Папярэдняя старонка: Археалогія

Мяцельскі А. Старадаўні Крычаў 


Спампаваць
НАЦЫЯНАЛЫНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі

СТАРАДАЎНІ КРЫЧАЎ

Мяцельскі А. Старадаўні Крычаў.

Гістарычна-археалагічны нарыс горада ад старажытных часоў да канца XVIII ст.

Мінск
"Беларуская навука"
2003

УДК 908(476.4-21 Крычаў)
ББК 26.89(4 Беи)
M 99

Навуковы рэдактар доктар гістарычных навук П. Ф. Лысенка

Рэцэнзенты: кандидаты гістарычных навук
Л. У. Калядзінскі, В. С. Пазднякоў, С. В. Тарасаў

Мяцельскі A. A.
M99 Старадаўні Крычаў: Гіст.-археал. нарыс горада ад старажыт. часоў да канца XVIII ст. / А. А. Мяцельскі; Навук. рэд. П. Ф. Лысенка. - Мн.: Бел. навука, 2003. - 167 с.: іл.
ISBN 985-08-0541-2.
На падставе археалагічных i гістарычных крыніц аўтар рэканструюе гісторыю Крычава, прасочвае яго генезіс, тэрытарыяльна-планіровачнае развіццё, заняткі i гандлёвыя сувязі яго жыхароў. Даецца нарыс палітычнай гісторыі горада. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі горад разглядаецца разам з прылягаючай да яго акругай. Кніга ілюстравана. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, студэнтаў, краязнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусь

УДК 908(476.4-21 Крычаў)
ББК 26.89(4Беи)
ISBN 985-08-0541-2

© Мяцельскі А. А., 2003
© Афармленне. УП «Выдавецтва "Беларуская навука"», 2003

Кніга ў PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX