Папярэдняя старонка: Трацяк Янка

Беларускае каталіцкае духавенства ля вытокаў сацыякультурнай ідэнтыфікацыі 


Аўтар: Трацяк І.І.,
Дадана: 21-05-2016,
Крыніца: Гродна, 2012.

Спампаваць
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

І. І. ТРАЦЯК

Беларускае каталіцкае духавенства ля вытокаў сацыякультурнай ідэнтыфікацыі

Манаграфія

Гродна
ГрДУ імя Я. Купалы
2012

УДК 272(476)
ББК 86.375(4Беи)
Т65

Рэкамендавана Саветам факультэта турызму і сэрвісу ГрДУ імя Я. Купалы.

Рэцэнзенты:
Марозава С. В., доктар гістарычных навук, прафесар (Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»);
Банцэвіч П. К., кандыдат культуралогіі, дацэнт (Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»).

Трацяк, І. І. Беларускае каталіцкае духавенства ля вытокаў сацыякультурнай ідэнтыфікацыі : манагр. / І. І. Трацяк. - Гродна : ГрДУ, 2013. - 267 с.

Манаграфія прысвечана праблемам нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларускага каталіцкага духавенства. Разгледжана шырокае кола праблемных пытанняў: ад біблейска-хрысціянскіх каштоўнасцей еўрапейскай культуры, якія спрыялі творчаму дынамізму нацыянальных культурных каштоўнасцей кожнага этнасу і нацыі, да непасрэднага фармавання светапоглядных асноў у асяродках каталіцкага духавенства. Значнае месца займае аналіз культурных, канфесійных і палітычных абставін у якасці сацыякультурных кампанентаў, якія рабілі істотны ўплыў на фармаванне ментальнасці, рэлігійнай і нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Адрасавана навукоўцам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. Табл. 2, бібліягр.: 410 найм.

ISBN 978-985-515-654-4

© Трацяк І.І., 2013
© Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», 2013

Змест

Уводзіны ... 3

Трацяк, І. І. Беларускае каталіцкае духавенства ля вытокаў сацыякультурнай ідэнтыфікацыі

Раздзел 1. Гістарыяграфія і крыніцы ... 15

1.1. Гістарыяграфія праблемы даследавання ... 15

1.2. Крыніцы даследавання ... 24

Раздзел 2. Рэлігійныя і канфесійныя фактары ў фармаванні нацыянальных культур ... 27

2.1. Біблейска-хрысціянскі фактар нацыянальнай культуры ... 27

2.2. Канфесіі ў фармаванні культур славянскіх народаў ... 37

2.3. Поліканфесійныя фактары ў фармаванні культурна-гістарычнай свядомасці беларускага народа ... 46

2.4. Каталіцкі фактар ў фармаванні беларускай культуры ў ХІХ ст. ... 64

Раздзел 3. Беларускае пытанне ў кантэксце канфесійнай і нацыянальнай палітыкі канца ХІХ ст. - 1921 г. ... 88

3.1. Асаблівасці канфесійнай і нацыянальнай палітыкі Расійскай імперыі ў Беларусі ... 88

3.1.1. Моўная палітыка царызму ... 88

3.1.2. Царкоўна-адукацыйная палітыка ... 99

3.1.3. Расійская палітыка і рымска-каталіцкае духавенства ... 105

3.2. Рымска-каталіцкі Касцёл у Беларусі як фактар польскага патрыятызму ... 117

3.3. Рымска-каталіцкая іерархія і беларускі нацыянальны рух ... 128

3.3.1. Крытэрыі апостальскага паклікання і праблемы канфесійна-палітычнага выбару ... 128

3.3.2. Прэлат Сцяпан Данісевіч - біскуп-суфраган Магілёўскай Рымска-каталіцкай архідыяцэзіі ... 134

3.3.3. Ксёндз Эдвард дэ Роп - біскуп Віленскай Рымска-каталіцкай дыяцэзіі, архібіскуп Магілёўскай архідыяцэзіі ... 137

3.3.4. Ксёндз Вінцэнт Ключынскі - архібіскуп Магілёўскай архідыяцэзіі ... 142

3.3.5. Ксёндз Францішак Карэвіч - біскуп Ковенскай Рымска-каталіцкай дыяцэзіі ... 146

3.3.6. Ксёндз Казімір Міхалькевіч - біскуп Віленскай Рымска-каталіцкай дыяцэзіі ... 147

3.3.7. Ксёндз Зыгмунт Лазінскі - біскуп Мінскай, Пінскай Рымска-каталіцкіх дыяцэзій ... 151

3.3.8. Блаславёны айцец Юры Матулевіч - архібіскуп Віленскай Рымска-каталіцкай архідыяцэзіі ... 157

3.3.9. Адносіны да беларускага пытання грэка-каталіцкіх іерархаў ... 167

Раздзел 4. Беларускае каталіцкае духавенства ў працэсе фармавання светапоглядных асноў ... 175

4.1. Нацыянальная ідэнтыфікацыя ў асяродку рымска-каталіцкага кліру ... 175

4.1.1. Перыяд самавызначэння, альбо «шыпілаўская пара» (пачатак ХХ стагоддзя) ... 178

4.1.2. Перыяд культурна-асветніцкіх гурткоў (1909 - 1917 гг.) ... 195

4.1.3. Арганізацыйны перыяд (1917 - 1921 гг.) ... 204

4.2. Адукацыя і выкладчыцкая дзейнасць беларускіх каталіцкіх святароў ... 207

4.2.1. Выпускнікі Віленскай Рымска-каталіцкай духоўнай семінарыі ... 208

4.2.2. Выпускнікі Магілёўскай Рымска-каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу ... 210

4.2.3. Выпускнікі Імператарскай Мітрапалітальнай Рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі ў Пецярбургу ... 211

4.2.4. Вучоба ў іншых духоўных навучальных установах ... 213

4.2.5. Выкладчыцкая праца ... 214

4.2.6. Прафесарска-выкладчыцкі склад і клерыкі Рымска-каталіцкіх духоўных семінарый

у Мінску (1918 - 1920 гг.), Наваградку (1921 - 1925 гг.) і Пінску (1925 - 1939 гг.) ... 217

Высновы ... 224

Бібліяграфічны спіс ... 229

Дадаткі ... 246

Дадатак 1 ... 246

Дадатак 2 ... 252

Імянны паказальнік ... 253


Кніга ў PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX