Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Homo historicus 2009 


Дадана: 16-02-2010,
Крыніца: Вiльня 2010.

Спампаваць
Еўрапейскi гуманiтарны унiверсiтэт

Вiльня 2010


Institute for Historical Research of Belarus

Homo Historicus 2009.

Homo Historicus 2009

The Annual of Anthropological History Edited by A.F. Smalianchuk, Doctor of Historical Studies

Consultants:

Doctor of Historical Studies Zakhar Shybeka

Doctor of Historical Studies Ina Sorkina


Інстытут гістарычных даследаванняў Беларусі

Homo Historicus 2009

Гадавiк антрапалагічнай гісторыі

Пад рэдакцыяй доктара гістарычных навук А.Ф. Смаленчука

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук Захар Шыбека

кандыдат гістарычных навук Iна СоркiнаРэдкалегiя :

Алесь Смалянчук, Ірына Дубянецкая, Воля Шаталава,

Алесь Пагарэлы, Андрэй Вашкевіч


European Humanities University Center for Advanced Studies and Education (CASE), the project «Social Transformations in the Borderland: Belarus, Ukraine, Moldova» EHU expresses its sincere gratitude for assistance and fnancial support of the project to Carnegie Corporation, New York


Homo historicus 2009. Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / пад. рэд. А.Ф. Смаленчука - Вiльня : ЕГУ, 2010. - 400 с.

ISBN 978-9955-773-34-4.

Матэрыялы гадавіка Homo historicus 2009 дэманструюць магчымасці гісторыка-антрапалагічнага падыходу да вывучэння мінулага Беларусі. Яны прысвечаны праблеме гістарычнай памяці і нацыянальных сімвалаў шматкультурнай Вільні, актуалізуюць амаль невядомыя навуковыя тэксты Мітрафана Доўнар-Запольскага і Юзафа Абрэмбскага з галіны этналогіі, закранаюць гісторыю адукацыі.


УДК 93/99

ББК 63.3

Н76


ISBN 978-9955-773-34-4 © ЕГУ, 2010

© Center for Advanced Studies and Education (CASE), 2010

Зборнік ў фармаце PDF


Змест


ПРАДМОВА


ГІСТОРЫЯ, ЭТНАЛОГІЯ


Вольга Бабкова (Мінск)

НАШЫЯ "БШЧОЛЫ" (развагі з нагоды чытання актавых кніг канца XVI ст.)


Андрэй Вашкевіч (Гродна)

АДАМ СТАНКЕВІЧ: АРЫШТ I СМЕРЦЬ


Ольга Лобачевская (Минск)

РИТУАЛ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВОЙНЫ(об архаической ритуальной практике в годы Второй мировой войны в Беларуси)


Наталя Яковенко (Кіïв)

УЧНІ ЛУЦЬКОГО Й ОСТРОЗЬКОГО ЄЗУЇТСЬКІХ КОЛЕГІУМІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (спроба "колективного портрету")


Владимир Левшук (Гродно)

"ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ" СВ. ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС


Дарус Сталюнас (Вільня)

ПPAEKT "CBAБOДHAГA УHIBEPCITЭTA" У BIЛЬHI (1905-1906) (nepaклад з літоўскай мовы Ю. Унуковіча)3 ГІCTOPЫI HABУКІ


Mumpoфан Довнар-Запольский (Kueв-Peчuца)

ЗAMETKИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПO БЕЛОРУССИИ. 1890-1891 падрыхтоўка да друку А. Смаленчука)


Michał Romer (Wilno-Kraków)

ZAGADNIENIA NARODOWE BIAŁORUSKIE (Szkic publistyczno-etnograficzny) (1907) (падрыхтоўка да друку Р. Мікніса)


Юзаф Абрэмбскі (Варшава)

ПAHCKAЯ ШKOЛA I MУЖЫЦКІЯ ДЗЕЦІ(падрыхтоўка да друку А. Смаленчука, пераклад з польскай T. Казак і А. Смаленчука)


Ганна Энгелькінг, Караліна Шыманяк (Bapшава)

ЗАБЫТЫ ГАБРЭЙСКІ НАВУКОВЕЦ З ДАВАЕННАЙ ВІЛЬНІ: СЛОВА ПРА ДАНІЭЛЯ ФАЙНШТЭЙНА(пераклад з польскай мовы А. Смаленчука і з ідыш К. Шыманяк)ВІЛЬНЯ Ў ПАМЯЦІ НАРОДАЎ РЭГІЁНА


Aльвідас Нікжэнтайціс (Вільня)

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СІМВАЛ У ШМАТКУЛЬТУРНЫМ ГОРАДЗЕ(пераклад з літоўскай Ю. Унуковіча)


Петэр Гаслінгер (Марбург-Гесэн)

КАНЦЭПТ МУЛЬТЫКУЛЬТУРАЛІЗМУ І НОВЫЯ ЗАЦЕМКІ ДА ГАРАДСКОЙ ГІСТОРЫІ(пераклад з польскай мовы А. Смаленчука)


Алесь Смалянчук (Вільня-Гродна)

БЕЛАРУСКІЯ СІМВАЛЫ ВІЛЬНІ


Дангірдас Мачуліс (Вільня)

ЗНАКІ І ВОБРАЗЫ ЛІТОЎСКАЙ ВІЛЬНІ Ў МІЖВАЕННЫ ЧАС(пераклад з літоўскай мовы Ю. Унуковіча)


Майкл Кімадж (Ўошынгтан)

НА РУІНАХ ВІЛЬНІ


Дэвід Е. Фішман (Нью-Йорк)

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ГАБРЭЙСКІЯ СІМВАЛЫ ВІЛЬНІ (пераклад з англійскай мовы Д. Фядотавай)


Юргіта Шаўчунайце-Вербіцкене (Вільня)

ЗНАКІ ГАБРЭЙСКАЙ ГІСТОРЫІ Ў ВІЛЬНІ: PЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ МІНУЛАГА(пераклад А. Смаленчука)


Małgorzata Kasner (Warszawa)

WILNO - NA POGRANICZU PAMIĘCI(Kilka uwag o badaniu pamięci na pograniczu)


РЭПЛІКА

"MOДА НА ПЛАГІЯТ" АБО KPЫТЫЧНАЯ НЕРАЗБОРЛІВАСЦЬ?.. (Cяргей Харэўскі)

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX