Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі 


Дадана: 25-05-2016,
Крыніца: Мінск, 2015.

Спампаваць
Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі
Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі
Лондан, 27-29 сакавіка 2014 г.

Kastuś Kalinoŭski and the Nation-building Process in Belarus
Proceedings of the academic conference
London, 27-29 March 2014

УДК [94(476)+929Каліноўскі](082)
ББК 63.3(4Беи)я43
К28

Выданне падрыхтаванае пры фінансавай падтрымцы Згуртаваньня беларусаў у Вялікай Брытаніі

Каардынатар праекту доктар біблістыкі Караліна Мацкевіч

Рэцэнзенты: доктар гістарычных навук Захар Шыбека, доктар філалагічных навук Мікола Хаўстовіч

Навуковы рэдактар: доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук

Рэдактар ангельскага перакладу: Джым Дынглі

Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Лондан, 27-29 сакавіка 2014 г.) / Пад рэдакцыяй Алеся Смаленчука і Джыма Дынглі. - Мінск : Зміцер Колас, 2015. - 180 с.

Матэрыялы зборніка знаёмяць чытачоў з актуальнай праблематыкай гістарычных даследаванняў постаці Кастуся Каліноўскага і падзеяў Паўстання 1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі, а таксама з аналізам ролі міфа Каліноўскага і вобразу Паўстання для беларускага нацыятворчага працэсу.
Зборнік адрасаваны ўсім, каго цікавіць гісторыя Беларусі і працэс фармавання беларускай нацыі.

ISBN 978-985-6992-67-7.

© Згуртаваньне беларусаў у Вялікай Брытаніі, 2015.
© Афармленне. Выдавец Зміцер Колас, 2015.

ЗМЕСТ

Прадмова ... 5

Прывітальнае слова старшыні Згуртаваньня беларусаў у Вялікай Брытаніі ... 9

Greeting from the Chair of the Anglo-Belarusian Society ... 11

КАСТУСЬ КАЛІНОЎСКІ І ПАЎСТАННЕ 1863-1864 гг. У ГІСТАРЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ ... 13

Аляксандр Смалянчук (Гародня-Варшава). Кастусь Каліноўскі і беларуская ідэя: праблемы даследавання ... 15

Аляксандр Радзюк (Гародня). Праблемнае поле вывучэння студзеньскага паўстання 1863 г. у кантэксце рэвалюцыйнай дзейнасці К. Каліноўскага ... 27

Дарота Міхалюк (Торунь). Нелегальны польскамоўны друк пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага ... 35

Уладзіслаў Іваноў (Вільня). Стараверы Беларусі ў паўстаньні 1863-1864 гг. і ў беларускім

нацыятворчым працэсе другой паловы ХІХ ст. ... 58

Каміля Янушкевіч, Язэп Янушкевіч (Менск). Кастусь Каліноўскі і паўстаньне 1863-1864 гг. у айчынным і эўрапейскім фоталетапісе ... 73

ВОБРАЗ ПАЎСТАННЯ І МІФ КАЛІНОЎСКАГА Ў НАЦЫЯТВОРЧЫМ ПРАЦЭСЕ ... 85

Ірына Дубянецкая (Менск). Рыфмуюцца Кастусь і Беларусь: стварэньне героя ў працэсе нацыятворчасьці ... 87

Арнольд Макмілін (Лёндан). Тэма Каліноўскага ў маладой беларускай паэзіі ... 109

Сяргей Кавалёў (Люблін). Кастусь Каліноўскі на беларускай тэатральнай сцэне: рэвалюцыянер,

патрыёт, трагічная асоба ... 119

Аляксей Ластоўскі (Менск). Кастусь Каліноўскі ў калектыўнай памяці жыхароў Беларусі ... 130

Андрусь Унучак (Менск). 120-гадовы юбілей з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага ў БССР (1958) ... 146

Анастасія Весялуха (Менск). Вобраз Кастуся Каліноўскага ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі і культурнай традыцыі ... 160

Аляксандр Краўцэвіч (Гародня). Кастусь Каліноўскі ў беларускім пантэоне ... 172


Кніга ў ПДФ

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX