Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Гарадзенскі соцыум. 2013 


Дадана: 25-05-2016,
Крыніца: Гародня, 2014.

Спампаваць
УДК 947.6
ББК 63.3(4Беи)

ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА
прысвячаецца той Гародні, якой мы ганарымся.
Дзякуем усім, хто з намі.

Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць. XV-XX cтст. / Пад рэд. А.К.Краўцэвіча і А.Ф.Смаленчука.

РЭЦЭНЗЕНТ:
Доктар гістарычных навук З.В.Шыбека, кандыдат гістарычных навук Сяргей Токць

Матэрыялы зборніка Гарадзенскі соцыум прысвечаныя пераважна палітычнай і сацыяльнай гісторыі Гародні ды іншых гарадоў Беларусі. Галоўным героем зборніка з'яўляецца гараджанін як суб'ект лакальнай гісторыі, а таксама гісторыка-культурнае асяроддзе, у якім праходзіла яго жыццё.
Кніга адрасаваная ўсім, каго цікавіць гісторыя Беларусі.

Графічная апрацоўка і вёрстка: Іван Паўлёнак

Copyright © Гарадзенская бібліятэка, 2014

ЗМЕСТ

Прадмова ... 7

Краўцэвіч Аляксандр, доктар гіст. навук (Гародня)
Раннесярэднявечныя гарадзенцы (XI - ХIII ст.) ... 9

Альбіна Семянчук, канд. гіст. навук (Гародня)
Святы Казімір (1458-1484) - нябесны абаронца Гародні ... 16

Ганна Паўлоўская, канд. гіст. навук (Варшава)
Памяць храніста (на прыкладзе гарадзенскіх кляштарных хронік другой паловы XVII - XVIII ст.) ... 35

Аляксей Шаланда, канд. гіст. навук (Менск)
Геральдыка гарадзенскіх мяшчанаў у ХVI-ХVІІ стст.: спроба класіфікацыі ... 54

Віктар Якубаў, канд. гіст. навук (Полацак)
Удзел мяшчан і жыхароў Гарадзенскага павета ва ўзброенных канфліктах пачатку XVII ст. ... 64

Алег Дзярновіч, канд. гіст. навук (Менск)
Трыбунальскія сталіцы Вялікага Княства Літоўскага: праблемы лакалізацыі месцаў пасяджэння ... 76

Віталь Галубовіч, канд. гіст. навук (Гародня)
Збіццё як элемент крымінальнай штодзённасці (паводле спраў гарадзенскіх судовых установаў 1539-1565 гг.) ... 91

Вольга Іванова, канд. гіст. навук (Менск)
У пошуках Асобы: агляд дакументаў асабістага паходжання ў гарадзенскіх сховішчах ... 102

Аляксандр Радзюк, канд. гіст. навук (Гародня)
Гарадзенскі супраціў 1861 г. ... 110

Вячаслаў Швед, доктар гіст. навук (Гародня)
Чыноўнікі - сябры Гарадзенскай ваяводскай арганізацыі 1861 - 1864 гг. ... 140

Тацяна Казак (Гародня) Андрэй Вашкевіч (Гародня)
Паўстанне 1863 г. у навуковай спадчыне Юзафа Ядкоўскага ... 153

Ксенія Церашкова (Менск)
Праблемы трансфармацыі сацыяльнага і прававога статусу мяшчан Беларусі ў другой палове ХІХ − пачатку ХХ ст. ... 158

Аэлита Амбрулевичюте, PhD (Вильнюс)
Социальная характеристика чая или превращение чая из предмета роскоши в повседневный товар ... 166

Татьяна Воронич, канд. ист. наук (Минск)
Чиновники и благотворительность. (Из истории Гродненского благотворительного общества второй половины XIX - начала XX в.) ... 176

Андрэй Вашкевіч (Гародня)
Пётр Шумаў (1872-1936) і гарадзенскія рэвалюцыянеры пачатку ХХ ст. ... 186

Федор Игнатович, канд. мед. наук (Гродно)
Военный врач Сергей Галюн и Гродненский революционный кружок (1887-1894) ... 193

Алесь Смалянчук, доктар гіст. навук (Варшава)
Гарадзенскія краёўцы пачатку XX ст. ... 205

Ігар Пушкін, Аляксандр Агееў (Магілёў)
Стварэнне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта ... 212

Томаш Блашчак, Phd (Коўна)
Гродзеншчына ў тэрытарыяльных планах Літоўскай дзяржавы 1918-1920. ....230

Андрэй Чарнякевіч, канд. гіст. навук (Гародня)
Культ Юзафа Пілсудскага ў міжваеннай Гародні ... 238

Jan Jerzy Milewski, Phd (Białystok)
Białystok i Grodno w okresie międzywojennym - podobieństwa i różnice ... 248

Zbigniew Jędrychowski, Phd (Wrocław)
Awantura w Grodnie ... 254

Ларыса Міхайлік, Phd (Гародня)
Гародня ў 1939 г.: напярэдадні вайны ... 268

Анатоль Трафімчык, канд. гіст. навук (Менск)
Станаўленне савецкай сістэмы школьнай асветы ў заходніх абласцях БССР і яе асаблівасці на Гарадзеншчыне (1939-1941) ... 293

Анатоль Вялікі, канд. гіст. навук (Менск)
"Зыход" або перасяленне польскага насельніцтва з Гародні ў Польшчу ў 1944 - 1946 гг. ... 304

Таццяна Касатая (Гародня)
Ахова помнікаў гісторыі і культуры ў Гародні (1950-я - 1960-я гг.): страта культурнай спадчыны ... 312

Вольга Растоўская (Віцебск)
Гарадскія могілкі: сацыяльна-гістарычнае даследаванне (на прыкладзе Віцебска) ... 320


Кніга ў ПДФ

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX