Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Гарадзенскі палімпсест. 2012 


Дадана: 23-03-2014,
Крыніца: Гродна, 2013.

Спампаваць
ГАРАДЗЕНСКІ ПАЛІМПСЕСТ 2012
Людзі даўняй Гародні. XV - XX стст.
ГРОДНА 2013

УДК 947.6
ББК 63.3(4Беи)

ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА
Прысвячаецца той Гародні, якой мы ганарымся. Дзякуем усім, хто з намі.

Каардынатар кніжнай серыі "ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА":
Павал Мажэйка
Ідэя серыі: Эдвард Дмухоўскі

Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV - XX стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж.

РЭЦЭНЗЕНТЫ:
Доктар гістарычных навук А.К.Краўцэвіч
Доктар гістарычных навук З.В.Шыбека

Матэрыялы чарговага зборніка "Гарадзенскі палімпсест" прысвечаныя вывучэнню мінулага Гродна як феномена лакальнай гісторыі. У цэнтры даследчай увагі апынуліся сацыяльныя адносіны ў выразным антрапалагічным кантэксце. Тэксты зборніка значна пашыраюць далягляды беларускай гістарычнай урбаністыкі.
Кніга адрасаваная ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Графічная апрацоўка і вёрстка: Іван Паўлёнак
Вокладка: Іра Саранчукова
ISBN 978-83-7893-136-2
Copyright © Гарадзенская бібліятэка, 2013

ЗМЕСТ

Прадмова

Гарадзеншчына і гарадзенцы ў эпоху Вялікага Княства Літоўскага

Алег Ліцкевіч. Гародня і Гарадзенскі рэгіён у другой палове XIII- XIV ст.: назва і межы ... 10

Jan Tęgowski. Rola Grodna w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV i początkach XV wieku ... 60

Алег Латышонак. Святы Амерык Венгерскі - сапраўдны патрон Горадні? ... 72

Уладзімір Канановіч. Легенда пра Літфо і Гарто ў Хроніцы Сымона Грунаў або некалькі рысаў палітычнай ідэалогіі ў Прускім герцагстве ў эпоху Адраджэння ... 80

Mariusz Sawicki. Instrukcja powiatu grodzieńskiego na sejm w 1681 roku ... 94

Анатоль Цітоў. Гарад зенскія злотнікі ў XVI - пачатку ХХ ст. ... 108

Віталь Галубовіч. Канфірмацыйныя прывілеі на цэх гарадзенскім шаўцам Жыгімонта (1605) і Улад зіслава Вазаў (1633) ... 125

Наталля Сліж. Гісторыя роду Валовічаў на Гарад зеншчыне ў XV- XVII стст. Па патрабаванню аўтара тэкст сняты ... 133

Дзмітры Віцько. Да пытання пра палітычную арыентацыю Катовічаў у канцы XVII ст. ... 187

Ганна Паўлоўская. Вобразы гарадзенцаў у апісаннях смерці ў кляштарных хроніках (XVII- XVIII стст.) ... 199

Горад і яго жыхары ў ХІХ - ХХ стст.

Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч. Занёманскі Фарштат Гародні ў XVI - першай палове XX ст.: эвалюцыя гарадской прасторы ... 210

Алесь Радзюк. Гарадзенцы пад наглядам паліцыі ў першай палове ХІХ ст. ... 222

Мечыслаў Супрон. Гарадзенскія камінары ў ХІХ - пачатку ХХ ст. ... 243

Татьяна Воронич. Криминальный мир губернского Гродно второй половины ХІХ - начала ХХ в. ... 252

Генадзь Семянчук. Пачаткі Городна/Гродна ў археалагічных і гістарычных даследаваннях

канца ХІХ - ХХІ ст.: спроба канкрэтызацыі ... 269

Іна Соркіна. Жанчыны Горадні на мяжы ХІХ - ХХ ст. ... 284

Jan Jerzy Milewski. Kobiety w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym międzywojennego Grodna ... 315

Ларыса Міхайлік. Адукацыя ў міжваенным Гродне ў 1921 - 1939 гг. ... 321

Таццяна Касатая. Прадпрымальніцкая дзейнасць уладальнікаў гродзенскіх кінатэатраў у 1910 - 1930-я гг. ... 346

Waldemar Wołkanowski. Sportowe związki Wilna i Grodna w latach 1920-1928. ... 355

Фёдар Ігнатовіч. Гарадзенец Мікалай Марцінчык (1901-1980): лёс беларускага асветніка. ... 368

Алесь Смалянчук. Трансфармацыя знакаў памяці постсавецкага Гродна. ... 380

Крыніцы

Віталь Галубовіч. Да гісторыі скарбашукальніцтва на Беларусі: прывілей Жыгімонта Вазы

(1588) на пошук скарбаў у Гародні і яе ваколіцах ... 398

Наталля Сліж. Ліст Жыгімонта Вазы гарадзенскаму земскаму суддзі Грыгорыю Масальскаму ў справе гарадзенскага сойміка (1589) Па патрабаванню аўтара тэкст сняты... 403

Нататкі даследчыка

Zbigniew Jędrychowski. Pustelnia grodzieńska ... 406

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX