Папярэдняя старонка: Генеалогія

Падымны рэестр шляхты Лідскага павета, 1728 г. 


Аўтар: Лаўрэш Леанід,
Дадана: 11-02-2024,
Крыніца: Лаўрэш Леанід. Падымны рэестр шляхты Лідскага павета, 1728 г. // Лідскі Летапісец. 2022. № 3-4(99-100). С. 43-60.Падымны рэестр шляхты Лідскага павета, 1728 г. [1]

Друкую ў гэты нумары "Летапісца" пераклад на сучасную беларускую мову найцікавейшага падымнага рэестра лідскай шляхты 1728 г. Покуль, гэта самы ранні падымны рэестр, які я знайшоў. Падымныя рэестры цікавыя нам прозвішчамі шляхты, яе маёмасным станам, прозвішчамі святароў, назвамі населеных пунктаў і шмат яшчэ чым. У аўтэнтычнай граматыцы рэестра 1728 г. яшчэ бачны моцны ўплыў старабеларускай мовы, што я імкнуўся перадаць у сваім перакладзе. Напрыклад замест "maejntnosc" пісар у 1728 г. пісаў "imienia", а прозвішча Нарбут пісаў яшчэ з адным "t" у канцы як "Narbut" замест "Narbutt", як пісалася трошкі пазней.

Падымны рэестр 1728 г. кладзецца ў скарбонку ведаў пра нашу родную Лідчыну.


Лідская парафія

Белагрудская парафія

Еленская парафія

Ваверская і Дылеўская парафіі

Васілішская парафія

Ішчалняская парафія

Жалудоцкая парафія

Ражанкаўская парафія

Лацкая парафія

Навадворская парафія

Забалацкая парафія

Нацкая парафія

Радунская парафія

Эйшышская парафія

Гародненская парафія

Жырмунская парафія

Беняконская парафія

Татары, ваколіца Талькевічы ў Радунскай парафіі

Крычэвічы ў той жа парафіі

Сабакінцы з Нацкай парафіі

Ваколіца Мількевічы ў Нацкай парафіі

Новататары ў Нацкай парафіі

Некрашунцы ў Нацкай парафіі

Меляшоўцы ў Нацкай парафіі

Кадзюнцы ў Нацкай парафіі


Лідская парафія


(Пачатак старонкі пашкоджаны)


Ягамосць пані Давідавічова … і пан Ежы Круповіч з Заполля, адзін дым.

Яп Адам Данэйка з Заполля, два з паловай застаўныя дымы.

Яп Юзаф Ёдка з Ёдкаўшчыны, адзін дым.

Яп Мацей Ёдка з Верх Ліды, адзін дым.

Яп Мікалай Вайніловіч з Верх Ліды, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Мізгір з Перапечыц, адзін дым.

Яп Мікалай Руцкі з Бердаўкі, адзін дым.

Яп Стэфан Дзмітравіч Калясінскі з Калясішчаў, адзін дым.

Ягамосць пані (удава) Андрэя Гадэбскага, пінская стольнікава з маёнтка Жыжма, 15 дымоў.

Яп Ян Колышка з Колышкаў каля Верх Ліды, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Пацэвіч з Ёдкаўшчны, палова дыма.

Яп Самуэль Домаслаўскі з маёнтка Сялец з карчмой і млынам, дзевяноста сем дымоў.

Яп Андрэй Генрык Домаслаўскі


(Пачатак старонкі пашкоджаны)


Яп Эльяш Хруль з Верх Ліды Чэхаўскай, адзін дым. Ён жа ў застаўных Скрэбнях, адзін дым.

Яп Мікалай Жучкекіч з маёнтка Калясішчы, палова дыма.

Яп Ян Клюкевіч з Калясішчаў, палова дыма.

Яп Мікалай Колышка з Колышкаў Чэхаўскіх, адзін дым.

Яп (удава) Кшыштафа Былінскага з Клепцаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Канстанты Дзімітравіч Калясінскі з Астроўлі Траццякоўскай, адзін дым.

Яп Войцах Стацэвіч з Верх Ліды Жырмунскай, адзін дым.

Яп Марцін Дзімітравіч Калясінскі з маёнтка Калясішчы, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Навіцкі з Малай Крупы (зараз, Крупава - Л. Л.), паўтара дыма.

Яп Ян Данілкевіч з Клепцаўшчыны, адзін дым.

Ягамосць пані (удава) Ежы Кржчановіча з Лайкаўшчыны, адзін дым.

Яп Самуэль Радзівілавіч з Ольжава, тры чвэрці дыма.

ЯВ паны Ян і Юзаф Альшэўскія з Ольжава Нелюшоўшчыны (?), 16 дымоў.

Яп Юзаф Альшэўскі з Вострава з карчмой, 28 дымоў.

Яп Ежы Залескі з Багдзёўскага, адзін дым.

Ягамосць пані (удава) Якуба Залескага з Заполля Карэйваўшчыны, палова дыма.

Яп Ежы Каўнацкі з Багдзёўскага, зараз Яп Стэфан Контрым, тры чвэрці дыма.

Той жа з Ольжава, адзін дым.

Яп Кшыштаф Болтуць з Балтуцёўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Болтуць з Балтуцёўскага і Пасвяркоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Жункевіч з Зайчыц, адзін дым.

Яп Вацлаў Мейнартовіч з Навапрудцаў, дванаццаць дымоў.

Яп Войцех Стацэвіч з Перапечыц, купіў у Марціна Перапечы шэсць з паловай дымоў.

Яп Ян Араноўскі з Вінькаўшчыны, чатыры з паловай дымы.

Яп Казімір Радзімінскі Францкевіч, войскі і падстараста лідскі, з Агароднікаў (там) два, у Лідзе на Каменцы, адзін дым.

Яп Канстанты Кунцэвіч з карчмы ў Лідзе, палова дыма.

Яп Эльяш Пайнвід, лідскі падкаморы з Двара ў Лідзе, адзін дым.

Яп Кшыштаф Хадкоўскі з застаўных падданых у Жырмунах і Цябах, два дымы.

Айцец Яўстах Гладкевіч, лідскі святар, палова дыма.

Айцец Павел Данецкі, жыжамскі святар, палова дыма.

Белагрудская парафія

ЯВ ксёндз Станіслаў Рыхтар, плябан белагрудскі, тры дымы.

Яп Базыль Навіцкі, з Расцеўскага, адзін дым.

Яп Тукала з Белагруды Тукалаўскай, два з паловай дымы.

Яп Міхал Феліцыян Шамёт з маёнтка Старая Дзітва Шамятоўская (разам) з дакупленай у Чарташэўскага і Шамётаў, сем з паловай дымоў.

Яп Ян Рац з Данешыўшыны, адзін дым.

Яп Станіслаў Тукала з Ольжава Тукалаўскага, тры дымы.

ЯВ ксяндзы лідскія кармеліты з маёмасці Ольжава з млынам каля Палубнікаў, трыццаць два дымы.

Ягамосць пані Шамятова, суддзёва, з Тарноўшчыны, з карчмой сорак сем дымоў.

Белагруда з вёскай Гарні, пяць дымоў.

Шчытнікі, чатыры дымы.

Яп Павел Маршкоўскі са Старай Дзітвы, застаўной ад Яп Кастравіцкага, пяць дымоў.

Вяльможны Яго Мосць пан Дэ Кампа Сцыпіён з фальварка Палубнікі ад Ольжава, восем дымоў [2].

Еленская парафія

Яп Стэфан Юхновіч з Астравухаў, адзін дым.

Яп Ян Буткевіч з Крывічоў, 4 дымы.

Яп Францішак Юрэвіч з Дзітрыкаўшчыны, два дымы.

Яп Мікалай Абрамовіч з Ельні, адзін дым.

Замест Яп Аляксандра Навіцкага з маёнтка Ельня Ягамосць пані Дарота Міткавічоўна Навіцкая з трыма чвэрцямі дыма і Самуэль Навіцкі з таго ж маёнтка Ельня з чвэрцю дыма, разам адзін дым.

Яп Тэадор Астравух з Астравухаў, адзін дым.

Яп Андрэй Астравух з Астравухаў, адзін дым.

Яп Самуэль Астравух з Астравухаў, адзін дым.

Яп Сарока, ваўкавыскі скарбнік з маёнтка Істакі, дзевятнаццаць дымоў.

Яп Уладзіслаў Навіцкі з маёнтка Ельня з сынамі, разам з дакупленымі, 3 дымы.

Яп Марцін Ютоўскі з Ельні Дзітрыкаўшчыны, адзін дым.

Яп Міхал Данэйка з Дзітрыкаўшчыны, застаўныя тры дымы.

Яп Казімір Калусоўскі [3], ваўкавыскі лоўчы з маёмасці Няцеча, 27 дымоў.

У Няцецкай плябаніі, чатыры дымы.

Яп Ланеўскі-Воўк з Хацяновічаў, васямнаццаць дымоў.

Ад тых жа Хацяновічаў Казляны Яп Улаховіча, 5 дымоў.

Што дае ўсяго разам дваццаць тры дымы.

Яп Юзаф Грыневіч з Голдава і Малышамі, дваццаць пяць дымоў.

Маёнтак Беліца з фальваркамі, млынамі і корчмамі, трыста шаснаццаць дымоў.

Андрушоўшчына, ад той жа Беліцы, сто дымоў.

Фальварак Пацукі ці Смолач, ад той жа Беліцы, зараз Яп Пятра Гаўрулевіча, адзін дым.

Яп Самуэль Домаслаўскі з маёнтка Стокі, які ад Беліцы, семдзесят тры дымы.

Яп Мікалай Масявіч з Канбашан, тры дыма.

Збор Беліцкі і Дакудаўскі, два дымы [4].

ЯВ ксяндзы дамініканцы Еленскія з маёнткам Ельня Талкоўшчына, дваццаць адзін дым.

Вяльможны ЯВп Пацей, ваявода Віцебскі з маёнтка Івашкевічы з вёскай Навасады, дзевяноста пяць дымоў.

Яп Самуэль Шумскі, стараста Гняўчыцкі з маёнткам Бучалак, адзін дым.

Ваверская і Дылеўская парафіі

ЯВ ксёндз плябан ваверскі і дылеўскі з сваёй плябаніяй, чатыры дымы.

Яп Кшыштаф Бярнацкі з Верх Ваверкі, палова дыма.

Яп Стэфан Вінча з Азяльмоўскага Габрылаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Вінча з Дайнавы, тры чвэрці дыма.

Ягамосці паны Халхоўскія з Радзівонішак, шэсцьдзесят адзін дым.

Яп Казімір Гурыновіч з Верх Ваверкі, тры і тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Вінча з Ваверкі, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Кандрат з Верх Ваверкі, тры чвэрці дыма.

Ягамосць пані (удава) Міхала Шалевіча з Верх Ваверкі, адзін дым.

Яп Ян Вінча з Дайнавы Вінчаўскай, палова дыма.

Яп Казімір Хадыка Вінча з Вінчоўскага Радзівілаўскага [5], палова дыма.

Яп Кшыштаф Вінча з Дайнавы Вінчаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Якубавіч Вінча з Вінчоўскага Радзівілаўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Роўба з Роўбіка, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Роўба з Роўбікава, тры чвэрці дыма.

Яп Барталамей Роўба з Роўбікава, тры чвэрці дыма.

Ягамосць пані (удава) Стэфана Быкоўскага з Пелясы Юндзілаўскай, тры дымы. Гэтая ж Ягамосць у Пелясе Купчоўскай з Міхневічам, 2 дымы. У Пелясе Фёдараўскай адзін дым. Гэтая ж Ягамосць у Лябёдцы Быкоўскай адзін дым.

Яп Шышка, лідскі стольнік, у маёнтку Шэмякоўшчына, 20 дымоў.

Яп Кшыштаф Роўба з Юрчэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Роўба з Роўбікаўскіх, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Чапля з Пацаўскага Чаплінскага, адзін дым.

Яп Юзаф Лойка з Радзівілаўскага, палова дыма.

Яп Казімір Валенцінавіч Вінча з Вінчаўскіх, чвэрць дыма.

Яп Аляксандр Станіслававіч Вінча з Вінчаўскай Банеўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзіслаў Стацкевіч з маёнтка Верх Лебяда Ваверка, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Каламыцкі з Юркаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Круповіч з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Юхновіч з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Касперавіч Вінча, лідскі гродскі суддзя з сваіх маёнткаў Каспераўшчына і Багданаўшчына (разам) з дакупленай, 8 дымоў.

Яп Феліцыян Сумарок з Лебяды Яцкаўскай, адзін дым.

Яп Казімір Круповіч з Лябёдкі Гінцаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Чапля з Пузаўшчыны Вайцахоўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Войцех Круповіч з Лябёдкі Плонкаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Станкевіч з Станкоўшыны, тры чвэрці дыма.

Ягамосць пані Крысціна Ечарынская з Кульвічашак, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Вінча з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Фяткевіч з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Знамяроўскі і Ян Грышан з маёнтка Грышаноў Вінчаўскіх, адзін дым.

Ягамосць пані (удава) Казіміра Барташэвіча з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Пузевіч з Вінчаўскага, палова дыма.

Яп Казімір Кампіцкі з Юраўшчыны, палова дыма.

Яп Ян Раманоўскі з Янкоўшчыны, адзін дым.

Яп Міхал Станіслаў Вінча з маёнтка Ансельмаўскага, палова дыма.

Яп Томаш Вінча з Вінчаўскага Шымкевічаўскага, чвэрць дыма.

Яп Мацей Шмігера з Мікуланскаў, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Смаляк з Роўбіч, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Роўба з Роўбавіч, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Шмігера са Шмігераўшчыны, трэ чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Юр'евіч Вінча з Багданаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Войцех Мацей з Лепаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Шмігера з Вінчаўскага, палова дыма.

Яп Міхал Залескі з Вінчаўчаўскай, палова дыма.

Яп Казімір Суркант … з Вінчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Вінча з Вінчаўскага, палова дыма.

Яп Самуэль Роўба з Роўбаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Кулеша са Станкоўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Ляскевіч са Станкоўскага, адзін дым.

Ягамосць пані (удава) Яна Роўбы са Станкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Данель Палуян з Роўбіч, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Вінча з Вінчаўскай, палова дыма.

Ягамосць пані Канстанцыя Бжазінская Кастравіцкая з Паперні, сорак дзевяць дымоў. Тая ж пані з застаўной вёскі Яп Кастравіцкага, 7 дымоў.

Яп Самуэль Кастравіцкі з маёнтка Дзітва з карчмой ў Мыто, чатырнаццаць дымоў. Таго жа, ад падданых у Ваверцы пані Кансоўскай, два дымы. Таго ж Ягамосці у застаўной Дзітве паноў Акалова, Майсевіча, Граеўскага, Рацкевіча тры і тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Мацэвіч з радзівілаўскага Вінчаўскага, палова дыма.

Яп Ян Цяцянец з Вінчаўскага, палова дыма.

Яп Казімір Роўба з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Яп Ваўжынец Яноўскі з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Грышкевіч з Раўбоў, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Янавіч Роўба з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Яп Канстанты Руканец з Цедароўшчыны, тры чвэрці дыма.

Ягамосць пані Кацярына Кміцянка Грэгарова Роўбіна з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Яп Багуслава Гейштоўская з Ваверкі, тры дымы.

Яп Станіслаў Ёдка з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Вяльможны пан Валь, гарадзенскі харунжы з Ваверкі Нарушэвічаўскай, васямнаццаць і палова дыма.

Яп Ян Ждановіч Роўба з Роўбавіч, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Адамавіч Роўба з Раўбовіч, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Сумарок з Лябёдкі Яцкоўскай вячыстай ад Яп Францішка, дзесяць дымоў.

Айцец Міхал Глямбоцкі, святар Мытлянскай плябаніі, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Францкевіч, судзіч земскі лідскі з маёнтка Дзітва Талвашоўская з карчмой, дваццаць тры дымы.

Ягамосць пані Алена Шалевічоўна Вінчына з Ваверкі, палова дыма.

Яп Аляксандр Вінча з Вінчоўскага, палова дыма.

Васілішская парафія

Япп Міхал Бранеўскі і … Догель са Старога Двара, пяць дымоў.

Яп Міхал Александровіч, пісар земскі лідскі з Гаўдзішак з дакупленай Аколічаўскай, пяць дымоў.

Яп Якуб Адамовіч з Нявішы, палова дыма.

Яп Сымон Гейштар, суддзя гродскі Троцкі са Старога Двара, пасля паноў Нябескага, Стралкоўскага і Жахоўскага, дванаццаць з паловай двароў. Ён жа з Ганчароўшчыны пасля Яп Нарбута, адзін дым.

Яп Шапскі з Ганчароўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Стацкевіч з Верх Лебяды, палова дыма.

Яп Тэадор Стацкевіч з Верх Лебяды, тры чвэрці дыма.

Яп Данель Шалевіч з Лебяды Багуматкаўскай, адзін дым.

Яп Адам Вайніловіч з Уладкаўшчыны, адзін дым.

Яп Людвік Гурыновіч з Гайкаўшчыны, пяць дымоў.

Раней маёмасць Яп Мікалая Ланеўскага з Лелюшоўцаў, зараз Яп Аляксандра Бейнаровіча, два дымы.

Яп Станіслаў Казімір Міткевіч з Лелюшоўцаў, адзін дым.

Яп Марцін Квінта з Лебяды Квінцінскай, два дымы.

Яп Міхал Шалевіч з Лебяды Лелюшоўскай, адзін дым.

Яп Павел Зброжак з Лебяды, тры чвэрці дыма.

Яп Павел Квінта з Лябецкага, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Дзежыц з Казулішчак, тры чвэрці дыма.

Ягамосць пані Кацярына Дзежыцава Лангарульская з Нявішы, тры чвэрці дыма.

Яп Зыгмунт Гладовіч з Лебяды Квінцінскай, тры чвэрці дыма.

Яп Алена Верцялкоўна Цыбовічава з Лычкова, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Снадзкі з Ладыхі, адзін застаўны дым.

Яп Фелыцыян Гурыновіч з Гайкаўшчыны, восем дымоў.

Ягамосць пані (удава) Станіслава Чапскага з Станялішак, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Адамовіч з Нявішы, палова дыма.

Вяльможны Яп Лукаш Александровіч, харунжы і судовы падстараста Лідскага павета з маёнтка Шайбакішкі з Дэмбіна, тры дымы. Гэтага жа Яп дакупленыя ад Яп Гурыновіча Снапкоўшчына з Малых Шайбакішак, два дымы.

Яп Ян Быкоўскі з Лябёдкі, адзін дым.

Яп Андрэй Талочка з Разнятыч, адзін дым.

Яп Пёра з Лябёдкі Шуляйкоўскай, дзевяць дымоў.

Яп Стэфан Яшэўскі з Гаўдзішак, адзін з паловай дым.

Яп Стэфан Радзімінскі Францкевіч, стараста Трабскі з маёнтка Касцянёва, яго частка … пяцьдзесят дзевяць дымоў.

Яп Марцін Радзімінскі Францкевіч, падстолі мозырскі з Касцянёва, яго частка пасля падзелу Галавічполя з Баярамі, дваццаць два з паловай дымы. Гурнофель, дваццаць адзін дым.

Яп Ходараўскі з Хадыкаў, … адзін дым.

Яп Адам Сумарок з Яталцішак, чатыры дымы.

Яп Феліцыян Даўгірд з Лябёдкі Багуматаўскай, два з паловай дымы.

Яп Кладзіслаў Карэйва са Старога Двара Дваўгірдаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Макарэвіч з Нявішы, палова дыма.

Яп Аляксандр Бейнаровіч з Лычкава, адзін дым.

Яп Ян Бейнаровіч з Лычкава, адзін дым.

Вяльможны Яп Літаў, маршалак Старадубскі з маёнтка Лебяда Трызнянская, сто дзевятнаццаць дымоў.

Малая Лябёдка Вяльможнага Яп Навасельскага, кашталаяна Навадворскага з корчмамі ў Васілішках, трыццаць сем дымоў. З застаўной вёскі Яп Андрэя Тукалы, адзін і тры чвэрці дыма. З застаўной вёскі ад Яп Міхала Шалевіча, адзін дым.

Япп Ежы Міткевіч і Міхал Ямант Палевіч з Рудава, адзін дым.

Яп Міхал Нарбут з Баяраў, … адлучаных ад двара, два з паловай дымы.

ЯВ ксёндз-плябан Васілішскі з сваёй плябаніі ў Васілішках, два з паловай дымы.

ЯВ ксяндзы васілішскія дамініканцы з маёнтка Скардзі, шэсць дымоў.

Яп Александровіч, стараста Скулубоўскі з маёнтка Нявіша, трыццаць адзін з паловай дым.

Яп Яраш Струпяроўскі са Старога Двара, тры чвэрці дыма.

Вяльможны Яп Александровіч, кашталяніч Навадворскі з маёмасці Лучкава, з дакупленым … у Япп Паўла Догеля адным дымам, у Ежы Яманта адным дымам, Яна Хайніцкага адным дымам, Міхала Александровіча Чаляхоўскага 6 дымамі, Марціна Догеля з Лычкава 1 дымам, удавы Рыгора Яманта 1 дымам, Яна Вайткевіча адным дымам, Самуэля Двухлоўскага (?) два дымы, Ваўжынца Догеля і Юзафа Вышкоўскага з Бічоўскага 5 дымоў, Аляксандра Яманта 1 дыма, Мацея Вільканца 1 дыма, Фларыяна Дзежыца 1 дыма, Габрыэля Радзевіча 1 дыма, разам, зараз дваццаць два дымы.

Ішчалняская парафія

ЯВ ксёндз Якуб Пракаповіч, плябан ішчалнянскі, у сваёй плябаніі, восем дымоў.

Яп Ерыжынскі з Крыштоўшчны Валяў, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Аўсяны з маёнтка Вялікія Воўчынкі з папом, шаснаццаць з паловай дымоў.

У Малых Ваўчынках Яп Балышэвіч, шэсць дымоў.

Яп Ян Храноўскі з Лайкоўшчыны, чатыры дымы.

Вяльможны Яп Аляксандр Нарушэвіч, стараста Ушпольскі з Малога Мажэйкава і Скрыбаўшчыны, шэсцьдзесят тры дымы.

Вялікае Мажэйкава з вёскай … Тамашоўцам і, фальваркам Марцінішкі, трынаццаць дымоў. Дзікушкі, фальварак ад таго ж Мажэйкава, дваццаць восем дымоў. Козінцы, фальварак з вёскамі ад Дзікушак, дваццаць восем дымоў. Лябёдка, фальварак у заставе Яп Ланеўскага, трыццаць пяць дымоў.

Япп Губарэвічы з Заброяўцаў і Дзядукоў, тры дымы.

Яп Садкоўскі з Дырванцаў, 2 дымы.

У Раманаўцах Яп Юрэвіч, палова дыма.

У Ішчалнянах пан Догель, палова дыма.

Яп Радзівонаўскі з Вабітоўшчыны, палова дыма.

Айцец Баеўскі, пратапоп Лідскі, празбітар Мажэйкаўскі, тры чвэрці дыма.

Айцец Ян Бутхарэўскі, празбітар Дзікушскі, тры чвэрці дыма.

Вяльможны Яп Валь, харунжы Гарадзенскі з маёнтка Ішчална, сорак восем дымоў.

Яп Ежы Глябіцкі Юзафовіч, войскі полацкі са Шчучына, чатыры з паловай дымы. Ён жа са Шчучынам Казарэзскага, чатыры дымы. Ён жа з Дакурнёўшчыны, 1 дым. Ён жа са Шчучына Мікалаеўшчыны Гладоўскага, чатыры дымы.

Жалудоцкая парафія

Япані Францкевічова, кашталянова Навадорская з Жалудка, дзвесце дзевяць дымоў.

Яп Уладзіслаў Губарэвіч з Красуляў, адзін дым.

Яп Казімір Добачынскі з Красуляў, адзін дым.

Яп … Уладзіслаў Крупель з Відыгераўшчыны, палова дыма.

Яп Ян Дубраўскі, а зараз Яп Гізберт са Смалочы, пятнаццаць дымоў. Ад той жа Смалочы фальварак Пішцова, 5 дымоў. Ад той жа Смалочы вёска Бабры ў пацэсіі Вяльможнага Яп Шышкі, стольніка і судовага падстарасты Лідскага павета, 10 дымоў.

Яп Караль Лугоўскі з Валешкаў Даўнароўшчыны, палова дыма.

Яп Уладзіслаў Ланеўскі з Лябёдкі Войдзітаўскай, адзін дым. З Лябёдкі Бялоўскай зараз Яп Маціевіч з сялянамі-маскалямі, два дымы.

Яп Францкевіч Стацэвіч з сялянамі, палова дыма.

Вяльможны Яп Рафал Сяклюцкі, падстоллі лідскі з Бярозаўца, адзінаццаць дымоў. Гэтага ж ягамосці ў Красулях тры дымы.

Япп Антон і Міхал Сяклюцкія з Углаўцаў, адзінаццаць дымоў.

Яп Эльяш Маціевіч з Вайдзілоўшчыны, адзін дым.

Яп Міхал Цыдзік з Падлужанскага, адзін дым.

Яп Уладзіслаў Кандыба з Лебяды Скабейкаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Кандыба з Чахаўшчыны, тры чвэрці.

Яп Данель Сідаровіч з Чахаўшчыны, два дымы.

Яп … Давід Казарын з Пашыц, палова дыма.

Яп Ежы Вызга з Ваўчкоўшчыны Жукавіч, адзін дым.

Яп Казімір Кульвінскі з Ваўчкоў Амброзаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Сталпавецкі з Чахаўшчыны, адзін дым.

Яп Міхал Вызга з Ваўчкоў Даўнароўшчыны з айцом Папроцкім, празбітарам Яварскім, адзін дым.

Яп Марцін Шалуха з Ваўчкоў, палова дыма.

Яп Тэадор Крупель з Даўнароўшчыны Бурымоўскага, чвэрць дыма.

Яп Ян Крупель з Відугероўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Скабейка з Скабейкавічаў, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Сяклюцкі з Дэражнай Яп Гаворскага, а зараз Яп Гутоўскага, пяць дымоў.

Яп Людвік Асаповіч з Доўнараўшчыны з Станіславам Ваўчкевічам, тры чвэрці дыма.

Яп Базыль Цыдзік з Пашыц Раманаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Рыгор Цыдзік з Пашыц Раманаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Кміта з Пашыц, тры чвэрці дыма.

Яп Павел Гаеўскі з Дэражны Раманавіч, два дымы.

Яп Самуэль Кміта з Раманавіч Лопатаўшчыны, адзін дым.

Яп Юзаф Пясецкі з Доўнараўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Павел Рац з Раманаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Япп Чыжы з маёнтка Ліпічаны Орлі з карчмой і млынам, дзвесце дваццаць шэсць дымоў.

Яп Лімант з Саваўшчыны, пяць дымоў.

ЯВ ксяндзы-кармеліты жалудоцкія з маёмасці Таляшовічы, пяць дымоў.

ЯВ ксёндз Ян Бароўскі, плябан Жалудоцкі з сваёй плябаніі, чатыры дымы.

ЯВ ксёндз Марцін Скультайт са збора ў Орлі, сем дымоў.

Ражанкаўская парафія

ЯВ ксёндз Наркевіч, плябан Ражанскаўскі са сваёй плябаніі, адзін дым.

Яп Ян Камінскі з Руткевіч, палова дыма.

Яп Геранім Камінскі з Руткевіч, адзін дым.

Яп Казімір Бразоўскі з Макараца Бразоўшчыны, адзін дым.

Яп Уладзіслаў Макрэцкі з Марачоўшчыны, адзін дым.

Яп Пётр Макрэцкі з Макраца з карчмой, сем з паловай дымоў, з маёнткамі Мерачоўшчына і Будзілоўшчына, чатыры дымы.

Яп Казімір Макрэцкі з Ракавічаў Макрацоў, тры дымы.

Яп Ян Гаўрылкевіч з Рутаўшчыны, адзін дым.

Яп Аляксандр Крупель з Зашкевіч, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Догель з Руткевіч, адзін дым.

Яп Дзмітр Тыча Быкоўскі з Марадашоўшчыны, адзін дым.

Яп Ежы Кохан з Лукавага Макраца.

Яп Ежы Краснік з Баліч Гурскіх, два дымы.

Яп Самуэль Палуян з Дэражны Падбалотнай, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Раснецкі з Лапатаўшчыны, тры чвэрці.

Яп Ян Пётр Камінскі з Руткевіч, палова дыма.

Яп Стэфан Гердзічэўскі з Гердзічэўскага, два дыма.

Яп Рыгор Краснік з Бабічаў Краснікоўшчыны, адзін дым.

Яп Міхал Краснік з Краснікоўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Кміта з Раманавіч, адзін дым.

Яп Пётр Раманоўскі з Рамановіч, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Раманоўскі з Рамановіч, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзіслаў Пакаршэўскі з Макраца, адзін дым.

За Яп Пяткевіча … з Руткевіч, зараз Япп Камінскія, адзін дым.

Яп Птак, адзін дым.

Яп Ян Макрэцкі з Макраца, палова дыма.

Яп Ян Ахрамовіч з Гірдзееўскага, адзін дым.

Яп Адам Макрэцкі з Макраца Якубаўскага, тры дымы.

Яп Аляксандр Макрэцкі, падчашы ваўкавыскі, з Макраца Якубаўскага і Уняхоўскага, чатыры дымы.

Яп Базыль Расніцкі з Лапатаўшчыны, палова дыма.

Яп Дамінік Расніцкі з Лапатаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Леан Расніцкі з Лапатаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Глямбоцкі з Макраца Пазнякоўскага, адзін дым.

Япані (удава) Станіслава Краснікава з Лукавіч Краснікаў, адзін дым.

Яп Казімір Сангайла з Пашыц Мінёўшчыны, адзін дым.

Яп Каспар Крупель з Пашыц Мінёўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Варшалевіч з Макраца Варшалеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Габрыэль Кохан з Баліч Краснікоўшчыны, адзін дым.

Яп Якуб Кохан з Хыльчыц, тры дымы.

Яп Андрэй Альшэўскі з застаўной ад Ражанкі Тур'і, пяць дымоў.

За Яп Пяткевіча Страбскага з Макееўцаў ад Ражанкі, два дымы.

Яп Стэфан Санкевіч з Варшалеўскага, палова дыма.

Яп Стэфан Санкевіч з Варшалеўскага, палова дыма.

Яп Казімір Мацяевіч з Варшалеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Абрамовіч з Лагод Верх Макраца, адзін дым.

Яп Станіслаў Вярыга з Раманавіч, палова дыма.

Яп Ян Сідаровіч з Вінькаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Пакрашынскі з Макраца, адзін дым.

Яп Януш Быкоўскі з Ракоўшчыны, адзін дым.

Яп Горскі, лоўчы місціслаўскі з маёнтка Хільчыцы, чатыры з паловай дымы.

Вяльможная пані Пацава, падкаморына ВКЛ з маёнтка Ражанка, з мястэчкам, фальваркам Запалеры, з корчмамі і млынамі, дзевяноста чатыры дымы.

Дэражна ад Ражанкі, зараз Яп Гутоўскага, чатыры дымы. Гэтага жа Яп у Багушэўшчыне за ЯВп падскарбія ВКЛ Казіміра Макрэцкага, дзевятнаццаць дымоў.

Айцец Ян Дзванкоўскі, святар Ракавіцкі, тры чвэрці дыма.

Айцец Міхал Сынацкі, святар Турэйскі, тры чвэрці дыма.

ЯВп Ян Дэ Кампа Сцыпіён, кашталаян смаленскі з маёнтка Шчучын Сыруцеўскі Патарэйскі, 8 дымоў.

ЯВп Ежы Хлябніцкі Юзафовіч, войскі полацкі са Шчучына Тапялішак, 16 дымоў.

Лацкая парафія

ЯВ ксёндз Антоні Апельскі, плябан Лацкі, са сваёй плябаніяй, чатыры дымы.

Япані (удава) Паўла Стацкевіча з Лацкага Расцішэўскага і Вызгаўшыны, 2 дымы.

Яп Мікалай Козіч з Лацкага Козічаўскага, сем дымоў.

Яп Уладзіслаў Козіч з Лацкага Козічаўскага, 2 дымы.

Яп Базыль Камінскі з Папішак Сынюцёўшчыны, сем дымоў.

Яп Данель Ахоўскі з Лышчоўшчыны ад падданага, адзін дым.

Яп Пётр Гаўрылкевіч з Макараўшчыны Якімовічаўскага, палова дыма.

Яп Аляксандр Стацкевіч з Лацкага Расцішэўскага, адзін дым. Яго ж з Лацкага, адзін дым. З маёнтка Шляхтаўшчына, палова дыма.

Яп Юзаф Радачынскі з Лацкага Андрушоўскага, тры з паловай дыма.

Яп Ёрдан Дамінік Капустынскі з Лацкага Андрушоўскага, адзін з паловай дым.

Яп Ян Раманоўскі з Лацкага Курмінаўскага, адзін дым.

Яп Канстанты Хмялеўскі з Лацкага, адзін дым.

Яп Мікалай Урублеўскі з Харонаўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Старскі з Ахрэмаўцаў, тры дымы.

Яп Базыль Роўба з Роўбаўскага, палова дыма.

Яп Рафал Вызга з Саленікаўшчыны, палова дыма.

Яп Мацей Козіч з Сямёнаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Яркоўскі з Цвікоўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Радзевіч з Лацкага Курмінаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Радзевіч з Лацкага Курмінаўскага ад Чаплі…, два дымы.

Яп Караль Скіндар з Лацкага Балтажароўскага, адзін дым.

Яп Міхал Даўгенрд з Барысаўкі, адзін дым.

Яп Юзаф Вызга з Саленікаўшчыны, чвэрць дыма.

Яп Казімір Радзівонаўскі з …, адзін дым.

Яп Адам Варановіч з Бараніхі, два дымы.

Яп Якуб Чапля з Курміноўскай, тры дымы.

Яп Ян Лявікоўскі з Рагачоўшчыны, адзін дым.

Яп Мікалай Лявікоўскі з Андрусаўшчыны, адзін дым.

ЯВп Эльяш Рымвід, падкаморы лідскі з Дэмбрава і … шэсцьдзясят дымоў. Ён жа з Хомаўшчыны, 5 дымоў, ён жа з Ельні Рамэйкі, трынаццаць дымоў.

Япп Ляўковічы, два дымы.

ЯВп Аляксандр Скінадар з маёнтка … Лацкага, шэсць дымоў.

Яп Ежы Чапліц з Лацкага Курмінаўскага, два дымы.

Яп Ежы Козіч з Спушы, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Радзівонаўскі з Малінніка Спушы, палова дыма.

Яп Марцін Скіндар з Лацкага Юшкоўскага, два дымы.

Яп Ян Рудзкі з Гапонаўскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Карп з … 8 дымоў.

Яп Рафал Казельскі з Ранмантоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Гейгала з Місаноўскага, адзін дым.

Яп Сымон Сірацкі ў Асоўшчыны, адзін дым.

Яп Казімір Александровіч, пісар земскі гарадзенскі з Лацкага і паловы Нявішы, дзевяць дымоў.

Яп Міхал Караль Гарабурда з Яцвезка, чатыры дымы.

ЯВп Тызенгаўз, ваявода Навагародскі з Бычкаўшчыны, сорак дымоў.

Яп Стэфан Александровіч, маршалак гарадзенскі з Лычкава і Нявішы.

Яп Стэфан Стацкевіч з застаўнога ад пана Скіндара, тры чвэрці дыма.

Яп Павел Александровіч з Лацкага Лянкевічаўскага, два дымы.

Яп Леан Радашынскі са Скрах, два дымы.

Яп Мікалай Бутрымовіч з Хадзеўшчыны, адзін дым.

ЯВп Ян Дэ Кампа Сцыпіён, кашталаян смаленскі з маёнтка Лацкага пасля Міхала Заблоцкага з Ахрэмаўшчыны, 1 дым, пасля Міхала Барановіча тры, пасля Кохана са Скялбедзічаў Дубчаў і Лоўбішак тры, … пана Шадурскага тры дымы, разам 10 дымоў.

ЯВп Ежы Юзафовіч, войскі полацкі, з Раманавічаў, васямнаццаць дымоў.

Навадворская парафія

ЯВ ксёндз плябан Навадворскі са сваёй плябаніі, адзін дым.

Яп Бенядыкт Стацкевіч з Глыбокага Стацкевічаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Павел Гжымайла з Няпрацкі, паўтара дыма.

Яп Ян Гжымайла з Няпрахі, палова дыма.

Яп Кшыштаф Гжымайла з Няпрахі, паўтара дыма.

Япані (удава) Мацея Гжымайлы з Няпрахі, адзін дым.

Яп Скленскі з Кульбанчына, тры дымы.

Яп Ян Акуліч з Яханаўскіх Гаўдзішак, адзін дым.

Яп Ежы Шамяка з Сырняў, тры чвэрці дыма.

Яп Геранім Пацына з Яхноўскага і Лебяды, адзін дым.

Яп Мікалай Шамяка з Яхноўскага Гаўдзішак ад Яп Станіслава Яхноўскага, адзін дым.

Яп Ян Вамперскі з Нявішы Кіюцёў, два з паловай дымы.

Яп Кшыштаф Тамковіч з Паўлаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Тамковіч з Паўлаўшчыны, адзін дым.

Яп Самуэль Шамяка з Сырнярскай, тры чвэрці дыма.

Япані (удава) Данілы Бурцэвіча з Хількаўшчыны, адзін дым.

Яп Самуэль Юрэвіч з Разнятыч з прыкупленымі, два з паловай дымы.

Яп Самуэль Радзевіч з Радзвічаў, адзін дым.

Яп Казімір Рабіновіч са Старынак, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Хрышчановіч Пясецкі з Тойбішак, адзін дым.

Яп Адам Няцецкі з Маліхі Няцечы, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Лаўвіцкі з Няцечы Рыжалоўскай, палова дыма.

Яп Ежы Гладавіцкі, скарбнік гарадзенскі з Каброўцаў Лоўбішак, 37 дымоў.

Яп Канстанты Чамерка з Лаўбішак, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Радзевіч з Радзевічаўскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Даўгяла з Радзевічаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Францішак Шадурскі з Відаўкі, палова дыма.

Яп Канстанты Стукевіч з …два дымы.

Яп Караль Мілеўскі з Плётак, адзін двор.

Яр Андрэй Ваяводскі з Даўнароўшчыны Каханоўшчыны, палова дыма.

Яп Александровіч, кашталяніч Наваградскі … адзін дым.

Яп Самуэль Бенхоўскі, стараста Люцінаўскі (?) з Глыбокага з карчмой, 28 дымоў.

Айцец празбітар Астрынскай царквы, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Радзевіч з Радзвічаўскага Ліхачоўскага, адзін дым.

Яп Міхал Юхновіч з Гаўдзішак, адзін дым.

Яп Кшышытаф Гжымайла з Вызгаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Стацэцвіч з маёнтка Бярозаўка, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Абрамовіч з Вызгоўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Каханоўскі з Радзеўскіх, адзін дым.

Забалацкая парафія

ЯВ ксёндз плябан Забалацкі ў сваёй плябаніі, тры дымы.

Яп Мікалай Шостак з Земяпішы, адзін тры чвэрці дыма. Ён жа з маёнтка Убольнік, адзін дым.

Яп Ян Міхал Нарбут з Забалаці з карчмой і млынам, 40 дымоў. З фальварка Фёдараўшчына, адзін дым, з фальварка Піраўшчына, 5 дымоў, з фальварка Булгараўшчына, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Вільбік з Забалаці, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Грыгаровіч з Мігдал з Гневаўскага Пелясы, адзін дым.

Яп Ян Пратэнскі з Пеляскага, адзін дым.

Яп Андрэй Запаснік з Казакоўшчыны, адзін дым.

Вяльможны Яп Курч, ваявода Берасцейскі з Пелясы, а зараз Яп Уладзіслаў Вінча, скарбнік Лідскі, шэсць дымоў.

Яп Міхал Сеўрук з Суртоўскага Сеўрукоўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Наркевіч з Суртаўскага Наркаўскага, адзін дым.

Яп Леан Радашынскі з Забалаці Сабакінцаў, 8 дымоў.

За Яп Кшыштафа Гаржынскага з Шымкаўшчыны зараз Яп Араноўскі, тры дымы і Яп Жукашэвіч, тры дымы, разам, шэсць дымоў.

З застаўных Рэмзаў за Яп Нарбута (удава) Яп Мікалая Чапліца з Капцёўшчыны, адзін дым.

Яп Станіслаў Падэйка з Падэйкаўшчыны, адзін дым.

Яп Самуэль Навільскі з Пеляскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Адахоўскі з Хулкаўшчыны, адзін і тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Даўгерд з Земяпіш, тры з паловай дыма.

Яп Ян Пашкевіч з Падэйкаўшчыны, адзін дым.

Ягамосць пані Леанора Мігдалава з Пелясы Гневаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Пашкевіч з Пашкаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Даўгірд са Скіпараўскага Земяпіга, два з паловай дымы.

Яп Казімір Качаноўскі з Глушняў, тры чвэрці дыма. Ён жа з Капцёўшчыны, адзін дым.

Ягамосць пані Кацярына Рыхліцкая Шмыгерына з Глушняў, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Раслевіч з Суртаўскага Татарышак, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзсілаў Надарынскі з Глушняў, два і тры чвэрці дыма.

У застаўнога селяніна ад пані (удавы) Міхала Шмігеры, тры чвэрці дыма.

Яп Вацлаў Сеўрук з Сеўрукоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Юрша з Суртоўкі Сеўрукоўскай, адзін дым.

Яп Ян Белапятровіч з Валейш, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Даўгірд з Валейш, адзін і тры чвэрці дыма.

Яп Сымон Багатка з Валейш, адзін дым.

Яп Кшыштаф Мацевіч з Валейш, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Барташэвіч з Валейш, адзін дым.

Яп Андрэй Катовіч з Валейш, адзін дым.

Яп Багуслаў Валян з Вензаўшчыны, 6 дымоў.

Яп Міхал Бернаровіч з Валейш Даўгірдаў, адзін дым.

Яп Казімір Урублеўскі з Ваверкі, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Барташэвіч з Валейш, адзін дым.

ЯВп Улазіслаў Нарбут, лідскі падкаморы з Хадзілонь, 27 дымоў.

Яп Ян Талочка з Казакоўшчыны, два дымы.

Яп Станіслаў Вілейка з Убольнік, два дымы.

ЯВп Францкевіч, надворны падскарбій ВКЛ з Сабакінцаў, дваццаць дымоў.

Яп Ян Шостак з Земяпіш, адзін дым.

Яп Ян Міхал Нарбут з Гайкаўшчыны, шэсць дымоў.

Ягамосць пані (удава) Яна Крушынскага з Валейш, адзін дым.

Яп Міхал Даўгірд з Валейш, адзін дым.

ЯВп Навасельскі, кашталян Навадворскі з Праважы Літавінскай, 50 дымоў.

З Мікулішак Яп Юзаф Пірускі, 20 дымоў. З Земяпіш, 7 дымоў.

Яп Ежы Пяшкевіч з Сабакінцаў з млынам, чатыры з паловай дымы.

Нацкая парафія

ЯВ ксёндз Стэфан Людзінскі са сваёй Нацкай плябаніі, паўтара дыма.

Яп Мікалай Седлікоўскі з Парадуні Страчэўскага, адзін дым.

Яп Данель Куцэвіч з Радзівівлаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Міцкевіч са Смілгіноў, адзін дым.

Яп Стэфан Шымкевіч з Ёчаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Вільмант з Ракусян, адзін дым.

Япані (удава) Тамаша Боландзя Міцкевічоўна з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Шмілгін са Шмілгіноў, адзін дым.

Яп Л юдвік Даўгірд з Начы, з карчмой і млынам, восем дымоў.

Яп Андрэй Даўгірд з Салапецішак і Дубіч, два дымы.

Яп Ян Кулеша з Міхайлаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Якавіцкі з Мацеўскага Рымлеўскага, адзін дым.

Яп Валадковіч з Янчароўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Даўнаровіч з Вярсокі Даўнароўскай, тры чвэрці дыма.

Яр Ян Захватовіч з Захватоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Тальмант з Чаплішак, адзін дым.

Яп Стэфан Нацкевіч з Ваўзбуноў, адзін дым.

Яп Стэфан Беняконскі з Міцкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзіслаў Саковіч з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Мацей Беняконскі з Яп Стэфанам Міцкевічам з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Габрыэль Міцэвіч з Міцкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Тамаш Куцэвіч з Куцэвічаў, адзін дым.

Яп Самуэль Захватовіч з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Людвік Нявінскі з Галадоўскага Паканявы, адзін дым.

Яп Пётр Бурмейка з Клоняўскага, адзін дым.

Яп Пётр Валадковіч з Янчароўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Дамінік Быхавец з Паканявы, адзін дым.

Яп Самуэль Войдаг з Клоняўскага Паканявы, адзін дым.

Яп Ян Рынтаўт з Рынтаўскага, адзін дым.

Яп Ян Гервяланец з Гервялянскага, адзін дым.

Яп Ян другі Рынтаўт з Рынтаўскага, адзін дым.

Яп Дадзібог Мацевіч з Гервялянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Нікадзім Гурскі з Хагядыскага, адзін дым.

Яп Пётр Трацяк з Трацякоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Масявіч з Ярэлаў а зараз Яп Станіслаў Масявіч з двума трацінамі і Яп Дамінік Бернатовіч з трацінай, разам адзін дым.

Яп Кшыштаф Рынтаўт з Рынтаўскага, адзін дым.

Япані Кацярына Казакевічоўна (удава) Аляксандра Тукалы з Паканяўскай, адзін дым.

Яп Мікалай Гервялянец з Гервялянскага, адзін дым.

Яп Тамаш Ёч з Ёчаўскага, адзін дым.

Яп Ежы Куцэвіч з Куцэвічаў, адзін дым.

Яп Кшыштаф Стэфановіч з Ёчаўскага, адзін дым.

Япані (удава) Пятра Ёча з Ёчаўскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Максімовіч Ёч з Ёчаўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Якавіцкі з Парадунскага, адзін дым.

Яп Ян Куцэвіч з Куцэўскага, адзін дым.

Яп Ян Гейгайла з Куцэўскай, адзін дым.

Яп Канстанты Нядзвецкі з Парадуні, 8 дымоў.

Яп Ян Куцэвіч з Куцэўскай, адзін дым.

Яп Счасны Якавіцкі з Парадуні, адзін дым.

Яп Мікалай Якавіцкі з Парадунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Любянец з Любянскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Мацэль з Мацалёўскага Вайзбунішак Смілгінёў, адзін дым.

Яп Ян Мацэль з Мацалеўскага, адзін дым.

Яп Данель Вільмант з Ракучанскай, тры чвэрці дыма.

Яп Данель Мацэль з Мятрыхоўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Наркевіч з Мятрыхоўскага, адзін дым.

Яп Францішак Гаворскі з Мятрыхоўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Любянец з Любянскага, адзін дым.

Яп Стэфан Гаворскі з Мятрыхоўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Ёч Падборскі з … тры чвэрці дыма.

Яп Ян Мацуль з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Антон Наневіч з Галадоўскага Гералоўскага і Яп Азямблоўскі, два дымы. За таго жа Яп Азямблоўскага з застаўных сялян ад Яп Аўсянага … адзін дым.

Яп Канстанты Грыневіч Тэадаровіч з Парадуні, адзін дым.

Яп Сымон Грэгаровіч з Паверхсоча, тры чвэрці.

Яп Мікалай Грыгаровіч са Стаміроўшчыны, адзін дым.

Яп Станіслаў Гурскі са Стаміроўшчыны, адзін дым.

Яп Марцін Вільбік з Любянцаў, адзін дым.

Яп Мікалай Сямашка з Вайзбуроўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Пузялевіч з Пузялеўскага, адзін дым.

Яп Стэфан Шумяла з Шумяцішак, тры чвэрці дыма.

Яп Данель Сямашка з Былінскіх, палова дыма.

Яп Ян Шумяла ў Шумянскага, палова дыма.

Яп Якуб Якавецкі са Стацкоўскай, палова дыма.

Яп Самуэль Бейнаровіч з Ёвішак, палова дыма.

Яп Барталамей Дамочак з Юралёў, палова дыма.

Яп Ян Тальмант з Шумяцішак, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Малеўскі з Гервялянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Грыневіч з Былінаў, палова дыма.

Япані Мар'яна Даўгірдаўна Скавінская з Ёлцішак, адзін дым.

Яп Ян Нявінскі з Паканявы Галадоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Стацковіч са Стацкоўскага, палова дыма.

Яп Казімір Стацкевіч са Стацкоўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Каркоза з Мацелеўскага, палова дыма.

Яп Ян Мангяйла з Любянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Эльяш Мікакоўскі з … палова дыма.

Яп Ян Вільбік з Любянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Ручалевіч з Пучалеўскага, адзін дым.

Яп Канстанты Высоцкі з Тальмантоўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Тальмант з Шумянішак, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Нявойна са Шкіндзёўскага, палова дыма.

Яп Ян Шымкевіч са Шкіндзёўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Даўгірд з Чапялёў, 2 дымы.

Вяльможны Яп маршалак Старадубскі з маёнтка Салтанішкі, 15 дымоў.

Яп Маргевіч з Паканяўкі Тышкевічаўскай … Грышанам, адзін дым.

Яп Вайшвіла з панамі Пашкевічамі са Шкілондзеўскага Паканяўскай, палова дыма.

Да алтарыі Ясянеўскай, 6 дымоў.

Радунская парафія

ЯВ ксёндз Уладзіслаў Трацяк плябан Радунскі і Дубіцкі са сваёй плябаніяй 5 дымоў.

Яп Ежы Парыбскі з Янкаўцоў 3 дымы.

Яп Геранім Андрэйкавіч з Сапунцаў Даўгятаўшчыны восем дымоў. Ад гэтых Сапунцаў Яп Гулевіч чатыры і адна шостая дыма.

Яп Мікалай Насовіч з Насовічаў адзін дым.

Яп Пётр Куйжа з Куйжэўскага адзін дым.

Яп Станіслаў Гейштаўт з Гейштаўтаў, адзін дым.

Яп Яраш Гейштаўт з Гейштаўтаўскага, палова дыма.

Яп Гейштаўт з Гейст, тры чвэрці дыма.

Яп Счасны Гейштаўт з Гейштаўтоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян другі Гейштаўт з Міцкаўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Аляхновіч з Падзітвянскага Аляхноўскага, палова дыма.

Япані (удава) Адама Запасніка з Запаснікоўскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Малеўскі з Гейштаўтаўскага, адзін дым.

Япані Крысціна Петрашэвічаўна з Падзітвянскага Аляхноўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Вільбік з Падзітвянскага Вільбікаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Круповіч з Крупаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Вільбік з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Мацей Смаляк з Крупаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Рынтаўт з Рынтаўтаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Хруль з Пацэўскага, адзін дым.

Яп Міхал Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Юзаф Мацэвіч з Мацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Круповіч з Крупаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Ганна Рынтаўтаўна Пуцялевічова з Мацкаўскага Рынтаўтаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Мар'яна Кіюцёўна з Пашкоўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Ян Барташэвіч з Барташэўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Барташэвіч з Барташэўскага, адзін дым.

Яп Пётр Руканец з Руканцаў, адзін дым.

Яп Марцін Вінчы з Руканцаў, адзін дым.

Яп Самуэль Запаснік з Запаснікаў, адзін дым.

Япані (удава) Яна Круповіча з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Караль Насевіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Давід Любянец з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Ян Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Гарасімовіч з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Шчасновіч Суркант з Суркантоўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Матысавіч Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Ян Юзафавіч Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Ян Пятровіч Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Мікалаевіч Суркант з Суркантаў з Суркантаў, палова дыма.

Яп Ян Казімір другі Суркант Пятровіч з Суркантаў, адзін дым.

Яп Віктар Станіслававіч Стацэвіч з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Ян Матысавіч Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Якуб Ваніловавіч Суркант з Суркантаўскага, палова дыма.

Яп Давід Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Запаснік з Бутрыманскага, адзін дым.

Яп Д амінік Свян з Макяроўскага, адзін дым.

Яп Габрыэль Мікалай Гарасімовіч з Фяткоўскага, палова дыма.

Яп Адам Петрашкевіч з Петрашкеўскага, адзін дым.

Яп Ежы Вайшвіла з Крупаўскага, палова дыма.

Япані (удава) Шчаснага Дашкевіча з Дашкевічаў, адзін дым.

Яп Мікалай Круповіч з Круповічаўскага, адзін дым.

Яп Ян Вільбік з Дубатоўскага, адзін дым.

Яп Войцех Міцеевіч з Мацееўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Габрыэль Запаснік з Запаснікаў, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Запаснік з Запаснікаўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Вільбік з Дубатоўскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Вільбік з Дубатоўскага, палова дыма.

Яп Мікалай Адамавіч Вільбік з Дубатоўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Круповіч з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Казакоўскі з Эйдзялаўскага, адзін дым.

Яп Канстанты Казакоўскі з Дашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Адамавіч Аляхновіч з Крупаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Міцкевіч з Дашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Стацэвіч з Пашкаўскага Ваўкавічаўскага, палова дыма.

Яп Бенядыкт Аўсяны, лідскі стольнікавіч з Парадуні, дзесяць дымоў. Яго ж у Дацішках тры з паловай дымы.

Яп Якуб Вайцэхавіч Суркант з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Міхал Вільбік з Дубатоўскага, палова дыма.

Яп Барталамей Лазаравіч Запаснік з Суркантаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Запаснік з Запаснікаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Шчасновіч Вільбік з Дубатоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Шымковіч з Пашкевіцкай, адзін дым.

Яп Казімір Крыштапавіч Круповіч з Круповічаўскага, адзін дым.

Яп Ян Запаснік з Дашкевічаў, палова дыма.

Яп Андрэй Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Матэвуш Люнкевіч з Люнкевіцкага, палова дыма.

Япані Альшка (удава) Сцяпана Запасніка з Запаснікоўскага, адзін дым.

Яп Якуб Бутрымовіч з Бутрымоўскага, адзін дым.

Япані (удава) Пятра Запасніка з Запаснікоўскага, палова дыма.

Яп Ежы Пашкевіч з Ланкоўскага Пашкоўскага, палова дыма.

Яп Якуб Барташэвіч з Барташэўскага, палова дыма.

Яп Уладзіслаў Вільбік з Дубатоўскага, адзін дым.

Яп Ян Бутрымовіч з Бутрымоўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Бутрымовіч з Бутрымоўскага, палова дыма.

Яп Данель Вільбік з Вільбікаўскага, адзін дым.

Яп Габрыэль Барташэвіч з Барташэўскага, адзін дым.

Яп Ян Мікалаевіч Суркант з Барташэўскага, адзін дым.

Яп Пётр Андрэевіч Барташэвіч з Барташэвіцкага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Янавіч Суркант з Суркантаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Лункевіч з Лункоўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Янавіч Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Шчасновіч Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Тамаш Янавіч Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яп Казімр Шчасновіч Насовіч з Насоўскага, адзін дым.

Яр Тамаш Стацэвіч з Курпеўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Вянскевіч з Вянскеўскага, адзін дым.

Яп Міхал Куйша з Куйшаўскага, палова дыма.

Яп Ежы Барташэвіч з Пашкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Данель Барташэвіч з Пашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Канстанты Уладзіслаў Вітажэнц з Падзітвоўскай, адзін дым.

Яп Ян Ясевіч з Суркантаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Грыневіч з Казакоўшчыны, пятнаццаць дымоў.

Яп Станіслаў Малеўскі з Эйдзялоўскага, адзін дым.

Яп Ежы Лункевіч з Лункоўскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Лункевіч з Лункоўскага, палова дыма.

Яп Казімір Запаснік з Запаснікаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Крысціна Даўгірдаўна Каркуцёва з … тры чвэрці дыма.

Яп Ян Гарадзецкі з Лункаўскага, палова дыма.

Яп Ян Пятровіч Барташэвіч з Барташэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Насовіч з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Стацкевіч са Стацкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Круповіч з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Габрыэль Вільбік з Крупаўскага, палова дыма.

Яп Мар'ян Барсук з Лункаўскага, палова дыма.

Яп Ян Міхал Адахоўскі з Валдацішак, восем дымоў.

Вяльможны Яп Коркуць, пісар гродскі лідскі з маёнтка Гіркі, адзін дым. Яго ж маёнтка Валдацішкі пасля Яп Станіслава Адахоўскага, два з паловай дымы. Яго ж застаўная частка Валдацішак ад Яп Уладзіслава Адахоўскага, два з паловай дымы. Яго ж, за Япані Зоф'і Каневічоўны (удавы) Самуэля Коркуця дакупленая ад Яп Станіслава Коркуця з Свянёўшчызны, палова дыма. Таксама за Яп Міхала Мятванца з Каркуцян у парафіі Эйшышскай, чвэрць дыма. За Яп Данеля Коркуця з Каркуцян, палова дыма. За Яп Эльяша Коркуця з Каркуцян, палова дыма. За Яп Кшыштафа Коркуця з Каркуцян, тры чвэрці дыма. За Яп Пятра Вільбіка з Каркуцян, чвэрць дыма. За Яп Дзічканца з Каркуцян, тры чвэрці дыма. За другога Яп Станіслава Коркуця з Каркуцян у Эйшышскай парафіі, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Жункевіч з Лункаўскага, палова дыма.

Эйшышская парафія

ЯВ ксёндз Стэфан Андрушкевіч, плябан Эйшышскай парафіі, у сваёй плябаніі, адзін дым.

Яп Стэфан Бурнейка з Паверхсоча, палова дыма.

Яп Андрэй Пяткевіч з Пяткеўскага, адзін дым.

Яп Ян Пашыц з Вільмантаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Яцэвіч з Панядзелскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Прышмант з Вішкунскага Панядзела, тры чвэрці дыма.

Япані Ганна Сангіноўна (удава) Адама Таўбіновіча з Явілтоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Кунцэвіч з Вярсокі, два дымы.

Яп Андрэй Вільканец з Дзякаўскага, палова дыма.

Яп Ян Гадзелеўскі з Мірчушак Сангінішак, адзін дым.

Яп Ян Куцэвіч з Даўсялоўскага, адзін дым.

Яп Ігнат Грыгаровіч з … , адзін дым.

Яп Людвік Пашыц з Вярсокі, два дымы.

Япані Ганна (удава) Кшыштафа Зуба, два дымы. Яе ж Зубава з Вабішак, два дымы.

Яп Ян Навакунскі Яхновіч з Навакунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Стацэвіч з …, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Болтач з Беняконскага, адзін дым.

Яп Юзаф Юрша з Падубскага, адзін дым.

Яп Давід Манкевіч з Ганцоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Адамовіч Дзічканец з Дзічканскага, тры чвэрці дыма.

Яп Антон Коневіч з Тамкялішак Мангялаўскага, два з паловай дымы.

Яп Францішак Нядзведзкі з Падбора, адзін дым.

Яп Мацей Анскевіч з Анскаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Бернатовіч з Ганскаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Людвік Багдзевіч з Ганскаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Багдзевіч з Ганскаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Алена Яцавічоўна Дзічканцава з Падзітвы, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Ясевіч з Мізанскага, адзін дым.

Яп Ян Юндзілоўскі, палова дыма.

Яп Марцін Юндзіл з Вайгіланскага, адзін дым.

Яп Ваўжынец Горман з Горманскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Прадка з Вісюкоўскага Панядзела, тры чвэрці дыма.

Яп Войцех Войдаг з Гінюн, адзін дым.

Яп Людвік Міцкевіч з …, адзін дым.

Яп Стэфан Вайзбун з Мантвілішак, адзін дым.

Яп Мацей Міхалоўскі з Таўгінян, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Міцкевіч з Таўгінян, адзін дым.

Яп Ян Якавецкі з Сангінаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Фёдаравіч Грыневіцкі з Міжанцаў, адзін дым.

Яп Адам Ясевіч з Балтуцёўскага, адзін дым.

Яп Казімір Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Якуб Барановіч з Міжанскага, адзін дым.

Яп Ян Ясевіч з Міжанскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Вільканец з Доцішак Лазараўскага, адзін дым.

Яп Ян Яцэвіч з Вішкунскага Панядзела, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Войдаг з Ядзілоўскага Рунтаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Кулеша з Румкавічоўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Зубрыцкі з Еленскага, адзін дым.

Яп Сяргей Войдаг з Сундзілоўскага Рынтаўскага, адзін дым.

Яп Стэфан Копец з Шундзілоўскага Рынтаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Сямашка з Сямашак, адзін дым.

Яп Кшыштаф Пашкевіч з Пашкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Сямашка з Сангайлаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Сямашка з Сямашкаўскай Івашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Куцэвіч з Сямашкаўскага, адзін дым.

Яп Сымон Ян Сямашка з Сямашкаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Вярсоўскі з Сямашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Івашкевіч з Сямашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Давід Казакоўскі з Мейшышак, адзін дым.

Япані Кацярына Кучборская з Самаракоўшчыны, адзін дым.

Яп Пашкевіч з Мангяйлаўскага, адзін дым.

Яп Ян Пакубята з Рынкаўскага, адзін дым.

Яп Ян Шадурскі з Сямашкаўскага, адзін дым.

Яп Ян Сангін з Падзітвянскага, палова дыма.

Яп Мікалай Куцэвіч з Эсмантаўскага, адзін дым.

Яп Ян Рынтоўт з Сямашкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Дзмітровіч з Бярдылечынскага, палова дыма.

Яп Барталамей Юрша з Дзмітраўскага, адзін дым.

Яп Войцех Юрша з Дзмітраўскага, палова дыма.

Япані (удава) Мікалая Саковіча з Манцаўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Белапятровіч з Белапятроўшчыны, палова дыма.

Яп Станіслаў Навіцкі з Шудзялоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Багданавіч Куцэвіч з Рафалаўскага, адзін дым.

Яп Мацей Роўба з Губішак Бенюнскага, адзін дым.

Яп Уладзіслаў Юрша з Юршунскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Кулеша з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Юндзіл з Новакунцаў, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Юрша з Барталамейшчыны Сумарокаўшчыны, адзін дым.

Яп Ежы Вільканец з Міхноўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Мікалай Пядзевіч з …, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Стацэвіч са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Зоф'я (удава) Эльяша Яцэвіча з Яцэвіцкага, палова дыма.

Яп Ян Мікевіч з Навакунцаў, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Ляшкевіч з Зубішак, тры дымы.

Яп Ян Войдаг з Шудзялоўскага Рынтаўскага, палова дыма.

Япані Ганна Пяткевічова Лубянцава з Гесмантаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Дарота Габрыэлава Міцкевічова з Яцаўскай, палова дыма.

Яп Ян Анскевіч з Анскаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Запаснік з Насоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ваўжынец Міцкевіч з Жалобішак, адзін дым.

Япані (удава) Станіслава Аляхновіча з Яцаўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Юрша з Навакунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Францішак Пядзевіч з Гарманаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Габрыэль Кандратовіч з Гарманаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Юзэфа Кулеша з Беняконскага, адзін дым.

Яп Андрэй Кулеша з Беняконскага, адзін дым.

Яп Андрэй Наркевіч з Наркунскага, адзін дым.

Яп Ежы Стацэцвіч са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Міцкевіч са Стэцаўскага, адзін дым.

Яп Андрэй Стацэвіч з Крупаўскага, адзін дым.

Яп Андрэй Кулеша з Беняконскага, адзін дым.

Яп Кшышытаф Белапятровіч з Белапятроўскага, палова дыма.

Яп Адам Белапятровіч з Белапятроўскага, палова дыма.

Яп Ян Сангін з Белапятроўскага Наркунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшышытаф Кабылінскі з Новага Двара, два дымы.

Яп Ян Кабылінскі з … адзін дым.

Яп Кшыштаф Кабылінскі з Вярсокі, адзін дым.

Яп Стэфан Сабалеўскі з Наркушак, два дымы.

Яп Станіслаў Рыла з Бурнейкаўскага, чвэрць дыма.

Яп Ян Браткоўскі з Паверхсоча, чвэрць дыма.

Яп Аляксандр Куцэвіч з Палуша Майнялішак, адзін дым.

Яп Адам Пядзевіч з Новакоўскай, адзін дым.

Яп Адам Уладзіслаў Даўгяла з Даўгялішак, адзін дым.

Яп Адам Жалевіч з Дзмітраўскага Бердыбачынскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Пётр Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Ян Птак з Паўсток, адзін дым.

Яп Барталамей Даўгяла з Даўгялаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Тамаш Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Казімір Наневіч з Даўгялаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Хацюта з Гарманаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Горман з Гарманаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Горман з Гарманаўскага Зыгмунтоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Стацэцвіч з Лаўкінскага, адзін дым.

Яп Эльяш Прышмант з Станкоўскага, адзін дым.

Яп Ежы Прышмант з Панядзела, тры чвэрці дыма.

Япані (удава) Самуэля Станкевіча з Монкаўскага, адзін дым.

Яп Ежы Крывапіша з Навакунскага, палова дыма.

Яп Юзаф Крывапіша з Гансоўскага, палова дыма.

Яп Пётр Мамчыц з Вільканцаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Граеўскі з Паргрынды, чвэрць дыма.

Яп Якуб Прышмант з Паргрынды, чвэрць дыма.

Яп Ян Прышмант з Прышмантаўскага Паргрынды, чвэрць дыма.

Яп Ежы Ганцюшка з Паргрынды, чвэрць дыма.

Яп Юзаф Савіцкі з Паргрынды, чвэрць дыма.

Яп Станіслаў Сангін з Барталамеўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Стацэціч з Эйшышкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзіслаў Рымкевіч з Рымкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшышытаф Рымкевіч з Рымкаўскага Падубланскага, адзін дым.

Яп Мікалай Свяцкевіч са Свяцкоўскага, палова дыма.

Яп Казімір Зялянец з Зялянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Гарасімовіч з Паўмалтупішак, адзін дым.

Яп Кшышытаф Янавіч Трацяк з Лябкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Марцінавіч Пяткеіч з Пяткоўскага, адзін дым.

Яп Ян Здановіч з Немайнянскага, палова дыма.

Яп Тамаш Наневіч з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Андрэй Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Мацей Пілевіч з Панядзелскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Даўгяла з Даўгялаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Рымар з маёнтка Падзітва з месцічамі

ў Лідзе і ў Гурпішках, пятнаццаць дымоў.

ЯВ ксёндз Зуб Францішак, Жырморскі са сваёй плябаніяй, два дымы.

Яп Мікалай Батрымовіч з Боландзёўскага, адзін дым.

Япані (удава) Яна Сангіна з Сангіноўскага, паўтара дыма.

Яп Міхал Сангін з Сангіноўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Жамайцель з Жамайцелеўскага, палова дыма.

Яп Павел Вільканец з Вільканцаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Валачовіч з Валачоўскага, адзін дым.

Яп Барталамей Вярсоцкі з Вярсокі, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Клімовіч з Падзітвянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Сямашка з Яблонскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Кулеша з Паверсоча, тры чвэрці дыма.

Яп Себасцян Вільканец з Падзітвянскага, адзін дым.

Яп Мікалай Дамюроўскі з Паверсоча Кіюцёўскага, палова дыма.

Яп Якуб Вярсоцкі з Паверхсоча, палова дыма.

Яп Казімір Абрамовіч з Клікунскага Юрганоўскага, адзін дым.

Яп Андрэй Чышка з Бярнейскага, чвэрць дыма.

Яп Казімір Вільканец з Вільканскага Падзітвянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Вільканец з Вільканскага, адзін дым.

Яп Сымон Лункевіч з Падзітвы Вільканскай, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Вільканец Нядзельскі з Гудоўскага Сангіноўскага, адзін дым.

Яп Стэфан Вільканец Кяздзельскі з Гудаўскага Куцеўскага, адзін дым.

Яп Ежы Боландзь Касовіч з Боландзёўскага, адзін дым.

Яп Якуб другі Боландзь з Боландзёўскага, адзін дым.

Яп Адам Развадоўскі з Дзмітраўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Крыстына Наркевічова (удава) Станіслава Дзячканца з Дзмітраўскага Бернатоўскага, палова дыма.

Яп Стэфан Тарашкевіч з Жамойцішак, два з паловай дымы.

Яп Мікалай Вярсоцкі з Паверсоча, палова дыма.

Яп Станіслаў Жамайцель з Жамайцелеў Ячмантоўскіх, адзін дым.

Яп Ежы Міласніцкі з … паўтара дыма.

Яп Казімір Бародзіч з Вярсокі Юршункай, тры дымы.

Яп Казімір Навакунскі з Навакунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Вярсоцкі з Паверхсоча, палова дыма.

Яп Кшыштаф Вярсоцкі з Паверхсоча, палова дыма.

Яп Тамаш Сангін з Паверхсоча, палова дыма.

Яп Кшыштаф Пядзевіч з Болтаўтоўскага, чвэрць дыма.

Яп Станіслаў Бацэвіч з Жамайцелеўскага, палова дыма.

Яп Самуэль Запаснік з Рымкаўскага, адзін дым.

Яп Яраш Вільканец з Сангіноўскага, адзін дым.

Яп Ян Кантрым з Лоўзгінян, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Мячкоўскі з Мячкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Невайнянец з Невайнянскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Дзічканец з Дзічканскага, тры чвэрці дыма.

Япані (удава) Яна Дзічканца з Дзічканскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Пашкевіч з Багуслаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Круповіч з … Багуслаўскага адзін дым.

Яп Ян Круповіч з Багуслаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Расткоўскі з Невайнянскага, палова дыма.

Яп Міхал Плаўскі з Сангінаўскага, палова дыма.

Яп Мікалай Міцэвіч з Міцэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Шымкевіч з Міцэўскага, тры чвэрці дыма.

Яр Ян Вільканец з Сангіноўскага, адзін дым.

Яп Мікалай Пяткевіч з Пяткевічоўскага Жамайцеляў, адзін дым.

Яп Станіслаў Нацэвіч з Міцэўскага, адзін дым.

Яп Кшышытаф Міцэвіч з Міцэўскага, палова дыма.

Яп Ваўжынец Вільбік з Міцкоўскага, палова дыма.

Яп Габрыэль Даўневіч з Невайнянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Уладзіслаў Яцэвіч з Міранскага, палова дыма.

Яп Тамаш Ілцэвіч з Хоткаўскага Ілцэвічаўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Ян Навакунскі з Яцянскага, палова дыма.

Яп Андрэй Аўсіевіч з Яцянскага, палова дыма.

Яп Андрэй Жамайцель з Пяткаўскага, адзін дым.

Яп Ян Палукорч з Пяткаўскага, палова дыма.

Яп Адам Палукорч з Пяткаўскага, палова дыма.

Яп Ян Кшыштаф Горман з Невайнянскага Відзімунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мікалай Палукорч з Яцянскага, палова дыма.

Яп Ежы Стацэвіч са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Юзаф Рудзеўскі з Лавіноўскага, палова дыма.

Яп Самуэль Ярэміновіч з Кіюцёўскага Стацкоўскага, плова дыма.

Яп Самуэль Гезгал з Гейзгалаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Круповіч з Ганцаўскага Кіюцёўскага, чвэрць дыма.

Яп Пётр Бараноўскі са Свядзкоўскага, адзін дым.

Яп Адам Івашкевіч з Паядупя, адзін дым.

Яп Стэфан Кіюць з Кіюцёўскага Гансоўскага, палова дыма.

Яп Кшыштаф Кацкевіч з Вайзбуноўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Рымкевіч з Рымкеўскага, палова дамы.

Япані (удава) Сымона Сангіна з Сангіноўскага, палова дыма.

Яп Самуэль Любкевіч з Явілмонтаў, тры чвэрці дыма.

Яп Адам Коркуць з Явілмонтаў, адзн дым.

Яп Мікалай Мацяевіч з Гансоўскага, палова дыма.

Яп Ян Вярсовіч з Багданаўскага з панам Шамякам, палова дыма.

Яп Самуэль Яшэўскі з Кіюцёўскага, палова дыма.

Япані (удава) Кшыштафа Коркуця з Жамайцеляў, чвэрць дыма. Гэтай жа пані Крысціне Каркуцёвай Юршынай з Юршынскага, палова дыма.

Яп Марцін Коркуць з Гарманаўскага, палова дыма.

Яп Адам Кіюць з Кіюцёўскага, палова дыма.

Яп Пётр Бацэвіч з Жамайцелеўскага, палова дыма.

Яп Ян Гаўрыілавіч Мякевіч з Яцкаўскага Паядупя, адзін дым.

Яп Станіслаў Пулкевіч з Паядупя, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Зельня з Паядупя, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Ільцэвіч з Пулкаўскага, адзін дым.

Яп Тамаш Ільцэвіч з Балкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Рымкевіч з Міхнакема тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Пяткевіч з Міхнакема, адзін дым.

Яп Ян Ільцэвіч з Явілтоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Пяткевіч з Сайнгайлаўскага, адзін дым.

Яп Кшышытаф Барташэвіч з Жамайцеляўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Чахарскі з Невайнянскага, палова дыма.

Яп Марцін Сямашка з Бартоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Бурнейка з Бурнейкаў, палова дыма.

Яп Ян Яцянец з Яцянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Пашкевіч з …, чвэрць дыма.

Яп Станіслаў Стацэвіч са Стацэвіцкага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Гейштаўт з Беняконскага, палова дыма.

Яп Станіслаў Казімір Ёдка з Паверсокі Дзірушак, адзін дым.

Яп Самуэль Анцюшка з Бурнеяк, палова дыма.

Яп Ян Вярсоцкі з Паверсокі, палова дыма.

Яп Францішак Адам Рыла, чашнік лідскі з маёнтка Мацкішкі, адзін дым.

Яп Павел Тамкавель з Візінішак з Яп П ятром Сухарэўскім з Падукоўшчыны, адзін дым.

Яп Станіслаў Стацкевіч з Таўгяноўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Эйзгірд з Лаўжыноўскага, адзін дым.

Яп Ян Дзмітровіч Радзівонаўскі з Багуслаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Барталамей Вільканец з Лангіноўскага Паверхсоча, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Шумяла з Крупаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Пашкевіч з Крупаўскага, палова дыма.

Яп Ян Куроўскі з Пяткаўскага, палова дыма.

Япані Алена Жаланоўская з Бігвідоўскана, палова дыма.

Яп Уладзіслаў Вільканец з Чыжан, шэсць дымоў.

Яп Ежы Ёдзеля з Танкоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Васілеўскі з Ноневічаў, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Янушэўскі з Байвідаўскага, палова дыма.

Яп Ян Жальцэвіч з Жальчэўскага Падзітвянскага, адзін дым.

З маёнтка Паўсток, зараз Яп Птак, палова дыма.

Яп Леан Ільцэвіч з Трабушак, тры чвэрці дыма.

Яп Траян Войдаг з Свянеўскага, адзін дым.

Япані (удава) Войцеха Малейка з Вярсокі Кібартаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Мальхер Свяцкевіч з Ювяхоўскага, палова дама.

Яп Мікалай Гервяланец з Падзітвянскага, палова дыма.

Яп Казімір Воўк з Паверсоча, палова дыма.

Яп Мікалай Вільканец з Маляшоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Даўгяла з Даўгялаўскага, адзін дым.

Яп Ян Баневіч з Жамайцелеўскага, палова дыма.

Яп Стэфан Марцін Боландзь з Боландзеўскага, адзін дым.

Яп Самуэль Сангін з Кіюцёўскага, палова дыма.

Яп Кшыштаф Радзівілавіч з Міхнакемскага, палова дыма.

Яп Андрэй Коркуць з Жамаёцелеўскага, палова дыма.

Яп Ежы Гезгалд з панам Ваўжынцам Кіюцём з Кіюцёўскага, палова дыма.

Яп Ежы Аўшкевіч з Аўшкеўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Войсял з Вайсялаўскага, адзін дым.

Яп Канстанцыя Парчэўская з Парчэўскага Новакунскага, чвэрць дыма.

Яп Станіслаў Кіюць з Кіюцёўскага, адзін дым.

Яп Пётр Дзякевіч з Дзякоўскага, палова дыма.

Яп Антон Наневіч з Войзбунішак, адзін дым.

Яп Марцін Навакунскі з Бялундзскага, тры чвэрці дыма.

Яп Барталамей Талачкевіч з Яцянцаў, адзін дым.

Яп Ян Швабовіч з Невайнянскага, адзін дым.

Яп Марцін Казімір Валаховіч з Валахоўскага, адзін дым.

Яп Казімір Яноўскі з Любкаўшчыны, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Казімір Бародзіч з Вярсокі, два дыма.

ЯВ ксяндзы кармеліты з Калеснікаў, восем дымоў. Ад тых жа кармелітаў Казімір Ясевіч, адзін дым. Ад тых жа Калеснікаў у Пікушках, адзін дым. Ад тых жа Калеснікаў Яп Станіслаў Кіюць, тры чвэрці дыма і Яп Сымон Коркуць, чвэрць дыма, разам адзін дым.

ЯВп Шрэтар, скарбнік ВКЛ, у Роклішках дваццаць сем дымоў, у Гарнастаішках дваццаць дымоў,

ЯВ ксёндз Валовіч, віленскі канонік, у Попішках чатыры дымы.

Яп Тэадор Гадэбскі з Навакунцаў, адзін дым.

Яп Аляксандр Францкевіч, судзіч земскі лідскі, у маёнтку Наркушкі, 20 дымоў. Яго ж у Гародна Талманішках, тры дымы. Яго ж у Мацейках, адзін дым.

Яп Ян Белапятровіч з Белапятроўскага, палова дыма.

Яп Адам Пацэвіч з Вільканцаўскага, тры чвэрці дыма.

ЯВп Шрэтар, скарбнік ВКЛ, у маёнтку Гярвішкі, 17 дымоў.

Яп Ян Хоміч з Хомічаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Антон Каневіч з Чаркюнцаў, тры чвэрці дыма.

Гародненская парафія

Яп Ежы Пяшкевіч з Гайкаўшчыны, шэсць з паловай дымоў.

Яп Тамаш Даўгяла з Бельнік, адзін дым.

Яп Кшыштаф Запаснік з Лапацішак, тры чвэрці дыма.

Яп Яраш Кантрым з Бастун, тры чвэрці дыма.

Япані Мар'яна (удава) Пятра Сасончына з Асавы Бастун, палова дыма.

Яп Юзаф Запаснік з Асавы Бастун, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Ёдка з Бастунскага, адзін дым.

Яп Караль Ян Амела з …, Аляксандр Амела з Асавы, паўтара дыма.

Яп Стэфан Храпавецкі, стараста Пільвінскі з маёнтка Гародна з Яп Ежы Брэсцкім, дваццаць дымоў.

ЯВ ксёндз Ян Кахімір Даўгель з Гародненскай плябаніі, пяць дымоў.

ЯВп Масявіч, ваявода Мсціслаўскі з Гародна, чатыры дымы.

Яп Ян Захарэвіч з Бастунскага, палова дыма.

Жырмунская парафія

ЯВп Эльяш Гарасімовіч з Захватоўскага, адзін дым.

Яр Станіслаў Казімір Тальмант з Рэсксцёўскага, адзін дым.

Яп Ежы Ян Парэцкі, Лідскі лоўчы з Фядкоўшчыны, адзін дым. Яго ж, ад застаўных падданых у Гервяніках, паўтара дыма. Яго ж з Васількоўшчыны ад Яп Бянкевіча, тры чвэрці дыма.

Яп Мацей Даўгірд з Аўсядава Баранаўшчыны і Пажырмун, тры чвэрці дыма.

Явп Феліцыян Лапата з Асавы з карчмой, тры дымы.

Яп Ян Яцкевіч з Асавы, два дымы.

Яп Ян Шалевіч ў маёнтка Азялішкі, шэсць дымоў.

Яп Кшыштаф Мікоша з Пажыжмы Тракель, тры чвэрці дыма.

Яп Аляксандр Яталт з Пажыжмы, тры чвэрці дыма.

Яп Яраш Калышка з Пажыжмы Патракельскай, тры чвэрці дыма.

Яп Пётр Ярашэвіч Сакаловіч з Кірклеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Залескі з Пяткоўшчыны, адзін дым.

Яп Ян Ганцэвіч з Ганцоўскага, палова дыма.

Яп Давід Бянткевіч з Бянкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Сакаловіч з Мятвянскага Сакалоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Багдзевіч ў Мятвянскага, палова дыма.

Яп Андрэй Хаміч з Пажыжмы, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Тэафіл Каспяровіч з Пажыжмы Патракельскай, тры чвэрці дыма.

Яп Яўстах Тэафіл Паўловіч з Аўтушкаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Сасонка з Рэксцяўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Бянкевіч з Бянкоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Хразастом Стацэвіч з Адамаўскага Рэксцяў, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Жыхаровіч з Жыхароўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Тэафіл Кунцэвіч з Жырмунак з Агароднікамі і карчмой у Лідзе, пятнаццаць дымоў.

Яп Абрам Бянкеіч з Захватоўскага, адзін дым.

Яп Тэафіл Бароўскі з Мажэйкаўшчыны, дзесяць дымоў.

Яп Мацей Круповіч з Гольмантаўскага, палова дыма.

Яп Аляксандр Круповіч з Гольмантаўскага, палова дыма.

Яп Мікалай Насовіч з Рэксцяўскага, тры чвэрці дыма.

Япані (удава) Пятра Кербедзя са Швэдарашкаў, адзін дым.

Яп Барталамей Гарасімовіч з Ворнішак, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Смаляк з Юркаўскага, тры чвэрці дыма.

ЯВп Геранім Каневіч з Вішкутанскага, тры чвэрці дыма.

Яп Станіслаў Насовіч з Рэксцяўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Кшыштаф Гейштаўт з Вішкунцаў.

Яп Станіслаў Лункевіч з Мятванскага, тры чвэрці дыма.

Яп Барталамей Мятвянец з Мятвянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Самуэль Саковіч з Мятвянскага, палова дыма.

Яп Самуэль Бянько з Кіклеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Мацкевіч з Мацкоўскага, адзін дым.

Яп Якуб Юрэвіч Гейстаўт з Мятвянскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Аравінка Аўсядаўскі з Мятвянскага Кірклеўскага, палова дыма.

Яп Казімір Насовіч з Рэксцяў, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Масявіч з Бастунаскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Бардаўскі з Бастун …, тры чвэрці дыма.

Яп Андрэй Стацэцвіч са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Стацэвіч з Тубялёўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ежы Саковіч ў Мятвянскага Кірклеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Марцін Бянкевіч з Бянкеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Стэфан Вільканец з Рэксцяў, адзін дым.

Яп Ян Вільканец з Варанішак, адзін дым.

Яп Ян Захватовіч з Захватоўскага, адзін дым.

Яп Аляксандр Смаляк з Юркаўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Каневіч з Вішкутанскага, адзін дым.

Яп Мацей Гейстаўт з Задваторскага, адзін дым.

Яп Кшыштаф Стацэцвіч са Стацэўскага, адзін дым.

Яп Якуб Курмін са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Давід Адамавіч Свяневіч з Свянеўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Кшыштапавіч Насовіч з Рэксцяўскага, адзін дым.

Япані (удава) Яна Кербядзя з Кербядзеўскага, адзін дым.

Яп Казімір Уладзіслаў Кіюць са Стацэўскага, адзін дым.

Япані Крыстына Дзічканцава Бянкевічова з Бянкоўскага, палова дыма.

Яп Міхал Зыхарэвіч з Гансоўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Тамаш Ганцавіч з Гансаўскага, адзін дым.

Яп Ян Стэцэцвіч са Стацэўскага, палова дыма.

Яп Казімір Габрыілавіч Каратай са Стацэўскага Падзітва, тры чвэрці дыма.

Яп Хілары Куноўскі з Жыжмы, адзін і тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Казімір Цішкевіч з Бакун і Бастун, два дымы.

Япані (удава) Яна Куноўскага …, з Жыжмы, тры дымы.

Яп Гімбут з Пажыжэмскага, палова дыма.

Япані Ядвіга Запаснікава з Тубялеўскага, адзін дым.

Яп Пётр Колышка са Стацэўскага, палова дыма.

Яп Андрэй Бянкевіч са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Казімір Ажароўскі з Пажыжмы Патракельскай, тры чвэрці дыма.

Яп Сымон Мятвянскі з Мятвянскага Кербядзёўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Казімір Наневіч, лоўчы лідскі з Жыжмы, два з паловай дымы.

Яп Ян Гарасімовіч з Варанішак, тры чвэрці дыма.

Яп Ян Тубялевіч з Тубялеўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Канстанты Талочка з Падзітвы Стэцаўскай, тры чвэрці дыма.

Яп Войцах Тубялевіч з Тубялевічаўскага, адзін дым.

Яп Станіслаў Бянкевіч з Бянкоўскага, адзін дым.

Япані Алена Тубялевічоўна (удава) Пятра Сурканта, палова дыма.

Яп Міхал Казімір Мілеўскі з Жыжмы, два з чвэрцю дымы.

Яп Станіслаў Леапольд Талочка з Бугвідоўскага Жырмунскага, тры чвэрці дыма.

Яп Якуб Стацэвіч з Рэксцёўскага, палова дыма.

Япані Ганна Стацэвічоўна (удава) Кшыштафа Насовіча і Яп Якуба Стацэвіча са Стацэўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Барталамей Стацэцвіч з Ляскоўшчыны, палова дыма.

ЯВп Казімір Палевіч, скарбнік ВКЛ з маёнтка Жырмуны, сто дымоў. Яго ж Агароднікі, якія належаць Лідскаму двару, адзін дым.

Яп Станіслаў Фалькоўскі з Пажыжмы, палова дыма.

ЯВ ксёндз Лукаш Бяцінус, плябан Жырмунскі са сваёй плябаніі і з карчмой, сем дымоў.

Яп Казімір Ёдка з Кербядзёўскага, тры чвэрці дыма.

Яп Ваўжынец Тубялевіч з Алтушкаўскага, тры чвэрці дыма.

Япані Алена Тышкевічоўна (удава) Мікалая Шамёта, адзін дым.

Татарын у Жырмунах, адзін дым.

Яп Мізгер з маёнтка Сарокі, прыкупіў у Жырмунах палову дыма.

Беняконская парафія

ЯВ ксёндз Барталамей Грыневіч са сваёй Беняконскай плябаніі, тры дымы.

Яп Ян Александравіч з Кмітаўскага Кухараўскага з Пажыжмы, адзін дым.

Яп Павел Багуслаў з Бальценік з Някрунскай, адзін дым.

Яп Ян Багуслаў з Бальценік, тры чвэрці дыма.

Яп Караль Ян Каржанеўскі з Лэпца і Белапятроўшчыны, два дымы.

Яп Кшыштаф Лушчык з Лэпца, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Казімір Лукашэвіч з Чыжоўска і Сакальнішак з Мікантамі, тры з паловай дымы.

Яп Станіслаў Гінца з Беняконь, тры чвэрці дыма.

Яп Міхал Шацкевіч з Пасольча, адзін дым.

Яп Ян Лятунскі з Пасольча, адзін дым.

Яп Міхал Андрушкевіч з Пасольча, адзін дым.

Яп Ян Мілвід з Пасольча, адзін дым.

Яп Стэфан Храптовіч з Бальценік, палова дыма.

Яп Францішак Пяцельчук з Бальценік, тры з паловай дыма.

Яп Ян Эльтнер, сеньёр саскага віленскага касцёла з Гайцюнішак.

Яп Ваўжынец Зямло, падкаморы біржанскі з Беняконь, два дымы.

ЯВп Сцыпіён, стараста Лідскага павета з маёнтка Балотна з фальваркам, пяцьдзесят чатыры дымы.

Яп Міхал Балкевіч з Мікалян, тры чвэрці дыма.

Татары, ваколіца Талькевічы ў Радунскай парафіі

Князь Юзаф Талькоўскі з Талькаўскага, адзін дым.

К. Захар Талькевіч з Талькаўскага, два дымы.

Хава Талькоўская, тры чвэрці дыма.

Зоф'я Талькоўская з Талькевіч, чатыры дыма.

У гэтай ваколіцы восем і палова з чвэрцю дымоў.

Крычэвічы ў той жа парафіі

К. Самуэль Крычэўскі з Крычэвіч, адзін дым.

К. Мар'яна Талькоўская (удава) Януша Крычэўскага, два дымы.

К. Мустафа Крычэўскі, адзін дым.

К. Давід Крычэўскі, адзін дым.

Сабакінцы з Нацкай парафіі

К. Алей Сабалеўскі з Сабакінцаў.

К. Мустафа Бараноўскі.

К. Юзаф Сабалеўскі.

К. Самуэль Сабалеўскі.

К. Марцін Сабалеўскі.

К. Юзаф другі Сабалеўскі.

К. Сатур Барашэўскі.

К. Білей Давідоўскі.

К. Аляксандр Давідоўскі.

К. Раман Давідоўскі.

К. Юзаф Давідоўскі.

Татары гэтай ваколіцы Сабакінцы агулам маюць адзін дым … разам адзінаццаць дымоў.

Ваколіца Мількевічы ў Нацкай парафіі

К. Ян Мількевіч з Мількоўскай.

К. Раман Алановіч.

К. Абрам Мількоўскі.

К. Этнюц Мількоўскі.

К. Мустафа Мількоўскі.

К. (удава) Самуэля Мількоўскага.

У гэтай ваколіцы шэсць дымоў.

Новататары ў Нацкай парафіі

У гэтай ваколіцы (было) трынаццаць дымоў, а зараз, з дымамі Лідскага лоўчага Яп Сямашкі, 10 дымоў.

Некрашунцы ў Нацкай парафіі

К. Адам Некрашэўскі.

К. Юзаф Некрашунскі.

К. Шабан Некрашунскі.

К. Шабан Бейнашэўскі.

К. Мустафа Салуноўскі.

К. Ян Некрашэўскі.

К. Радлінскі Насулевіч.

К. (удава) Мартуса Бейнашэўскага.

К. Раман Некрашэўскі.

У гэтай ваколіцы было дзесяць дымоў, а зараз плацяць сем дымоў.

Меляшоўцы ў Нацкай парафіі

К. Ходзя Крычэўская (удава) Мустафы Меляхава з Меляхаў.

К. Ханбей Меляхоўскі.

К. Захар Меляхоўскі.

К. Шабан Сабалеўскі.

К. Мацей Якавецкі.

К. Ян Бернатовіч.

У гэтай ваколіцы было шэсць дымоў, а зараз плацяць тры дымы.

Кадзюнцы ў Нацкай парафіі

К. Самуэль Ялумоўскі.

К. Абрам Ялумоўскі.

К. Шабан Некрашэўскі.

К. Самуэль другі Ялумоўскі.

К. Давід Кудаеўскі.

К. Мустафа Кудаеўскі.

К. Сымон Яламоўскі.

К. Мустафа Ольчавіч Бейнашэўскі.

К. Самуэль Некрашэўскі.

К. Давід Лаўчыцкі.

К. Аляксандр Ялумоўскі.

У гэтай ваколіцы было 11 дымоў, а зараз 10 дымоў.[1] Vilnius University Library. F. 5. Ap. 8. B. 1915. Podymny rejestr szlachty powiatu Lidzkiego, 1728.

[2] Лідскі стараста.

[3] У іншых крыніцах Калушэўскі.

[4] Пратэстанскія зборы ў Дакудава і Беліцы. Нагадаю, што Дакудава ў той час нават у дакументах называлася «пратэстанскім мястэчкам».

[5] Пэўна, каля сучасных Радзівілаўцаў.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX