Папярэдняя старонка: Марозава С.В.

Уніяцкая царква Ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) 


Спампаваць
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

УНIЯЦКАЯ ЦАРКВА У ЭТНАКУЛЬТУРНЫМ РАЗВIЦЦI БЕЛАРУСI (1596-1839 гады)

Пад навуковай рэдакцыяй доктара філасофскіх навук У.М.Конана

Гродна 2001
УДК 947.6:28
ББК 63.3(4Беи)
М25

Рэцэнзенты: П.А. Лойка, кандыдат гістарычных навук;
Г.У. Васюк, кандыдат гістарычных навук.

Навуковы рэдактар доктар філасофскіх наук У.М. Конан.

Рэкамендавана саветамі гістарычнага факультэта ГрДУ і гістарычнага факультэта БДУ.

Марозава С.В.
Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) / С.В.Марозава; Пад навук. рэд. У.М.Конана.- Гродна, ГрДУ, 2001. - 352 с.
M 25

ISBN 985-417-271-6.
Манаграфія прысвечана этнакультурным аспектам стварэння, функцыянавання і ліквідацыі уніяцкай царквы на Беларусі і прапаноўвае канцэптуальнае пераасэнсаванне берасцейскага працэса 1596-1839 г. на аснове геацывілізацыйнага падыходу і дасягненняў сусветнага уніязнаўства. Прызначана гуманітарыям: навуковым работнікам, выкладчыкам і студэнтам, а таксама аматарам айчыннай гісторыі.

Бібліягр.: 1475 назваў.
УДК 947.6:28
ББК 63.3(4Беи)

ISBN 985-417-271-6. © С.В. Марозава, 2001

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX