Папярэдняя старонка: Этнаграфія

Хрысціны 


Дадана: 27-06-2024,
Крыніца: Хрысціны // Наша слова.pdf № 26 (130), 26 чэрвеня 2024.

Спампаваць
Гэты артыкул можа быць карысным для краязнаўцаў і даследчыкаў фалькларыстыкі.

Мяне запрасілі на хрышчэнне да каваля з фальваркавай службы маёнтка п. Юзафовіч з Парэчча Докшыцкай гміны.

Натуральна, я паехаў. Мяне сустрэлі шчыра і пасапраўднаму прыязна, тым больш, што са мной прыйшла і сама гаспадыня маёнтка. Гаспадар дома і ўсе госці цешыліся, што мы не пагарджалі імі - яны самі нам гэтак казалі.

Праўда, мы трошкі спазніліся, і таму пачатак абраду хрышчэння я апісваю па расказах маіх сяброў і гасцей.

За некалькі дзён да хрэсьбін гаспадар запрашае каго-небудзь са знаёмых быць кумам і кумой. Неад'емнай апякункай немаўляці ажно да канца хрышчэння з'яўляецца бабуля, якая прысутнічала пры родах. У прызначаны дзень хросту кум з кумой разам з бацькамі дзіцяці ідуць у касцёл ці царкву.

Перад выхадам у храм усе госці садзяцца разам за стол і, чакаючы вяртання з храма, робяць так званы малы перакус. Пасля вяртання наступае момант вітання з малым, калі ўсе даведваюцца яго імя і свята. На стале з'яўляюцца разнастайныя стравы (квашаніна, каўбаса, мяса, кісель і іншае), а таксама хлеб з мукі грубага памолу, пірагі з пшанічнай або жытняй мукі з мясам і без яго, і нарэшце, літровая бутэлька з гарэлкай.

Частка, якую я ўжо апісаў, з'яўляецца менш цікавай, чым тая, якую я зараз пачну апісваць.

Найперш важным з'яўляецца само заняцце месца за сталом. Ніхто не адважыцца сесці да таго моманту, як бабуля (якая прысутнічала пры народзінах), не зойме месца ў куце хаты (ці пакоя) за сталом. Толькі пасля гэтага ўсе садзяцца: з правага боку ад яе кума, з левага дзед (муж бабулі), а потым кум. Астатнія госці не маюць вызначаных і таму займаюць любыя вольныя месцы

Пачатак свята пачынае гаспадар хаты, ён разлівае па кілішках гарэлку і разам з усімі выпівае першую чарку. Потым госці самі падтрымліваюць урачыстасць, разнастайваючы свята рознымі песнямі, адну з якіх прыводжу:

Ускачу я малада ў вішнёвы сад.

Аж там мой міленькі шчыпе вінаград.

Шчыпі, шчыпі, міленькі, і мне, і сабе,

Шчыплю, мілая, сабе ні табе.

Яшчэ шчыплю другую сабе,

Паслухай, міленькі, што я скажу:

Як галубы зляталіся,

Гэтак мой міленькі з табой павянчаліся.


Падчас святкавання да кумы, звычайна, звяртаюцца са спевам. Кума ім адказвае спевам.


Госці:

Аж ты, кумачка, ты, галубачка,

Дзе ж ты была?

Кума:

Аж вы, жоначкі, аж вы, бабушкі,

Да Хрыста ездзіла.

Госці:

Аж ты, кумачка, ты, галубачка,

Што ж ты там рабіла?

Кума:

Аж вы, жоначкі, вы, лябёдачкі,

Хрэсніка ахрысціла.

Госці:

Аж ты, кумачка, ты, галубачка,

Чым яго дарыла?

Кума:

Аж вы, жоначкі, вы, лябёдачкі,

Белай, намёткай абдарыла.


Адны песні спяваюць усе разам, іншыя па-чарзе, асобна. Толькі я не спяваў, бо Бог не даў мне ні голасу, ні музыкальнага слыху. І, мушу прызнацца, я не разумею беларускай мовы.

Калі са стала пачалі знікаць стравы і стала зразумела, што госці наеліся і, наогул, трэба заканчваць свята, тады адна з прысутных жанчын (у дадзеным выпадку бабуля з боку маці, якая нарадзіла сына), уручае бабулі-павітусе ладны кавалак тканіны.

Пасля гэтай цырымоніі адбылася яшчэ адна. Бабуля ўзяла чыстую талерку, паклала на яе чорны хлеб, соль і кілішак, у які наліла гарэлкі, і пачала па-чарзе частаваць гасцей. Тыя, выпіўшы, абавязаны былі пакласці на талерку, з якой бралі кілішак, падарунак немаўляці. Перад пачаткам гэтай апошняй цырымоніі бабуля спявае да ўсіх гасцей, запрашаючы:


Наша бабулька таньчыць мала, не дужа,

Але падаркі заслужыць.

Таньчыць мала, ці не,

Але падаркі дайце мне!


Пасля гэтай песні бабуля звяртаецца да кумы і спявае разам з гасцямі:


Наша кумка багата,

У яе шуба касмата.

Сядзе яна ў куце

З кілішкам у руцэ.


Кумок будзе наліваць,

Кумка будзе выпіваць.

Сядзе кумка ў куце,

Жоўты персцень на руцэ.


Жоўты персцень на руцэ,

Жоўты персцень шаруе,

І сваю кумку шануе


А за тое шанаваць,

Бо падарунак трэба даць.


Кума, кум і ўсе астатнія кладуць падарункі.

Потым бабуля спевам звяртаецца да кума:


А кумочак не сядзі,

А чырвонца пакладзі,

Нарадзіўся паніч,

Трэба мыла купіць,

Паніча бела мыць.

Святкаванне гэтым заканчваецца. Далей пачынаюцца спевы:


Запрагайце, да залажыце па 12 коні,

Да адвязіце, да адвязіце нашага кума дамоў.

А наш кумочак, наш галубочак, ён

Падводу любіць,

А ніхай жа ён нам за песенкі, ён

Гарэлачкі купіць.


Скончыўшы пець, выходзяць з-за стала і звяртаюцца да бабулі:


Запала, запала дарожанька сняжком,

А наша бабулька мае хадзіць пяшком,

Унучак Лаўрусік, запражы канька,

Адвязі бабульку да свайго дварка.


Абышоўшы ўсіх з кілішкам, бабулька налівае апошні, ставіць на талерку з падарункамі і аддае маці немаўляці.

На гэтым свята заканчваецца.

St. Cieślak. Chrzciny // Kurjer Wileński. 1934. № 50.

Пераклад Леаніда Лаўрэша.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX