акты XIII - XVII ст.:
Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі). Выпуск І: Дакументы гаспадарча-гандлёвыя, XV-XVI ст. / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мн.: ATHENAEUM, 2005. - 88 с., іл. (Athenaeum, Том ХІ).

ISBN 985-6374-14-6

Багацце культурных ды гандлёва-гаспадарчых кантактаў даўніх віцяблянаў і рыжанаў у XIII-XVII ст. адлюстравана на старонках дакументаў, большасць з якіх публікуюцца ўпершыню. Зборнік дакументаў разлічаны на навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў гістарычных і філалагічных спецыяльнасцяў, на ўсіх цікаўных да гісторыі Беларусі і іншых краін рэгіёну Балтыйскага мора.

ББК 63.3(4Бел) + 63.3(2L)

В 549

ISBN 985-6374-14-6
© Дзярновіч А., 2005

© Athenaeum, 2005


Кніга ў PDFЗМЕСТ

Слова ад публікатара

Гісторыя архіўнага комплекса Moscowitica - Ruthenica Рыжскага магістрата

Схема 1: Эвалюцыя архіўнага комлексу Moscowitica - Ruthenica

Схема 2: Суадносіны паняццяў аддзела і комплексу Moscowitica - Ruthenica

Прынцыпы публікацыі кірылічных дакументаў

Тэксты дакументаў

№ 1. [1470]. [Віцебск]. - Ліст-пасланне старасты Віцебскага і Мцэнскага Мікалая Няміравіча да Рыжскай Гарадской Рады з просьбай ад імя Караля і Вялікага князя Казіміра прыслаць у Віцебск майстра для рамонту мураванай пабудовы ("скл є пъ в є чаный ωправити") і з абмеркаваннем пытання аплаты працы

№ 2. [1520-1522], верасня 29. Віцебск. - Ліст-пасланне ваяводы Віцебскага і маршалка гаспадарскага Івана Багданавіча Сапегі да Рыжскай Гарадской Рады з падзякай за вяртанне з Рыгі віцебскага мешчаніна, які насуперак забаронам прадаваў непрыяцелю кальчугі ("панцири")

№ 3. 1558, чэрвеня 18. Віцебск. - Ліст-пасланне войта Віцебска Стэфана Цімафеевіча Лускіны да службовых асобаў ("ратманомъ и справцомъ") Рыгі [бурмістр y ] Юргену Падэлю ( Юри Подъл ε ), ратманам Гансу Бутэ ( Ганусү Бү[тт ε ]) і Гансу Збаку (Ганусу Збаку) з інфармаваннем пра пашкоджанне старых віцебскіх вагаў, пра накіраванне ў Рыгу мешчаніна Юркі Гутаравіча (Юръка Гуторовича) з новымі вагамі і з просьбай прывядзення гэтых вагаў да рыжскай шкалы

№ 4. 1559, ліпеня 8. Віцебск. - Ліст-пасланне войта Віцебска Стэфана Цімафеевіча Лускіна да Рыжскай Гарадской Рады з просьбай выверыць новыя віцебскія вагі паводле рыжскага ўзору ды пераправіць іх праз Дынабург εвгинь ) у Віцебск за кошт віцяблянаў

№ 5. [1559], жніўня 18. Віцебск. - Ліст-пасланне войта Віцебска Стэфана Цімафеевіча [Лускіны] да Рыжскай Гарадской Рады з інфармацыяй пра тое, што новыя віцебскія вагі віцебскім мешчанінам Юркам Гутаравічам з дапамогаю рыжскага службоўца Каспара (Касъпора Ӕ к ү бовича) ужо вывераныя паводле рыжскай шкалы, і з просьбай даслаць з Рыгі ў Дынабург ε вгинь ) ліст, каб гэтыя вагі былі там бесперашкодна прапушчаныя

№ 6. 1560, красавіка 14. Віцебск. - Ліст бязмытны войта Віцебска Стэфана Цімафеевіча Лускіны да службовых асобаў усяго ВКЛ з інфармаваннем пра тое, што Кароль і Вялікі князь вызваліў віцяблян ад уплаты мыта і з просьбай на гэтай падставе вызваліць віцебскага мешчаніна Івана Лук'янавіча Клушына ад сплаты мыта

№ 7. 1575, лютага 26. Віцебск. - Ліст-пасланне войта Віцебска да Рыжскай Гарадской Рады са скаргаю на рыжскіх фасоўшчыкаў ("бракаровъ") селядцоў

Факсіміле дакументаў

Каментарыі да дакументаў

Спіс словаў, якія ўстойліва пішуцца пад цітламі

Слоўнік

Спіс скарачэнняў

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX