Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Гарадзенскі соцыум. 2015 


Дадана: 25-05-2016,
Крыніца: Мінск, 2015.

Спампаваць
УДК 947.6
ББК 63.3(4Беи)
Г20

Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука і А. К. Краўцэвіча.

Рэцэнзенты:
доктар гістарычных навук З. В. Шыбека, кандыдат гістарычных навук А. Ф. Вялікі.

Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV-XX стст. : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7-8 лістапада 2014 г.) / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука і А. К. Краўцэвіча. - Мінск : Зміцер Колас, 2015. - 380 с.

Матэрыялы зборніка прысвечаныя сацыяльным аспектам гісторыі Гародні ды іншых гарадоў Беларусі, Польшчы, Літвы і Украіны. Галоўным героем зборніка з'яўляецца гараджанін як суб'ект лакальнай гісторыі, а таксама гарадскі гісторыка­культурны асяродак.
Кніга адрасаваная ўсім, каго цікавіць гістарычная ўрбаністыка і сацыяльная гісторыя.

ISBN 978­985­6992­72­1.

© Укладанне. Смалянчук А. Ф., Краўцэвіч А. К., 2015.

ЗМЕСТ

Прадмова ... 8

Аляксандр Краўцэвіч, докт. гіст. навук (Гародня). Этнас, рэлігія і палітыка ў раннесярэднявечных гарадах Панямоння ... 11

Альбіна Семянчук, канд. гіст. навук (Гародня). Гарадзенскія вальныя соймы ў ХVІ ст. ... 17

Віталь Галубовіч, канд. гіст. навук (Гародня). Злодзеі, разбойнікі і забойцы на Гарадзеншчыне (паводле спраў Гарадзенскіх судовых устаноў 1539-1565 гг. ... 40

Ігор Кондратьєв, канд. іст. наук (Чернігів). Любецьке міщанство в систэмі оборони староства (друга пловина XVI - перша половина XVII ст.) ... 57

Ірына Ганецкая, канд. гіст. навук (Менск). Жыццё супольнасці прыватнага мястэчка XVIII ст. (на прыкладзе Глуска - Дубровіцкага) ... 68

Іна Соркіна (Гародня). Дакументы па гісторыі гарадоў і мястэчак Беларусі ў бібліятэках Кракава ... 87

Цімафей Акудовіч, мгр (Менск). «Рэформа горада» - праект канцлера ВКЛ Яўхіма Храптовіча на Чатырохгадовым сойме 1788-1792 гг. ... 94

Вячаслаў Швед, докт. гіст. навук (Гародня). Жанчыны ў паўстанні 1863-1864 гг. на тэрыторыі паўстанцкага Гарадзенскага ваяводства ... 110

Алесь Радзюк, канд. гіст. навук (Гародня). Гарадзенскі крымінал 70­х - пачатку 80­х гг. ХІХ ст. ... 121

Таццяна Вароніч, канд. гіст. наук (Мінск). Афіцыйная хроніка здарэнняў у Гародні напрыканцы ХІХ - пачатку ХХ ст. ... 150

Сабалеўская Вольга, канд. культуралогіі (Гародня). Настаўнік Маісей Гурвіч: гісторыя вераадступніцтва ... 164

Аэлита Амбралевичютэ, PhD (Вильнюс). Нелегальные коммерческие практики виленского купечества в 1824-1862 гг. ... 181

Любовь Зорина (Гродно). Гродненские евреи - строители православных церквей (вторая половина XIX века) ... 196

Валянціна Лебедзева (Гомель). Парадыгма сацыяльнай мабільнасці рэгіянальнай гарадской эліты ў трансфармацыях ХІХ-ХХ стст. (на прыкладзе рэчыцкай дынастыі Рыкаў) ... 211

Володимир Бойко, канд. іст. навук (Чернігів). Національні політичні сили України у виборчій муніципальній кампанії 1917 р. ... 224

Ольга Зубко, канд. ист. наук (Винница). Юмор в повседневной жизни города (На примере популярных в 1917-1920 гг. украинских бытовых ироний, анекдотов, сарказмов и игре слов) ... 238

Трубчык Алена (Менск). Дзейнасць Гарадзенскага школьнага инспектарата падчас польска­савецкай вайны 1919-1920 гг. ... 252

Jan Jerzy Milewski, dr (Białystok). Grodzieńska «mała wieży Babel» w okresie międzywojennym ... 260

Андрэй Вашкевіч, Віктар Саяпін (Гародня). Смакі старой Гародні: грамадскае харчаванне і прадуктовыя крамы міжваеннага часу ... 271

Adam Dobroński, prof. dr hab (Białystok). Szkic opisu Grodna z lat 1931­1932. Rola wojska ... 282

Ларыса Міхайлік, PhD (Гародня). Вайсковае душпастарства ў Гародні ў міжваенны час (1921-1939) ... 295

Фёдор Игнатович, Галина Игнатович (Гродно). Гродненское Общество любителей драматического и музыкального искусства «Муза» (1917-1939 гг.) ... 318

Таццяна Касатая, мгр / Андрэй Вашкевіч, мгр (Гародня). Гародня падчас нямецкай акупацыі перыяду Другой сусветнай вайны ў вусных успамінах ... 333

Андрэй Кіштымаў, канд. гіст. навук (Менск). Гродно, 1950: фальшивое дело КПЗБ ... 345

Гавін Тадэвуш, PhD (Гародня). Пісьменнік Аляксей Карпюк і польскае Адраджэнне ў Беларусі падчас Перабудовы ... 356

ДЫСКУСІЯ

Аляксандр Краўцэвіч. Усё ж такі мы гэта зрабілі ... 362

Звесткі пра аўтараў ... 371


Кніга ў ПДФ

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX