Папярэдняя старонка: 2007

№ 09 (797) 


Дадана: 19-03-2020,
Крыніца: pawet.net.№ 9 (797) 28 ЛЮТАГА 2007 г.


"ЛіМу" - 75

Спадару Анатолю Казлову,

Галоўнаму рэдактару штотыднёвіка

"Літаратура і мастацтва"

Паважаны спадар Анатоль!

Таварыства беларускай мовы віншуе Вас і ўсіх, хто шчыруе над "ЛІМам", з юбілеем, 75-годдзем з дня выхаду ў свет першага нумара газеты. У бязмежным акіяне рускамоўнай стыхіі ва ўсе гады свайго існавання газета была адной з нямногіх крынічак, з якіх бруілася сучасная літаратурная мова. І цяпер, калі выспачка матчынага слова катастрафічна звужаецца, "Літаратура і мастацтва" застаецца вернае роднай мове, мове тытульнай нацыі краіны.

Мы перакананыя, што менавіта роднае слова - той грунт, на якім павінна яднацца творчая інтэлігенцыя нашай краіны, павінен сталець люд паспаліты. І не за гарамі той час, калі за парогам Вашай установы будзе панаваць, лашчыць наш слых наскае слова, самае прыгожае і мілагучнае ў свеце. А газета зноў набудзе былую славу часоў Алеся Жука, Анатоля Вярцінскага, Міколы Гіля, Алеся Пісьмянкова. І кожны інтэлігент будзе лічыць за гонар менавіта праз сваю газету даведвацца пра навіны культурнага жыцця ў краіне, пра яе слаўных дачок і сыноў.

Паважаны спадар Анатоль, на Вашу долю выпаў складаны і супярэчлівы час. Але мы верым, што і гэтае ліха міне. Такі закон прыроды. Жадаем Вам моцы і ўпэўненасці ў неўміручасці роднай мовы, якая, бясспрэчна, запалоніць абсягі нашай краіны.

Дарагія лімаўцы! Набліжайце гэты час. Ведайце, што вы не адзінокія. Нас - мільёны. І мы жывём на зямлі сваёй спрадвечнай мовы. Гэта наш духоўны скарб!

З павагай,

Старшыня ТБМ Алег Трусаў.


Пастанова Рады ТБМ

у сувязі з 450-годдзем з дня нараджэння Льва Сапегі

1. Зацвердзіць зварот ТБМ да кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта Г. М. Нявыгласа ў сувязі з 450-годдзем з дня нараджэння Льва Сапегі. (Тэкст звароту дадаецца.)

2. У сядзібе ТБМ разгарнуць выставу, прысвечаную Льву Сапегу.

3. Арганізацыям ТБМ Бешанковічаў, Нясвіжа, Пружанаў, Слоніма, Ліды, Мінска спланаваць мерапрыемствы ў гонар 450-х угодкаў Льва Сапегі.


Анатоль Казлоў : "ЛіМ" - гэта вялікае і складанае жыццё

Аднаму са старэйшых выданняў Беларусі , газеце " Літаратура і мастацтва ", 26 лютага споўнілася 75 гадоў . Гэта сапраўды ўзрост мудрасці і сталасці . Прамінулыя дзесяцігоддзі сведчаць , што ў " ЛіМа " былі , ёсць і будуць свае прыхільнікі , верныя чытачы , таленавітыя аўтары , што выданне запатрабавана ў нашай краіне , што яно , як і іншыя сродкі масавай інфармацыі Беларусі , так бы мовіць , крочыць у нагу з часам , адлюстроўвае на сваіх старонках шматгранны спектр жыцця і творчасці грамадзян краіны . З нагоды юбілею мы звярнуліся з некалькімі пытаннямі да галоўнага рэдактара "Літаратуры і мастацтва" Анатоля Казлова.

- Анатоль Сяргеевіч, не палічыце за камплімент, а прыміце як шчырае прызнанне ад сталых чытачоў і калвг усяму вашаму калектыву: нумар "ЛіМа" за 23 лютага выглядае пасвяточнаму прыгожа, нагадвае мудрага, дасведчанага і дасціпнага суразмоўцу. Да таго ж, пад газетнай вокладкай прыхаваны надзвычай арыгінальны сюрпрыз...

- Маеце на ўвазе факсімільную копію самага першага нумара газеты? Калі мы з калегамі збіралі, рыхтавалі матэрыялы для юбілейнага выпуску "ЛіМа", дык міжволі заўважылі за сабой, з якой цікавасцю ўспрымаюцца старыя пажоўклыя старонкі. На іх - летапіс характэрных з'яў эпохі, жыццяпіс краіны, адлюстраванне гісторыі айчыннай культуры, роднай літаратуры, творчых працэсаў, лёсу нашай інтэлігенцыі, штрыхі да партрэтаў людзей, знакавых для Беларусі. Урэшце вырашылі падзяліцца сваёй захопленасцю з чытачамі, змясціўшы на сённяшніх старонках, сярод шматлікіх іншых публікацый, і адбітак "ЛіМа" за 26 лютага 1932 года. Гэта ўжо рарытэт, у пэўным сэнсе помнік гісторыі і культуры.

- Якія традыцыі папярэднікаў асабліва ашчадна захоўвае і развівае "ЛіМ"?

- Напачатку варта адзначыць, што першы нумар газеты "Літаратура і мастацтва" прыйшоў да беларусаў у няпросты час, а менавіта ў перыяд, калі ўзрост маладой БССР крышку пераваліў за дзесяцігоддзе. Як мы цяпер добра ведаем - гэта быў складаны і жорсткі перыяд. Але тым не менш, "ЛіМ" нарадзіўся.

Першы нумар прывітальным словам дабраславіў у свет тагачасны сакратар ЦК КП(б)Б Шаранговіч. Зразумела, што газета, якая абвясціла сваёй галоўнай задачай "быць вострай зброяй барацьбы за генеральную лінію партыі ў галіне літаратуры і мастацтва", прайшла разам са сваімі чытачамі не толькі доўгі, але і складаны шлях. Гартаючы падшыўкі, нельга без хвалявання чытаць нумары "ЛіМа" за 1937 - 38 гады, потым - часы хрушчоўскай "адлігі" ды "перабудовы".

"ЛіМ" - гэта вялікае і складанае жыццё. Жыццё супярэчлівае і зменлівае, але - бесперапыннае і несупыннае. Гэта час, гэта шлях - ад органа Федэрацыі аб'яднанняў савецкіх пісьменнікаў БССР, затым Аргкамітэта Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР і Галоўмастацтва БССР, пазней - органа Саюза пісьменнікаў і Міністэрства культуры БССР - да сённяшняй газеты творчай інтэлігенцыі Беларусі. (Цяпер заснавальнікамі нашага тыднёвіка лічацца Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Саюз пісьменнікаў Беларусі ды рэдакцыйнавыдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва"). Вядомая не аднаму пакаленню беларусаў, газета стала не толькі крыніцай інфармацыі пра важнейшыя падзеі ў літаратурным жыцці і мастацкай творчасці нашых суайчыннікаў, але і добрым дарадцам па шматлікіх пытаннях дзейнасці беларускай творчай інтэлігенцыі - літаратараў і мастакоў, акцёраў і музыкантаў, навукоўцаў і ўсіх тых, хто неабыякавы да кожнай духоўнакультурнай праявы.

Лепшыя традыцыі мінулага газета захоўвае і сягоння. А гэта асвятленне творчых дасягненняў празаікаў і паэтаў, кампазітараў і мастакоў, акцёраў і дзеячаў культуры, навукоўцаў... Усіх тых асоб, хто спрыяе духоўнаму развіццю сённяшняга беларуса, дапамагае сучасніку ўсвядоміць сябе часцінкай адзінай магутнай і маральна здаровай нацыі.

Не забываецца "ЛіМ" і пра нашых папярэднікаў, славутых сыноў і дачок Бацькаўшчыны, хто з'яўляецца гонарам краіны. Хацелася б адзначыць, што ля вытокаў нашай газеты стаялі такія тытаны духу і таленту, як Янка Купала, Якуб Колас. Менавіта яны былі аўтарамі і дарадцамі "ЛіМа". I зараз на старонках газеты друкуецца шмат матэрыялаў, прысвечаных жыццю і творчасці класікаў, архіўныя знаходкі, асвятляюцца мерапрыемствы, звязаныя з дарагімі для кожнага беларуса імёнамі.

Як вядома, сёлета мы святкуем юбілеі - 125годдзе з дня нараджэння нашых класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Адпаведна, усе мерапрыемствы, што плануецца праводзіць у краіне, знойдуць шырокае адлюстраванне на старонках "Літаратуры і мастацтва".

Арыентавацца чытачу нашага штотыднёвіка дапамагаюць пастаянныя рубрыкі "ЛіМчасапіс" (пра самыя значныя, яскравыя падзеі тыдня ў літаратурным і культурным жыцці краіны), "Крытыка", "Паэзія", "Проза", "Сядзіба муз" (пра музыку, тэатр, кіно, выяўленчае мастацтва...), "Кулуары" (агляды творчасці пісьменнікаў з нагоды выхаду ў свет новай кніжкі). Чытачоў цікавяць і такія рубрыкі (ведаем па рэдакцыйнай пошце), як "Толькі ў "ЛіМе", "Мабільныя літсувязі" (гутаркі з цікавымі творцамі), "Перыферыйны кнігазбор" (агляды і рэцэнзіі на кніжкі, выдадзеныя ў правінцыі), "Пасольскі клуб" (інтэрв'ю з кіраўнікамі дыпламатычных місій у Беларусі) ды шмат іншых. Адным словам, з газетай "Літаратура і мастацтва" няма калі сумаваць. Нават не зазіраючы ў кнігарні, тэатры і на выставы, а чытаючы "ЛіМ", можна быць у курсе ўсяго літаратурнага і культурнага жыцця рэспублікі.

Тым больш, што пры непасрэднай падтрымцы і дапамозе Міністэрства інфармацыі з 16 лютага бягучага года газета пачала выходзіць у чатырохколерным паліграфічным выкананні на афсетнай паперы. Гэта, бясспрэчна, паспрыяе лепшаму эстэтычнавізуальнаму ўспрыняццю "ЛіМа" чытачом.

- "ЛіМ" называюць своеасаблівай творчай лабараторыяй для маладых літаратараў...

- За гады свайго існавання "ЛіМ" выправіў у літаратуру шмат каго з пісьменнікаў, даўно прызнаных майстроў слова не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Штотыднёвік быў творчай лабараторыяй і застаецца ёй. Тут спрадвек атрымліваюць пуцёўку у творчае жыццё практычна ўсе нашы паэты і празаікі. Калісьці лімаўскімі дэбютантамі былі, напрыклад, нашы класікі Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч, Яўгенія Янішчыц, Таіса Бондар, Алесь Разанаў, Алесь Пісьмянкоў і многія іншыя....

Следам ішлі новыя пакаленні: падтрыманыя на старонках газеты, яны рабіліся аўтарамі часопісаў, з часам выдавалі зборнікі, а цяпер ужо самі дабраслаўляюць дэбюты маладых. Пры гэтым сучасныя класікі, прызнаныя літаратары лічаць за гонар друкавацца ў сваёй роднай газеце... Думаю, будзе справядлівым сцвярджэнне, што ніводны беларускі пісьменнік не абмінуў і не абмінае сваёй увагай "ЛіМ", паколькі надрукавацца ў газеце "Літаратура і мастацтва" заўсёды лічылася за гонар для любога творцы. З поўнай адказнасцю сведчу, што паўнавартасны твор і сёння ніколі ў рэдакцыйным партфелі не залежваецца, а праз газетныя старонкі выходзіць да шырокага чытача, нашага чытача. I даходзіць значна хутчэй, чым праз іншыя літаратурныя выданні.

- "ЛіМ" сёння - выданне элітарнае або скіраванав на масавага чытача?

- Лічу, што тыднёвік элітарнае і ў той жа час зарыентаванае на масавага чытача выданне. Магу патлумачыць чаму: сённяшні беларус - высокаадукаваны, духоўна багаты з шырокімі поглядамі чалавек, а гэта значыць, што ён не вузкаспецыялізаваная асоба, а чалавек, якога цікавяць літаратура, культура, мастацтва. Адпаведна - пачарпнуць усё гэта можна з нашага выдання.

Можна запытацца: чаму ж на нашай першай старонцы пазначана: "Газета творчай інтэлігенцыі Беларусі"? Таму, што насамрэч так было і ёсць. А наша нацыянальная інтэлігенцыя ніколі не адмяжоўвалася ад прадстаўнікоў іншых сацыяльных груп, і наадварот.

Беларусь, калі хочаце, можна лічыць краінай, дзе самая большая колькасць актыўных чытачоў. I тое, што наша кіраўніцтва надае сёння прыярытэтнае значэнне адукацыі, культуры, навуцы, падтрымлівае мастацкую творчасць, нацыянальную літаратуру, развіццё роднай мовы і кніжнай справы, дазваляе гаварыць пра беларусаў як пра інтэлігентны народ у самым глыбокім сэнсе гэтага слова і пра Беларусь - як пра краіну інтэлігенцыі.

- Зборны вобраз чытача -які ён?

- Наш чытач - школьнік і студэнт, рабочы і вясковец, настаўнік і інжынер, творца і акадэмік, члены ўрада і хатнія гаспадыні... Калі некалькімі словамі, то гэта чалавек, які любіць, шануе і паважае сваё роднае, крэўнае, нацыянальнае. Хто неабыякавы да гістарычнай, літаратурнай, культурнай і мастацкай спадчыны нашага таленавітага і працавітага народа. Хто ў першую чаргу любіць сваё, а ўжо затым пазірае на суседскае, не так і важна, блізкі гэта сусед альбо далёкі.

У XXI стагоддзі, калі для значнай часткі чалавецтва новыя тэхналогіі, той жа Інтэрнет, мабільнікі нібыта замянілі друкаванае слова, усцешвае, што ёсць немалое кола беларусаў, ды і замежных чытачоў, для якіх газета "Літаратура і мастацтва" застаецца важным духоўным асяродкам, сапраўдным сябрам, дарадцам, крыніцай не "гарачых" навін, а карыснай грунтоўнай інфармацыі, шырокіх і паглыбленых ведаў у тых сферах, якія заўсёды былі ды будуць адзнакай цывілізаванага, развітага, паважанага, культурнага грамадства. У маладой суверэннай беларускай дзяржаве "ЛіМ" - зноў малады, люструе і асэнсоўвае падзеі новай эпохі. Усведамленне і пераемнасць лепшых традыцый, сфармаванай гісторыяй выдання, аб'ектыўна ўплываюць на працу рэдакцыйнага калектыву, у якой стабільнасць, грунтоўнасць спалучаецца з настроенасцю на пошук, на сапраўдную творчасць. Пазнаваўчыя, асветніцкія, палемічныя, а часам і займальныя публікацыі па праблемах айчыннай гісторыі, нацыянальнакультурнага адраджэння, сацыяльнага будаўніцтва, міжнародных стасункаў; падзеі сённяшняга літаратурнага жыцця і ўсіх сфер мастацкай творчасці - усё гэта надзвычай актуальна (і перспектыўна!) гучыць ва ўмовах станаўлення маладой беларускай дзяржавы, фармавання самасвядомасці грамадзян айчыны, выхавання моладзі, умацавання нашай нацыянальнай ідэалогіі і г.д. Ведаю нямала людзей, для якіх "ЛіМ" - сямейная газета, бо, не імкнучыся падмяніць функцыі іншых спецыялізаваных выданняў, мы рупімся зацікавіць і навукоўцаў, і школьнікаў, і тых, каму хочацца пачытаць для немаўляці мілагучны беларускі вершык ці арыгінальную загадку. А новая айчынная паэзія і проза, безумоўна, выклікае цікавасць у кожнага неабыякавага чытача.

- Як бы вы сфармулявалі крэда "ЛіМа"?

- Не абмінаць аніводную вартую ўвагі падзею ў літаратурным, культурным і мастацкім жыцці краіны. Заўсёды ісці ў нагу з хуткаплынным часам, а іншым разам і апярэджваць пэўныя падзеі, якія толькі акрэсліваюцца ў розных плынях творчасці. Бо тыднёвік "ЛіМ" для ўсёй беларускай культуры - знакавае выданне.


Віншуем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў сакавіку

Шаргаева Святлана Міх. Мерцалава Надзея Фёдар. Кунцэвіч Уладзімір Рымша Ангеліна Мельнікава Святлана Кулішча Эдуард Франц. Другакова Марына Уладз. Занкевіч Сяргей Міхайл. Зянькевіч Барыс Барысавіч Каваль Ірына Віктараўна Азарчык Раман Уладзімір. Пухоўскі Аляксандр Ціт. Мамонька Алена Бандарэнка Юлія Дзмітр. Кечанкоў Мікалай Мікал. Бахцізіна Кацярына Георг. Вячорка Францішак Валян. Міхнавец Дзіна Мікал. Узлоўскі Валянцін Цыркуноў Аляксандр Іван. Карась Ганна Аляксандр. Гуркоў Канстанцін Уладз. Марачкін Аляксей Антон. Суравіцкі Віталь Анатол. Лісоўскі Тарас Станіслав. Сідаровіч Ала Рамуальд. Яноўская Марыя Васільчанка Мікола Рыгор. Бутылін Міхась Уладзімір. Малахава Людміла Віктар. Санько Зміцер Хведаравіч Шарах Генадзь Мікалаевіч Сінькевіч Сяргей Алегавіч Леўшукоў Андрэй Сідарэвіч Святлана Рыгор. Рамашкевіч Ірына Георг. Макар Юры Уладзіміравіч Лукашук Марыя Пракоп. Табушава Ірма Алегаўна Міхалькевіч Віталь Генр. Міхалькевіч Уладзіслаў Г. Шагулін Алег Іванавіч Бараноўскі Сяргей Курбацкі Аляксандр Міх. Паўлавец Зміцер Бубула Вольга Гук Ганна Іванаўна Клімавец Яўгенія Антон. Трашчанка Уладзімір Яўх. Чэчат Сяргей Аляксандр. Мазанік Аляксадр Віктар. Зінавенка Сяргей Леанід. Баршчэўскі Лявон Пятр. Дзіцэвіч Рычард Мікал. Мінава Вера Барэль Таццяна Уладзімір. Стэпусь Васіль Дарашкоў Сяргей Мельнікава Анжэла Лапіцкі Аляксей Іванавіч Дрык Людміла Райчонак Алег Георгіевіч Страха Соф'я Валянцін. Шэметава Алеся Аляксан. Каліновік Вольга Фёдар. Ліцьвінчук Наталля Астаповіч Галіна Канстан. Жалкоўскі Аляксандр Войшніс Фаіна Сцяпанаўна Якубоўская Таццяна Сухарава Любоў Васіл. Несмяянава Людміла Дан. Бермант Раіса Барысаўна Шарэйка Вольга Вашкевіч Ігар Пятровіч Бажыцка Алег Аляксандр. Пералайка Мікалай Уладз. Бяляева Наталля Уладзім. Лапенка Аляксей Купрыян. Дэц Алена Георгіеўна Герасімовіч Валянцін Іван. Севастьянава Ганна Сярг. Козел Ларыса Міхайлаўна Філіпаў Мікалай Альберт. Баўсюк Мікола Смаль Вячаслаў Мікал. Ішчанка Галіна Мікал. Уазіз Амін Конічава Галіна Латушка Ірына Праконіна Вера Уладзімір. Казлова Аляксандра Вікт. Чашчына Наталля Мікал. Стаціўка Мікалай Белякоў Аляксандр Булак Аляксандр Шадыра Вадзім Крук Ларыса Васільеўна Богдан Вадзім Аскерка Анатоль Лысюк Станіслаў Сцяпан. Майсеёнак Алена Кірылаў Герман Іларыён. Тамулёнак Мікалай Іван. Турок Марыя Аляксандр. Бойка Сяргей Васільевіч Арочка Ларыса Іванаўна Яўдошына Ларыса Іван. Сянкевіч Васіль Іванавіч Шахоўская Святлана Ул. Рулевіч Алена Валер'ян. Якубук Наталля Раман. Малашанка Зміцер Васіл. Мухіна Надзея Аляксандр. Рабчынская Лідзія Алякс. Стахоўскі Станіслаў Ал. Ніякі Ніяк Місевіч Мар'ян Баброўская Людміла Корань Вольга Марус Алена Носава Галіна Іванова Бярнарда Пятр. Цурпанава Ірына Ліннік Мікалай Міхайлавіч Мяцюн Таццяна Мар'ян. Трайнель Віктар Панкевіч Аляксандр Лукашэвіч Аляксей Пятр. Сідарэнка Сяргей Уладзім. Стаўбун Ірына Іванаўна Камінскі Сяргей Сяргеевіч Шышук Андрэй Іванавіч Паўлюковіч Ніна Дзмітруковіч Вольга Фёд. Дыдышка Ніна Янчанка Алена Рыгоаўна Луханіна Алена Альбін. Згірскі Міхаіл Францавіч Гарэлікава Ларыса Эдуар. Падгайскі Мікалай Вячасл. Дайлідка Юры Саўчанка Марыя Уладзім. Федаровіч Валерый Васіл. Анацка Ганна Вянгура Ніна Фёдараўна Сцямпкоўскі Сяргей Петрашэвіч Надзея Анат. Цвяткова (Русак) Надзея І. Аўсяннікава Тамара Аляк. Саракавік Анатоль Вячас. Кадушка Вера Уладзімір. Пацюпа Юры Пяткевіч Аляксей Міхайл. Трацяк І.І. Бародзіч Ганна Сцяпан. Крол Цімур Аляксандравіч Здзітавец Алена Уладзім. Хабян Вольга Дапкюнас Жанна Казімір. Раманоўская Яніна Адаміна Алена Дубіцкі Уладзімір Пятр. Харашылава Тамара Пятр. Капковіч Вольга Чарняўская Святлана Толсцік Вольга Андрэас Анатоль Задаля Валеры Сцяпанавіч Кухаронак Валянціна Іван. Гаркавая Людміла Сушко Вера Іванаўна Кашкур Іосіф Станіслав. Рамашэўская Людміла Ал. Красніцкі Віктар Яўген. Макарэвіч Сяргей Іосіф. Карабач Марыя Каралёва Таццяна Іван. Пазняк Марыя Кавальчук Дзмітрый Леан. Кіслая Вольга Юр'еўна Сырыца Віктар Антонавіч Антонава Алена Алякс. Салдаценка Ігар Пятровіч Чаляпін Аляксей


"Леў Сапега (1557-1633 г.) і яго час"

Міжнародная навуковая канферэнцыя

Міністэрства адукацыі Беларусі, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы" 4-5 красавіка 2007 г. праводзяць міжнародную навуковую канферэнцыю прысвечаную 450-годдзю з дня нараджэння буйнога дзяржаўнага дзеяча Вялікага Княства Літоўскага, ды-пламата, рэдактара перадавога помніка еўрапейскай прававой думкі XVI ст. Статута ВКЛ, мецэната, аднаго з багацейшых дваран Еўропы Льва Сапегі. Канферэнцыя адбудзецца на базе гістарычнага факультэта Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы (г. Гародня, вул. Кастрычніцкая, 5).

На канферэнцыі плануецца абмеркаваць наступнае кола пытанняў:

1. Гістарыяграфія. Крыніцы. Архівы.

2. Эпоха Льва Сапегі.

• Унутраная палітыка.

• Знешняя палітыка і дып-ламатыя.

• Грамадска-палітычнае жыццё.

• Сацыяльна-эканамічнае развіццё.

• Культура.

• Рэлігія і царква.

• Мова і літаратура.

• Права.

3. Асоба Льва Сапегі.

• Дзяржаўны муж.

• Дыпламат.

• ІОрыст.

• Мецэнат.

• Магнат.

Плануецца правядзенне круглага стала «Леў Сапега: роля асобы ў гісторыі».

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, украінская, польская, руская, англійская.


Дзень роднай мовы ў Лідзе

Міжнародны дзень роднай мовы святкуецца ў Лідзе з 2004 года. У гэты дзень праводзяцца самыя розныя мерапрыемствы. Ініцыятарамі выступаюць лідскія арганізацыі ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны", але мерапрыемствы да Дня роднай мовы, як правіла, заўсёды падтрымліваюцца лідскімі ўладамі.

Сёлета на дзень роднай мовы ў Ліду прыехалі кадыдат філалагічных навук, паэт і перакладчык Лявон Баршчэўскі, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў, паэт і бард Андрэй Хадановіч, кінадраматург і дырэктар гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас.

Госці мелі ў Лідзе дзве сустрэчы: са студэнтамі Лідскага каледжа ў каледжы і з жыхарамі горада ў чытальнай зале Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Праўда, жыхароў горада ў большасці прадстаўляла таксама моладзь: студэнты каледжа, якія не трапілі на першую сустрэчу, старшакласнікі Лідскай гімназіі і школы № 11.

Асвятлялі сустрэчы карэспандэнты трох газет і Лідскага тэлебачання.

Асноўнай тэмай сустрэч была прэзентацыя новых кніг, якія выйшлі ў беларускіх выдавецтвах, і якія яшчэ не дайшлі не толькі да правінцыі, але і да сталіцы. Прынамсі прэзентаваўся "Нямецкабеларускі слоўнік", які толькі што пабачыў свет, і прэзентацыі якога яшчэ не было ў Менску.

Прэзентаваўся двухтомнік "Беларуская літаратура і свет", другі том якой з'явіўся літаральна ў апошні месяц.

Прэзентаваліся кнігі "Сто лістоў на tut.by" Андрэя Хадановіча і "Лёс ліцэя" Уладзіміра Коласа, а таксама шэраг іншых выданняў.

Лідзяне вельмі цёпла прымалі гасцей, асабліва ўразіў усіх Лявон Баршчэўскі, які чытаў вершы на васьмі мовах і свае пераклады іх на беларускую. Наогул жа Баршчэўскі чытае на 30 мовах, а прафесійна валодае 15-цю.

Яраслаў Грынкевіч.


Шаноуная рэдакцыя!

Жыве сярод нас сціплы чалавек, які нясе музыку, радасць, весялосць у наша паўеядзённае жыццё. Ён працуе музычным кіраўніком Навапольскага дома культуры на Пухаўшчыне. Любіць сваю справу, складае вершы, піша на іх, музыку, а таксама і выконвае свае песні. Любяць вяскоўцы свой дом культуры, паважаюць і Сяргея Грыба. Хочацца, каб з яго творчасцю пазнаёміліся і чытачы "Нашага слова". Можа, вершы Сяргея не зусім дасканалыя з пункту гледжання прафесіяналаў, але ж пісаліся сэрцам і душою.

Знаёмцеся, калі ласка.

Прафесар БДУКіМ Л.А. Дзямешка.

Жыві, Беларусь!

Край мой любы, мой край дарагі,

Ты адзіны на гэтай планеце.

Пра цябе шмат пяюць Песняры,

Пра цябе пішуць вершы паэты.

Дарагая мая Беларусь,

Я цябе называю святыняй.

Ты сцярпела нямала пакут,

На душы тваёй попел Хатыні.


Ты жыві, ты жыві, Беларусь,

Ты адна прыгажуня на свеце,

Ты жыві, ты жыві, Беларусь,

Наша маці, мы ўсе твае дзеці.

Ты жыві, ты жыві, Беларусь,

Ты сяброўка мая дарагая.

Ты жыві, ты жыві, Беларусь,

Пра цябе свае песні спяваем.


Хай не будзе ваенных дарог,

Цішыню хай не рушаць гарматы,

Каб не чула ты ў сэрцы трывог,

Хай буслы пралятаюць над хатай.

Хай напоўняцца рэкі вясной,

Хай квітнеюць палі і ўзлескі,

Ты ў сэрцы маім, Беларусь,

Ад Браслаўскіх азёр да Палесся.


Сяргей Грыб.


БЕЛАРУСЬ МАЁЙ БУДУЧЫНІ

Міжнародны дзіцячы літаратурна-мастацкі конкурс

Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" абвяшчае міжнародны дзіцячы конкурс сярод школьнікаў 12-14-гадовага ўзросту.

У сваіх працах дзеці павінны раскрыць пытанне: "Якой я бачу Беларусь, калі буду дарослым?"; асэнсаваць жыццё Радзімы ва ўсёй яго складанасці, а таксама ўласнае месца ў грамадстве.

Конкурс ладзіцца па дзвюх намінацыях:

- мастацкія працы (малюнкі) і

- літаратурныя творы на беларускай мове (апавяданні, нарысы, эсэ, вершы, паэмы).

Усе працы абавязкова павінны мець наступныя звесткі: прозвішча, імя ўдзельніка, узрост, поўная дата нараджэння, зваротны адрас з індэксам, кантактныя тэлефоны.

Прымаюцца малюнкі памерам А-3 (420 х 295) і А-2 (420 х 590), а таксама літаратурныя творы на беларускай мове (апавяданні, вершы, сачыненні, нарысы і інш.) аб'ёмам да 10 друкаваных старонак (14 пт, адзінарны інтэрвал).

Працы на конкурс прымаюцца да 30 красавіка.

Адрас для дасылкі:

МГА "ЗБС "Бацькаўшчына", вул. Рэвалюцыйная, 15, Мінск, 220030;

Пераможцы будуць узнагароджаныя.


Семінар па выкарыстанні беларускай мовы ў рэкламе

"Беларускамоўнае прасоўванне прадуктаў: тэхналогіі, метады, інструменты" - так завецца практычны семінар, які ладзіўся ў Менску 24 лютага. Як выкарыстоўваць беларускую мову, каб выдзяляцца на рынку тавараў паслуг? У якіх СМІ лепш ужываць расейску, а ў якіх беларускую мову? У мерапрыемстве ўзялі ўдзел прадстаўнікі маркетынгавых, рэкламных і PR-падраздзяленняў розных кампаній, а таксама "Таварыства беларускай мовы".

Арганізатарам семінару выступіў PR-партал "APRэль". Гаворыць кіраўнік праету Аляксей Чубат:

- Чаму ўзнікла ідэя падобнага семінару? Справа ў тым, што наш PR-партал, які больш за два гады існуе на беларускім рынку, назірае, што кампаніі, у першую чаргу заходнія, а разам з імі і нашы беларускія, пачалі сябе прасоўваць на нашым рынку па-беларуску. Мы вырашылі правесці гэтае мерапрыемства, каб вызначыць, наколькі беларуская мова ёсць у беларускім грамадстве эфектыўным інструментам камунікацыі. Ці можа яна прыносіць прыбытак? Як яе лепш выкарыстоўваць, якім кампаніям?"

"Samsung", "Renault", "Adidas" - хто наступны?

Севярын Квяткоўскі

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX