Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі 


Дадана: 12-10-2016,
Крыніца: Мінск, 2015.

Спампаваць
ВОСЕНЬ 1939 ГОДА
Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ
І ВУСНАЙ ГІСТОРЫІ

Мінск
Выдавец Зміцер Колас
2015

УДК 94(476)"1939"(082)
ББК 63.3(4Беи)622я43
В76

Навуковы рэдактар: доктар гістарычных навук Аляксандр Смалянчук.

Рэцэнзенты: доктар гістарычных навук, прафесар Захар Шыбека, доктар гістарычных навук, прафесар Вячаслаў Швед, доктар гістарычных навук Аляксандр Краўцэвіч.

На вокладцы выкарыстаны фотаздымак Юліі Ваўчок: Барысевіч Лідзія Іларыёнаўна (1912 г. н.) і Ірына Раманава падчас інтэрв'ю 08.07.2012 г. (в. Губіна, Лепельскі р-н, Віцебская вобл.).

Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі / Пад рэд. д-ра гіст. н. А. Смаленчука. - Мінск : Зміцер Колас, 2015. - 288 с., [8] л. іл. : іл.

ISBN 978-985-6992-61-5.

Асновай зборніка сталі матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай адлюстраванню падзеяў восені 1939 г. у вуснай гісторыі, а таксама ў даследаваннях апошняга часу, заснаваных на архіўных крыніцах. Падрыхтаваныя даследчыкамі тэксты прапануюць яшчэ раз задумацца пра значэнне падзеяў 75-гадовай даўніны для гістарычнага лёсу Беларусі і яе народаў. Асобны раздзел зборніка прапануе асэнсаванне вуснай гісторыі як адметнага накірунку гуманістычных даследаванняў.

ЗМЕСТ

Прадмова ... 7

ВОСЕНЬ 1939 Г. У ПАМЯЦІ І ГІСТОРЫІ

Аляксандр Смалянчук (Варшава). Верасень 1939 года як месца памяці беларусаў ... 11

Рыгор Лазько (Гомель). Нас аб'ядналі - хто? - Чужаніцы ... 22

Jan Jerzy Milewski (Białystok). 17 września 1939 r. - zderzenie i dialog pamięci: polskiej, białoruskiej i żydowskiej ... 36

Adam Dobroński (Białystok). Armia Czerwona w relacjach świadków wydarzeń wrześniowych 1939 r. na ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wrażenia a stan faktyczny ... 50

Сяргей Токць (Гародня). Скідзельскае паўстанне 1939 г. ва ўспамінах жыхароў Скідзельшчыны ... 63

Вольга Іванова (Менск). «Заходнікі» і «ўсходнікі» ва ўспамінах жыхароў былога савецка-польскага пагранічча ... 81

Анатоль Трафімчык (Менск). Успаміны «заходнікаў» пра першыя савецкія выбары ў Ганцавіцкім раёне Брэсцкай вобл. ... 95

Андрэй Вашкевіч (Гародня), Таццяна Касатая (Варшава). Вайна і мір 1939-1940 гг. ва ўспамінах жыхароў Гародні і ваколіцаў ... 105

Piotr Cichoracki (Wrocław). Wystąpienia zbrojne w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w pierwszej połowie lat 1920 ... 115

Ала Захарэвіч (Варшава). Баўленне вольнага часу вясковай моладдзю на «польскай» і «савецкай» частках Беларускага Падзвіння ў 1920-1940-я гг. ... 126

Руслан Бугаевіч (Варшава). Функцыянаванне паштова-тэлеграфных устаноў Віленскай дырэкцыі пошт і тэлеграфаў у міжваеннай Польшчы (на прыкладзе Браслаўскага павета) ... 134

Анатоль Вялікі (Менск). Дзейнасць аператыўна-чекісцкіх груп у заходніх абласцях Беларусі ў верасні-кастрычніку 1939 г. ... 141

Ігар Мельнікаў (Менск). Да гісторыі эвакуацыі актываў Банка Польскага з Заходняй Беларусі ў верасні 1939 г. ... 158

Ніна Стужынская (Менск). 1939 год у лёсе паўстанца і балахоўца Данііла Іванова ... 166

Аляксандр Вабішчэвіч (Берасце). Пераўтварэнні ў галіне культуры ў заходніх абласцях БССР у 1939-1941 гг. у адлюстраванні партыйных органаў (на прыкладзе Пінскай вобл.) ... 176

Ігар Кузняцоў (Менск). Интернирование поляков с территории западных областей СССР (1944-1947 гг.) ... 187

Зарына Канапацкая (Менск). Удзел татар у беларускім нацыянальна-вызваленчым руху ў 1917-1940-х гг. ХХ ст. ... 198

ВУСНАГІСТАРЫЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ: ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА

Аляксей Ластоўскі (Менск). Інтэрв'ю як метад: скрыжаванне сацыялогіі і вуснай гісторыі ... 207

Ірына Махоўская (Менск). Біяграфічны наратыў як гістарычная крыніца: да пытання магчымасцяў і перспектываў выкарыстання ... 216

Юрась Бачышча (Вільня). Аб пачатках царквы эвангельскіх хрысьціян-баптыстаў у Дуніловіцкім павеце: вуснагістарычны мэтад у дасьледаваньні канфэсійнай гісторыі ... 223

Таццяна Касатая (Варшава). Вусная гісторыя ў даследаванні евангельскіх хрысціян-баптыстаў у БССР ... 233

Ірына Кашталян (Менск). Голад у БССР 1946-1947 гг. ва ўспамінах сведкаў часу ... 244

Уладзімір Валодзін (Менск). Асаблівасці правядзення інтэрв'ю з гарадскімі рэспандэнтамі сярэдняга веку на прыкладзе гісторыі калектыўнага звароту студэнтаў-філосафаў 1981 г. ... 250

Дыскусія «Вусная гісторыя ў Беларусі: перспектывы міждысцыплінарнага ўзаемадзеяння»

(Мадэратар Таццяна Вадалажская) ... 264

ДАДАТАК. Конкурс для школьнікаў «1939 год у памяці жыхароў Беларусі»

Паліна Гурыновіч (Белавеж). Заходняя Беларусь у 1921-1939 гг. і уз'яднанне з БССР паводле ўспамінаў жыхароў Камянеччыны. Конкурсная праца ... 282


Кніга ў PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX